Consiliul Judetean Bacau
Componență și conducere
Aparat de specialitate
Informații de interes public
Proiecte & Strategii
Finanțări nerambursabile
Finanțări rambursabile
Achiziții publice
Urbanism
Transport județean
TelVerde CSJ Bacau 0800800232

Situația tuturor funcțiilor din aparatul propriu al Consiliului Județean Bacău privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

Situația la 31.03.2018 a tuturor funcțiilor din Consiliul Județean Bacău
ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice conform Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 145/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Bacău și din serviciile publice aflate în subordinea acestuia și a Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 146/2017 privind stabilirea indemnizației lunare a consilierilor județeni

.

Situație privind salarizarea tuturor funcțiilor din Consiliul Județean Bacău
care intră în categoria personalului plătit din fonduri publice