Consiliul Judetean Bacau
Componență și conducere
Aparat de specialitate
Informații de interes public
Proiecte & Strategii
Finanțări nerambursabile
Finanțări rambursabile
Achiziții publice
Urbanism
Transport județean
TelVerde CSJ Bacau 0800800232

Despre A.T.O.P. Bacău

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Bacău (ATOP-Bacău) este constituită și funcționează pe lângă Consiliul Județean Bacău ca organism cu rol consultativ, fără personalitate juridică, care își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr.218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române și ale Regulamentului de organizare și funcționare aprobat prin H.G. nr.787/2002.

 

HOTĂRÂRE nr.787 din 25 iulie 2002
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a autorității teritoriale de ordine publică

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Bacău (ATOP-Bacău) își desfășoară activitatea în scopul asigurării bunei desfășurări și sporirii eficientei serviciului polițienesc la nivelul județului Bacău.
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Bacău (ATOP-Bacău) asigură, prin activitatea sa, reprezentarea și promovarea intereselor comunității în scopul realizării unui climat de siguranță și securitate publică pentru cetățenii din toate localitățile județului Bacău.

CE PUTEM FACE NOI ?
… să organizăm consultări cu tine și cu alți membri ai comunității, cu organizațiile neguvernamentale și structurile cu atribuții educative, privind prioritățile siguranței tale și a ordinii publice …
… să sesizăm deficiențele din activitatea de poliție și să propunem măsuri de înlăturare a acestora …
CE POȚI FACE TU ?
… să mergi în audiență la sediul ATOP pentru a face sesizări referitoare la încălcarea drepturilor și libertăților fundamentale ale tale și ale altor persoane de către organele de poliție …
… să te implici, atât în stabilirea unui mediu sigur și civilizat, cât și în reducerea infracționalității în zona și comunitatea în care trăiești …
… să sesizezi încălcări ale normelor de ordine și  siguranță civică …
În exercitarea atribuțiilor sale Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Bacău (ATOP-Bacău)  emite hotărâri cu caracter de recomandare.
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Bacău (ATOP-Bacău) nu are competențe în problemele operative ale poliției.

ATRIBUȚII
a) contribuie la elaborarea planului de activități și la fixarea obiectivelor și indicatorilor de performanță minimali, având ca scop protejarea intereselor comunității și asigurarea climatului de siguranță publică;
b) sesizează și propune măsuri de înlăturare a deficiențelor din activitatea de poliție;
c) face propuneri pentru soluționarea, de către organele de poliție, a sesizărilor care îi sunt adresate, referitoare la încălcarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, potrivit legii;
d) organizează consultări cu membrii comunităților locale și cu organizațiile neguvernamentale cu privire la prioritățile siguranței persoanei și a ordinii publice;
e) prezintă trimestrial informări în ședințele Consiliului județean asupra nivelului de asigurare a securității și siguranței civice a comunității;
f) elaborează anual un raport asupra eficientei activității unităților de poliție, care se dă publicității.

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Bacău este condusă de un președinte, ales cu votul majoritar din rândul consilierilor din Consiliul județean, pentru un mandat de 4 ani, până la următoarele alegeri locale pentru consiliile județene.

Președintele reprezintă Autoritatea Teritorială de Ordine Publică, având în principal următoarele atribuții:
a) convoacă și conduce ședințele plenului;
b) coordonează activitatea comisiilor de lucru;
c) coordonează activitatea secretariatului executiv;
d) prezintă trimestrial, în ședințele Consiliului județean, informări asupra eficienței serviciului polițienesc;
e) coordonează elaborarea raportului anual asupra activității poliției.