Administrator

16 mai 2024: Anunț privind modificări ale Ghidurilor solicitantului componentele social și cultură în urma observațiilor și propunerilor realizate în cadrul procesului de dezbatere publică privind proiectul de hotărâre referitor la acordarea finanţărilor nerambursabile pentru activităţi nonprofit de interes public judeţean pentru anul 2024

ANUNȚ PRIVIND DESCHIDEREA CONSULTĂRII PUBLICE

Astăzi, 03.04.2024, președintele Consiliului Județean Bacău anunță deschiderea procesului de dezbatere publică privind următorul proiect de act normativ: acordarea finanţărilor nerambursabile pentru activităţi nonprofit de interes public judeţean pentru anul 2024.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţile nonprofit de interes general, consiliile judeţene pot avea calitatea de autorităţi finanţatoare pentru activităţi de interes public judeţean.

Consiliul Judeţean Bacău poate acorda finanţări nerambursabile din fondurile publice proprii pe bază de contracte de finanţare, ca urmare a participării la procedurile de selecţie publică de proiecte de interes judeţean, persoanelor fizice şi juridice, respectiv, organizaţiilor şi fundaţiilor constituite conform legii sau cultelor religioase recunoscute conform legii.

În acest sens au fost elaborate pachetele de finanţare şi metodologia pentru proiectele ce vor fi supuse procedurii de selecţie publică şi, ulterior, finanţării pe componentele cultură, social şi tineret, conform prevederilor Legii nr. 350/2005, modificată şi completată prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 84/2008.

Anunț | Hotărâre Legea 350 | Metodologia generală - Anexa 1 la Proiect hotărâre | Contract de finantare - Anexa 1 la Metodologie | Contract cesiune drepturi de  autor - Anexa 2 la Metodologie | Referat de aprobare | Raport la proiectul de hotărâre |

 
Close Search Window