Consiliul Judetean Bacau
Componență și conducere
Aparat de specialitate
Informații de interes public
Proiecte & Strategii
Finanțări nerambursabile
Finanțări rambursabile
Achiziții publice
Urbanism
Transport județean
TelVerde CSJ Bacau 0800800232
»

Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice 2007-2013 (P.O.S.C.C.E)

Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice” 2007-2013

"Investiții pentru viitorul dumneavoastră"

Proiect
Dezvoltarea infrastructurii hardware și software pentru oferirea de servicii de e-administrație inclusiv gestionarea registrului agricol în format electronic în Județul Bacău”, co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

CONSILIUL JUDEȚEAN BACĂU derulează, începând cu data de 03 Decembrie 2013, proiectul intitulat „Dezvoltarea infrastructurii hardware și software pentru oferirea de servicii de e-administrație inclusiv gestionarea registrului agricol în format electronic în Județul Bacău”, cod SMIS 48412, proiect finanțat de Ministerul pentru Societatea Informațională prin Fondul European de Dezvoltare Regională - Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice, DMI 2 „Dezvoltarea și creșterea eficienței serviciilor publice electronice”, Axa prioritară nr.3 „Tehnologia informației și comunicațiilor pentru sectoarele privat și public”, Operațiunea 3.2.1. "Susținerea implementării de soluții de e-guvernare și asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar".

Valoarea totală a proiectului este de 6.733.200,00 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 5.456.989,27 lei.

Obiectivul general îl reprezintă creșterea eficienței serviciilor publice adresate cetățenilor și mediului de afaceri de pe raza UAT-urilor partenere cu privire la informațiile din domeniul agricol și implementarea de tehnologii informaționale (a unor aplicații informatice) care să contribuie la o gestiune mai bună a problemelor legate de posesia și folosința terenurilor agricole.

Obiectivele specifice ale proiectului urmăresc:
•    Crearea unui sistem electronic de tip e-administrație la nivelul Consiliului Județean și a UAT-urilor partenere pentru furnizarea unui numar de 4 servicii electronice interactive noi către cetățeni, mediul de afaceri și administrație publică folosind mijloace moderne IT care să atingă un nivel de sofisticare 5;
•    Eficientizarea activitaților interne ale instituției publice care contribuie la furnizarea respectivelor servicii electronice prin implementarea Registrului Agricol în format electronic și sistem GIS integrat cu Registru Agricol  la Consiliul Județean pentru UAT partenere;
•    Realizarea inventarului digital (GIS) al terenurilor de pe raza UAT-urilor partenere și corelarea lor cu informațiile din Registrul Agricol și Impozite și Taxe;
•    Implementarea unei platforme comunicaționale la nivelul UAT-urilor partenere care să reducă costurile de comunicare între ele partenere folosind mijloace electronice.

Perioada de implementare a proiectului este de 18 luni.

În ceea ce privește beneficiarii direcți ai investiției, aceștia sunt:
- Consiliul Județean Bacău  și un număr de 15 UAT  (Cleja, Colonești, Coțofănești, Dealu Morii, Faraoani, Găiceana, Motoșeni, Nicolae Bălcescu, Orbeni, Pâncești, Podu Turcului, Sascut, Tamași, Ungureni, Valea Seacă) partenere în proiect, care vor avea o evidență unitară a Registrului Agricol, gestionat în format electronic.
- cetățenii și organizațiile (societăți comerciale, ONG-uri, asociații de producători agricol și alte entități interesate) care utilizează serviciile administrației publice din cele 15 UAT, pentru care Registrul agricol în format electronic reprezintă o bază de date pentru satisfacerea unor solicitări, precum: eliberarea documentelor doveditoare privind proprietatea asupra animalelor și păsărilor, în vederea vânzării în târguri și oboare, privind calitatea de producător agricol, în vederea vânzării produselor la piață , privind starea materială pentru situații de protecție socială, pentru obținerea unor drepturi materiale și/sau bănești și alte asemenea

În mod indirect, de implementarea proiectului vor beneficia:
• autoritățile publice centrale (Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Internelor și Reformei Administrative, Ministerul Economiei și Finanșelor, Institutul Național de Statistică), pentru care Registrul Agricol în format electronic reprezintă sursa administrativă de date pentru  sistemul informațional statistic, pentru pregătirea și organizarea unui sistem de anchete prin sondaj și alte asemenea.

Informații suplimentare privind derularea proiectului - Direcția Dezvoltare Durabilă și Managementul Proiectelor, telefon 0234 537200 int. 170;
Persoană de contact:
Manager proiect - Luciana Mihaiela Pascu-Cârlan

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.

 

.