Consiliul Judetean Bacau
Componență și conducere
Aparat de specialitate
Informații de interes public
Proiecte & Strategii
Finanțări nerambursabile
Finanțări rambursabile
Achiziții publice
Urbanism
Transport județean
TelVerde CSJ Bacau 0800800232
»

Strategia de dezvoltare a județului Bacău. Document cadru pentru perioada de programare 2014-2020

.

ANUNȚ
privind demararea procedurii de dezbatere publică
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea
Strategiei de dezvoltare durabilă a județului Bacău - Document-cadru pentru perioada de programare 2014-2020

.

Strategia de dezvoltare a județului Bacău
Document cadru pentru perioada de programare 2014-2020