Consiliul Judetean Bacau
Componență și conducere
Aparat de specialitate
Informații de interes public
Proiecte & Strategii
Finanțări nerambursabile
Finanțări rambursabile
Achiziții publice
Urbanism
Transport județean
TelVerde CSJ Bacau 0800800232

Serviciul Public Județean pentru Promovarea Turismului și Coordonarea Activității de Salvamont

Website : http://turism-bacau.ro/
Adresa :

Calea Doctor Alexandru Șafran nr. 145,
clădirea Incubatorul de afaceri, etaj I
Bacău, 600298

Telefon :

0234.708.628
Fax: 0234.708.628

E-mailturism@turism-bacau.ro

Conducere :

Director: Botezatu Romil
Director adjunct: Olinic Horia-Ionuț
Contabil șef: Condur Gabriela Elena

Serviciul Public Județean pentru Promovarea Turismului și Coordonarea Activității de Salvamont Bacău funcționează ca instituție publică de interes județean, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Județean Bacău.

Obiectivul principal al Serviciului Public Județean pentru Promovarea Turismului și Coordonarea Activității de Salvamont Bacău este realizarea atribuțiilor legale referitoare la activitatea de salvamont, gestionarea și întreținerea infrastructurii turistice de agrement – pârtie de schi în Slănic Moldova, popularizarea, promovarea și dezvoltarea turismului durabil în județul Bacău.

Serviciul Public Județean pentru Promovarea Turismului și Coordonarea Activității de Salvamont Bacău are următoarele atribuții principale:
a. întocmește baza de date privind potențialul turistic al județului, cu asigurarea informațiilor către persoanele juridice sau fizice interesate;
b. fundamentează și propune spre aprobare programul de dezvoltare a turismului durabil în județul Bacău, avându-se în vedere:
- turismul rural, montan
- turismul cultural, istoric
- turismul ecumenic
- turismul balnear, recreativ
- turismul terapeutic
- turismul sportiv, școlar, universitar
c. promovează materiale informative cu referire la baza materială și oportunitățile pentru turismul durabil în județ și localitățile componente;
d. monitorizează și acordă consultanță de specialitate autorităților locale din județ pentru dezvoltarea turismului durabil;
e. identifică oportunitățile de accesare a programelor/proiectelor cu finanțare externă sau internă a turismului durabil și asigură diseminarea acestor informații către factorii interesați;
f. întocmește proiecte pentru accesarea surselor externe/interne de finanțare cu referire la turism.
g. asigură gestionarea, exploatarea și întreținerea infrastructurii turistice de agrement – pârtie de schi în Slănic Moldova;
h.identifică traseele turistice montane și după caz, pregătește documentația pentru omologarea acestora, potrivit dispozițiilor legale;
i. coordonează activitatea de salvare montană în județ, atât din punct de vedere administrativ, cât și organizatoric;
j. propune omologarea sau desființarea unor trasee turistice montane pe raza județului;
k. coordonează și supraveghează activitatea de amenajare, întreținere și reabilitare a traseelor montane din județ;
l. asigură preluarea apelurilor de urgență privind accidentele montane și transmiterea acestora la șefii de formație salvamont sau la înlocuitorii acestora;
m. asigură permanența la punctele și refugiile salvamont;
n. verifică îndeplinirea obligațiilor prevăzute de legislația în vigoare pentru persoanele fizice sau juridice care administrează cabane montane nominalizate prin hotărâre a Consiliului județean sau, după caz, a consiliilor locale care au organizate servicii publice locale salvamont;
o. organizează activitatea de pregătire profesională a salvatorilor montani în județ, în condițiile legii;
p. îndeplinește atribuțiile prevăzute de legislația în vigoare pentru serviciile publice locale salvamont, în situația în care nu s-au organizat astfel de servicii la nivelul localităților pe teritoriul cărora există trasee montane și/sau pârtii de schi;
q. îndeplinește orice alte atribuții legate de activitatea de salvare montană prevăzute de legislația în vigoare sau stabilite prin hotărâre a Consiliului județean Bacău;
r. colaborează cu serviciile salvamont din județele limitrofe pentru realizarea operațiunilor de salvare și/sau prevenire.
s. realizează operațiunile de salvare în munți de pe raza județului Bacău, constând în patrularea preventivă, asigurarea permanenței la punctele și refugiile salvamont, căutarea și recuperarea persoanelor dispărute sau a celor izolate în urma calamităților naturale, acordarea primului ajutor și transportul acestora la prima unitate sanitară;

Personal propriu