Consiliul Judetean Bacau
Componență și conducere
Aparat de specialitate
Informații de interes public
Proiecte & Strategii
Finanțări nerambursabile
Finanțări rambursabile
Achiziții publice
Urbanism
Transport județean
TelVerde CSJ Bacau 0800800232
»

Programul finantarilor nerambursabile pentru anul 2019

Unitatea Administrativ Teritorială Județul Bacău face cunoscut Programul anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul propriu pentru activități nonprofit pentru domeniile cultură, social și tineret pentru anul 2019 în condițiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, în sumă de 1.200.000 lei.
Sumele defalcate pe domenii de interes, propuse a fi finanțate sunt următoarele:
- CULTURĂ: 600.000 LEI
- SOCIAL:   300.000 LEI
- TINERET:  300.000 LEI

Raportul anual privind contractele de finanțare nerambursabilă
încheiate în cursul anului fiscal 2019, în baza Legii nr. 350/2005

 .