Consiliul Judetean Bacau
Componență și conducere
Aparat de specialitate
Informații de interes public
Proiecte & Strategii
Finanțări nerambursabile
Finanțări rambursabile
Achiziții publice
Urbanism
Transport județean
TelVerde CSJ Bacau 0800800232

Hotarari ale Consiliului Judetean Bacau - anul 2018

Nr. Hotarare Data adoptarii Fisier
71. privind utilizarea unor sume din Fondul de întreținere, înlocuire și dezvoltare, aferent Proiectului „Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău 16/02/2018
70. privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Bacău 16/02/2018
69. privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bacău 16/02/2018
68. pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 8/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentatiei tehnico-economice aferente proiectului cu finantare din fonduri externe nerambursabile: "Servicii comunitare pentru persone adulte cu dizabilități”, cod proiect 119327, din cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Apel de proiecte P.O.R./8/8.1/8.3/B/1 16/02/2018
67. pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 6/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentelor tehnico-economice pentru obiectivul de investiție: "Infrastructura socială comunitară pentru persoane adulte cu dizabilități”, cod proiect 119326, Apel de proiecte P.O.R./8/8.1/8.3/B/1 16/02/2018
66. pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 4/2018 privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici fazele S.F., D.A.L.I. aferenți proiectului cu finanțare din fonduri externe nerambursabile: "Investiții în servicii sociale comunitare pentru persoane adulte cu dizabilități în comuna Tamași, județul Bacău", cod proiect 119325, din cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Apel de proiecte P.O.R./8/8.1/8.3/B/1 16/02/2018
65. pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 3/2018 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat, în vederea depunerii spre finanțare a proiectului intitulat "Investiții în servicii sociale comunitare pentru persoane adulte cu dizabilități în comuna Tamași, județul Bacău", cod proiect 119325, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Apel de proiecte P.O.R./8/8.1/8.3/B/1 16/02/2018
64. pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 2/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentelor tehnico-economice pentru proiectul de investiție: "Servicii sociale alternative pentru persoane adulte cu dizabilități”, cod proiect 119324, Apel de proiecte P.O.R./8/8.1/8.3/B/1 16/02/2018
63. pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 1/2018 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat, în vederea depunerii spre finanțare a proiectului intitulat "Servicii sociale alternative pentru persoane adulte cu dizabilități”, cod proiect 119324, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Apel de proiecte P.O.R./8/8.1/8.3/B/1 16/02/2018
62. privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții Creșterea capacității portante și modernizarea pistei de decolare aterizare și a suprafețelor de mișcare aferente la Aeroportul Internațional "George Enescu” Bacău 16/02/2018
61. privind aprobarea Protocolului de colaborare între județul Bacău, prin autoritatea deliberativă Consiliul Județean Bacău și Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Bacău, în vederea derulării proiectului "INTESPO-Înregistrarea tinerilor în evidențele serviciului public de ocupare” 16/02/2018
60. privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de administrare încheiate între județul Bacău și organismele prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes județean 16/02/2018
59. privind aprobarea dării în administrarea Serviciului Public Județean de Drumuri Bacău a unor bunuri imobile aparținând domeniului public al județului Bacău 16/02/2018
58. privind atribuirea unor licențe de traseu în vederea efectuării serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale 16/02/2018
57. privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a ”Sumelor defalcate din unele venituri ale statului” pe anul 2018, precum și estimările pe anii 2019-2021 16/02/2018
56. privind înlocuirea unui membru al Comisiei pentru Protecția Copilului Bacău și actualizarea componenței acesteia 16/02/2018
55. privind aprobarea acordului de principiu în vederea schimbării destinației imobilului ”Clădire secție SIDA” în clădire în care va funcționa Secția Oncologie Medicală din cadrul Spitalului Județean de Urgență Bacău 16/02/2018
54. privind constatarea stingerii dreptului de proprietate publică a județului Bacău asupra bunurilor imobile - construcții, având numerele cadastrale 611-C1, 611-C3, 611-C4, situate în sat Scariga, comuna Livezi, județul Bacău și modificarea contractului de administrare nr.16827/02.12.2013//6206/02.12.2013 16/02/2018
53. privind aprobarea dării în administrarea Școlii Populare de Arte și Meserii Bacău a unor imobile aparținând domeniului public al județului Bacău 16/02/2018
52. privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Bibliotecii județene ”C. Sturdza” Bacău, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Bacău 16/02/2018
51. privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Bacău pentru cumpărarea imobilului Hotel Central (teren și construcție), parte componentă a monumentului istoric Hotel Athenee Palace și Teatrul Mărăști, azi Teatrul Bacovia și Hotel Central, situat în Bacău, strada Nicolae Bălcescu, nr. 8, în prezent strada Iernii, nr. 7, cod BC-II-m-B-00772 16/02/2018
50. cu privire la aprobarea bugetului propriu al Județului Bacău, pe anul 2018 16/02/2018
49. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza S.F. pentru obiectivul de investiție ”Amenajare și împrejmuire proprietate” Complexul Muzeal de Științele Naturii ”Ion Borcea”, Aleea Parcului nr. 9, Municipiul Bacău, Județul Bacău 16/02/2018
48. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza Studiu de Fezabilitate, pentru obiectivul ”Construire atelier tâmplărie” Complexul Muzeal de Științele Naturii ”Ion Borcea”, Aleea Parcului nr. 9, Municipiul Bacău, Județul Bacău 16/02/2018
47. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiție ”Reamenajare acces și împrejmuire teren la Muzeul de Artă”, strada N. Titulescu nr. 23, Municipiul Bacău, Județul Bacău 16/02/2018
46. privind aprobarea trecerii din domeniul public al Județului Bacău în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării a unui imobil cu suprafața de 465 mp. și nr. cadastral 68737, în care a funcționat secția de etnografie situată în strada Nicolae Titulescu nr. 23, Municipiul Bacău, Județul Bacău, aflată în administrarea Complexului Muzeal ”Iulian Antonescu” 16/02/2018
45. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza D.A.L.I. aferenți obiectivului ”Desființare Clădire C1” în care a funcționat secția de etnografie, strada Nicolae Titulescu nr. 23, Municipiul Bacău, Județul Bacău, aflată în administrarea Complexului Muzeal ”Iulian Antonescu” 16/02/2018
44. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza Studiu de Fezabilitate, aferenți obiectivului de investiție ”Construire magazie bunuri materiale” Școala gimnazială specială ”Maria Montessori”, strada Henri Coandă nr. 4, Municipiul Bacău, Județul Bacău 16/02/2018
43. privind stabilirea măsurii educative prevăzută la art. 4, alin. 1, lit. ”b” din H.G. nr. 640/2017, care să însoțească atât distribuția de fructe și legume, cât și distribuția de lapte și produse lactate, implementată pe perioada cursurilor anului școlar 2017-2018 16/02/2018
42. privind plata cotizației Consiliului Județean Bacău către Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est pentru anul 2018 16/02/2018
41. privind plata cotizației Județului Bacău către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST pentru anul 2018 16/02/2018
40. privind aprobarea cotizației la patrimoniul ”Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău - ADIB” 16/02/2018
39. privind plata cotizației Consiliului Județean Bacău către Asociația Administratorilor Publici din România pentru anul 2018 16/02/2018
38. privind plata cotizației Consiliului Județean Bacău către Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România pentru anul 2018 16/02/2018
37. privind plata cotizației Consiliului Județean Bacău către Asociația Directorilor Economici și Contabililor din Județele din România 16/02/2018
36. privind plata cotizației anuale a Autorității Teritoriale de Ordine Publică Bacău către Asociația Națională a Autorităților Teritoriale de Ordine Publică, pentru anul 2018 16/02/2018
35. privind conferirea titlului de ”Cetățean de Onoare al județului Bacău” scriitorului Viorel Savin 16/02/2018
34. pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 118 din 2009 privind aprobarea Master Planului în sectorul de apă și apă uzată din județul Bacău, cu modificările și completările ulterioare 30/01/2018
33. privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul Execuție lucrări construcții și instalații la Catedrala Ortodoxă ”Înălțarea Domnului” Bacău – rest de executat 30/01/2018
32. privind indexarea tarifelor pentru eliberarea licenței de traseu aferentă serviciului de transport public de persoane prin curse regulate speciale în județul Bacău, stabilită prin Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 17/27.01.2017 30/01/2018
31. privind actualizarea programului de transport public de persoane prin servicii regulate 2014-2019, pe unele trasee județene 30/01/2018
30. privind atribuirea unor licențe de traseu în vederea efectuării serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale 30/01/2018
29. privind declararea ca bun de interes public local – municipal al imobilului teren în suprafață de 43 mp situat în localitatea Bacău, str. Aeroportului, nr. 1, județul Bacău, având numărul cadastral 84028 și trecerea acestuia din domeniul public al Județului Bacău în domeniul public al Municipiului Bacău și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacău 30/01/2018
28. privind dezlipirea în două loturi a terenului în suprafață de 1913 mp, având număr cadastral 64492, situat în localitatea Bacău, str. Aeroportului, nr. 1, județul Bacău, aflat în domeniul public al Județului Bacău și în administrarea Regiei Autonome Aeroportul Internațional ”George Enescu” Bacău, în vederea trecerii unui teren în suprafață de 43 mp din domeniul public al Județului Bacău în domeniul public al Municipiului Bacău 30/01/2018
27. privind aprobarea proiectului ”ÎNȚELEGERE DE COOPERARE între Județul Bacău din România și Raionul Ovidiopol - Regiunea Odessa din Ucraina” 30/01/2018
26. privind aprobarea proiectului ”ÎNȚELEGERE DE COOPERARE între Județul Bacău din România și Raionul Belgorod – Dnestrovkii - Regiunea Odessa, Ucraina” 30/01/2018
25. privind aprobarea proiectului ”ÎNȚELEGERE DE COOPERARE ȘI ÎNFRĂȚIRE între Județul Bacău din România și Raionul Ialoveni din Republica Moldova” 30/01/2018
24. privind aprobarea proiectului ”ÎNȚELEGERE DE COOPERARE ȘI ÎNFRĂȚIRE între Județul Bacău din România și Raionul Florești din Republica Moldova” 30/01/2018
23. privind aprobarea proiectului ”ÎNȚELEGERE DE COOPERARE ȘI ÎNFRĂȚIRE între Județul Bacău din România și Raionul Strășeni din Republica Moldova” 30/01/2018
22. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții ”Reabilitare și modernizare drum județean DJ 241 C, Valea Mare - limita județ Neamț, km 4+050 - km 6+938 – limita județ Neamț – Lipova - limita județ Vaslui, km 9+450 - km 24+110, L=17,548 km”, județul Bacău 30/01/2018
21. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții ”Reabilitare și modernizare drum județean DJ 156 B, Buhuși – Blăgești - Poiana Negustorului - Băsăști, km 0+706 - km 16+470 (L=15,764 km)”, județul Bacău 30/01/2018
20. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții ”Reabilitare și modernizare drum județean DJ 119, Bacău - Faraoani, km 1+680 – km 12+300”, județul Bacău 30/01/2018
19. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții ”Reabilitare și modernizare DJ 243 B, km 56+161 - 77+493, Vultureni (intersecția cu DJ 241 A) – Parincea (intersecția cu DJ 252), județul Bacău” 30/01/2018
18. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții ”Reabilitare și modernizare DJ 252 F, km 4+200 - 18+000, Ungureni - Gârla Anei – Bărtășești, județul Bacău” 30/01/2018
17. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții ”Consolidare DJ 156H, Buhuși Runc, km 4+700, cu ziduri de sprijin” 30/01/2018
16. privind aprobarea acordului pentru realizarea de către S.C. THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău a unui studiu de fezabilitate în vederea alimentării cu energie termică a Spitalului Județean de Urgență Bacău din Sistemul de alimentare centralizată cu energie termică al municipiului Bacău 30/01/2018
15. privind indexarea tarifelor maxime pentru exercitarea dreptului de acces la infrastructura fizică a rețelelor de comunicații electronice instalate pe domeniul public sau privat al județului Bacău, valabile în anul 2018 30/01/2018
14. privind indexarea taxelor de închiriere a unor imobile aflate în domeniul public sau privat al județului Bacău, valabile în anul 2018 30/01/2018
13. privind actualizarea valorii redevențelor anuale pentru cabinetele medicale concesionate conform Hotărârii Guvernului nr. 884/2004, cu modificările și completările ulterioare, valabile în anul 2018 30/01/2018
12. privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare al bugetului local și al fondurilor externe nerambursabile din excedentul anilor precedenți al bugetului local și al fondurilor externe nerambursabile al județului Bacău, pe anul 2017 30/01/2018
11. privind aprobarea cotizației anuale aferente fiecărui membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău 30/01/2018
10. privind concesionarea bunurilor imobile și mobile realizate/achiziționate prin Proiectul ”Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău” în vederea desfășurării contractului de delegare prin concesionare a serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în Județul Bacău 30/01/2018
9. privind aprobarea atribuirii și încheierii contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în Județul Bacău 30/01/2018
8. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și documentației tehnico-economice aferente proiectului cu finanțare din fonduri externe nerambursabile: ”Servicii comunitare pentru persoanele adulte cu dizabilități”, cod proiect 119327 din cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Apel de proiecte P.O.R./8/8.1/8.3/B/1 19/01/2018
7. privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat, în vederea depunerii spre finanțare a proiectului intitulat ”Servicii comunitare pentru persoane adulte cu dizabilități” cod proiect 119327, Apel de proiecte P.O.R./8/8.1/8.3/B/1 19/01/2018
6. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentelor tehnico-economice pentru obiectivul de investiție: ”Infrastructură socială comunitară pentru persoane adulte cu dizabilități”, cod proiect 119326, Apel de proiecte P.O.R./8/8.1/8.3/B/1 19/01/2018
5. privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat, în vederea depunerii spre finanțare a proiectului intitulat ”Infrastructură socială comunitară pentru persoane adulte cu dizabilități”, cod proiect 119326, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Apel de proiecte P.O.R./8/8.1/8.3/B/1 19/01/2018
4. privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici fazele S.F., D.A.L.I. aferenți proiectului cu finanțare din fonduri externe nerambursabile: ”Investiții în servicii sociale comunitare pentru persoane adulte cu dizabilități în comuna Tamași, județul Bacău”, cod proiect 119325, din cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Apel de proiecte P.O.R./8/8.1/8.3/B/1 19/01/2018
3. privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat, în vederea depunerii spre finanțare a proiectului intitulat ”Investiții în servicii sociale comunitare pentru persoane adulte cu dizabilități în comuna Tamași, județul Bacău”, cod proiect 119325, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Apel de proiecte P.O.R./8/8.1/8.3/B/1 19/01/2018
2. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentelor tehnico-economice pentru proiectul de investiție: ”Servicii sociale alternative pentru persoane adulte cu dizabilități”, cod proiect 119324, Apel de proiecte P.O.R./8/8.1/8.3/B/1 19/01/2018
1. privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat, în vederea depunerii spre finanțare a proiectului intitulat ”Servicii sociale alternative pentru persoane adulte cu dizabilități”, cod proiect 119324, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Apel de proiecte P.O.R./8/8.1/8.3/B/1 19/01/2018