Administrator

ANUNȚ PRIVIND DESCHIDEREA CONSULTĂRII PUBLICE

Astăzi, 20.02.2024, președintele Consiliului Județean Bacău anunță deschiderea procesului de dezbatere publică privind următorul proiect de act normativ: aprobarea Regulamentului privind selecţia funcţionarilor publici și a personalului contractual în vederea ocupării prin transfer la cerere a posturilor vacante din aparatul de specialitate al Consiliul Județean Bacău.

Documentația aferentă proiectului de act normativ include (după caz):

  • raportul Direcției resurse umane, management nr. 4226/08.02.2024,
  • textul complet al proiectului de dispoziție.

Documentația referită mai sus poate fi consultată pe site-ul www.csjbacau.ro secțiunea „Informații publice”, subsecțiunea <<Transparență decizională – Proiecte de hotărâri/dispoziții supuse procedurii de dezbatere publică>>.

Observațiile și propunerile persoanelor interesate vor fi transmise on line sau prin poștă, până la data de 04.03.2024. E-mail-urile indicate sunt: directiajuridica@gmail.com, oana.irimia@csjbacau.ro, persoana desemnată – Oana Irimia.

Materialele transmise vor purta mențiunea: Propuneri privind dezbaterea proiectului de act normativ privind aprobarea Regulamentului privind selecţia funcţionarilor publici și a personalului contractual în vederea ocupării prin transfer la cerere a posturilor vacante din aparatul de specialitate al Consiliul Județean Bacău.

Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate publică, până la data de 04.03.2024.

| Anunț | Proiect de dispoziție și referat | Anexa la proiect |

Close Search Window