Consiliul Judetean Bacau
Componență și conducere
Aparat de specialitate
Informații de interes public
Proiecte & Strategii
Finanțări nerambursabile
Finanțări rambursabile
Achiziții publice
Urbanism
Transport județean
TelVerde CSJ Bacau 0800800232

Listă cu legislație în domeniul eticii, integrității și măsuri pentru prevenirea și sancționarea faptelor de corupție

1. Constituția României

2. LEGE nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea coruptiei

3. LEGE nr. 78 din 8 mai 2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție

4. LEGE nr. 571 din 14 decembrie 2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii

5. LEGE nr. 7 din 18 februarie 2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici

6. LEGE nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice

7. LEGE nr. 176 din 1 septembrie 2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative

8. LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

9. ORDONANȚA nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor

10. LEGE nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparența decizională în administrația publică