Consiliul Judetean Bacau
Componență și conducere
Aparat de specialitate
Informații de interes public
Proiecte & Strategii
Finanțări nerambursabile
Finanțări rambursabile
Achiziții publice
Urbanism
Transport județean
TelVerde CSJ Bacau 0800800232

Serviciul public de protecție a plantelor Bacău

Adresa :

str. George Bacovia nr. 57
Bacău, 600238

Telefon :

0234-588.852

Conducere :

Director: Marius Dan Nemțeanu
Contabil: Tatiana Uricaru

Situația, la 31 martie 2018, a tuturor funcțiilor din cadrul Serviciului public de protecția plantelor Bacău ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice, conform Legii-cadru 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și a Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 145/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Bacău și din serviciile publice aflate în subordinea acestuia


OBIECT DE ACTIVITATE
- combaterea bolilor, dăunătorilor și buruienilor la toate culturile, pentru toți producătorii agricoli ;
- tratamentul chimic al semințelor destinate însămânțării ;
- dezinfecția, dezinsecția și deratizarea depozitelor de cereale și a produselor agricole depozitate ;
- dezinfecția materialului săditor și de plantare ;
- aprovizionarea cu produse de uz fitosanitar, depozitarea și comercializarea acestora ;
- alte activități specifice.

Preocuparea de bază este asigurarea calității serviciilor și produselor actuale și satisfacerea exigenței clienților.

Tarifele pentru prestările de servicii adresate tuturor formelor de organizare - persoane fizice și juridice, precum și prețurile de comercializare la pesticide, fungicide etc. practicate de Serviciul Public de Protecția Plantelor Bacău sunt stabilite prin hotărâri ale Consiliului județean Bacău.

Serviciul Public de Protecția Plantelor Bacău stă la dispoziția cetățenilor județului Bacău, persoane fizice sau juridice cu următoarea gama de activități:
- comercializare:
a) îngrășăminte chimice;
b) pesticide;
c) fungicide.
- prestări servicii:
a) arat, discuit, fertilizat și erbicidat;
b) curățat și stropit pomi;
c) stropit în vii ;
d) tratament semințe ;
e) lucrări de dezinsecție, dezinfecție și deratizare;
f) consultanță sau asistență tehnică de specialitate.

Personal propriu