Consiliul Judetean Bacau
Componență și conducere
Aparat de specialitate
Informații de interes public
Proiecte & Strategii
Finanțări nerambursabile
Finanțări rambursabile
Achiziții publice
Urbanism
Transport județean
TelVerde CSJ Bacau 0800800232

Informații privind transportul public județean regulat

.

.

.

Rezultatele licitatie atribuire trasee 18.12.2013
In documentul atasat se regasesc castigatorii licitatiei electronice de atribuire a traseelor judetene afisate in data de 18.12.2013
Comunicat privind organizarea ședinței de atribuire electronică
a traseelor județene în perioada 10.03.2014 - 04.04.2014
Programul de transport public de persoane prin servicii regulate in trafic județean,
pentru perioada 01.01.2014–30.06.2019 pe traseul nr. 154