În conformitate cu prevederile art. 178 alin. (2) coroborat cu prevederile art. 179 alin. (2) şi alin. (6) raportat la art. 134, ale art. 191 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. a), precum și ale art. 196 alin. (1) lit. b) din Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, este convocat de îndată Consiliul Judeţean Bacău în şedinţă extraordinară pentru data de 16 mai 2022, ora 10.00, ședință ce se va desfăşura  în sala mare de ședințe a Consiliului Județean Bacău.

Convocarea și proiectul ordinii de zi

Close Search Window