Consiliul Judetean Bacau
Componență și conducere
Aparat de specialitate
Informații de interes public
Proiecte & Strategii
Finanțări nerambursabile
Finanțări rambursabile
Achiziții publice
Urbanism
Transport județean
TelVerde CSJ Bacau 0800800232

Proiecte implementate de Consiliul Județean Bacău

Strategia de dezvoltare economică durabilă a județului Bacău orizont 2010-2030

                                                             

Titlul proiectului:  „Strategy for sustainable development of Bacau County”
Cod proiect: Ro 0059
Finantator: Mecanismul Financiar al Spatiului Economic European
Promotor: Consiliul Judetean Bacau, Directia Integrare Europeana
Costul total estimat al proiectului: 304.700 Euro
Durata de implementare a proiectului: 20 luni (septembrie 2009 - aprilie 2011).

Scopul proiectului a fost de a elabora strategia integrata de dezvoltare economica si sociala a judetului Bacau, avand ca obiectiv general imbunatatirea eficientei administratiei locale.
Obiectivul general al proiectului a constat in imbunatatirea eficientei administratiei publice locale.

Persoană de contact:
Manager proiect – Gabriela POPA
telefon: 0234.537.200, int. 107

Prezentarea Strategiei de dezvoltare economică durabilă
a județului Bacău orizont 2010-2030

.
Introducerea de instrumente și proceduri moderne de management în cadrul Consiliului Județean Bacău pentru gestionarea cheltuielilor sociale și îmbunătățirea calității serviciilor

Cod SMIS 3026, finanțat din Fondul Social European (FSE)
Programul Operațional Sectorial
: Dezvoltarea Capacității Administrative - Axa prioritară 1: Îmbunătățiri de structură și proces ale managementului ciclului de politici publice
Domeniul 1.3: Îmbunătățirea eficacității organizaționale
Valoare totală proiect: 987.535,00 lei (fără TVA)
Perioada de implementare: 12 luni

Obiectiv general:
Eficientizarea activității administrației publice locale de la nivelul județului Bacău prin realizarea unor îmbunătățiri de structură și de proces ale managementului serviciilor publice precum și a ciclului de politici publice.

Activități principale:
1. Conceperea și realizarea raportului Analiza capacității instituționale și a eficienței sistemului public de servicii sociale la nivelul județului Bacău și formularea de propuneri de revizuire a Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale din județul Bacău;
2. Elaborarea unui instrument informatic de administrare a datelor referitoare la serviciile, prestațiile și finanțarea serviciilor publice sociale la nivel județean;
3. Realizarea raportului Elaborarea unui sistem de indicatori de măsurare a performanței organizaționale a sistemului public de servicii sociale la nivelul județului Bacău și a sistemului de proceduri pentru reorganizarea Serviciului de Strategii-Programe din cadrul D.G.A.S.P.C. Bacău;
4. Training în domeniile managementul relațiilor de parteneriat  și administrație și servicii publice.

Rezultate:
1. Elaborarea raportului Analiza capacității instituționale și a eficienței sistemului public de servicii sociale la nivelul județului Bacău și formularea de propuneri de revizuire a Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale din județul Bacău;
2. Realizarea raportului Elaborarea unui sistem de indicatori de măsurare a performanței organizaționale a sistemului public de servicii sociale la nivelul județului Bacău;
3. Elaborarea și implementarea unui sistem de proceduri pentru reorganizarea Serviciului de Strategii-Programe din cadrul D.G.A.S.P.C., instituție în subordinea Consiliului Județean Bacău;
4. Conceperea și utilizarea în cadrul Consiliului Județean Bacău și a D.G.A.S.P.C. Bacău a unui instrument informatic de administrare a datelor referitoare la serviciile, prestațiile și finanțarea serviciilor publice sociale la nivel județean;
5. Revizuirea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale din județul Bacău;
6. Susținerea unui program de training pentru ocupația Director de Programe în domeniul administrație și servicii publice, cod COR 121013, acreditat C.N.F.P.A.;
7. Susținerea unui program de training în domeniul managementului relațiilor de parteneriat, acreditat C.N.F.P.A.;
8. Susținerea unei sesiuni de instruire a beneficiarilor proiectului în vederea utilizării instrumentului informatic;
9. Participarea a 20 cursanți din cadrul Consiliului Județean Bacău și D.G.A.S.P.C. Bacău la programul de training pentru ocupația Director de Programe în domeniul administrație și servicii publice;
10. Participarea a 20 cursanți din cadrul Consiliului Județean Bacău și D.G.A.S.P.C. Bacău la programul de training în domeniul Managementul relațiilor de parteneriat;
11. Participarea a 17 cursanți din cadrul Consiliului Județean Bacău și D.G.A.S.P.C. Bacău la sesiunea de instruire în vederea utilizării instrumentului informatic.

Promovarea județului Bacău (ProBacTur) ca destinație turistică: agrement, sănătate, cultură

Unitatea Administrativ Teritorială Județul Bacău, a implementat în perioada martie 2011- iunie 2013 proiectul „Promovarea județului Bacău (ProBacTur) ca destinație turistică: agrement, sănătate, cultură”, cod SMIS 16028, finanțat prin Programului Operațional Regional 2007-2013, axa prioritară  „Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului”, DMI 5.3 „Promovarea potențialului turistic și crearea infrastructurii necesare, în scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică”.

 În conformitate cu prevederile contractuale, Consiliul Județean Bacău va asigura sustenabilitatea  acestuia timp de 5 ani de la finalizarea implementării proiectului anterior amintit. Astfel, în acest moment ne aflăm în perioada de asigurare a sustenabilității proiectului ‚ProBacTur”, cod SMIS 16028.

 Reamintim faptul că obiectivul general al proiectului vizează valorificarea și promovarea elementelor distinctive ale potențialului turistic specific Județului Bacău – turismul de agrement, turismul balneo-climateric, turismul cultural și turismul ecumenic – pentru a crea un set de produse turistice integrate, competitive la nivel național, pe măsura valorii resurselor turistice de care dispune județul și care să impună acest domeniu printre activitățile economice prioritare în cadrul sistemului economic județean.

 Ofertele turistice integrate de produse și servicii turistice au fost  structurate în trei pachete reprezentative și anume: 

 ,,Turismul de agrement și balnear’’, constituit din produse turistice de agrement precum Turismul montan aferent arealului Targu Ocna și Slănic Moldova și arealul turistic Dărmănești, lacul de acumulare ,,Poiana Uzului’’,asociate cu tratament balneo-terapeutic oferit nu numai de stațiunea Slănic Moldova ci și de orașul Tg. Ocna.

 Al doilea pachet turistic reprezentativ pentru județul nostru este ,,Turismul Cultural’’. Proiectul are in vedere promovarea: Centrului de Cultură "Rosetti Tescani - George Enescu" din Tescani și casele memoriale din Bacău ale poetului „George Bacovia”, si a pictorului „Nicu Enea”. De asemenea, Muzeul etnografic din curtea bisericii "Sfinții Apostoli Petru și Pavel" si Castelul familiei Știrbei, din Dărmănești.

 Pachetul 3 turistic este compus din ,,Turismul ecumenic’’, care promovează o parte din cele 24 de lăcașe de cult  din orașul Tg. Ocna, printre care se numără: Biserica ortodoxă Sfânta Varvara, situată în mina de sare “Trotuș”, Mănăstirea Măgura Ocnei, Biserica Precista, Biserica de lemn Cuvioasa Parascheva, Biserica Buna Vestire. Pachetul cuprinde și Biserica din Borzești, Biserica Precista din Bacău, fosta Biserica Sfânta Fecioară din Bacău, pe ruinele căreia s-a ridicat biserica catolică Sfântul Neculai, Biserica Sfântul Ioan din Bacău, Biserica catolică din Oituz, vechile bisericile ortodoxe din Hârja și Poiana Sărată, Mănăstirea Bogdana din comuna Ștefan cel Mare, Mănăstirea Cașin, Mănăstirea Ciolpani și Mănăstirea Runc, de lângă Buhuși, Mănăstirea de la Răchitoasa. 

 Beneficiarii direcți ai proiectului au fost peste 800.000 de persoane care au beneficiat de informații despre proiect și pachetele turistice integrate din materialele promoționale transmise sau prin mesajele difuzate în presa scrisă națională, televiziune, radio și internet sau prin participarea la edițiile Târgului de Turism al României. 

Principalele rezultate obținute în cadrul proiectului au fost: 

 Realizarea de materiale de promovare a proiectului (pliant și flyere) și de materiale de promovare a pachetelor turistice integrate (scrisori personalizate, cataloage, broșuri, pliante și materiale audio-video/filme);

 Realizarea portalului web: www.bacaulturistic.ro și a unui logo;

 Derularea efectivă a campaniei de promovare, prin participarea la ediția de toamnă 2012 și ediția de primăvară 2013 a Târgului de Turism al României și prin publicitate media locală și națională precum: anunțuri publicitare într-un ziar național, difuzări/spoturi radio în cadrul posturilor de radio locale și naționale și apariții în emisiuni TV cu profil turistic în cadrul unui post TV național;

 Realizarea de studii și cercetări de impact în vederea cuantificării rezultatelor;

 Organizarea de acțiuni de asigurare a vizibiliății proiectului (prin susținerea de consultări/întâlniri publice, mese rotunde și prin publicitate media locală ).

 Materialele de promovare a pachetelor turistice integrate au fost transmise către  agenții de turism locale și din țară, organisme centrale și locale ale administrației publice, instituții de învățământ preuniversitar și universitar locale și din țară și instituții/organisme de cultură locale și din țară și către site-uri web și directoare de afaceri în domeniu.  

 Prin implementarea proiectului ProBacTur s-au valorificat și promovat o parte din obiectivele turistice băcăuane care stau ca mărturie a faptului că Județul Bacău poate să reprezinte o destinație turistică de excelență.

Descarca document PDF

 

Noua noastra gradiniță

 

Programul operațional: Program Phare
Valoare totală proiect: 1.060.058 RON
Perioada de implementare: 15 luni

Obiectiv general:
1. Acordarea de asistenta imediata comunitatilor locale afectate de inundatii, stopand perturbarea activitatilor normale ale acestor comunitati.
2. Cresterea eficientei procesului educational rural prin imbunatatirea conditiilor de desfasurare a activitatilor de invatamant prescolar in cele doua comune.

Activități principale:
1. Reabilitarea/reconstruirea a doua gradinite in localitatile selectate - Asigurarea celor mai bune conditii de desfasurare a procesului de invatamant prescolar pentru un nr. de 258 copii din comunele Luizi Calugara si Garleni, jud. Bacau, prin reconstruirea a doua unitati scolare grav afectate de inundatii;
2. Asigurarea conditiilor optime de invatamant pentru 257 de copii cu varsta cuprinsa intre 0-3 ani, care vor beneficia de gradinita in viitorul apropiat.
3. Cresterea cu 30% a gradului de frecventare a programului de gradinita de catre copii, ca urmare a imbunatatirii conditiilor de desfasurare a procesului educational;
4. Scaderea cu 30% a cazurilor de imbolnavire la copii, care se datoreaza conditiilor improprii de igiena din gradinitele existente si imbunatatirea calitatii vietii copiilor;
5. Inlaturarea  pericolului pe care il reprezinta vechile cladiri, grav avariate din cauza inundatiilor, pentru securitatea copiilor;   

Rezultate:
1. Constituirea echipei de management si implementare a proiectului
2. Expertizarea tehnica a cladirii
3. Proiectarea tehnica a obiectivului
4. Reabilitare/ reconstructie cladire
5. Auditare proiect
6. Promovare proiect
7. Monitorizare, coordonare, raportari

Reabilitare DJ 241 DJ 241, Podu Turcului- Glavanesti, km 27+800- 32+600 si Putini Colonesti – Izvorul Berheciului, km 67+000-69+200 si consolidarea podurilor pe DJ 123 km 45+027 si km 45+530 din jud. Bacau

Programul operațional: Program Phare
Valoare totală proiect: 8.292.089 RON
Perioada de implementare: 30 luni

Obiectiv general:
Refacerea si modernizarea infrastructurii distruse la nivel local si regional de catre inundatii prin reabilitarea DJ 241, Podu Turcului- Glavanesti, km 27+800- 32+600 si Putini Colonesti – Izvorul Berheciului, km 67+000-69+200 si consolidarea podurilor pe DJ 123 km 45+027 si km 45+530 din jud. Bacau

Activități principale:
1. Constituirea echipei de management si implementare a proiectului
I. DJ 241, Podu Turcului- Glavanesti, km 27+800- 32+600 si Putini Colonesti – Izvorul Berheciului, km 67+000-69+200 (un pod si 30 de podete)
  I.2. Proiectarea tehnica a obiectivului
  I.3 Reabilitare si modernizare  obiectiv
II. Consolidare poduri pe DJ 123 km 45+027 si km 45+530
  II.2. Proiectarea tehnica a obiectivului
  II.3 Consolidare obiective
2.  Auditare proiect
3. Promovare proiect
4. Monitorizare, coordonare, raportari   

Rezultate:
1.Optimizarea traficului rutier prin reabilitarea si modernizarea  DJ 241, Podu Turcului- Glavanesti, km 27+800- 32+600 si Putini Colonesti – Izvorul Berheciului, km 67+000-69+200 si consolidarea podurilor pe DJ 123 km 45+027 si km 45+530 din jud. Bacau, ce au fost afectate de inundatiile din 2005, scaderea costurilor de transport si reparatii cu minim 25%/an;
2.Cresterea nivelului de dezvoltare economica a zonelor vizate cu 10%
3.Cresterea veniturilor agentilor economici din zona cu minim 20% anual ;
4.Cresterea numarului investitorilor interesati de economia regiunii ;
5.Amplificarea imaginii turistice a zonei  si dezvoltarea unor obiective turistice si agroturistice ;
6.Cresterea numarului de turisti romani si straini care viziteaza obiectivele de interes turistic din zona cu aprox. 15% pe an.