Consiliul Judetean Bacau
Componență și conducere
Aparat de specialitate
Informații de interes public
Proiecte & Strategii
Finanțări nerambursabile
Finanțări rambursabile
Achiziții publice
Urbanism
Transport județean
TelVerde CSJ Bacau 0800800232

Situatia personalului platit din functii publice

.

Situație privind salarizarea tuturor funcțiilor din Consiliul Județean Bacău
care intră în categoria personalului plătit din fonduri publice
Situația la 31.03.2018 a tuturor funcțiilor din Consiliul Județean Bacău
ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice conform Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 145/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Bacău și din serviciile publice aflate în subordinea acestuia și a Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 146/2017 privind stabilirea indemnizației lunare a consilierilor județeni
Situația la 31.03.2019 a tuturor funcțiilor din Consiliul Județean Bacău
ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice conform Legii-cadru nr. 153/2017
Situația tuturor funcțiilor, la data de 30.09.2019, din Consiliul Județean Bacău
ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice conform Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, a Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 78/2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Bacău și din serviciile publice aflate în subordinea acestuia, a Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 197/2019 privind stabilirea indemnizației lunare a consilierilor județeni și a Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 138/2016 privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică Bacău pentru mandatul 2016-2020, cu completările ulterioare