Administrator

Adresa:

str. George Bacovia nr. 57, 600238, Bacău

Telefon:

0234.588.852

ConducereȘef serviciu Răzvan-Iulian Șendrea

Serviciul Public de Protecție a Animalelor și Plantelor Bacău, denumit în continuare serviciu public, este o unitate de prestări servicii de interes județean, cu personalitate juridică, aflat în subordinea Consiliului Județean Bacău.

Serviciul Public de Protecție a Animalelor și Plantelor Bacău este organizat și funcționează în conformitate cu Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 73/1999 privind  înființarea Serviciului Public de Protecție a Plantelor Bacău, Legea nr. 37/2006 privind reorganizarea activității de protecție a plantelor și carantină fitosanitară, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a deșeurilor de origine animală, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța de Urgență nr. 175/2020 pentru completarea unor acte normative cu incidență în protecția animalelor, precum și pentru stabilirea unor măsuri organizatorice.

Misiune și obiective de activitate

Serviciul Public de Protecție a Animalelor și Plantelor Bacău este organizat în scopul prestării de activități specifice la solicitarea celor intersați, producători agricoli sau alți beneficiari.

Serviciul Public de Protecție a Animalelor și Plantelor Bacău realizează pe bază de comenzi ferme, în limita fondurilor alocate și a capacității tehnice, următoarele activități publice de interes local:
a) dezinfecția, dezinsecția și deratizarea sediilor administrative, locuințelor, școlilor, internatelor, cantinelor, spațiilor comerciale, garajelor, subsolurilor tehnice și amenajate precum și a spațiilor și zonelor deschise;
b) combaterea bolilor, dăunătorilor și buruienilor cu mijloacele existente în dotare, la toate culturile agricole pentru toți producătorii agricoli, la solicitarea acestora;
c) acordarea asistenței tehnice de specialitate pentru producătorii agricoli care execută activități de protecție a plantelor cu mijloace proprii;
d) adaptarea și aplicarea tehnologiilor de combatere integrală a bolilor, dăunătorilor și buruienilor la condițiile specifice fiecărei zone;
e) dezinfecția și dezinsecția materialului săditor și de plantare;
f) dezinfecția, dezinsecția și deratizarea depozitelor de cereale și a produselor agricole depozitate;
g) aprovizionarea, din producția internă sau din import, cu produse de uz fitosanitar și depozitarea acestora;
h) aplicarea tratamentelor fitosanitare, cu finanțare de la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale sau din bugetele locale, în situația apariției agenților de dăunare care prin atacul lor pun în pericol producția agricolă, atât din punct de verdere calitativ cât și cantitativ;
i) lucrări de eliminare a ramurilor atacate de boli și de dăunători;
j) potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a deșeurilor de origine animală, cu modificările și completările ulterioare, activități de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman provenite din gospodăriile populației;
k) servicii de adăpostire a animalelor ce fac obiectul ordinului de plasare în adăpost de pe raza județului Bacău conform prevederilor Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor, republicată și modificată prin Ordonanța de Urgență nr. 175/2020 pentru completarea unor acte normative cu incidență în protecția animalelor, precum și pentru stabilirea unor măsuri  organizatorice;
l) alte activități specifice.

Pentru realizarea obiectului său de activitate, Serviciul Public de Protecție a Animalelor și Plantelor Bacău are umătoarele atribuții principale:
a) atribuțiile prevăzute la art. 5, alin. (2) se realizează prin prestări de servicii efectuate;
b) pentru consiliile locale, persoane fizice, persoane juridice, producători particulari, indiferent de forma de organizare sau proprietate, conform tarifelor care se aprobă de către Consiliul Județean Bacău;
c) asigură, la cerere, consiliilor locale asistență tehnică de specialitate, referitor la dezinsecție, dezinfecție și deratizare;
d) informează și prezintă Consiliului Județean Bacău propuneri în domeniul său de activitate;
e) răspunde pentru realizarea lucrărilor efectuate.

În realizarea atribuțiilor sale, Serviciul Public de Protecție a Animalelor și Plantelor Bacău va respecta dispozițiile actelor normative în vigoare, precum și deontologia profesională, așa cum este ea definită în documentele în vigoare.
Serviciul Public de Protecție a Animalelor și Plantelor Bacău îndeplinește strategia stabilită prin normele legale și hotărârile Consiliului Județean Bacău pentru protecție a plantelor cultivate, a pădurilor, a pășunilor și fânețelor naturale și a altor forme de vegetație utilă, precum și a produselor vegetale depozitate împotriva bolilor, dăunătorilor și buruienilor.

Serviciul Public de Protecție a Animalelor și Plantelor Bacău își desfășoară activitatea pe baza proiectului de activitate care se întocmește anual, precum și potrivit obiectivelor și indicatorilor stabiliți de Consiliul Județean Bacău.

În realizarea obiectului său de activitate, Serviciul Public de Protecție a Animalelor și Plantelor Bacău colaborează din punct de vedere tehnic și metodologic cu consiliile locale, Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Bacău, Oficiul Fitosanitar Bacău și celelalte instituții publice județene.

 
Close Search Window