Consiliul Judetean Bacau
Componență și conducere
Aparat de specialitate
Informații de interes public
Proiecte & Strategii
Finanțări nerambursabile
Finanțări rambursabile
Achiziții publice
Urbanism
Transport județean
TelVerde CSJ Bacau 0800800232
»

Târgul Meșteșugurilor Artistice Tradiționale

Scopul proiectului „Târgul Meșteșugurilor Artistice Tradiționale” îl constituie promovarea meșteșugurilor tradiționale practicate în județul Bacău.
 În contextul globalizării care conectează localități la mari distanțe, uniformizează și standardizează economic și cultural, trebuie să găsim resurse și modalități de menținere și de apărare a identității culturale, trebuie să oferim o alternativă reală, care nu poate fi decât civilizația rurală - unica noastră civilizație neîmprumutată. Descoperirea satului tradițional va dezvălui o lume profundă, serioasă și adeseori gravă.
 

Punerea în evidență a meșteșugurilor tradiționale specifice practicate în județul Bacău și implicit a meșterilor care le practică, angrenarea lor în circuitul turistic pentru o și mai bună popularizare a meșteșugurilor respective, atragerea de noi actanți, precum și promovarea imaginii județului Bacău prin organizarea acestui târg în stațiunea Slănic-Moldova, reprezintă obiectivele acestui proiect cultural.
Urmărim totodată reactivarea meșterilor populari din județul Bacău și atragerea tinerilor din mediul rural, care să ducă mai departe meșteșugul învățat de la cei vârstnici.
 În cadrul acestei manifestări au fost promovate mai multe meșteșuguri tradiționale, precum: olăritul, țesutul, împletituri din fibre vegetale, sculptura în lemn.

O particularitate a Târgului este aceea că vizitatorul (turistul) are posibilitatea să lucreze direct la roata olarului, la războiul de țesut, să împletească fibre vegetale etc.