Consiliul Judetean Bacau
Componență și conducere
Aparat de specialitate
Informații de interes public
Proiecte & Strategii
Finanțări nerambursabile
Finanțări rambursabile
Achiziții publice
Urbanism
Transport județean
TelVerde CSJ Bacau 0800800232
»

PRO-CERTIF, dezvoltarea si utilizarea sustenabila a managementului calitatii in administratia publica bacauana

 

ProiectPRO-CERTIF – dezvoltarea și utilizarea sustenabilă a managementului calității în administrația publică băcăuană”

SIPOCA/SMIS 461/119613

În cadrul proiectului „PRO-CERTIF – dezvoltarea și utilizarea sustenabilă a managementului calității în administrația publică băcăuană”, cod SIPOCA/SMIS 461/119613, implementat de Județul Bacău și finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, începând cu data de 25 februarie 2019, se desfășoară cursul de instruire privind implementarea instrumentului de autoevaluare CAF (Cadrul Comun de Autoevaluare).
Programul de instruire va asigura inițierea personalului în domeniul managementului calității și performanței în administrația publică locală utilizând instrumentul CAF și are ca participanți 55 de persoane din cadrul Consiliului Județean Bacău și instituțiilor subordonate.

 

 

JUDEȚUL BACĂU

 

 

 

 

ProiectPRO-CERTIF – dezvoltarea și utilizarea sustenabilă a managementului calității în administrația publică băcăuană”

SIPOCA/SMIS 461/119613

În cadrul proiectului „PRO-CERTIF – dezvoltarea și utilizarea sustenabilă a managementului calității în administrația publică băcăuană”, cod SIPOCA/SMIS 461/119613, implementat de Județul Bacău și finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, în perioada 18–21 februarie 2019, se desfășoară vizita de studii în Bekes, Ungaria, la care participă 11 persoane din conducerea și aparatul de specialitate al Consiliului Județean Bacău.
Biroul Guvernamental al județului Bekes, Ungaria oferă delegației Consiliului Județean Bacău modele de bune practici și schimb de experiență optim în legatură cu implementarea și utilizarea instrumentului de autoevaluare CAF (Cadrul Comun de Autoevaluare). 
Se va urmări, de asemenea, explorarea unor posibilități de networking și parteneriat cu regiunea vizitată, în scopul identificării de parteneri pentru proiecte viitoare, precum și pentru a crea premisele colaborării interinstituționale în vederea realizării de schimburi de informații în legatură cu cele mai noi practici în domeniu.

 

 

JUDEȚUL BACĂU

 

 

 


 

ProiectPRO-CERTIF – dezvoltarea și utilizarea sustenabilă a managementului calității în administrația publică băcăuană”

SIPOCA/SMIS 461/119613

 

 În cadrul proiectului PRO-CERTIF – dezvoltarea și utilizarea sustenabilă a managementului calității în administrația publică băcăuană, cod SIPOCA/SMIS 461/119613, implementat de Județul Bacău și finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, începând cu data de 21 ianuarie 2019, se desfășoară programul de formare profesională în domeniul auditului intern (auditor de calitate COR 214130). Programul de formare profesională, în urma căruia se vor elibera certificate de absolvire, vizează cunoașterea principiilor, tehnicilor și instrumentelor de audit și dobândirea competențelor de a conduce și organiza procesul de audit în domeniul calității, având ca participanți 20 de persoane din cadrul Consiliului Județean Bacău.

 

 

JUDEȚUL BACĂU

 

 


 

 

 

PRO-CERTIF – dezvoltarea și utilizarea sustenabilă a managementului calității în administrația publică băcăuană

 

În data de 8 august 2018, Județul Bacău, în calitate de beneficiar, a încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management al Programului Operațional Capacitate Administrativă, Contractul de finanțare nerambursabilă pentru implementarea proiectului PRO-CERTIF – dezvoltarea și utilizarea sustenabilă a managementului calității în administrația publică băcăuană, cod SMIS 119613.

Proiectul se derulează în perioada august 2018 - mai 2019 și este finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, POCA/209/2/1/ Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP. Obiectivul general al proiectului îl reprezintă consolidarea eficienței administrative a UAT Județul Bacău prin introducerea/extinderea, promovarea și utilizarea sustenabilă a sistemelor unitare de management al calitații și performanței.

Bugetul total este de 315.711,00 lei, din care finanțarea nerambursabilă asigurată de Uniunea Europeană este de 236.522,45 lei, finanțarea din bugetul național este 36.174,02 lei¸ iar cofinanțarea beneficiarului este de 43.014,53 lei.

Scopul proiectului vizează creșterea performanței instituției prin introducerea de sisteme și standarde comune, precum și prin dezvoltarea abilităților personalului în domeniul managementului calității și performanței.

Obiectivele specifice, care vor avea ca rezultat îmbunătățirea calității și eficienței serviciilor publice oferite beneficiarilor, constau în:

1.Introducerea de sisteme și standarde comune la nivelul UAT Județul Bacău în concordanță cu Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice 2014-2020, prin implementarea instrumentului de autoevaluare CAF (Cadrul Comun de Autoevaluare a modului de functionare a institutiilor publice), precum și prin facilitarea schimburilor de experiență.

2.Dezvoltarea abilităților personalului UAT Județul Bacău pe tema aplicării sistemelor unitare de management al calității și performanței, prin organizarea a 2 programe de formare (auditor de calitate, expert CAF).

Realizarea obiectivelor specifice contribuie la îndeplinirea următoarelor rezultate de proiect: instrumentul de autoevaluare CAF implementat, o vizită de studiu și 2 ateliere de lucru pentru promovarea și diseminarea bunelor practici efectuate, un program de formare profesională în domeniul auditului intern și un curs de instruire CAF desfășurate, în urma cărora se vor elibera diplome/certificate de participare/absolvire.

Informații suplimentare privitoare la implementarea proiectului: Silviu Botez - manager proiect, e-mail silviu.botez@csjbacau.ro . 

            

JUDEȚUL  BACĂU