Consiliul Judetean Bacau
Componența și conducere
Aparat de specialitate
Activitate
Proiecte & Strategii
Finanțări nerambursabile
Finanțări rambursabile
Achiziții publice
Urbanism
Transport județean
TelVerde CSJ Bacau 0800800232

Hotarari ale Consiliului Judetean Bacau - anul 2016

Nr. Hotarare Data adoptarii Fisier
26. privind darea în administrarea Orașului Comănești a unui autoșasiu (autocamion) și a unei remorci cu 2 axe, destinate transportului de containere pentru deșeuri, în scopul realizării proiectului de interes comun „Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în Județul Bacău” 27/01/2016
25. privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul „Modernizare DJ 243B, Fântânele – Praja – Motoșeni, km. 25+400 – 33+568” 27/01/2016
24. privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul „Modernizare DJ 207F, Siretu – Șerbești, km. 11+500 – 14+100” 27/01/2016
23. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții pe drumurile județene. Reabilitare și modernizare DJ 117, Poduri, km. 17+000-21+180, L=4,180 km 27/01/2016
22. privind aprobarea indexării tarifelor pentru eliberarea licenței de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public de persoane prin curse regulate speciale în județul Bacău, stabilite prin Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 31/23.02.2015 27/01/2016
21. privind actualizarea Programului de transport public de persoane prin servicii regulate în trafic județean, pentru perioada 2014-2019, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 187/2012 cu modificările și completările ulterioare 27/01/2016
20. privind aprobarea atribuirii licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale unor operatori de transport rutier 27/01/2016
19. privind aprobarea Devizului general actualizat pentru obiectivul „Creșterea capacității portante și modernizarea pistei de decolare aterizare și a suprafețelor de mișcare aferente” la Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău 27/01/2016
18. privind organizarea rețelei școlare de învățământ special din județul Bacău pentru anul școlar 2016-2017 27/01/2016
17. privind aprobarea Planului de măsuri și acțiuni al Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Maior Constantin Ene” al Județului Bacău, pentru anul 2016 27/01/2016
16. privind redistribuirea unor rechizite rămase în urma implementării Proiectului „Ghiozdanul școlarului” din cadrul Programului de susținere a învățământului preșcolar și școlar din mediul rural din județul Bacău 27/01/2016
15. privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2015 din excedentul bugetului local al Județului Bacău 27/01/2016
14. privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a „Sumelor defalcate din unele venituri ale statului” pe anul 2016 precum și estimările pe anii 2017-2019 27/01/2016
13. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului „Rigole pentru preluarea apei pluviale de la baza pârtiei de schi „Nemira” din Slănic Moldova” 27/01/2016
12. privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul „Lucrări de prevenire, asigurarea securității la incendiu – clădire Muzeu, Aleea Parcului nr. 9, Bacău” 27/01/2016
11. privind asocierea Județului Bacău cu Asociația Romano-Catolicilor „Dumitru Mărtinaș” pentru finalizarea proiectului „Recunoștința față de înaintași – realizare monument bust pe soclu dedicat personalității profesorului Dumitru Mărtinaș” 27/01/2016
10. privind plata cotizației Consiliului Județean Bacău către Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România pentru anul 2016 27/01/2016
9. privind plata cotizației Consiliului Județean Bacău către Agenția de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST pe anul 2016 27/01/2016
8. privind plata cotizației Județului Bacău către Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est pentru anul 2016 27/01/2016
7. privind plata cotizației Consiliului Județean Bacău către Asociația Directorilor Economici și Contabililor din Județele din România 27/01/2016
6. privind aprobarea cotizației pentru anul 2016 la patrimoniul „Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – A.D.I.B.” 27/01/2016
5. privind aprobarea cotizației pentru anul 2016 la patrimoniul „Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău” 27/01/2016
4. cu privire la adoptarea bugetului propriu al Județului Bacău pe anul 2016 27/01/2016
3. privind indexarea taxelor de închiriere a unor imobile aflate în domeniul public sau privat al județului Bacău 27/01/2016
2. privind actualizarea valorii redevențelor anuale pentru cabinetele medicale concesionate conform Hotărârii Guvernului nr. 884/2004, cu modificările și completările ulterioare, valabile în anul 2016 27/01/2016
1. privind constatarea vacantării mandatului de consilier județean al domnului Căsăneanu Vasilică Gabriel 27/01/2016