Consiliul Judetean Bacau
Componență și conducere
Aparat de specialitate
Informații de interes public
Proiecte & Strategii
Finanțări nerambursabile
Finanțări rambursabile
Achiziții publice
Urbanism
Transport județean
TelVerde CSJ Bacau 0800800232

Proiecte supuse dezbaterii publice

Dezbatere publică asupra proiectului de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru accesul cu telescaunul pe pârtia de schi Nemira din Slănic Moldova, în sezonul 2019-2020 și a tarifului de parcare.

Data afișării pe site: 08.10.2018


Dezbatere publică asupra proiectului de hotărâre privind completarea anexei 1 la HCJ nr. 214/2019 privind aprobarea taxelor de frecventa a cursurilor Scolii Populare de Arte si Meserii pentru anul scolar 2019-2020.

Data afișării pe site: 08.10.2019

Dezbatere publică asupra proiectului de hotărâre privind stabilirea taxelor și tarifelor altele decât cele prevăzute de Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, aplicabile în anul 2020.

Data afișării pe site: 30.09.2019

 

Dezbatere publică asupra proiectului de hotărâre privind stabilirea taxelor locale prevăzute de Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, aplicabile în anul 2020.

Data afișării pe site: 30.09.2019


Dezbatere publică privind aprobarea Regulamentul Serviciului Public de Salubrizare al Unităților Administrativ Teritoriale din Județul Bacău, membre ADIS

Data afișării pe site: 16.09.2019

Dezbatere publică privind aprobarea taxelor de frecvență a cursurilor Școlii Populare de Arte și Meserii, pentru anul școlar 2019-2020

Data afișării pe site: 16.07.2019

Dezbatere publică asupra proiectului de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru accesul cu telescaunul pe pârtia de schi Nemira din Slănic Moldova, în sezonul vară 2019, pentru perioada 01.07.2019-15.09.2019, în zilele de vineri, sâmbătă și duminică

Data afișării pe site: 07.05.2019

Dezbatere publică asupra proiectului de hotărâre privind acordarea finanțărilor nerambursabile pentru activități nonprofit de interes public județean

Data afișării pe site: 25.04.2019

Dezbatere publică asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Bacău

Data afișării pe site: 24.04.2019

Dezbatere publică asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al  Complexului Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău

Data afișării pe site: 24.04.2019

Dezbatere publică asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al  Complexului Muzeal de Științele Naturii „Ion Borcea” Bacău

Data afișării pe site: 24.04.2019

Dezbatere publică asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Filarmonicii „Mihail Jora” Bacău

Data afișării pe site: 24.04.2019

Dezbatere publică asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Revistei de Cultură „Ateneu” Bacău, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Bacău

Data afișării pe site: 22.04.2019

 

Dezbatere publică asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al  Școlii Populare de Arte și Meserii Bacău, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Bacău.

Data afișării pe site: 22.04.2019

 

Dezbatere publică asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consiliului Județean Bacău.

Data afișării pe site: 15.04.2019


Dezbatere publică asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind finanțarea programelor sportive de utilitate publică.

Data afișării pe site: 15.04.2019


Anunt privind retragerea proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a Ordinului   nr. 664/ 06.09.2018 privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor și programelor sportive, cu modificările și completările ulterioare.

Data afișării pe site: 04.04.2019

 

Dezbatere publică asupra proiectului de hotărâre privind completarea Anexei nr. 4 la Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 217/2018 privind stabilirea taxelor și tarifelor altele decât cele prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aplicabile în anul 2019

Data afișării pe site: 19.03.2019

 

 

Dezbatere publică asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea tarifelor maxime pentru exercitarea dreptului de acces la infrastructura fizică a rețelelor de comunicații electronice instalate pe domeniul public sau privat al Județului Bacău, valabile de la 01.03.2019

Data afișării pe site: 22.02.2019

Dezbatere publică privind proiectul de hotarare privind preturi medii produse agricole si masa verde de pasune pentru anul 2019

Data afișării pe site: 14.12.2018

 

Dezbatere publică privind aprobarea planului anual de evolutie a taxei speciale de salubrizare actualizat pentru proiectul "Sistem integrat de management al deseurilor solide in judetul Bacau"

Data afișării pe site: 29.11.2018

 

Dezbatere publică asupra regulamentului privind achizitia de bunuri imobile in domeniul public sau privat al Consiliului Judetean Bacau.

Data afișării pe site: 16.11.2018

 

Dezbatere publică asupra proiectului de hotărâre privind avizarea Normelor de venit pentru persoanele fizice care realizează venituri din activități de producție, comerț, prestări de servicii, stabilite conform Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale O.M.F.P. nr.925/2017, pentru anul 2019.

Data afișării pe site: 19.10.2018

 

Dezbatere publică asupra proiectului de hotărâre privind stabilirea taxelor și tarifelor altele decât cele prevăzute de Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, aplicabile în anul 2019.

Data afișării pe site: 09.10.2018

 

Dezbatere publică asupra proiectului de hotărâre privind stabilirea taxelor locale prevăzute de Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, aplicabile în anul 2019.

Data afișării pe site: 09.10.2018

 

Dezbatere publică asupra proiectului de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru accesul cu telescaunul pe pârtia de schi Nemira din Slănic Moldova, în sezonul 2018-2019 și a tarifului de parcare.

Data afișării pe site: 08.10.2018


Dezbatere publică asupra proiectului de hotărâre privind modificarea anexei nr.4 la Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr.247/2017 privind stabilirea taxelor și tarifelor altele decât cele prevăzute de Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, aplicabile în anul 2018.

Data afișării pe site: 16.03.2018


Dezbatere publică asupra proiectului de hotărâre privind acordarea finanțărilor nerambursabile pentru activități nonprofit de interes public județean.

Data afișării pe site: 12.03.2018

Dezbatere publică asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea taxelor de frecvență a cursurilor Școlii Populare de Arte și Meserii pentru anul școlar 2018-2019.

Data afișării pe site: 08.03.2018

Dezbatere publică asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru inchirierea bunurilor aflate in administrarea CSEI nr.1 pe anul 2018.

Data afișării pe site: 22.01.2018

Dezbatere publică asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea preturilor medii la principalele produse agricole si al masei verzi de pasune pentru anul 2018.

Data afișării pe site: 22.01.2018

Dezbatere publică asupra proiectului de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 118 din 20.07.2009 privind aprobarea Master Planului în sectorul de apă și apă uzată din județul Bacău, cu modificările și completările ulterioare.

Data afișării pe site: 15.11.2017

Dezbatere publică asupra proiectului de hotărâre privind stabilirea taxelor și tarifelor altele decât cele prevăzute de Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, aplicabile în anul 2018.

Data afișării pe site: 07.11.2017

Dezbatere publică asupra proiectului de hotărâre privind avizarea Normelor de venit pentru persoanele fizice care realizeaza venituri din activitati de productie, comert, prestari de servicii, stabilite conform Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale O.M.F.P. nr.925/2017, pentru anul 2018

Data afișării pe site: 25.10.2017

Dezbatere publica asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Pârtiei de schi Nemira din Slănic Moldova, județul Bacău

Data afișării pe site: 17.10.2017

Dezbatere publica asupra proiectului de hotarare privind stabilirea taxelor locale prevazute de Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, aplicabile in anul 2018

Data afișării pe site: 17.10.2017

Dezbatere publica asupra proiectului de hotarare privind stabilirea tarifelor pentru accesul cu telescaunul pe partia de schi Nemira din Slanic Moldova, in sezonul 2017-2018

Data afișării pe site: 03.10.2017

 

Dezbatere publică asupra asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului referitor la condițiile în care se realizează accesul furnizorilor de comunicații electronice pe domeniul public sau privat al județului Bacău.

Data afișării pe site: 12.09.2017

Dezbatere publică asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei județene de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Bacău.

Data afișării pe site: 17.07.2017

Dezbatere publica asupra proiectului de Hotarare privind aprobarea actualizarii strategiei de dezvoltare a Judetului Bacau

Data afisarii pe site: 30.04.2017

Dezbatere publica asupra proiectului de Hotarare privind acordarea finantarilor nerambursabile 2017 pentru activitati nonprofit de interes public judetean

Data afisarii pe site: 12.04.2017

Dezbatere publică  privind transparența decizională în administrația publică, republicată, asupra proiectului de hotărâre privind constituirea Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret de pe lângă Consiliul Județean Bacău și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al acestuia

Data afișării pe site: 07.04.2017

Dezbatere publică asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea prețurilor medii la principalele produse agricole și al masei verzi de pășune pentru anul 2017 în județul Bacău.

Data afișării pe site: 11.01.2017

Dezbatere publică asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea structurii serviciilor specifice prin care se constituie veniturile proprii ale Camerei Agricole Județene Bacău, structurii și cuantumului tarifelor, precum și a modalităților de încasare și de utilizare a fondurilor pentru anul 2017.

Data afișării pe site: 27.10.2016

Dezbatere publică asupra proiectului de hotărâre privind avizarea Normelor de venit pentru persoanele fizice care realizează venituri comerciale pentru anul 2017.

Data afișării pe site: 21.10.2016

Dezbatere publică asupra proiectului de hotărâre privind stabilirea taxelor și tarifelor altele decât cele prevăzute de Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, aplicabile în anul 2017.

Data afișării pe site: 10.10.2016

Dezbatere publică asupra proiectului de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru accesul cu telescaunul pe pârtia de schi Nemira din Slănic Moldova, în sezonul 2016-2017.

- Data afișării pe site: 10.10.2016

Dezbatere publică asupra proiectului de hotărâre privind taxele locale 2017.

- Data afișării pe site: 03.10.2016

Dezbatere publică asupra proiectului de hotărâre privind constituirea Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret de pe lângă Consiliul Județean Bacău și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al acestuia.

- Data afișării pe site: 25.04.2016

Dezbatere publica asupra proiectului de Hotarare privind aprobarea pretului mediu pentru masa verde de pasune 2016

- Data afisarii pe site: 21.04.2016 

Dezbatere publica asupra proiectului de Hotarare privind acordarea finantarilor nerambursabile pentru activitati nonprofit de interes public judetean

 - Data afisarii pe site: 05.02.2016 

Dezbatere publica asupra proiectului de Hotarare privind aprobarea regulamentului referitor la conditiile in care se realizeaza accesul furnizorilor de comunicatii electronice pe domeniul public sau privat al judetului Bacau

Data afisarii pe site: 21.12.2015 

Dezbatere publică asupra proiectului de hotărâre privind avizarea Normelor de venit pentru persoanele fizice care realizează venituri comerciale, stabilite conform Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale O.M.F.P. nr.2875/2011, pentru anul 2016

Data afișării pe site: 3.11.2015

Dezbatere publică asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea prețurilor medii la principalele produse agricole pentru anul 2016, în județul Bacău

Data afișării pe site: 23.10.2015

Dezbatere publică asupra proiectului de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru accesul cu telescaunul pe pârtia de schi Nemira din Slănic Moldova, în sezonul 2015-2016

Data afișării pe site: 09.10.2015

Dezbatere publică asupra proiectului de hotărâre privind stabilirea taxelor și tarifelor altele decât cele prevăzute de Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, aplicabile în anul 2016

Data afișării pe site: 06.10.2015 (Data ultimei modificări: 21.10.2015)

Dezbatere publică asupra proiectului de hotărâre privind stabilirea taxelor locale prevăzute de Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, aplicabile în anul 2016

Data afișării pe site: 05.10.2015

Dezbatere publică asupra proiectului de hotărâre privind stabilirea tarifelor maxime pentru exercitarea dreptului de acces la rețelele de comunicații electronice instalate pe domeniul public sau privat al județului Bacău, valabile în anul 2016

Data afișării pe site: 05.10.2015

Dezbatere publică asupra proiectului de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 195/2014 privind stabilirea taxelor și tarifelor altele decât cele prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aplicabile în anul 2015.

Data afișării pe site: 04.09.2015

Dezbatere publică asupra proiectului de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 195/2014 privind stabilirea taxelor și tarifelor altele decât cele prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aplicabile în anul 2015

Data afișării pe site: 13.07.2015

Dezbatere publică asupra proiectului de hotărâre privind acordarea finanțărilor nerambursabile pentru activități nonprofit de interes public județean, conform Legii nr.350/2005.

Data afișării pe site: 19.02.2015

Dezbatere publică asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului și a taxelor privind furnizarea datelor cu caracter personal.

Data afișării pe site: 26.01.2015

Dezbatere publică privind asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea prețului mediu pentru masa verde de pășune în județul Bacău pentru anul 2015.

Data afișării pe site: 19.01.2015

Dezbatere publică privind asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea prețurilor medii la principalele produse agricole pentru anul 2015, în județul Bacău.

Data afișării pe site: 19.12.2014

Dezbatere publică privind avizarea Normelor de venit pentru persoanele fizice care realizează venituri din activități comerciale, pentru anul 2015.

Data afișării pe site: 26.11.2014

Dezbatere publică privind stabilirea taxelor și tarifelor, altele decât cele prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aplicabile în anul 2015.

Data afișării pe site: 31.10.2014

Dezbatere publică în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea tarifelor de aeroport practicate de Regia Autonomă Aeroportul Internațional "George Enescu" Bacău.

Data afișării pe site: 02.10.2014

Dezbatere publică în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică asupra proiectului de hotărâre pentru stabilirea tarifelor pentru accesul cu telescaunul pe pârtia de schi Nemira din Slănic Moldova pentru sezonul 2014-2015.

Data afișării pe site: 01.10.2014

Dezbatere publică în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, asupra proiectului de hotărâre pentru stabilirea taxelor de frecvență a cursurilor Școlii Populare de Arte și Meserii Bacău pentru anul școlar 2014-2015.

Data afiișării: 29.08.2014

Dezbatere publica, în conformitate cu Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, asupra proiectului de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr.205/2013 privind stabilirea taxelor și tarifelor altele decât cele prevăzute de Legea nr.571/2003 privind codul fiscal, aplicabile în anul 2014.

Data afișării: 06.08.2014

Dezbatere publică, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, asupra proiectului de hotărâre privind stabilirea taxelor locale prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, aplicabile în anul 2015.

Data afișării: 21.05.2014

Dezbatere publică asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare durabilă a județului Bacău - Document-cadru pentru perioada de programare 2014-2020.

Data afișării: 17.03.2014

Dezbatere publică asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea prețurilor medii la principalele produse agricole pentru anul 2014, în județul Bacău.

Data afișării: 14.01.2014

Dezbatere publică asupra proiectului de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru accesul cu telescaunul pe pârtia de schi Nemira din Slănic Moldova, în sezonul 2013-2014.

Data afișării 09.01.2014

Dezbatere publică asupra proiectului de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 175 din 17.12.2012

Data afișării pe site: 18.07.2013