Consiliul Judetean Bacau
Componența și conducere
Aparat de specialitate
Informații de interes public
Proiecte & Strategii
Finanțări nerambursabile
Finanțări rambursabile
Achiziții publice
Urbanism
Transport județean
TelVerde CSJ Bacau 0800800232

Hotarari ale Consiliului Judetean Bacau - anul 2016

Nr. Hotarare Data adoptarii Fisier
66. cu privire la aprobarea Planului de Restructurare a Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Răcăciuni 28/04/2016
65. privind admiterea recepției la terminarea lucrărilor de execuție pentru lucrarea Amenajare acces demisol la Catedrala Ortodoxă ”Înălțarea Domnului” Bacău 28/04/2016
64. pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr.52/30.03.2015 privind concesionarea echipamentelor de colectare și transport a deșeurilor în scopul realizării proiectului de interes comun ”Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău” 28/04/2016
63. privind aprobarea trecerii drumului județean DJ 207P (DN 2) – Săucești (DJ 207F) de la km 0+000 la km 2+752, L=2,752 km, clasificat ca drum comunal DC14 conform Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr.108/2015, din domeniul public al Județului Bacău în domeniul public al Comunei Săucești 28/04/2016
62. privind acordarea Premiului de Excelență sportivului Nicolae Alexandru Soare și antrenoarei Cristina Alexe 28/04/2016
61. cu privire la aprobarea contului de încheiere al exercițiului bugetar pe anul 2015 al Județului Bacău 28/04/2016
60. privind aprobarea executiei bugetare pentru trim 1/2016 28/04/2016
59. privind validarea mandatului de consilier județean al doamnei MEREACRE LILIANA 18/04/2016
58. privind constatarea vacantării mandatului de consilier județean al domnului BOSTAN IONEL GABRIEL 18/04/2016
57. privind aprobarea atribuirii licențelor de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale unor operatori de transport rutier 18/04/2016
56. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții pe drumurile județene, ”Reabilitare și modernizare DJ 119 la Ciucani, comuna Răcăciuni, km 25+740-27+993 18/04/2016
55. privind înființarea Serviciului Public de Administrare a Sistemului Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Bacău 18/04/2016
54. privind intrarea în domeniul public al județului Bacău a unor bunuri realizate prin proiectul ”Sistem integrat de management al deșeurilor solide în Județul Bacău” 18/04/2016
53. privind restituirea terenurilor luate în administrare de Consiliul Județean Bacău în vederea închiderii depozitelor de deșeuri neconforme prin proiectul "Sistem integrat de management al deșeurilor solide în Județul Bacău" 18/04/2016
52. privind stabilirea cu caracter temporar a modalității de gestiune a activității de administrare a Celulei II din cadrul depozitului conform de deșeuri realizat prin Proiectul ”Sistem integrat de management al deșeurilor solide în Județul Bacău” 18/04/2016
51. privind plata cotizației anuale a Autorității Teritoriale de Ordine Publică Bacău către Asociația Națională a Autorităților Teritoriale de Ordine Publică, pentru anul 2016 18/04/2016
50. privind aprobarea obiectivelor și criteriilor de performanță, actualizate pentru Consiliul de administrație al R.A. AEROPORTUL INTERNAȚIONAL ”GEORGE ENESCU” Bacău 18/04/2016
49. privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 20.000.000 lei 18/04/2016
48. privind acordarea Premiului de Excelență Domnului Ichim-Radu Gabriel, preot paroh al Bisericii ”Sfântul Andrei Criteanul”, președintele Asociației Naționale a Copiilor Surzi din România 18/04/2016
47. privind actualizarea Programului de transport public de persoane prin servicii regulate în trafic județean, pentru perioada 2014-2019, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 187/2012 cu modificările și completările ulterioare 25/03/2016
46. privind aprobarea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale unor operatori de transport rutier 25/03/2016
45. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Execuție lucrări de RK Stația de aer comprimat și distribuție până la clădiri – Spitalul Județean de Urgență Bacău 25/03/2016
44. privind aprobarea continuării parteneriatului cu Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău în vederea derulării proiectului ”Centrul Europe Direct Bacău” 25/03/2016
43. privind asocierea Județului Bacău cu Inspectoratul Școlar Județean Bacău pentru organizarea și desfășurarea proiectului ”Olimpiada Națională de Chimie, Bacău, 2016 - ediție jubiliară” 25/03/2016
42. privind acordarea finanțărilor nerambursabile pentru activități nonprofit de interes public județean 25/03/2016
41. pentru aprobarea donării unor bunuri către Arhiepiscopia Romanului și Bacăului 25/03/2016
40. privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bacău și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bacău 25/03/2016
39. privind aprobarea organigramei și a statului de funcții la unele instituții publice aflate în subordinea Consiliului Județean Bacău 25/03/2016
38. privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 104/2014 privind darea în administrare către Consiliul Local al comunei Măgirești a unui sector din drumul județean DJ 117 A, de la km 8+885 la km 10+985, ce face legătura între DN 2G (km 41+411) și localitatea Solonț 24/02/2016
37. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din Documentația tehnico-economică în vederea desființării centralei termice situată în incinta Școlii nr. 1, Tg.Ocna 24/02/2016
36. privind aprobarea atribuirii licenței de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale pe ruta Bacău-Onești pentru S.C. Teletrans S.R.L. Bacău 24/02/2016
35. privind validarea desemnării domnului colonel Moroșanu Constantin, șeful Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacău, ca membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Bacău, în mandatul 2012-2016 24/02/2016
34. pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 197/2013 privind încredințarea serviciului de interes economic general Regiei Autonome Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău 24/02/2016
33. privind aprobarea Planului de acțiune al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău pentru anul 2016 24/02/2016
32. privind aprobarea contractului-cadru de asociere privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap 24/02/2016
31. privind stabilirea costurilor medii anuale pentru finanțarea serviciilor sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și ale persoanei adulte cu handicap, precum și a contribuției consiliilor locale la finanțarea acestor servicii 24/02/2016
30. privind asocierea dintre Județul Bacău și Asociația Județeană de Fotbal Bacău, în vederea cofinanțării proiectului „Mingea e în terenul tău” 24/02/2016
29. privind trecerea unui imobil situat în Municipiul Bacău, str. George Bacovia, nr. 57, din domeniul privat al Județului Bacău în domeniul public al acestuia 24/02/2016
28. privind aprobarea Regulamentului referitor la condițiile în care se realizează accesul furnizorilor de comunicații electronice pe domeniul public sau privat al județului Bacău 24/02/2016
27. aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2016 ale operatorilor economici aflați sub autoritatea Consiliului Județean Bacău 24/02/2016
26. privind darea în administrarea Orașului Comănești a unui autoșasiu (autocamion) și a unei remorci cu 2 axe, destinate transportului de containere pentru deșeuri, în scopul realizării proiectului de interes comun „Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în Județul Bacău” 27/01/2016
25. privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul „Modernizare DJ 243B, Fântânele – Praja – Motoșeni, km. 25+400 – 33+568” 27/01/2016
24. privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul „Modernizare DJ 207F, Siretu – Șerbești, km. 11+500 – 14+100” 27/01/2016
23. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții pe drumurile județene. Reabilitare și modernizare DJ 117, Poduri, km. 17+000-21+180, L=4,180 km 27/01/2016
22. privind aprobarea indexării tarifelor pentru eliberarea licenței de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public de persoane prin curse regulate speciale în județul Bacău, stabilite prin Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 31/23.02.2015 27/01/2016
21. privind actualizarea Programului de transport public de persoane prin servicii regulate în trafic județean, pentru perioada 2014-2019, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 187/2012 cu modificările și completările ulterioare 27/01/2016
20. privind aprobarea atribuirii licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale unor operatori de transport rutier 27/01/2016
19. privind aprobarea Devizului general actualizat pentru obiectivul „Creșterea capacității portante și modernizarea pistei de decolare aterizare și a suprafețelor de mișcare aferente” la Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău 27/01/2016
18. privind organizarea rețelei școlare de învățământ special din județul Bacău pentru anul școlar 2016-2017 27/01/2016
17. privind aprobarea Planului de măsuri și acțiuni al Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Maior Constantin Ene” al Județului Bacău, pentru anul 2016 27/01/2016
16. privind redistribuirea unor rechizite rămase în urma implementării Proiectului „Ghiozdanul școlarului” din cadrul Programului de susținere a învățământului preșcolar și școlar din mediul rural din județul Bacău 27/01/2016
15. privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2015 din excedentul bugetului local al Județului Bacău 27/01/2016
14. privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a „Sumelor defalcate din unele venituri ale statului” pe anul 2016 precum și estimările pe anii 2017-2019 27/01/2016
13. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului „Rigole pentru preluarea apei pluviale de la baza pârtiei de schi „Nemira” din Slănic Moldova” 27/01/2016
12. privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul „Lucrări de prevenire, asigurarea securității la incendiu – clădire Muzeu, Aleea Parcului nr. 9, Bacău” 27/01/2016
11. privind asocierea Județului Bacău cu Asociația Romano-Catolicilor „Dumitru Mărtinaș” pentru finalizarea proiectului „Recunoștința față de înaintași – realizare monument bust pe soclu dedicat personalității profesorului Dumitru Mărtinaș” 27/01/2016
10. privind plata cotizației Consiliului Județean Bacău către Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România pentru anul 2016 27/01/2016
9. privind plata cotizației Consiliului Județean Bacău către Agenția de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST pe anul 2016 27/01/2016
8. privind plata cotizației Județului Bacău către Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est pentru anul 2016 27/01/2016
7. privind plata cotizației Consiliului Județean Bacău către Asociația Directorilor Economici și Contabililor din Județele din România 27/01/2016
6. privind aprobarea cotizației pentru anul 2016 la patrimoniul „Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – A.D.I.B.” 27/01/2016
5. privind aprobarea cotizației pentru anul 2016 la patrimoniul „Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău” 27/01/2016
4. cu privire la adoptarea bugetului propriu al Județului Bacău pe anul 2016 27/01/2016
3. privind indexarea taxelor de închiriere a unor imobile aflate în domeniul public sau privat al județului Bacău 27/01/2016
2. privind actualizarea valorii redevențelor anuale pentru cabinetele medicale concesionate conform Hotărârii Guvernului nr. 884/2004, cu modificările și completările ulterioare, valabile în anul 2016 27/01/2016
1. privind constatarea vacantării mandatului de consilier județean al domnului Căsăneanu Vasilică Gabriel 27/01/2016