Administrator


Astăzi, 22 iulie 2021, au fost semnate, de către reprezentanții a patru localități - Bacău, Moinești, Colonești și Corbasca - memorandumurile privind participarea la Iniţiativa „Localități Prietene ale Copiilor”, parte a proiectului „Asigurarea incluziunii sociale – ruperea cercului vicios al excluziunii în cazul copiilor celor mai vulnerabili din România”, finanțat prin Granturile Norvegiene în cadrul Programului Dezvoltare locală administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială.

Prin semnarea acestor documente, comunitățile se angajează să dezvolte și să implementeze, pentru prima dată în România, politici și programe publice care să integreze drepturile și prioritățile copiilor, să sprijine crearea și operaționalizarea unor stucturi consultative locale ale elevilor care să participle activ la procesul decizional.

La inițiativa „Localități Prietene ale Copiilor” au aderat, la nivel mondial, comunități din peste 47 de țări din întreaga lume, printre care Franța, Spania, SUA, China, Argentina, Marea Britanie, Canada, Brazilia, care și-au asumat să respecte și să integreze în strategiile de dezvoltare locală drepturile copilului, aşa cum sunt exprimate în Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului.

În aceste comunități, vocile, nevoile, priorităţile și drepturile copiilor sunt integrate în politicile, programele şi deciziile publice. Viziunea este ca fiecare copil şi tânăr să se bucure de copilărie şi să îşi atingă potenţialul maxim. Principiile care ghidează inițiativa sunt: interesul superior al copilului, demnitate, participare şi apartenenţă, viaţă şi supravieţuire, nediscriminare şi echitate, transparenţă şi responsabilitate.

Promovarea și implementarea Inițiativei “Localități Prietene ale Copiilor” reprezintă unul din obiectivele proiectului “Asigurarea incluziunii sociale – ruperea cercului vicios al excluziunii în cazul copiilor celor mai vulnerabili din România”.

Proiectul este inițiat de UNICEF în România în parteneriat cu Consiliul Judetean Bacău, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău, Direcția de Sănătate Publică Bacău, Primăria Moinești, Primăria Bacău, Primăria Colonești, Primăria Corbasca  și Primăria Brașov. Finanțarea este asigurată prin Granturile Norvegiene 2014-2021 prin intermediul Programului Dezvoltare locală administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială.

Proiectul are trei arii de intervenție care vizează:

  • Promovarea Inițiativei “Localități Prietene ale Copiilor” în cadrul comunităților implicate și crearea cadrului optim pentru participarea copiilor la procesul decizional la nivel local;
  • Crearea și operaționalizarea a cinci Centre Comunitare Integrate (CCI) în care copii și persoane vulnerabile din 16 comunități locale din județele Bacău și Brașov vor beneficia de servicii specializate medicale, sociale, consiliere psihologică, kineto-terapie, logopedie etc;
  • Educație incluzivă de calitate.

La eveniment au participat reprezentanți ai UNICEF în România și ai partenerilor din proiect, respectiv Consiliul Județean Bacău, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău, Direcția de Sănătate Publică Bacău, Primăria Bacău, Primăria Moinești, Primăria Colonești, Primăria Corbasca.

 Semnarea memorandumului pentru Inițiativa ‘Localități Prietene ale Copiilor cu Bacău, Moinești, Colonești și Corbasca este un pas important către dezvoltarea comunităților care respectă drepturile copiilor și care nu lasă nici măcar un copil în urmă. Viziunea din spatele acestei inițiative este că fiecare copil se bucură de copilărie, crește în siguranță, bucurându-se de sănătate, putând să-și dezvolte potențialul la maximum. Ca parte a acestei inițiative, fiecare oraș sau comună participantă va identifica nevoile și prioritățile pentru copii, dar, foarte important, de asemenea, va asculta opiniile și ideile copiilor, asigurându-se că acestea sunt luate în considerare atunci când se iau decizii cu privire la politicile publice, programele și finanțarea acestora”, a declarat Pieter Bult, Reprezentantul UNICEF în România.

 

Close Search Window