Consiliul Judetean Bacau
Componență și conducere
Aparat de specialitate
Informații de interes public
Proiecte & Strategii
Finanțări nerambursabile
Finanțări rambursabile
Achiziții publice
Urbanism
Transport județean
TelVerde CSJ Bacau 0800800232

Situatia personalului platit din functii publice

Situația tuturor funcțiilor, la data de 30.09.2019, din Consiliul Județean Bacău
ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice conform Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, a Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 78/2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Bacău și din serviciile publice aflate în subordinea acestuia, a Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 197/2019 privind stabilirea indemnizației lunare a consilierilor județeni și a Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 138/2016 privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică Bacău pentru mandatul 2016-2020, cu completările ulterioare

.

Situație privind salarizarea tuturor funcțiilor din Consiliul Județean Bacău
care intră în categoria personalului plătit din fonduri publice
Situația la 31.03.2018 a tuturor funcțiilor din Consiliul Județean Bacău
ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice conform Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 145/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Bacău și din serviciile publice aflate în subordinea acestuia și a Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 146/2017 privind stabilirea indemnizației lunare a consilierilor județeni
Situația la 31.03.2019 a tuturor funcțiilor din Consiliul Județean Bacău
ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice conform Legii-cadru nr. 153/2017