Administrator

În conformitate cu prevederile art. 178 alin. (2) coroborat cu prevederile art.179 alin. (3) şi  alin. (6) raportat la art.134, ale art. 191 alin.(1) lit.b)  alin. (3) lit. a), precum și ale art. 196 alin. (1), lit.b)  privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare este convocat Consiliul Judeţean Bacău în şedinţă extraordinară convocată de îndată pentru data de 10 iulie 2024, ora 11.30 ce se va desfăşura în sistem video-conferință prin intermediul aplicației WEBEX , pusă la dispoziție de aparatul de specialitate al Consiliului Județean Bacău, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

Convocarea și ordinea de zi a ședinței

 

Close Search Window