Consiliul Judetean Bacau
Componență și conducere
Aparat de specialitate
Informații de interes public
Proiecte & Strategii
Finanțări nerambursabile
Finanțări rambursabile
Achiziții publice
Urbanism
Transport județean
TelVerde CSJ Bacau 0800800232
»

Unitatea de Primiri Urgente a S.J.U. Bacau se modernizeaza si reabiliteaza cu fonduri europene

 

Unitatea de Primiri Urgențe a S.J.U. Bacău
se modernizează și reabilitează cu fonduri europene

 Bacău,  02.05.2019

     În data de 13.04.2019 Județul Bacău și Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 - Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Organismul Intermediar POR - Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord- Est au semnat Contractul de finanțare nerambursabilă nr. 4116 pentru implementarea proiectului „Lucrări de modernizare, extindere, dotare infrastructură Unitate de Primiri Urgențe, realizare heliport- Spitalul Județean de Urgență Bacău, Cod Smis 120780.
     Proiectul se derulează în perioada 15 aprilie 2019 – 28 februarie 2022 și este finanțat din fonduri europene în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Prioritatea de investiții 8.1 Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunatățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, Operațiunea B- Unități  de primiri urgențe.
    Bugetul total este de 13.423.269,25 lei, din care finanțare nerambursabilă asigurată de Uniunea Europeană este de 4.785.900,00 lei, finanțare nerambursabilă din bugetul național este de 1.914.360,00 lei, iar cofinanțarea beneficiarului la valoarea cheltuielilor eligibile și neeligibile este de 6.723.009,25 lei.
      Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea calității și eficienței îngrijirii spitalicești din cadrul Unitătii de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Bacău în vederea asigurării unui acces echitabil al cetățenilor județului la servicii de sănătate de calitate, cât mai aproape de nevoile individului și comunității.
      Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
     1. Modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe circuit adulți din cadrul Spitalului Județean de Urgență Bacău.
     2. Asigurarea unei infrastructuri de transport a pacienților pe cale aeriană cu elicopterele SMURD, preluarea și transportul acestora în cadrul funcțiunilor specifice secției.
     3. Promovarea, conform regulilor de identitate vizuala, a activităților și investiției reabilitate si modernizate.
     Realizarea obiectivelor specifice contribuie la îndeplinirea următoarelor rezultate de proiect:
    a. 1 infrastructură spitalicească de urgență reabilitată, modernizată și dotată.
    b. 1 heliport de suprafață în terasă realizat.
    c. 1 proiect și o investiție promovată conform Manualului de Identitate Vizuală.
  Informații suplimentare privitoare la implementarea proiectului: Alice-Manuela Antohi - manager proiect, e-mail manuela.antohi@csjbacau.ro.
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro, www.inforegio.ro și facebook.com/inforegio.ro.

 

JUDEȚUL BACĂU