Consiliul Judetean Bacau
Componență și conducere
Aparat de specialitate
Informații de interes public
Proiecte & Strategii
Finanțări nerambursabile
Finanțări rambursabile
Achiziții publice
Urbanism
Transport județean
TelVerde CSJ Bacau 0800800232

Hotarari ale Consiliului Judetean Bacau - anul 2017

Nr. Hotarare Data adoptarii Fisier
163. privind desemnarea participanților din partea Consiliului Județean Bacău la Târgul Internațional de Investiții Expo – Real München, Germania și aprobarea bugetului evenimentului 29/08/2017
162. privind aprobarea proiectului, a acordului de parteneriat și a cheltuielilor legate de proiect în vederea depunerii spre finanțare a proiectului intitulat Reabilitare și extindere clădire privind ”Înființare centru de zi pentru persoane vârstnice cu unitate de îngrijire la domiciliu” 29/08/2017
161. privind modificarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al Județului Bacău 29/08/2017
160. privind atribuirea unor licențe de traseu în vederea efectuării serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale 29/08/2017
159. privind organizarea și desfășurarea Proiectului Bac-Fest. Festivalul Național “George Bacovia” 29/08/2017
158. privind aprobarea actualizării Strategiei de dezvoltare a Județului Bacău în orizontul de timp 2009-2021, versiunea 2016 29/08/2017
157. pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 121/2016 privind aprobarea încheierii unui contract de mandat între Județul Bacău și S.C. DEDEMAN S.R.L. 29/08/2017
156. privind solicitarea adresată municipiului Bacău de trecere a unui bun imobil situat în municipiul Bacău, strada Bulevardul Unirii nr.13, din domeniul public al municipiului Bacău în domeniul public al județului Bacău 29/08/2017
155. privind modificarea statului de funcții la unele instituții publice aflate în subordinea Consiliului Județean Bacău 29/08/2017
154. privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Bacău în consiliul de administrație la Biblioteca Județeană “C. Sturdza” Bacău 29/08/2017
153. privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Bacău 08/08/2017
152. privind aprobarea înființării Comisiei pentru Protecția Copilului Bacău și stabilirea componenței acesteia 08/08/2017
151. privind asocierea Județului Bacău cu Direcția Județeană Pentru Sport Și Tineret Bacău în vederea desfășurării proiectului "Maratonul Recunoștinței" 21/07/2017
150. privind asocierea județului Bacău cu Asociația Noesis-Enesco Arte și Cultură pentru organizarea și desfășurarea proiectului "Masterclass de interpretare și Tehnică Vocală - Întâlnirile muzicale Internaționale Georges Enesco ediția a -IV-a" 21/07/2017
149. privind schimbarea destinației unui bun imobil care aparține domeniului public al județului Bacău și trecerea acestuia din domeniul public al județului Bacău în domeniul public al comunei Găiceana 21/07/2017
148. privind actualizarea programului de transport public de persoane prin servicii regulate 2014-2019, pe unele trasee județene 21/07/2017
147. privind aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul II 2017 al Județului Bacău 21/07/2017
146. privind stabilirea indemnizației lunare a consilierilor județeni 21/07/2017
145. privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Bacău și din serviciile publice aflate în subordinea acestuia 21/07/2017
144. privind modificarea titulaturii Proiectului ”Alecsandriana”, în Proiectul ”Alecsandriada” 21/07/2017
143. privind aprobarea Protocolului de colaborare între Ministerul Turismului și județul Bacău în vederea participării județului la evenimentele naționale și internaționale de promovare turistică pentru anul 2017 21/07/2017
142. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai proiectului ”REGIUNEA NORD – EST – AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 3: NEAMȚ- BACĂU, DJ 207D (limita județ Neamț – Traian – DN2F, km 28+000 – 50+254), DJ 241 (limita județ Vrancea – Podu Turcului – Izvoru Berheciului, km 25+000 – 83+368) și DJ 241A (Izvoru Berheciului – Secuieni, km 64+250 – 78+114)” ca urmare a modificării documentației tehnico-economice aferente 10/07/2017
141. pentru modificarea și completarea acordului de colaborare prevăzut în Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean nr. 2/27.01.2017 privind aprobarea proiectului, a acordului de colaborare și a cheltuielilor legate de proiect în vederea depunerii spre finanțare a proiectului strategic intitulat ”REGIUNEA NORD – EST – AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 3: NEAMȚ - BACĂU, DJ 207D (limită județ Neamț – Traian – DN2F, km 28+000 – 50+254), DJ 241 (limită județ Vrancea – Podu Turcului – Izvoru Berheciului, km 25+000 – 83+368) și DJ 241A (Izvoru Berheciului – Secuieni, km 64+250 – 78+114)” 06/07/2017
140. privind schimbarea destinației unor bunuri imobile care aparțin domeniului public al județului Bacău și trecerea acestora din domeniul public al județului Bacău în domeniul public al comunei Motoșeni 26/06/2017
139. privind atribuirea unor licențe de traseu în vederea efectuării serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale 26/06/2017
138. privind actualizarea Monografiei economico-militare a județului Bacău, adoptată prin Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 75 din 30.05.2016 26/06/2017
137. privind darea în administrare către Consiliul Local al comunei Târgu Trotuș a unor sectoare din drumul județean DJ 112, de la km 4+200 la km 6+200 și de la km 6+600 la km 6+750, situate în intravilanul localității Tuta 26/06/2017
136. privind modificarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al județului Bacău 26/06/2017
135. privind aprobarea organigramei și a statului de funcții la Serviciul Public Județean de Drumuri Bacău, precum și modificarea statului de funcții la Filarmonica ”Mihail Jora” Bacău 26/06/2017
134. privind darea în administrare a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al județului, către Serviciul Public Județean pentru Promovarea Turismului și Coordonarea Activității de Salvamont Bacău 26/06/2017
133. privind asocierea Județului Bacău cu Asociația Română de Marketing ”AROMAR” în vederea desfășurării proiectului ”Festivalul Antic TAMASIDAVA – ediția I” 26/06/2017
132. privind aprobarea parteneriatului dintre Județul Bacău și Administrația Bazinală de Apă Siret în vederea implementării proiectului ”REGIUNEA NORD – EST – AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 3: NEAMȚ-BACĂU, DJ 207D (limita județ Neamț – Traian – DN2F, km 28+000 – 50+254), DJ 241 (limita județ Vrancea – Podu Turcului – Izvoru Berheciului, km 25+000 – 83+368) și DJ 241A (Izvoru Berheciului – Secuieni, km 64+250 – 78+114)” 26/06/2017
131. privind asocierea Județului Bacău cu Centrul Internațional Antidrog și pentru Drepturile Omului în vederea desfășurării Festivalului ”No Drugs Revolution” 26/06/2017
130. privind asocierea Județului Bacău cu Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău pentru organizarea și desfășurarea proiectului ”Colocviul francofon PLUMEE 2017”- ediția a V-a 26/06/2017
129. privind darea în folosință cu titlu gratuit Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău a subsolului tehnic și parterului din imobilul ”Clădire Stomatologie” aparținând domeniului privat al Județului Bacău, situat în Bacău, str. Mărășești, nr. 13 26/06/2017
128. privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor de pe teritoriul județului Bacău 26/06/2017
127. privind înlocuirea a doi reprezentanți ai Consiliului Județean Bacău în Comisia pentru analiza și selectarea solicitărilor de acordare a sprijinului financiar pentru tinerii studenți din județul Bacău care efectuează stagii de pregătire în străinătate 26/06/2017
126. privind înlocuirea unui reprezentant al Județului Bacău în Consiliul de Administrație al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Zona Metropolitană Bacău” 26/06/2017
125. privind desemnarea și validarea unui reprezentant al Consiliului Județean Bacău ca membru în cadrul Autorității Teritoriale de Ordine Publică Bacău în mandatul 2016-2020 26/06/2017
124. privind instituirea și acordarea premiilor pentru performanțe deosebite obținute la nivel internațional, sportivului Ilie Ionuț și antrenorului Călin George 26/06/2017
123. privind acordarea unui drept de folosință cu titlu gratuit asupra unui teren, proprietate publică a Județului Bacău, situat în Onești, str. Adrian Păunescu, nr. 1, în favoarea Protoieriei Onești 26/06/2017
122. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza DALI pentru obiectivul de investiții Reparații capitale Stație de pompare și rezervoare de apă, înlocuire echipamente tehnologice instalații apă, incendiu și executare rezervor nou – Spitalul Județean de Urgență Bacău 29/05/2017
121. privind aprobarea cofinanțării proiectului ”Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău” și a proiectului ”Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău” 29/05/2017
120. privind preluarea temporară a unor bunuri aferente proiectului ”Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău” și pentru modificarea corespunzătoare a redevenței aferente 29/05/2017
119. privind aprobarea modificării Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 70/30.03.2017 și aprobarea asocierii Județului Bacău cu Municipiul Bacău în vederea organizării și desfășurării Proiectului ”Alecsandriana”, ediția I 29/05/2017
118. privind asocierea Județului Bacău cu Federația de Minifotbal din România pentru organizarea și desfășurarea proiectului ”FESTIVALUL MINIFOTBALULUI ROMÂNESC” 29/05/2017
117. privind acordarea finanțărilor nerambursabile pentru activități nonprofit de interes public județean 29/05/2017
116. privind asocierea dintre Județul Bacău și Asociația Județeană de Fotbal Bacău, în vederea cofinanțării proiectului ”AJF-MOBIL, MINGEA E ÎN TERENUL TĂU” 29/05/2017
115. privind asocierea dintre Județul Bacău și FILIALA BACĂU-NEAMȚ A ORDINULUI ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA, în vederea cofinanțării proiectului ”MORE Moldova REPER 2030” – Forum de arhitectură și urbanism, Ediția a III-a 29/05/2017
114. privind aprobarea contului de încheiere al exercițiului bugetar al Județului Bacău și a situațiilor financiare anuale pe anul 2016 29/05/2017
113. privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Bacău în Consiliul de administrație la Complexul Muzeal ”Iulian Antonescu” Bacău 29/05/2017
112. privind aprobarea organigramei și a statului de funcții la Biblioteca Județeană ”C.Sturdza” Bacău 29/05/2017
111. privind aprobarea criteriilor și obiectivelor de performanță, actualizate, pentru anul 2017, ale Președintelui executiv și ale membrilor Consiliului de Administrație al R.A. AEROPORTUL INTERNAȚIONAL “GEORGE ENESCU” Bacău 29/05/2017
110. privind aprobarea Actului Adițional nr. 1 la Contractul de Asistență pentru Proiect încheiat pe data de 15 iulie 2013 între Municipiul Bacău, Județul Bacău, Compania Regională de Apă Bacău S.A. și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare 29/05/2017
109. privind plata cotizației către Asociația Secretarilor de Județe din România, pentru anul 2017 29/05/2017
108. privind aprobarea Planului de Restructurare al Centrului de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Comănești 29/05/2017
107. privind aprobarea actualizării Planului de Restructurare al Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Răcăciuni 29/05/2017
106. privind aprobarea Planului de acțiune al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău pentru anul 2017 29/05/2017
105. privind aprobarea actului adițional la contractul-cadru de asociere privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap, pentru anul 2017 29/05/2017
104. privind stabilirea costurilor medii anuale pentru finanțarea serviciilor sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și ale persoanei adulte cu handicap, precum și a contribuției consiliilor locale la finanțarea acestor servicii, pentru anul 2017 29/05/2017
103. privind instituirea și acordarea premiilor pentru performanțe deosebite elevilor și profesorului îndrumător, membri ai Cercului de Astronomie ”Meteor” Bacău, în urma rezultatelor obținute la Concursul Național de Astronomie și Astrofizică – Voroneț, 2017 29/05/2017
102. privind validarea mandatului de consilier județean al domnului POPESCU ADRIAN 29/05/2017
101. privind constatarea vacantării mandatului de consilier județean al doamnei COȘA MARICICA LUMINIȚA 29/05/2017
100. privind aprobarea cooperării dintre județul Bacău și municipiul Bacău în vederea găsirii celor mai bune soluții pentru asigurarea complementarității Spitalului Județean de Urgență Bacău și a viitorului Spital Municipal Bacău 19/05/2017
99. privind modificarea și completarea listei bunurilor aparținând domeniului public al județului Bacău 16/05/2017
98. privind asocierea Județului Bacău cu Societatea Numismatică Română pentru organizarea și desfășurarea proiectului ”Găzduirea celui de-al IX-lea Congres Național de Insignografie” 16/05/2017
97. cu privire la modificarea poziției C” Alte cheltuieli de investiții din programul de investiții publice, anexa la Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2017 al Județului Bacău 16/05/2017
96. privind desemnarea și validarea unui reprezentant al Consiliului Județean Bacău ca membru în cadrul Autorității Teritoriale de Ordine Publică Bacău în mandatul 2016-2020 27/04/2017
95. privind asocierea dintre județul Bacău și Asociația Club Sportiv RALY SPIRIT – Onești în vederea cofinanțării proiectului „RALIUL MOLDOVEI BACĂU 2017” 27/04/2017
94. privind actualizarea programului de transport public de persoane prin servicii regulate 2014-2019, pe unele trasee județene 27/04/2017
93. privind atribuirea unor licențe de traseu în vederea efectuării serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale 27/04/2017
92. privind modificarea statului de funcții la unele instituții publice aflate în subordinea Consiliului Județean Bacău, precum și aprobarea structurii personalului nedidactic din unele unități de învățământ special din județul Bacău 27/04/2017
91. privind asocierea dintre Județul Bacău și Asociația Județeană de Fotbal Bacău, în vederea cofinanțării proiectului ”Prin fotbal, o șansă pentru toți” 27/04/2017
90. privind aprobarea continuării parteneriatului cu Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău în vederea derulării proiectului ”Centrul European de Informare Europe Direct" Bacău 27/04/2017
89. privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al R.A. Aeroportul Internațional ”George Enescu” Bacău 27/04/2017
88. privind trecerea unui teren în suprafață de 83 mp, situat în Municipiul Bacău, str. Spiru Haret, nr. 2, din domeniul public al Județului Bacău în domeniul public al Municipiului Bacău 27/04/2017
87. privind aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul I 2017 al Județului Bacău 27/04/2017
86. privind validarea domnului Ivancea Valentin, subprefect al județului Bacău, ca membru de drept al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Bacău în mandatul 2016-2020 27/04/2017
85. privind alegerea unui vicepreședinte al Consiliului Județean Bacău 27/04/2017
84. privind completarea Comisiei de numărare a voturilor și actualizarea componenței acesteia 27/04/2017
83. privind validarea mandatului de consilier județean al domnului Pravăț Silviu Ionel 27/04/2017
82. privind constatarea vacantării mandatului de consilier județean al domnului Pocovnicu Constantin Dorian 27/04/2017
81. pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr.52/30.03.2015 privind concesionarea echipamentelor de colectare și transport a deșeurilor în scopul realizării proiectului de interes comun ”Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău” 27/03/2017
80. privind aprobarea demarării procedurilor vizând închirierea unor spații aparținând domeniului public al județului Bacău și aflate în administrarea Complexului Muzeal ”Iulian Antonescu” Bacău 27/03/2017
79. privind aprobarea efectuării demersurilor necesare în vederea înscrierii Ansamblului Folcloric ”Busuiocul” în Registrul artelor spectacolului 27/03/2017
78. privind înlocuirea unor membri ai Comisiei pentru Protecția Copilului Bacău și actualizarea componenței acesteia 27/03/2017
77. privind înlocuirea unui membru din cadrul Echipei intersectoriale locale în domeniul prevenirii și combaterii violenței asupra copilului, exploatării prin muncă, a traficului de copii și a violenței în familie 27/03/2017
76. privind atribuirea unor licențe de traseu în vederea efectuării serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale 27/03/2017
75. privind modificarea organigramei și a statului de funcții la Spitalul Județean de Urgență Bacău 27/03/2017
74. privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a ”Sumelor defalcate din unele venituri ale statului” pe anul 2017 precum și estimările pe anii 2018-2020 27/03/2017
73. cu privire la adoptarea bugetului propriu al Județului Bacău, pe anul 2017 27/03/2017
72. privind plata cotizației Consiliului Județean Bacău către Asociația Directorilor Economici și Contabililor din Județele din România 27/03/2017
71. privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 26/23.02.2015 privind aderarea Județului Bacău, prin autoritatea sa deliberativă Consiliul Județean Bacău, la Societatea Națională de Cruce Roșie din România – Filiala Bacău, în calitate de membru susținător și aprobarea contribuției pentru anul 2017 la patrimoniul acesteia 27/03/2017
70. privind aprobarea organizării și desfășurării proiectului ”Alecsandriana”, ediția I 27/03/2017
69. privind asocierea Județului Bacău, prin Consiliul Județean Bacău cu Asociația Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România) și Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est în vederea participării Regiunii Nord-Est la târgul internațional de investiții expo-real Munchen, Germania 27/03/2017
68. privind asocierea Județului Bacău cu Asociația Sportivă TNT din Bacău pentru organizarea și desfășurarea proiectului ”Găzduirea primului Campionat European IBSA – Turneul de Calificare la Campionatul European de Fotbal pentru Nevăzători” 27/03/2017
67. privind validarea mandatului de consilier județean al domnului UMBRĂRESCU SORIN 27/03/2017
66. privind constatarea vacantării mandatului de consilier județean al domnului TOMA VIOREL 27/03/2017
65. privind aprobarea valorii totale a investiției ”Modernizare DJ 252A, km 7+450-14+856, Horgești – Răcătăul de Jos (DJ 252B), județul Bacău” 14/03/2017
64. privind aprobarea valorii totale a investiției ”Modernizare DJ 243B, km 33+900-48+900, Motoșeni Stănișești, județul Bacău” 14/03/2017
63. privind aprobarea valorii totale a investiției ”Reabilitare și modernizare DJ 243B, km 56+161-77+493, Vultureni (intersecție cu DJ 241A) – Parincea (intersecție cu DJ 252), județul Bacău” 14/03/2017
62. privind aprobarea valorii totale a investiției ”Reabilitare și modernizare DJ 252F, km 4+200-18+000, Ungureni – Gârla Anei – Bărtășești, județul Bacău” 14/03/2017
61. privind aprobarea valorii totale a investiției ”Modernizare DJ 241B Pădureni - Godovana, km 2+370-17+800, județul Bacău” 14/03/2017
60. privind solicitarea adresată orașului Slănic Moldova de trecere a unor bunuri imobile situate în orașul Slănic Moldova, punct Brigada Silvică, din domeniul public al orașului Slănic Moldova în domeniul public al județului Bacău 14/03/2017
59. privind numirea directorului general la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău 27/02/2017
58. privind încetarea raportului de muncă al directorului general adjunct asistență socială al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău 27/02/2017
57. privind actualizarea programului de transport public de persoane prin servicii regulate 2014-2019, pe unele trasee județene 27/02/2017
56. privind atribuirea unor licențe de traseu în vederea efectuării serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale 27/02/2017
55. privind aprobarea asigurării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat, pentru realizarea obiectivului de investiții ”Reparații capitale Clădire Centru Școlar – C 11”, în cadrul Programului național de dezvoltare locală 27/02/2017
54. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza DALI pentru obiectivul de investiții ”Reparații capitale Clădire Centru Școlar – C 11” 27/02/2017
53. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza DALI pentru ”Reabilitare termică pavilion asistați” 27/02/2017
52. privind aprobarea Actului adițional nr. 2 la Documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău” 27/02/2017
51. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Lucrări de reparații capitale, amenajare, extindere și reabilitare termică clădire spital vechi” 27/02/2017
50. privind aprobarea asigurării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat, pentru realizarea obiectivului ”Reabilitare și modernizare DJ 117, Poduri, km 17+000 – 21+180, L=4,180 km, județul Bacău”, în cadrul P.N.D.L. 27/02/2017
49. privind aprobarea asigurării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat, pentru realizarea obiectivului ”Reabilitare și modernizare DJ 252C, Tătărăști – Corbasca, km 8+022 – 23+088” în cadrul P.N.D.L. 27/02/2017
48. privind aprobarea asigurării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat, pentru realizarea obiectivului ”Reabilitare și modernizare DJ 123, limită județ Harghita – Valea Uzului – Dărmănești – DN 12A, km 41+000 – 62+103, (sector de drum studiat de la km 44+800 la km 51+100, pe o lungime de 6,30 km)”, în cadrul P.N.D.L. 27/02/2017
47. privind aprobarea asigurării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat, pentru realizarea obiectivului ”Reabilitare și modernizare DJ 119, km 25+740 – 27+993, la Ciucani, județul Bacău”, în cadrul P.N.D.L. 27/02/2017
46. privind aprobarea Devizului general actualizat pentru obiectivul de investiție ”Reabilitare și modernizare DJ 117, Poduri, km 17+000 – 21+180, L=4,180 km, județul Bacău” 27/02/2017
45. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții pe drumurile județene, ”Reabilitare și modernizare DJ 252C, Tătărăști – Corbasca, km 8+022 – 23+088, județul Bacău” 27/02/2017
44. privind aprobarea Devizului general actualizat pentru obiectivul de investiție ”Reabilitare și modernizare DJ 123, limită județ Harghita – Valea Uzului – Dărmănești – DN 12A, km 41+000 – 62+103, județul Bacău (sector de drum studiat de la km 44+800 la km 51+100, pe o lungime de 6,30 km)” 27/02/2017
43. privind aprobarea Devizului general actualizat pentru obiectivul de investiție ”Reabilitare și modernizare DJ 119, km 25+740 – 27+993 la Ciucani, județul Bacău” 27/02/2017
42. privind validarea domnului Ene Constantin Florin, șef al Poliției Locale a Municipiului Bacău, ca membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Bacău în mandatul 2016-2020 27/02/2017
41. privind aprobarea prețurilor medii la principalele produse agricole și al masei verzi de pășune pentru anul 2017, în județul Bacău 27/02/2017
40. privind plata cotizației anuale a Autorității Teritoriale de Ordine Publică Bacău către Asociația Națională a Autorităților Teritoriale de Ordine Publică, pentru anul 2017 27/02/2017
39. privind aprobarea cotizației pentru anul 2017 la patrimoniul ”Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău” 27/02/2017
38. privind aprobarea cotizației pentru anul 2017 la patrimoniul ”Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – ADIB 27/02/2017
37. privind plata cotizației Consiliului Județean Bacău către Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România pentru anul 2017 27/02/2017
36. privind plata cotizației județului Bacău către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST pentru anul 2017 27/02/2017
35. privind plata cotizației Consiliului Județean Bacău către Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est pentru anul 2017 27/02/2017
34. privind trecerea unui bun imobil situat în municipiul Bacău, Calea Mărășești, nr. 6 din domeniul public al județului Bacău în domeniul public al municipiului Bacău 27/02/2017
33. privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a organigramei și a statului de funcții la R.A. Aeroportul Internațional ”George Enescu” Bacău 27/02/2017
32. privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a organigramei și a statului de funcții pentru Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Bacău 27/02/2017
31. privind aprobarea încheierii parteneriatului Consiliului Județean Bacău cu Fundația Agenția de Dezvoltare Comunitară Împreună în vederea realizării unui proiect în cadrul Programului de finanțare Romii și Fondurile Europene 27/02/2017
30. privind asocierea Județului Bacău cu Municipiul Bacău în vederea realizării și implementării Proiectulului ”Educație adaptată tulburărilor din spectrul autist” 27/02/2017
29. privind aprobarea asocierii de principiu a Județului Bacău cu Municipiul Bacău în vederea realizării unui centru de recuperare ambulatorie pentru copii la Spitalul Județean de Urgență Bacău 27/02/2017
28. privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Bacău în Comisia de orientare școlară și profesională din cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Bacău 27/02/2017
27. privind darea în administrare către Consiliul Local al comunei Solonț a unui sector din drumul județean, DJ 117A de la km 6+030 (Centru Solonț) până la km 7+880, (Poroșnicu Aurel) pe o lungime totală de 1,850 km 27/02/2017
26. privind acordarea unui drept de folosință cu titlu gratuit asupra unor corpuri ale unei clădiri proprietate publică a Județului Bacău, situată în Onești, str. Adrian Păunescu, nr. 1, în favoarea Protoieriei Onești 27/02/2017
25. privind validarea mandatului de consilier județean al domnului Cautiș Vasile 27/02/2017
24. privind validarea mandatului de consilier județean al domnului Bejan Gheorghe 27/02/2017
23. privind validarea mandatului de consilier județean al doamnei Hîrțescu Roxana-Elena 27/02/2017
22. privind respingerea plângerii prealabile formulate de Unitățile Administrativ Teritoriale ale Comunelor Ardeoani, Buhoci, Cașin, Cleja, Ghimeș Făget, Gioseni, Glăvănești, Gura Văii, Hemeiuș, Itești, Izvoru Berheciului, Măgirești, Măgura, Orbeni, Pârgărești, Pîrjol, Răchitoasa, Târgu Trotuș, Traian, Urechești, Vultureni și Zemeș din județul Bacău, prin primari, împotriva Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean nr. 182/13.12.2016 privind repartizarea pe unități administrative-teritoriale a "Sumelor defalcate din unele venituri ale statului” pe anul 2016 27/01/2017
21. privind preluarea amplasamentului și a rezultatelor aferente obiectivului de investiții "Reparații capitale-Modernizare-Dotare Secție Radioterapie-Spitalul Județean Bacău" 27/01/2017
20. privind desființarea Camerei Agricole Județene Bacău 27/01/2017
19. privind aprobarea Devizului general actualizat pentru obiectivul ”Modernizare DJ 243B, Fântânele – Praja – Motoșeni, km 25+400 - 33+568” 27/01/2017
18. privind aprobarea încheierii cu E.ON Distribuție România SA a Convenției pentru modificarea traseului rețelei de distribuție a gazelor naturale existente la imobilul situat în municipiul Bacău str. 9 Mai, nr. 104 27/01/2017
17. privind indexarea tarifului pentru eliberarea Licenței de traseu aferentă serviciului de transport public de persoane prin curse regulate speciale în județul Bacău, stabilită prin Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 22/27.01.2016 27/01/2017
16. privind actualizarea programului de transport public de persoane prin servicii regulate 2014-2019, pe unele trasee județene 27/01/2017
15. privind atribuirea unor licențe de traseu în vederea efectuării serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale 27/01/2017
14. privind dezlipirea în două loturi a terenului având număr cadastral 60038, aflat în domeniul public al județului Bacău și administrarea Spitalului Județean de Urgență Bacău, în vederea trecerii unui teren în suprafață de 83,10 mp din domeniul public al Județului Bacău în domeniul public al Municipiului Bacău 27/01/2017
13. privind aprobarea Planului de măsuri și acțiuni al Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Maior Constantin Ene” al Județului Bacău, pentru anul 2017 27/01/2017
12. privind organizarea rețelei școlare de învățământ special liceal din județul Bacău pentru anul școlar 2017-2018 27/01/2017
11. privind aprobarea indemnizației de ședință a membrilor Comisiei de Orientare Școlară și Profesională din cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Bacău 27/01/2017
10. privind trecerea unui imobil situat în Municipiul Bacău, Calea Mărășești, nr. 6, din domeniul privat al Județului Bacău în domeniul public al acestuia 27/01/2017
9. privind indexarea tarifelor maxime pentru exercitarea dreptului de acces la rețelele de comunicații electronice instalate pe domeniul public sau privat al județului Bacău, valabile în anul 2017 27/01/2017
8. privind indexarea taxelor de închiriere a unor imobile aflate în domeniul public sau privat al județului Bacău 27/01/2017
7. privind actualizarea valorii redevențelor anuale pentru cabinetele medicale concesionate conform Hotărârii Guvernului nr. 884/2004, cu modificările și completările ulterioare, valabile în anul 2017 27/01/2017
6. privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2016 din excedentul bugetului local al Județului Bacău 27/01/2017
5. privind desemnarea președintelui Consiliului Județean Bacău în echipa României din cadrul rețelei internaționale de cercetare științifică ”Observatory on Local Autonomy” 27/01/2017
4. pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 47/30.03.2015 privind aprobarea realizării proiectului – pilot ”Un altfel de sprijin pentru dezvoltarea zonelor rurale sărace băcăuane din Valea Zeletinului – promovarea învățării și consolidării limbii franceze în vederea dezvoltării comunitare, în contextul extinderii relațiilor de colaborare cu Franța” 27/01/2017
3. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai proiectului ”REGIUNEA NORD – EST – AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 3: NEAMȚ-BACĂU, DJ 207D (limită județ Neamț – Traian – DN2F, km 28+000 – 50+254), DJ 241 (limită județ Vrancea – Podu Turcului – Izvoru Berheciului, km 25+000 – 83+368) și DJ 241A (Izvoru Berheciului – Secuieni, km 64+250 – 78+114)” 27/01/2017
2. privind aprobarea proiectului, a acordului de colaborare și a cheltuielilor legate de proiect în vederea depunerii spre finanțare a proiectului strategic intitulat ”REGIUNEA NORD – EST – AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 3: NEAMȚ - BACĂU, DJ 207D (limită județ Neamț – Traian – DN2F, km 28+000 – 50+254), DJ 241 (limită județ Vrancea – Podu Turcului – Izvoru Berheciului, km 25+000 – 83+368) și DJ 241A (Izvoru Berheciului – Secuieni, km 64+250 – 78+114)” 27/01/2017
1. pentru modificarea și completarea Acordului de parteneriat prevăzut în anexă la Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 160/31.10.2016 privind aprobarea parteneriatului dintre Județul Bacău și Comunele Dămienești, Negri, Prăjești, Traian, Secuieni, Izvoru Berheciului, Colonești, Răchitoasa, Motoșeni, Glăvănești, Podu Turcului în vederea implementării proiectului ”REGIUNEA NORD – EST – AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 3: NEAMȚ-BACĂU, DJ 207D (limită județ Neamț – Traian – DN2F, km 28+000 – 50+254), DJ 241 (limită județ Vrancea – Podu Turcului – Izvoru Berheciului, km 28+000 – 83+368) și DJ 241A (Izvoru Berheciului – Secuieni, km 64+250 – 78+114” 27/01/2017