Consiliul Judetean Bacau
Componență și conducere
Aparat de specialitate
Informații de interes public
Proiecte & Strategii
Finanțări nerambursabile
Finanțări rambursabile
Achiziții publice
Urbanism
Transport județean
TelVerde CSJ Bacau 0800800232
»

Concursuri

23-27 iunie 2017: Consiliul Județean Bacău organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de consilier juridic clasa I gradul superior la Serviciul relații cu publicul și administrație publică locală

22-26 iunie 2017: Consiliul Județean Bacău organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de referent clasa III gradul superior la Serviciul relatii cu publicul si administratie publica locala in cadrul Directiei juridice si administratie publica locala din aparatul de specialitate

21-23 iunie 2017: Consiliul Județean Bacău organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier clasa I gradul superior la Serviciul tehnic - investitii - Compartiment transport public în cadrul Direcției tehnic-investitii 

19-21 iunie 2017: Consiliul Județean Bacău organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier clasa I gradul superior la Serviciul achiziții publice în cadrul Direcției achiziții publice, contracte din aparatul de specialitate

25-29 mai 2017: Consiliul Județean Bacău organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice în cadrul Direcției economice și managementul calității

24-26 mai 2017: Consiliul Județean Bacău organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții contractuale de execuție vacante de inspector de specialitate gr. IA la Serviciul resurse umane în cadrul Direcției resurse umane, management

23-25 mai 2017: Consiliul Județean Bacău organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier clasa I gradul superior la Compartiment cadastru și banca de date urbane în cadrul Structurii Arhitect-șef

17-19 mai 2017: Consiliul Județean Bacău organizează concurs/examen în vederea promovării funcționarilor publici din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Bacău în gradul profesional imediat superior celui deținut

16-18 mai 2017: Consiliul Județean Bacău organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de consilier clasa I gradul principal la Serviciul resurse umane în cadrul Direcției resurse umane, management

12-16 mai 2017: Consiliul Județean Bacău organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de Șef serviciu-Serviciul juridic, documentare, reglementări în cadrul Direcției juridice și administrație publică locală din aparatul de specialitate al acestei autorități publice