Administrator

Sursele financiare, bugetul și bilanţul contabil se pot consulta la sediul Consiliului Județean Bacău, conform art. 5, alin. (4) lit. a din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

Copii după documentele solicitate se realizează în condițiile art. 9 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

Close Search Window