Consiliul Judetean Bacau
Componență și conducere
Aparat de specialitate
Informații de interes public
Proiecte & Strategii
Finanțări nerambursabile
Finanțări rambursabile
Achiziții publice
Urbanism
Transport județean
TelVerde CSJ Bacau 0800800232

Programul finantarilor nerambursabile pentru anul 2020

Unitatea Administrativ Teritorială Județul Bacău face cunoscut Programul anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul propriu pentru activități nonprofit pentru domeniile cultură, social și tineret pentru anul 2020 în condițiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, în sumă de 1.200.000 lei.

Sumele, defalcate pe domenii de interes, propuse a fi finanțate sunt următoarele:
- CULTURĂ: 600.000 LEI
- SOCIAL:   300.000 LEI
- TINERET:  300.000 LEI