Consiliul Judetean Bacau
Componență și conducere
Aparat de specialitate
Informații de interes public
Proiecte & Strategii
Finanțări nerambursabile
Finanțări rambursabile
Achiziții publice
Urbanism
Transport județean
TelVerde CSJ Bacau 0800800232
»

Proiect - Ce viitor au tinerii din Europa?

Proiectul "Ce viitor au tinerii in Europa?"a fost inițiat de Consiliul Regional Limousin în parteneriat cu Consiliul Județean Bacău, în baza Convenției de cooperare dintre cele două regiuni și face parte din programul european “Tineret în acțiune”. 
Alături de Județul Bacău ca parteneri de proiect ai Regiunii Limousin au fost și alte regiuni europene și anume: Județul Sălaj (România), Regiunea Bezirk de Moyenne Franconie (Germania) și Provincia Ravena (Italia).
Scopul proiectului este de îmbunătățire a înțelegerii asupra problemelor europene de către tineri.
Grupul țintă sunt tinerii cu vârsta cuprinsă între 15 - 25 de ani, din regiunea Limousin și celelalte 4 regiuni europene partenere de proiect.

Proiectul cuprinde 4 activități importante și anume:
1. Elaborarea și difuzarea unui chestionar despre probleme ale tinerilor privind viitorul acestora în Europa.
Regiunea Limousin a transmis un model de chestionar, regiunilor partenere revenindu-le obligația să-l analizeze, să-l îmbunătățească sau chiar să-l modifice de comun acord cu celelalte regiuni. Dupa finalizarea lui, chestionarul a fost transmis tuturor partenerilor de proiect, pentru a fi completat on line.

2. Completarea chestionarelor, capitalizarea rezultatelor acestora și analiza lor.
Județul Bacău, in conformitate cu  cele prevăzute în proiect a trebuit să completeze min. 300 de chestionare online.
În final județul Bacău a completat mult mai multe chestionare decât nunărul  prevăzut și anume 461, din totalul de 796 completate de România (Bacău  și Sălaj), aflandu- ne pe locul II după Italia (922 de raspunsuri).
La acest capitol, fruntașe au fost câteva licee și ONG-uri din Bacău. Este vorba despre: Clubul CREEAT ”Veniți cu Noi”, Colegiile Naționale: ”Vasile Alecsandri”, ”Mihail Eminescu”, ”Gh.Vrânceanu”, Asociația ”Repere”- Bacău, Universitatea din Bacău și Universitatea „George Bacovia”.
După traducerea chestionarelor completate, analiza acestora s-a realizat de către studenții francezi de la sociologie (BTS –Limoges) care au pus în valoare rezultatele sub formă grafică, tabele și diagrame.
Ca urmare, a fost elaborat un raport privind analiza rezultatelor, realizat de către un expert francez de la Universitatea din Limoges. Raportul a oferit elemente statistice iar analiza lui va permite regiunilor implicate în proiect să-și ghideze acțiunile lor politice către problemele tinerilor.

3. Organizarea unui Seminar (Forumul tinerilor) care a avut loc în perioada 30-31 octombrie 2009, la Limoges.
În cadrul acestei activități, județul Bacău a fost reprezentat de un număr de 6 tineri. Cei 6 tineri au fost selecționați ca urmare a unei evaluări. Criteriile de selecție au fost comunicate liceelor și universităților din Bacău, pentru ca acestea, la rândul lor să facă mai întâi o primă selecție, astfel încât de la nivelul fiecărei instituții de învățământ universitar și preuniversitar să se selecteze câte 3 elevi, respectiv studenți pentru a se prezenta la evaluarea  finală de la Consiliul Județean Bacău.
Criteriile de selecție au fost următoarele:
- cunoașterea limbii engleze sau franceze;
- cunoașterea  problematicilor tinerilor europeni prin perspectiva tinerilor români;
- prezentarea pe scurt a județului Bacău în limba engleză, în context
European (prezentare realizată în PowerPoint - concludentă pentru selecție; timp de prezentare -10 min).
Au răspuns la apelul Consiliului Județean Bacău doar 5 licee și cele două universități, respectiv: Colegiul Național ”V. Alecsandri” ,“Mihai Eminescu, Colegiul Tehnic de Comunicatii "N.V.Karpen", Colegiul Tehnic „Anghel Saligny”, Colegiul Național Pedagogic ”Ștefan cel Mare” , Universitatea din Bacău și Universitatea ”George Bacovia ”.
În urma testărilor, în conformitate cu criteriile mai sus menționate, au fost selecționați, din cei 20 de elevi și studenți tineri prezenți pentru testare, următorii:
- Antohe Dan - Colegiul Național ”V. Alecsandri”
- Nechita Teodor - Colegiul “Mihai Eminescu
- Luca Ștefan - Colegiul Tehnic de Comunicații "N.V.Karpen"
- Lupu Andrei - Colegiul Tehnic „Anghel Saligny”
- Mocanu Andrei - Colegiul Național Pedagogic ”Ștefan cel Mare”
- Nuca Marius - Universitatea din Bacău

Forumul tinerilor, care s-a organizat la Limoges, s-a desfășurat pe o durată de două zile la care au participat in jur de 28 de tineri din regiunile partenere și cca 50 de tineri din Regiunea Limousin.
Prima zi a fost ziua “descoperirilor”. Tinerii din România, Franța, Italia și Germania au avut prilejul să se cunoască, să comunice și să schimbe idei, dar și să descopere frumoasele locuri ale vechiului oraș – reședință de regiune - Limoges.
Pe 31 octombrie 2009, s-au desfășurat lucrările propriu-zise ale Forumului.
Cuvântul de deschidere a fost rostit de președintele Regiunii Limousin, d-nul Jean-Paul Denanot iar pe parcursul lucărilor au avut intervenții reprezentanți ai Biroului de informații pentru Franța a Parlamentului european, ai Casei Europei din Limoges  și consilieri ai Regiunilor din Germania, Italia și România (Bacău).  

 Temele de discuții din cadrul lucrărilor Forumului au fost aceleași cu temele cuprinse în chestionare  și anume:
- cunoașterea Europei și a instituțiilor europene
- identitatea și percepția cu privire la Europa
- mobilitatea tinerilor în Europa
- cum va fi Europa peste10 ani?

4. Realizarea de materiale de promovare proiect.

S-au realizat :
- o broșură privind rezultatele analizei chestionarelor;
- materiale de promovare ca urmare a desfășurării Forumului
Materialele vor fi  prezentate în limbile partenerilor de proiect, respectiv:
franceză, română, italiană și germană
- un film de prezentare a proiectului și a rezultatelor acestuia.
Filmul este realizat cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Bacău. Acesta va fi transmis Regiunii Limousin, care ca leader de proiect il va distribui celorlalți parteneri de proiect și Comisiei Europene (Direcției Generală – Educație și Cultură).

Rezultate obținute
- elaborarea unui  raport al analizei de fond a rezultatelor anchetei,
- organizarea unui Forum al tinerilor pe tema: Ce viitor au tinerii din Europa?
- prezența la Forum a unui număr de cca 100 de tineri din regiunile participante la proiect,
- participarea unui număr de 6 tineri băcăuani la Forum,
- elaborarea și editatea broșurii  «Ce viitor au tinerii din Europa?» într-un tiraj de 500 exemplare,
- confruntarea viziunii tinerilor din diferite regiuni europene partenere cu Regiunea Limousin, privind viitorul lor în Europa,
- poziționarea tinerilor în centrul colaborărilor dintre Regiunea Limousin  și regiunile partenere,
- punerea la dispoziția regiunilor participate la proiect și a partenerilor lor locali, a elementelor statistice și analiza acestora, permițându-le astfel să-și ghideze acțiunile lor politice către problemele tinerilor.
Concluzii
- Prezența la Forum a elevilor și studenților selectionați, a reprezentat o oportunitate de promovare a imaginii județului, a performanței în învățământul băcăuan, a creării de noi parteneri de viitoare proiecte din cadrul programelor europene pentru unitățile de învățământ de unde provin, dar și o nouă provocare pentru o altă competiție.
- Exprimarea viziunii cu privire la Europa a tinerilor din regiunile participante la proiect reprezinta un ajutor cert  pentru construirea  politicilor  publice de mâine.