Consiliul Judetean Bacau
Componență și conducere
Aparat de specialitate
Informații de interes public
Proiecte & Strategii
Finanțări nerambursabile
Finanțări rambursabile
Achiziții publice
Urbanism
Transport județean
TelVerde CSJ Bacau 0800800232

Componența A.T.O.P. mandat 2016-2020

Nr.   Numele și prenumele     Funcția
1.   HUMULESCU Vasile     Președinte A.T.O.P. Consilier județean
2.   IVANCEA Valentin
    Subprefect al județului Bacău
3.   OPRIȘAN Vasile     Șef Inspectorat de Poliție Județean
4.   TULUC Claudiu-Adrian     Reprezentant al Corpului Național al Polițiștilor
5.   LUCA Adrian     Șef Inspectorat de Jandarmi Județean
6.   MIHALACHE Ioan     Șef Inspectorat Situații de Urgență Județean
7.   ENE Constantin-Florin     Șef Poliție Locală a Municipiului Bacău
8.   BOGEA Angela     Consilier județean
9.   DIMA Carmen
    Consilier județean
10.   OCHENATU-NECHIFOR Eugen     Consilier județean
11.   ȘENDREA Răzvan Iulian
    Consilier județean
12.   UMBRĂRESCU Ștefan Sorin
    Consilier județean
13.   CEPARIU Vasile     Reprezentant al comunității
14.   DASCĂLU Ioan     Reprezentant al comunității
15.   COJOCARU Cristian     Reprezentant al comunității

Notă:

- Mandatul membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică este valabil până la următoarele alegeri locale pentru consiliile județene, urmând ca după alegerile locale să fie desemnată o altă componență pentru o perioadă de 4 ani.
- Subprefectul județului și șeful inspectoratului de poliție județean sunt, conform legii, membri de drept ai ATOP; ceilalți membrii ATOP sunt desemnați, cu respectarea procedurilor legale în vigoare.

În vederea realizării atribuțiilor prevăzute de lege, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Bacău își desfășoară activitatea și în comisii de lucru.
Comisiile de lucru se întrunesc lunar.
Informările periodice, planurile de măsuri, programele, strategiile de acțiune și orice alte documente elaborate de comisiile de lucru, prin care se angajează Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Bacău în relațiile cu terții, se supun spre adoptare sau, după caz, spre aprobare plenului acesteia, care se pronunță în acest sens.