Consiliul Judetean Bacau
Componență și conducere
Aparat de specialitate
Informații de interes public
Proiecte & Strategii
Finanțări nerambursabile
Finanțări rambursabile
Achiziții publice
Urbanism
Transport județean
TelVerde CSJ Bacau 0800800232
»

Conexiuni Culturale

Conform scopului și obiectului de activitate, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Bacău a început încă din anul 2004 o serie de activități pentru conservarea, protejarea, transmiterea, promovarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural imaterial al județului Bacău.

Programul intitulat generic „Conexiuni Culturale” își propune reabilitarea vieții cultural-artistice din comunele și satele băcăuane. În acest scop, C.J.C.P.C.T. Bacău, în parteneriat cu primăriile și consiliile locale, cu școlile și parohiile din zonă, au organizat o serie de colocvii, seminarii și spectacole artistice, întâlniri ale oamenilor locului cu artiști, pictori, scriitori, profesori băcăuani. Aceste întâlniri au menirea de a satisface nevoile culturale comunitare, în scopul creșterii gradului de acces și de participare al cetățenilor la viața culturală.

Prin acest program cultural, C.J.C.P.C.T. Bacău sprijină și coordonează afirmarea creatorilor și interpreților tradiției și creației populare autentice, contribuie la pregătirea formațiilor artistice de amatori prin atragerea tinerilor în vederea participării acestora la manifestările culturale locale și naționale, la revitalizarea și promovarea unor domenii populare tradiționale (teatru folcloric, dans popular, muzică etc.)

Programul „Conexiuni Culturale” se bucură de un real succes, desfășurându-se până acum în localitățile: Oituz, Solonț, Cucuieți, Găiceana, Hemeiuș, Răcăciuni, Căbești, Sascut-Sat, Traian, Pâncești, Gioseni, Zemeș, Moinești, Poduri, Helegiu, Ghimeș-Făget, Sănduleni, Palanca, Săucești, Orbeni, Mănăstirea-Cașin.