Consiliul Judetean Bacau
Componență și conducere
Aparat de specialitate
Informații de interes public
Proiecte & Strategii
Finanțări nerambursabile
Finanțări rambursabile
Achiziții publice
Urbanism
Transport județean
TelVerde CSJ Bacau 0800800232

Master Plan Sistem de Management integrat al deșeurilor solide

 

 

Modele de hotărâri de consiliu local în vederea aprobării Master Planului Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Bacău.

HOTĂRÂRE privind aprobarea Master Planului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Bacău
și a Listei de investiții prioritare pentru sectorul deșeuri la nivelul județului Bacău
ANEXA 1 - MASTER PLAN
Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Bacău
ANEXA 2 la HCL - MASTER PLAN
Lista de investiții
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de HCL privind aprobare Master Plan
RAPORT
la proiectul de HCL privind aprobare Master Plan

Plan Județean de Gestionare a deșeurilor în județul Bacău