Consiliul Judetean Bacau
Componență și conducere
Aparat de specialitate
Informații de interes public
Proiecte & Strategii
Finanțări nerambursabile
Finanțări rambursabile
Achiziții publice
Urbanism
Transport județean
TelVerde CSJ Bacau 0800800232
»

Consiliul Județean Bacău îi sprijină financiar pe tinerii studenți din județ

     Consiliul Județean Bacău acordă sprijin financiar tinerilor studenți din județ care efectuează stagii de pregătire în străinătate, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 47 privind instituirea sprijinului financiar pentru tinerii studenți din județul Bacău care efectuează stagii de pregătire în străinătate din 20.04.2006.

     Consiliul Județean Bacău va plăti biletul de transport la începutul și la finalizarea stagiului de pregătire, precum și asigurarea medicală pentru perioada stagiului.
   În vederea accesării acestei forme de susținere, vă rugăm să consultați fișierele atașate, respectiv „Regulamentul de acordare a sprijinului financiar pentru tinerii studenți din județul Bacău care efectuează stagii de pregătire în străinătate” și „Contractul pentru acordarea de sprijin financiar beneficiarilor de burse în străinătate”. (Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 10 privind aprobarea „Regulamentului de acordare a sprijinului financiar pentru tinerii studenți din județul Bacău care efectuează stagii de pregătire în străinătate” precum și a „Contractului pentru acordarea de sprijin financiar beneficiarilor de burse în străinătate” din 31.01.2007). Aceste documente se regăsesc și în secțiunea Hotărâri adoptate de pe site-ul Consiliului Județean Bacău (www.csjbacau.ro).
     Regulamentul stabilește condițiile, cuantumul și criteriile de acordare a sprijinului financiar. Studenții care pot beneficia de prevederile prezentei hotărâri trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
     a) să fie cetățeni români;
     b) să aibă domiciliul pe raza județului Bacău;
     c) să fie studenți, masteranzi sau doctoranzi ai unei instituții de învățământ superior din România;
     d) termenul de depunere a cererii și a dosarului este de cel mult 30 de zile înainte de plecarea la studii sau de cel mult 30 de zile după întoarcerea de la studii (conform Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 114 din 22.08.2011 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 10/2007 privind aprobarea „Regulamentului de acordare a sprijinului financiar pentru tinerii studenți din județul Bacău care efectuează stagii de pregătire în străinătate” precum și a „Contractului pentru acordarea de sprijin financiar beneficiarilor de burse în străinătate” modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 119/2008).
     Beneficiarul va întocmi un dosar care va cuprinde următoarele documente:
     a) cerere pentru solicitarea sprijinului financiar
     b) o copie după cartea de identitate
     c) adeverință student
     d) invitația tradusă din partea universității care a acordat bursa
     e) o copie după contractul financiar încheiat între student și universitatea din România
     f) o copie după biletul de transport, factura și chitanța în original
     g) o copie după asigurarea medicală și chitanța în original
     h) procură de la notar (dacă este cazul).
     Dosarele se vor depune la sediul Consiliului Județean Bacău, str. Mărășești nr. 2, etaj I, cam. 29 - Cabinet Președinte; tel. 0234-537.200 interior 209, e-mail: cabinet@csjbacau.ro.
     Persoană de contact: Cristinel Aioanei