Consiliul Judetean Bacau
Componență și conducere
Aparat de specialitate
Informații de interes public
Proiecte & Strategii
Finanțări nerambursabile
Finanțări rambursabile
Achiziții publice
Urbanism
Transport județean
TelVerde CSJ Bacau 0800800232
»

Dotarea infrastructurii Ambulatoriului de Specialitate Adulti si Copii din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Bacau

 

 

Dotarea infrastructurii Ambulatoriului de Specialitate Adulți și Copii din cadrul Spitalului Județean de Urgență Bacău

 Bacău,  august 2019

     În data de 26.07.2019 Județul Bacău și Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 - Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Organismul Intermediar POR - Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord- Est au semnat Contractul de finanțare nerambursabilă nr. 4663 pentru implementarea proiectului „Dotarea infrastructurii Ambulatoriului de Specialitate Adulți și Copii din cadrul Spitalului Județean de Urgență Bacău”, Cod Smis 124510.
   Proiectul se derulează în perioada 26 iulie 2019–31 iulie 2020 și este finanțat din fonduri europene în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile  sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, Obiectivul Specific 8.1 – Creșterea accesiblității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate, Operațiunea A – Ambulatorii.
   Bugetul total este de 8,940,557.67 lei, din care finanțare nerambursabilă asigurată de Uniunea Europeană este de 6.244.832,13 lei, finanțare nerambursabilă din bugetul național este de 2.489.932,85 lei, iar cofinanțarea beneficiarului la valoarea cheltuielilor eligibile și neeligibile este de 225.792,69 lei.                                                                                                                                                                               
Obiectivul general
• creșterea nivelului de accesibilitate a ofertei de se rvicii de asistență medicală a Ambulatoriului de Specialitate Adulți și Copii din cadrul Spitalului Județean de Urgență Bacău, în vederea eficientizării sistemului de sănătate și a reducerii inegalităților în ceea ce privește starea de sănătate a populației județului Bacău.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. Dotarea Ambulatoriului de Specialitate Adulti si Copii din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Bacau cu un numar de 1574 echipamente și dotări.
2. Facilitarea accesului la serviciile de asistență medicală ale Ambulatoriului de Specialitate Adulți și Copii din cadrul Spitalului Județean de Urgență Bacău pentru un număr de minim 117.118 beneficiari de infrastructură medicală până la finalul implementarii proiectului.
Rezultate așteptate
- 1.574 echipamente și dotări achiziționate pentru Ambulatoriul de Specialitate Adulți și Copii din cadrul Spitalului Județean de Urgență Bacău: 19 echipamente medicale de specialitate, 27 coșuri pentru colectare selectivă deșeuri, 1 pachet eficientizare energetica (1308 tuburi LED și 219 becuri LED), 1 pachet accesibilizare persoane cu dizabilități (marcaje tactile avertizare scări).
- 117.118 beneficiari de infrastructură medicală dotată în cadrul proiectului, înregistrați pâna la finalul anului 2019.
Informații suplimentare privitoare la implementarea proiectului: Silviu Botez - manager proiect, e-mail silviu.botez@csjbacau.ro.
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro, www.inforegio.ro și facebook.com/inforegio.ro.

 

JUDEȚUL BACĂU

Calea Mărășești, nr. 2;
tel: 0234-537200; fax: 0234-535012;

e-mail: csjbacau@csjbacau.ro