Consiliul Judetean Bacau
Componență și conducere
Aparat de specialitate
Informații de interes public
Proiecte & Strategii
Finanțări nerambursabile
Finanțări rambursabile
Achiziții publice
Urbanism
Transport județean
TelVerde CSJ Bacau 0800800232
»

Concursuri

NOTĂ privind documentele necesare întocmirii dosarului de înscriere la concurs pentru ocuparea unei funcții publice

Formulare concursuri funcții publice, conform Hotărârii Guvernului nr. 761 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici

.