Consiliul Judetean Bacau
Componență și conducere
Aparat de specialitate
Informații de interes public
Proiecte & Strategii
Finanțări nerambursabile
Finanțări rambursabile
Achiziții publice
Urbanism
Transport județean
TelVerde CSJ Bacau 0800800232

Circulara operatori transport privind tarifele la abonamentele de transport elevi în anul 2017

Miercuri 18.01.2017 14:00
În secțiunea Transport județean/ Servicii de transport public județean de persoane prin curse regulate a fost adăugată Circulara operatori transport privind tarifele la abonamentele de transport elevi în anul 2017, respectiv Extras din O.U.G. nr. 69/2016 și Hotărârea nr. 863/2016 privind aprobarea Metodologiei de calcul și stabilirea tarifului maxim per kilometru.