Administrator

ANUNȚ PRIVIND DESCHIDEREA CONSULTĂRII PUBLICE

Astăzi, 12.06.2024, președintele Consiliului Județean Bacău anunță deschiderea procesului de dezbatere publică privind următorul proiect de act normativ: modificarea Anexei nr. 1 și Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 176 din 31.08.2022 privind aprobarea documentației de atribuire a Contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de transport persoane, pentru Programul de transport public județean de persoane prin curse regulate, prestat între localitățile județului Bacău, valabil în perioada 2023-2032.

Anunț | Proiect de hotărâre | Anexa 1 - Regulament | Anexa 2 | Anexa 3Adresa Consiliul Concurenței | Referat de aprobare | Raport la proiectul de hotărâre |

Close Search Window