Consiliul Judetean Bacau
Componență și conducere
Aparat de specialitate
Informații de interes public
Proiecte & Strategii
Finanțări nerambursabile
Finanțări rambursabile
Achiziții publice
Urbanism
Transport județean
TelVerde CSJ Bacau 0800800232
»

PRO-CERTIF, dezvoltarea si utilizarea sustenabila a managementului calitatii in administratia publica bacauana

Comunicat de presă
Instrumentul de autoevaluare CAF implementat în Consiliul Județean Bacău cu finanțare europeană
Declarație de angajament CAF
Cadrul comun de autoevaluare a UAT Județul Bacău

 

 

 

Proiect „PRO-CERTIF – dezvoltarea și utilizarea sustenabilă a managementului calității în administrația publică băcăuană

SIPOCA/SMIS 461/119613

În cadrul proiectului „PRO-CERTIF – dezvoltarea și utilizarea sustenabilă a managementului calității în administrația publică băcăuană”, cod SIPOCA/SMIS 461/119613, implementat de Județul Bacău în perioada august 2018-iunie 2019 și finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, în data de 27 iunie 2019, ora 12, se desfășoară conferința de presă la finalizarea proiectului, în vederea diseminării rezultatelor obținute.

 

 

JUDEȚUL BACĂU

www.poca.ro

 

 

 

Proiect „PRO-CERTIF – dezvoltarea și utilizarea sustenabilă a managementului calității în administrația publică băcăuană

SIPOCA/SMIS 461/119613

În cadrul proiectului „PRO-CERTIF – dezvoltarea și utilizarea sustenabilă a managementului calității în administrația publică băcăuană”, cod SIPOCA/SMIS 461/119613, implementat de Județul Bacău și finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, în datele 20 și 21 iunie 2019 se desfășoară două ateliere de lucru, cu participarea reprezentanților instituțiilor subordonate Consiliului Județean Bacău, respectiv a unităților administrativ- teritoriale municipii: Bacău, Onești, Moinești.

Organizarea acestor acțiuni urmărește promovarea importanței sistemelor și instrumentelor integrate de management, prezentarea instrumentului de autoevaluare CAF cu efectele benefice ale implementării acestuia legate de transparență, credibilitate, eficientizare, diseminarea bunelor practici și rezultatelor proiectului  la nivelul instituțiilor subordonate și unităților administrativ- teritoriale municipii.

 

 

JUDEȚUL BACĂU

 

www.poca.ro

 

 

 

 

Proiect „PRO-CERTIF – dezvoltarea și utilizarea sustenabilă a managementului calității în administrația publică băcăuană

SIPOCA/SMIS 461/119613

În cadrul proiectului „PRO-CERTIF – dezvoltarea și utilizarea sustenabilă a managementului calității în administrația publică băcăuană”, cod SIPOCA/SMIS 461/119613, implementat de Județul Bacău și finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, începând cu data de 25 februarie 2019, se desfășoară cursul de instruire privind implementarea instrumentului de autoevaluare CAF (Cadrul Comun de Autoevaluare). 
Programul de instruire va asigura inițierea personalului în domeniul managementului calității și performanței în administrația publică locală utilizând instrumentul CAF și are ca participanți 55 de persoane din cadrul Consiliului Județean Bacău și instituțiilor subordonate.

 

 

JUDEȚUL BACĂU

 

 

Proiect „PRO-CERTIF – dezvoltarea și utilizarea sustenabilă a managementului calității în administrația publică băcăuană

SIPOCA/SMIS 461/119613

În cadrul proiectului „PRO-CERTIF – dezvoltarea și utilizarea sustenabilă a managementului calității în administrația publică băcăuană”, cod SIPOCA/SMIS 461/119613, implementat de Județul Bacău și finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, în perioada 18–21 februarie 2019, se desfășoară vizita de studii în Bekes, Ungaria, la care participă 11 persoane din conducerea și aparatul de specialitate al Consiliului Județean Bacău.
Biroul Guvernamental al județului Bekes, Ungaria oferă delegației Consiliului Județean Bacău modele de bune practici și schimb de experiență optim în legatură cu implementarea și utilizarea instrumentului de autoevaluare CAF (Cadrul Comun de Autoevaluare).  
Se va urmări, de asemenea, explorarea unor posibilități de networking și parteneriat cu regiunea vizitată, în scopul identificării de parteneri pentru proiecte viitoare, precum și pentru a crea premisele colaborării interinstituționale în vederea realizării de schimburi de informații în legatură cu cele mai noi practici în domeniu.

 

 

JUDEȚUL BACĂU

 

 

 


 

 

Proiect „PRO-CERTIF – dezvoltarea și utilizarea sustenabilă a managementului calității în administrația publică băcăuană

SIPOCA/SMIS 461/119613

 

 În cadrul proiectului PRO-CERTIF – dezvoltarea și utilizarea sustenabilă a managementului calității în administrația publică băcăuană, cod SIPOCA/SMIS 461/119613, implementat de Județul Bacău și finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, începând cu data de 21 ianuarie 2019, se desfășoară programul de formare profesională în domeniul auditului intern (auditor de calitate COR 214130). Programul de formare profesională, în urma căruia se vor elibera certificate de absolvire, vizează cunoașterea principiilor, tehnicilor și instrumentelor de audit și dobândirea competențelor de a conduce și organiza procesul de audit în domeniul calității, având ca participanți 20 de persoane din cadrul Consiliului Județean Bacău.

 

 

JUDEȚUL BACĂU