Consiliul Judetean Bacau
Componență și conducere
Aparat de specialitate
Informații de interes public
Proiecte & Strategii
Finanțări nerambursabile
Finanțări rambursabile
Achiziții publice
Urbanism
Transport județean
TelVerde CSJ Bacau 0800800232
»

Alege 13 legende pentru Bacău

PROMOVAREA IMAGINII UNOR PERSONALITĂȚI DE MARCĂ în rândul populației din județul Bacău și utilizarea lor ca vectori pentru promovarea județului la nivel local, național și internațional

www.13legendebacau.ro


Este de notorietate faptul că judetul Bacău, parte distinctă a Moldovei de mijloc, a avut și are o contribuție importantă la afirmarea culturii, științei și sportului atât pe plan local cât și pe plan național și internațional, prin personalități care le-a dat în diferite domenii și în diferite perioade de timp.
Elitele județului s-au evidențiat în multiple domenii, unele dintre ele fiind născute pe aceste locuri, altele stabilindu-se și cunoscând consacrarea în județul Bacău. Nedispunând de un patrimoniu cultural-istoric la fel de valoros ca alte județe din Moldova, considerăm că utilizarea numelor unor personalități relevante ca vectori de promovare și poziționare corectă a imaginii județului în rândul locuitorilor lui (prin crearea sentimentelor de mândrie, apartenență, implicare, conștientizare și atașament) și a potențialilor turiști, ca fiind o alegere corectă.
Ținând cont de faptul că în cadrul literei B din numele județului nostru se poate identifica, prin stilizare, numărul I3 (tehnica Gestalt), că sunt I3 porți principale de intrare în județ: (Piatra Neamț, Roman, Adjud, Adjud–Onești, Poiana Sărată–Oituz, Slănic Moldova, Miercurea Ciuc–Comănești, Podu Turcului, Vaslui, Aeroportul Internațional, Gara Bacău, Gara Onești, Gara Comănești), consideram că inițiativa de amplasare a unor panouri cu imaginea celor I3 personalități relevante și un mesaj de bun venit în județul în care aceștia s-au născut/consacrat/au plecat spre consacrare, este corectă și va avea implicații benefice asupra potențialilor vizitatori.

Etapele derulării acestei acțiuni culturale sunt următoarele:
1. Mediatizarea inițiativei în rândul cetățenilor din județul Bacău prin mijloace de informare specifice (presa scrisă, radio-tv, internet – prin crearea unui site specific acestei inițiative etc.);

2. Identificarea unei liste extinse de personalități, listă care va fi mediatizată și din rândul căreia, prin tehnici specifice de cercetare (calitativă și cantitativă: top of mind, notorietate spontană, notorietate asistată) și vot vor fi alese în final cele I3 personalități. În paralel se va iniția un concurs de soluții de design pentru realizarea panourilor care vor fi amplasate ulterior, la principalele porți de intrare în județul Bacău;

3. Mediatizarea listei extinse în rândul publicului țintă pentru alegerea celor I3 personalități. Se vor folosi metode de creație publicitară (afișaj, broșuri, site etc) prin care să se stimuleze identificarea/recunoașterea primelor I3 personalități din lista extinsă. Toate materialele de promovare vor fi realizate utilizându-se tehnici de identitate corporativă. Pentru corectarea din mers a posibilelor distorsiuni și obținerea unui feed-back adecvat, în trei momente diferite ale acestei campanii de promovare și vot, se va realiza o măsurare a audienței, a expunerii inițiativei, a percepției și a gradului de implicare al cetățenilor, prin metode științifice de cercetare cantitativă.

Apariții în presă:

Duminică, 13 aprilie 2008, Antena 1

4. Realizarea unei acțiuni festive, cu o largă participare, acțiune în cadrul căreia vor fi prezentate rezultatele votului și se vor stabili, pe această bază, cele I3 personalități relevante pentru județul Bacău. În cadrul acestei festivități va fi ales și câștigătorul concursului de design al panourilor ce vor fi amplasate la principalele porți de intrare în județ;

5. Realizarea unui raport final, care să arate gradul de implicare al cetățenilor și măsura în care această inițiativă și-a atins scopul. Totodată, raportul final va conține și o serie de propuneri de utilizare a rezultatelor campaniei „I3 LEGENDE PENTRU BACĂU" pentru promovarea imaginii județului pe plan local, național și internațional;

Utilizarea imaginii celor I3 personalități din domeniile vieții culturale, sociale economice sau sportive care vor fi alese ca fiind definitorii pentru județul Bacău va facilita, în final, strategia de comunicare și o corectă poziționare a imaginii județului nostru atât în rândul propriilor cetățeni cât și în rândul potențialilor turiști. Nu trebuie uitat faptul că imaginea unei comunități se construiește în timp și cu eforturi susținute, printr-un demers comun al autorităților și instituțiilor locale, mediului asociativ și economic dar și al cetetățenilor iar prezenta inițiativa își propune canalizarea acestor energii și utilizarea lor pentru promovarea valorilor culturale, sociale și spirituale ale județului Bacău în spațiul local, național și internațional.