Administrator

În conformitate cu prevederile art. 178 alin. (2) coroborat cu prevederile art.179 alin. (2), lit. b), alin. (3) şi  alin. (6) raportat la art. 134, ale art. 191 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. a), precum și ale art. 196 alin. (1), lit. b) privind Codul administrativ, cu completările ulterioare este convocat Consiliul Judeţean Bacău în şedinţă de indata pentru data de 30 decembrie 2021, ora 11.30 ce se va desfăşura în sistem video-conferință prin intermediul aplicației WEBEX, pusă la dispoziție de aparatul de specialitate al Consiliului Județean Bacău.

 

Ordinea de zi a ședinței

 
Close Search Window