Consiliul Judetean Bacau
Componență și conducere
Aparat de specialitate
Informații de interes public
Proiecte & Strategii
Finanțări nerambursabile
Finanțări rambursabile
Achiziții publice
Urbanism
Transport județean
TelVerde CSJ Bacau 0800800232

Planul de amenajare a teritoriului judetean Bacau 2019

Consiliul Județean Bacău vă aduce la cunoștință faptul că se află în procesul de actualizare a Planului de Amenajare a Teritoriului Județean, plan care în conformitate cu Legea nr. 350/2001 modificată și completată are caracter director ce cuprinde: (1) Expresia spațială a programului de dezvoltare a județului și (2) Prevederi cu caracter obligatoriu pentru celelalte planuri de amenajare a teritoriului și de urbanism (art. 42).
Actualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Bacău este în curs de elaborare de către Asocierea S.C. Intergraph Computer Services S.R.L. și S.C. IHS Romania S.R.L.
Supunem atenției dumneavoastră prima parte a documentației constând în studii de fundamentare cu caracter analitic. Aceasta include piese scrise și desenate și are următorul conținut:
Capitolul 1. Structura teritoriului
     Capitolul 1.1. Localizare geografică
     Capitolul 1.2. Cadrul natural/mediul
     Capitolul 1.3. Patrimoniul construit și natural, peisaje
     Capitolul 1.4. Rețeaua de localități
     Capitolul 1.5. Infrastructurile tehnice majore
     Capitolul 1.6. Zonificarea teritoriului
Capitolul 2. Structura socio-demografică
Capitolul 3. Structura activităților economice
Capitolul 4. Contextul teritorial interjudețean, regional și național
Puteți descărca Planul de Amenajare a Teritoriului Județean Bacău – Etapa 1 accesând arhiva de mai jos, în vederea consultării, și ne puteți transmite observațiile dumneavoastră, în scris, la adresa Calea Mărășești nr. 2, cod 600017, Bacău, județul Bacău sau direct la Registratura Consiliului Județean Bacău, camera 2.