Consiliul Judetean Bacau
Componență și conducere
Aparat de specialitate
Informații de interes public
Proiecte & Strategii
Finanțări nerambursabile
Finanțări rambursabile
Achiziții publice
Urbanism
Transport județean
TelVerde CSJ Bacau 0800800232
»

Rapoarte anuale și Planuri strategice ale ATOP

Rapoarte anuale

Conform dispozițiilor art. 18 lit. f) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică elaborează anual un raport asupra eficienței activității unităților de politie, care se dă publicității. După ședința anuală de bilanț a Inspectoratului de Poliție Județean, în urma analizării datelor privind modul în care a fost desfășurată activitatea de poliție pe anul anterior, raportul anual este elaborat, conform legii, de Comisia de planificare și evaluare a indicatorilor de performanță minimali, sub directa coordonare a președintelui autorității, aprobat de plenul acestui organism, urmând a fi prezentat în prima ședință a Consiliului Județean Bacău și dat publicității.

Planuri strategice

Conform dispozițiilor art. 18 lit. a) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 20 din Regulamentul de organizare și funcționare a autorității teritoriale de ordine publică aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 787/2002, ATOP contribuie la elaborarea planului de activități și la fixarea obiectivelor și indicatorilor de performanță minimali, având ca scop protejarea intereselor comunității și asigurarea climatului de siguranță publică și anual, în cursul lunii decembrie, întocmește Planul strategic anual, care are caracter de recomandare pentru unitățile de poliție din județ.

PLAN STRATEGIC - principalele obiective de acțiune
recomandate Inspectoratului de Poliție Județean Bacău pentru anul 2019