Administrator

În conformitate cu prevederile art. 178 alin. (2) coroborat cu prevederile art. 179 alin. (2) şi alin. (6) raportat la art. 134, ale art. 191 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. a), precum și ale art. 196 alin. (1) lit. b) din Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, este convocat de îndată Consiliul Judeţean Bacău în şedinţă extraordinară pentru data de 19 octombrie, ora 17.45, ședință ce se va desfăşura  în sistem video-conferință prin intermediul aplicației WEBEX, pusă la dispoziție de aparatul de specialitate al Consiliului Județean Bacău.

Convocarea și proiectul ordinii de zi

Close Search Window