Consiliul Judetean Bacau
Componență și conducere
Aparat de specialitate
Informații de interes public
Proiecte & Strategii
Finanțări nerambursabile
Finanțări rambursabile
Achiziții publice
Urbanism
Transport județean
TelVerde CSJ Bacau 0800800232

Formulare pentru obținerea certificatelor, avizelor, autorizațiilor

Formulare pentru obținerea Certificatului de urbanism

Cerere pentru emiterea Certificatului de urbanism - formular model F.1
Cerere pentru prelungirea valabilității Certificatului de urbanism - formular model F.7
Avizul primarului - formular model F.3
Cerere avizul primarului de catre Consiliul Judetean Bacau/persoane - formular model F.2

Avizul al primarului comunei
Formularul F3 - necesar obtinerii certifatului de urbanism pentru persoanele din comunele judetului Bacau unde nu exista personal de specialitate in urbanism.
Cererea pentru emiterea certificatului de urbanism
Formularul F1 - necesar la obtinerea certificatului de urbanism.
Cerere pentru prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism
Formularul F7 - necesar la prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism emis de catre Consiliul Judetean Bacau
Formular solicitare avizul primarului
Formularul F2 - necesar solicitarii avizului primarului de catre Consiliul Judetean/Persoane


Formulare pentru obținerea Avizului structură de specialitate

Faza Certificat de urbanism - formular model F.4
Faza Autorizație de construire - formular model F.9

Cerere solicitare avizul structurii de specialitate faza AC
Formularul F9 - necesar in faza autorizarii.
Cerere solicitare avizul structurii de specialitate faza CU
Formularul F4 - necesar in faza obtinerii certificatului de urbanism


Formulare pentru obținerea Autorizației de construire/desființare

Cerere pentru emiterea Autorizației de construire/desființare - formular model F.8
Cerere pentru prelungirea valabilității Autorizației de construire/desființare - formular model F.12

Cerere pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare
Formularul F8 - Necesar la solicitarea autorizatiei de construire/desfiintare.
Cerere pentru prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire desfiintare
Formularul F12 - necesar la prelungirea autorizatiei de construire/desfiintare
Comunicare incepere lucrari catre ISC
Formularul F14 - necesar comunicarii catre Inspectoratul de Stat in Constructii data inceperii lucrarilor.
Comunicare incheiere lucrari catre ISC
Formularul F16 - necesar comunicarii catre Inspectoratul de Stat in Constructii a datei incetarii lucrarilor
Comunicare incepere lucrari catre CJ Bacau
Formularul F13 - necesar comunicarii catre Consiliul Judetean Bacau a datei inceperii executiei lucrarilor
Comunicare incetarelucrari catre CJ Bacau
Formularul F15 - necesar comunicarii catre Consiliul Judetean Bacau a datei de incheiere a executiei lucrarilor.
Model panou
Model panou de identificare a investitiei pentru a fi montat pe santier. Montarea panoului este obligatorie pentru toti benficiarii de autorizatii.