Administrator

În conformitate cu prevederile art. 178 alin. (1) coroborat cu prevederile art. 179 alin. (1) și (2), lit.a) ale art.179 alin. (6) raportat la art. 134, ale art. 191 alin.(1) lit. b) și (3) lit. a)  din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare este convocat Consiliul Judeţean Bacău în şedinţă ordinară pentru data de  20.05.2024, ora 10,00 în sala mare de şedinţe a Consiliului Județean Bacău, cu următorul proiect al ordinii de zi:

Convocarea și ordinea de zi a ședinței

 

Close Search Window