Administrator

În conformitate cu prevederile art. 178 alin. (2) coroborat cu prevederile art.179 alin. (3) şi  alin. (6) raportat la art.134, ale art. 191 alin.(1) lit.b)  alin. (3) lit. a), precum și ale art. 196 alin. (1), lit.b)  privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare este convocat Consiliul Judeţean Bacău în şedinţă extraordinară de îndată pentru data de 20 ianuarie 2023, ora 11, şedinţă ce se va desfăşura  în sistem video-conferință prin intermediul aplicației WEBEX, pusă la dispoziție de aparatul de specialitate al Consiliului Județean Bacău.

Convocarea și ordinea de zi a ședinței

 

Close Search Window