Consiliul Judetean Bacau
Componență și conducere
Aparat de specialitate
Informații de interes public
Proiecte & Strategii
Finanțări nerambursabile
Finanțări rambursabile
Achiziții publice
Urbanism
Transport județean
TelVerde CSJ Bacau 0800800232

Situatie privind salarizarea functiilor din Consiliul Judetean Bacau ce intra in categoria personalului plătit din fonduri publice, conform Legii-cadru nr. 153/2017

Situație privind salarizarea tuturor funcțiilor din Consiliul Județean Bacău
care intră în categoria personalului plătit din fonduri publice

.