Consiliul Judetean Bacau
Componență și conducere
Aparat de specialitate
Informații de interes public
Proiecte & Strategii
Finanțări nerambursabile
Finanțări rambursabile
Achiziții publice
Urbanism
Transport județean
TelVerde CSJ Bacau 0800800232

Biblioteca județeană Costache Sturdza Bacău

Website : http://www.bjbacau.ro/
Adresa :

str. Aleea Parcului nr. 9,
Bacău, 600043

Telefon :

0234.513.126; 0334.405.174;
0234/550506 - Filiala Bicaz;
0334/413895 - Filiala Energiei

E-mailbjbacau@gmail.com

Conducere :

Director: Adrian-Gelu Jicu
Director adjunct economic: Maria Tudorache

1893 iunie 27 – Societatea Cultura înființează, în sediul Primăriei, prima bibliotecă publică din Bacău, cu un fond de aproximativ 2000 de volume și datorită strădaniilor membrilor Consiliului de administrație care au făcut donații. Primarul Gheorghe Sturdza, fiul beizadelei Costache Sturdza și nepot al domnitorului Ioniță Sandu Sturdza, vine cu cea mai bogată donație - 948 volume și cu explicația gestului său:”... vin a oferi Bibliotecii Publice din acest oraș Bacău fondu cărților ce posed, ca cei cari nu știu să poată învăța, iar cei care știu ceva, să se poată perfecționa; cu această condiție ca acel fond să poarte numele Beizade C. Sturdza." Datorită acestui gest-condiție, Bibliotecii i s-a atribuit numele de Biblioteca Județeană „Costache Sturdza”.

Personal propriu