Administrator

Adresa:

Calea Doctor Alexandru Șafran nr. 145, clădirea Incubatorul de afaceri, etaj I

600298, Bacău

Website: http://turism-bacau.ro/

Telefon/Fax: 0234.708.628

E-mailturism@turism-bacau.ro

Conducere: Director Romil Botezatu
Director adjunct: Cristian Sava
Contabil şef: Raluca Adăscăliței

Serviciul Public Judeţean pentru Promovarea Turismului şi Coordonarea Activităţii de Salvamont Bacău funcţionează ca instituţie publică de interes judeţean, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Judeţean Bacău.

Obiectivul principal al Serviciului Public Judeţean pentru Promovarea Turismului şi Coordonarea Activităţii de Salvamont Bacău este realizarea atribuţiilor legale referitoare la activitatea de salvamont, gestionarea și întreținerea infrastructurii turistice de agrement – pârtie de schi în Slănic Moldova, popularizarea, promovarea și dezvoltarea turismului durabil în județul Bacău.

Atribuţii principale:

a. întocmeşte baza de date privind potenţialul turistic al judeţului, cu asigurarea informaţiilor către persoanele juridice sau fizice interesate;

b. fundamentează şi propune spre aprobare programul de dezvoltare a turismului durabil în judeţul Bacău, avându-se în vedere:

- turismul rural, montan;

- turismul cultural, istoric;

- turismul ecumenic;

- turismul balnear, recreativ;

- turismul terapeutic;

- turismul sportiv, şcolar, universitar.

c. promovează materiale informative cu referire la baza materială şi oportunităţile pentru turismul durabil în judeţ şi localităţile componente;

d. monitorizează şi acordă consultanţă de specialitate autorităţilor locale din judeţ pentru dezvoltarea turismului durabil;

e. identifică oportunităţile de accesare a programelor/proiectelor cu finanţare externă sau internă a turismului durabil şi asigură diseminarea acestor informaţii către factorii interesaţi;

f. întocmeşte proiecte pentru accesarea surselor externe/interne de finanţare cu referire la turism;

g. asigură gestionarea, exploatarea și întreținerea infrastructurii turistice de agrement – pârtie de schi în Slănic Moldova;

h. identifică traseele turistice montane şi după caz, pregăteşte documentaţia pentru omologarea acestora, potrivit dispoziţiilor legale;

i. coordonează activitatea de salvare montană în judeţ, atât din punct de vedere administrativ, cât şi organizatoric;

j. propune omologarea sau desfiinţarea unor trasee turistice montane pe raza judeţului;

k. coordonează şi supraveghează activitatea de amenajare, întreţinere şi reabilitare a traseelor montane din judeţ;

l. asigură preluarea apelurilor de urgenţă privind accidentele montane şi transmiterea acestora la şefii de formaţie salvamont sau la înlocuitorii acestora;

m. asigură permanenţa la punctele şi refugiile salvamont;

n. verifică îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru persoanele fizice sau juridice care administrează cabane montane nominalizate prin hotărâre a Consiliului judeţean sau, după caz, a consiliilor locale care au organizate servicii publice locale salvamont;

o. organizează activitatea de pregătire profesională a salvatorilor montani în judeţ, în condiţiile legii;

p. îndeplineşte atribuţiile prevăzute de legislaţia în vigoare pentru serviciile publice locale salvamont, în situaţia în care nu s-au organizat astfel de servicii la nivelul localităţilor pe teritoriul cărora există trasee montane şi/sau pârtii de schi;

q. îndeplineşte orice alte atribuţii legate de activitatea de salvare montană prevăzute de legislaţia în vigoare sau stabilite prin hotărâre a Consiliului judeţean Bacău;

r. colaborează cu serviciile salvamont din judeţele limitrofe pentru realizarea operaţiunilor de salvare şi/sau prevenire;

s. realizează operațiunile de salvare în munții de pe raza județului Bacău, constând în patrularea preventivă, asigurarea permanenței la punctele şi refugiile salvamont, căutarea și recuperarea persoanelor dispărute sau a celor izolate în urma calamităților naturale, acordarea primului ajutor și transportul acestora la prima unitate sanitară.

Close Search Window