Administrator

În conformitate cu prevederile art. 178 alin. (2) coroborat cu prevederile art.179 alin. (3) şi  alin. (6) raportat la art.134, ale art. 191 alin.(1) lit.b)  alin. (3) lit. a), precum și ale art. 196 alin. (1), lit.b)  privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare este convocat Consiliul Judeţean Bacău în şedinţă ordinară  pentru data de 31 mai 2023, ora 10 ce se va desfăşura în sala mare de ședințe a Consiliului Județean Bacău.

Convocarea și ordinea de zi a ședinței

 

Close Search Window