Consiliul Judetean Bacau
Componență și conducere
Aparat de specialitate
Informații de interes public
Proiecte & Strategii
Finanțări nerambursabile
Finanțări rambursabile
Achiziții publice
Urbanism
Transport județean
TelVerde CSJ Bacau 0800800232

Achiziții servicii

În conformitate cu prevederile art 29 alin. (1),lit. f din Legea nr 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, Județul Bacău organizează procedura având ca obiect :


Servicii de acordare a unui imprumut bancar - linie de credit pentru asigurarea resurselor financiare necesare derulării obiectivelor de investiții publice de interes județean, divizată pe loturi.

 

Data afișării pe site: 16.06.2020


 

 

.