Consiliul Judetean Bacau
Componența și conducere
Aparat de specialitate
Informații de interes public
Proiecte & Strategii
Finanțări nerambursabile
Finanțări rambursabile
Achiziții publice
Urbanism
Transport județean
TelVerde CSJ Bacau 0800800232

Hotarari ale Consiliului Judetean Bacau - anul 2016

Nr. Hotarare Data adoptarii Fisier
155. privind trecerea din dom public in dom. privat jud.Bacau al imobililului din str.9 Mai nr.104 30/09/2016
154. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici al lucrarii de interventii pentru imobilul din str. 9 Mai nr.104 30/09/2016
153. privind aprobarea trecerii constructiiei in domeniul Spitalului Judetean de Urgenta Bacau 30/09/2016
152. privind actualizarea Programului de transport public de persoane 30/09/2016
151. privind atribuirea de licente de traseu pentru efectuarea de transport public 30/09/2016
150. privind aprobarea indicatorilor thehnico economici pentru amenajarea imobilului Casa nr.2 Bacau 30/09/2016
149. privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al judetului Bacau constructiei din str. Henri Coanda nr.17 30/09/2016
148. privind aprobarea indicatorilor lucrarii de desfiintare magazie C5 30/09/2016
147. privind aprobarea participarii jud.Bacau la proiectul Nediscriminarea inseamna drepturi egale 30/09/2016
146. privind realizarea obiectivului Reabilitare si modernizare DJ 123 30/09/2016
145. privind aprobarea planului operativ de iarna 2016-2017 30/09/2016
144. privind modificarea art 2 din HCJ.103 din 2014 30/09/2016
143. privind darea in administratia Muzeului Ion Borcea a bunurilor din Programul Observatorul Astronomic 30/09/2016
142. privind rectificarea bugetului proproiu al judetului Bacau 2016 30/09/2016
141. privind cuantumul indemnizatiei - Salvamont 30/09/2016
140. privind inlocuireaunui membru din comisia pentru protectia copilului 30/09/2016
139. privind neexercitarea dreptului de preemptiune petru cumpararea imobilului Conac Leon Furnuraki 30/09/2016
138. privind validarea si desemnarea membrilor ATOP 30/09/2016
137. privind desemnare de reprezentanti din partea Consiliului Judetean in Consilul de Administratie Zona Metropolitana 30/09/2016
136. privind desemnare unui reprezentant al CJ in AGA-HIT Hemeius 30/09/2016
135. privind completarea Comisiei de numarare a voturilor 30/09/2016
134. privind constituirea comisiei de analiză și verificare a activității S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. 31/08/2016
133. privind rectificarea bugetului propriu al Județului Bacău pe anul 2016 31/08/2016
132. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții pe drumurile județene "Reabilitare și modernizare DJ 123, limită județ Harghita-Valea Uzului-Dărmănești-DN 12 A, km. 41+000-62+103 , în cadrul P.N.D.L." 31/08/2016
131. privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor aprobate prin lege pentru finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educative speciale pe anul 2016 31/08/2016
130. privind actualizarea Programului de transport public de persoane prin servicii regulate în trafic județean pentru perioada 2014-2019, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 187/2012, cu modificările și completările ulterioare 31/08/2016
129. privind aprobarea atribuirii licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale unor operatori de transport rutier 31/08/2016
128. privind stabilirea consumului maxim lunar de carburanți pentru utilaje aflate în proprietatea Județului Bacău și date în folosință Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Maior Constantin Ene” al județului Bacău 31/08/2016
127. privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Bacău în cadrul Autorității Teritoriale de Ordine Publică Bacău pentru mandatul 2016-2020 31/08/2016
126. privind aprobarea organigramei și a statului de funcții la Spitalul Județean de Urgență Bacău 31/08/2016
125. privind modificarea statului de funcții la unele instituții publice aflate în subordinea Consiliului Județean Bacău 31/08/2016
124. privind instituirea și acordarea premiilor pentru performanțe deosebite obținute la nivel internațional, sportivei Aniței Georgiana și antrenorului Nemțeanu Cristi 31/08/2016
123. privind aprobarea modificării și completării statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău – A.D.I.S. 31/08/2016
122. privind aprobarea modificării și completării statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – A.D.I.B. 31/08/2016
121. privind aprobarea încheierii unui contract de mandat între Județul Bacău și S.C. DEDEMAN S.R.L. 31/08/2016
120. privind constituirea unui drept de uz asupra terenului în suprafață de 1026 mp și a unui drept de servitute asupra terenului în suprafață de 128,25 mp, aflat în domeniul public al județului Bacău și în administrarea Aeroportului Internațional „George Enescu” Bacău, în favoarea S.C. AEROSTAR S.A. Bacău 31/08/2016
119. privind constatarea vacantării mandatului de consilier județean al domnului Bostan Ionel Gabriel 31/08/2016
118. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza DALI pentru „Reparații capitale instalație electrică și termică la clădirea din Bacău, str. Ghioceilor nr. 4” 04/08/2016
117. privind desemnarea unui membru în Comisia de orientare școlară și profesională din cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Bacău 04/08/2016
116. privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Bacău în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – A.D.I.B., respectiv a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău 04/08/2016
115. privind înlocuirea a doi membri ai Comisiei pentru Protecția Copilului Bacău și actualizarea componenței acesteia 04/08/2016
114. privind înlocuirea unui membru din cadrul Echipei intersectoriale locale în domeniul prevenirii și combaterii violenței asupra copilului, exploatării prin muncă, a traficului de copii și a violenței în familie 04/08/2016
113. privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Bacău în organele de conducere la S.C. Parc Industrial HIT S.R.L. Hemeiuș, S.C. Centrul de Afaceri și Expozițional Bacău S.A. și S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. 19/07/2016
112. privind aprobarea documentației tehnico-economice actualizată – faza de proiectare documentație de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul „Lucrări de intervenție (reabilitare și modernizare) la clădire Vivariu” 19/07/2016
111. privind aprobarea atribuirii licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale unor operatori de transport rutier 19/07/2016
110. privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Bacău în Adunarea Generală și în Consiliul de Administrație ale ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ”EURONEST” - A.D.I.E. 19/07/2016
109. privind intrarea în domeniul public al Județului Bacău a unui tocător deșeuri verzi achiziționat prin Proiectul ”Sistem integrat de management al deșeurilor solide în Județul Bacău” și darea în administrare a acestuia către Orașul Comănești, în scopul realizării proiectului de interes comun ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în Județul Bacău” 19/07/2016
108. privind desemnarea membrilor în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității la instituțiile de învățământ special din județul Bacău 19/07/2016
107. privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Bacău în Comisia pentru analiza și selectarea solicitărilor de acordare a sprijinului financiar pentru tinerii studenți din județul Bacău care efectuează stagii de pregătire în străinătate 19/07/2016
106. privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Bacău ca membri în comitetul de organizare a Autorității Teritoriale de Ordine Publică Bacău pentru mandatul 2016-2020 19/07/2016
105. privind desemnarea unor persoane în organele de conducere ale unor organisme prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes județean 19/07/2016
104. privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor de pe teritoriul județului Bacău 19/07/2016
103. privind modificarea statului de funcții la Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Bacău 19/07/2016
102. privind atestarea apartenenței la domeniul public al Județului Bacău a două case de tip familial pentru copii cu handicap, Casa ”Gabriela” și Casa ”Bogdan”, situate în municipiul Onești str. Adrian Păunescu nr. 1 19/07/2016
101. privind aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul II 2016 al Județului Bacău 19/07/2016
100. privind rectificarea bugetului propriu al Județului Bacău pe anul 2016 19/07/2016
99. privind încetarea raportului de muncă al Directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Compilului Bacău 06/07/2016
98. pentru modificarea art. 22 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Bacău aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 87/2013 06/07/2016
97. privind stabilirea componenței nominale a comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Bacău 06/07/2016
96. privind stabilirea numărului și domeniilor de activitate în care se organizează comisii de specialitate ale Consiliului Județean Bacău 23/06/2016
95. privind alegerea vicepreședinților Consiliului Județean Bacău 23/06/2016
94. privind alegerea președintelui Consiliului Județean Bacău 23/06/2016
93. privind constituirea comisiei de numărare a voturilor 23/06/2016
92. privind constatarea constituirii Consiliului Județean Bacău rezultat din alegerile locale desfășurate la 5 iunie 2016 23/06/2016
91. privind validarea mandatelor consilierilor județeni aleși la data de 5 iunie 2016 23/06/2016
90. privind alegerea comisiei de validare a Consiliului Județean Bacău 23/06/2016
89. pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 55/2013 privind implementarea Proiectului ”Ghiozdanul școlarului” din cadrul Programului de susținere a învățământului preșcolar și școlar din mediul rural din județul Bacău 16/06/2016
88. privind încetarea raportului de muncă al Directorului Serviciului Public Județean de Drumuri Bacău 16/06/2016
87. privind constituirea Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret de pe lângă Consiliul Județean Bacău și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al acestuia 16/06/2016
86. privind modificarea inventarului domeniului public al Județului Bacău 16/06/2016
85. privind participarea Consiliului Județean Bacău la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 16/06/2016
84. privind darea în administrare a unui bun imobil aflat în domeniul public al județului către Direcția Națională Anticorupție 16/06/2016
83. pentru darea în administrare către Serviciul Public de Administrare a Sistemului Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Bacău a activității de administrare a celulei II a depozitului de deșeuri Nicolae Bălcescu 16/06/2016
82. privind aprobarea tarifului pentru activitatea de eliminare/depozitare a deșeurilor la Celula II a depozitului județean de deșeuri conform Bacău, realizată prin Proiectul Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Bacău 16/06/2016
81. privind aprobarea trecerii din domeniul public al judetului Bacău in domeniul privat al acestuia, în vederea casării, a construcției „centrală termică”, situată în incinta Școlii nr. 1 Tg. Ocna 16/06/2016
80. privind aprobarea prețului mediu pentru masa verde de pășune în județul Bacău pentru anul 2016 16/06/2016
79. pentru modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Bacău aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 87/2013 16/06/2016
78. privind constatarea vacantării mandatului de consilier județean al domnului FLOROIU IONEL 16/06/2016
77. privind instituirea și acordarea premiilor pentru performanțe deosebite la nivel național obținute de membrii Cercului de Astronomie ,,Meteor’’ Bacău 30/05/2016
76. pentru aprobarea “Raportului privind stadiul realizării măsurilor prevăzute în Planul de calitate a aerului pentru particule PM10 în municipiul Bacău și comuna Letea Veche în anul 2015” 30/05/2016
75. privind adoptarea monografiei economico-militare a județului Bacău 30/05/2016
74. privind aprobarea atribuirii licențelor de traseu pentru prestarea serviciului de transport public județean de persoane, ca urmare a finalizării licitației de atribuire electronice a traseelor județene din data de 10.05.2016 30/05/2016
73. privind aprobarea atribuirii licenței de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale unor operatori de transport rutier 30/05/2016
72. privind actualizarea Programului de transport public de persoane prin servicii regulate în trafic județean, pentru perioada 2014-2019, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 187/2012, cu modificările și completările ulterioare 30/05/2016
71. privind aprobarea documentației tehnico-economice în vederea desființării unor construcții din domeniul public al județului, aflate în administrarea Spitalului Județean de Urgență Bacău 30/05/2016
70. privind aprobarea organizării și desfășurării proiectului „Toamnă Bacoviană”, ediția a VI-a 30/05/2016
69. privind asocierea Județului Bacău cu Universitatea «Vasile Alecsandri» din Bacău pentru organizarea și desfășurarea proiectului „Conferințele internaționale organizate cu prilejul aniversării a 55 de ani de învățământ superior și a 40 de ani de învățământ tehnic superior în cadrul Universității «Vasile Alecsandri» din Bacău” 30/05/2016
68. privind aprobarea indemnizației de ședință a membrilor Comisiei de Orientare Școlară și Profesională din cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Bacău 30/05/2016
67. privind înlocuirea unui membru al Comisiei pentru Protecția Copilului Bacău și actualizarea componenței acesteia 30/05/2016
66. cu privire la aprobarea Planului de Restructurare a Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Răcăciuni 28/04/2016
65. privind admiterea recepției la terminarea lucrărilor de execuție pentru lucrarea Amenajare acces demisol la Catedrala Ortodoxă ”Înălțarea Domnului” Bacău 28/04/2016
64. pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr.52/30.03.2015 privind concesionarea echipamentelor de colectare și transport a deșeurilor în scopul realizării proiectului de interes comun ”Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău” 28/04/2016
63. privind aprobarea trecerii drumului județean DJ 207P (DN 2) – Săucești (DJ 207F) de la km 0+000 la km 2+752, L=2,752 km, clasificat ca drum comunal DC14 conform Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr.108/2015, din domeniul public al Județului Bacău în domeniul public al Comunei Săucești 28/04/2016
62. privind acordarea Premiului de Excelență sportivului Nicolae Alexandru Soare și antrenoarei Cristina Alexe 28/04/2016
61. cu privire la aprobarea contului de încheiere al exercițiului bugetar pe anul 2015 al Județului Bacău 28/04/2016
60. privind aprobarea executiei bugetare pentru trim 1/2016 28/04/2016
59. privind validarea mandatului de consilier județean al doamnei MEREACRE LILIANA 18/04/2016
58. privind constatarea vacantării mandatului de consilier județean al domnului BOSTAN IONEL GABRIEL 18/04/2016
57. privind aprobarea atribuirii licențelor de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale unor operatori de transport rutier 18/04/2016
56. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții pe drumurile județene, ”Reabilitare și modernizare DJ 119 la Ciucani, comuna Răcăciuni, km 25+740-27+993 18/04/2016
55. privind înființarea Serviciului Public de Administrare a Sistemului Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Bacău 18/04/2016
54. privind intrarea în domeniul public al județului Bacău a unor bunuri realizate prin proiectul ”Sistem integrat de management al deșeurilor solide în Județul Bacău” 18/04/2016
53. privind restituirea terenurilor luate în administrare de Consiliul Județean Bacău în vederea închiderii depozitelor de deșeuri neconforme prin proiectul "Sistem integrat de management al deșeurilor solide în Județul Bacău" 18/04/2016
52. privind stabilirea cu caracter temporar a modalității de gestiune a activității de administrare a Celulei II din cadrul depozitului conform de deșeuri realizat prin Proiectul ”Sistem integrat de management al deșeurilor solide în Județul Bacău” 18/04/2016
51. privind plata cotizației anuale a Autorității Teritoriale de Ordine Publică Bacău către Asociația Națională a Autorităților Teritoriale de Ordine Publică, pentru anul 2016 18/04/2016
50. privind aprobarea obiectivelor și criteriilor de performanță, actualizate pentru Consiliul de administrație al R.A. AEROPORTUL INTERNAȚIONAL ”GEORGE ENESCU” Bacău 18/04/2016
49. privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 20.000.000 lei 18/04/2016
48. privind acordarea Premiului de Excelență Domnului Ichim-Radu Gabriel, preot paroh al Bisericii ”Sfântul Andrei Criteanul”, președintele Asociației Naționale a Copiilor Surzi din România 18/04/2016
47. privind actualizarea Programului de transport public de persoane prin servicii regulate în trafic județean, pentru perioada 2014-2019, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 187/2012 cu modificările și completările ulterioare 25/03/2016
46. privind aprobarea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale unor operatori de transport rutier 25/03/2016
45. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Execuție lucrări de RK Stația de aer comprimat și distribuție până la clădiri – Spitalul Județean de Urgență Bacău 25/03/2016
44. privind aprobarea continuării parteneriatului cu Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău în vederea derulării proiectului ”Centrul Europe Direct Bacău” 25/03/2016
43. privind asocierea Județului Bacău cu Inspectoratul Școlar Județean Bacău pentru organizarea și desfășurarea proiectului ”Olimpiada Națională de Chimie, Bacău, 2016 - ediție jubiliară” 25/03/2016
42. privind acordarea finanțărilor nerambursabile pentru activități nonprofit de interes public județean 25/03/2016
41. pentru aprobarea donării unor bunuri către Arhiepiscopia Romanului și Bacăului 25/03/2016
40. privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bacău și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bacău 25/03/2016
39. privind aprobarea organigramei și a statului de funcții la unele instituții publice aflate în subordinea Consiliului Județean Bacău 25/03/2016
38. privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 104/2014 privind darea în administrare către Consiliul Local al comunei Măgirești a unui sector din drumul județean DJ 117 A, de la km 8+885 la km 10+985, ce face legătura între DN 2G (km 41+411) și localitatea Solonț 24/02/2016
37. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din Documentația tehnico-economică în vederea desființării centralei termice situată în incinta Școlii nr. 1, Tg.Ocna 24/02/2016
36. privind aprobarea atribuirii licenței de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale pe ruta Bacău-Onești pentru S.C. Teletrans S.R.L. Bacău 24/02/2016
35. privind validarea desemnării domnului colonel Moroșanu Constantin, șeful Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacău, ca membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Bacău, în mandatul 2012-2016 24/02/2016
34. pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 197/2013 privind încredințarea serviciului de interes economic general Regiei Autonome Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău 24/02/2016
33. privind aprobarea Planului de acțiune al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău pentru anul 2016 24/02/2016
32. privind aprobarea contractului-cadru de asociere privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap 24/02/2016
31. privind stabilirea costurilor medii anuale pentru finanțarea serviciilor sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și ale persoanei adulte cu handicap, precum și a contribuției consiliilor locale la finanțarea acestor servicii 24/02/2016
30. privind asocierea dintre Județul Bacău și Asociația Județeană de Fotbal Bacău, în vederea cofinanțării proiectului „Mingea e în terenul tău” 24/02/2016
29. privind trecerea unui imobil situat în Municipiul Bacău, str. George Bacovia, nr. 57, din domeniul privat al Județului Bacău în domeniul public al acestuia 24/02/2016
28. privind aprobarea Regulamentului referitor la condițiile în care se realizează accesul furnizorilor de comunicații electronice pe domeniul public sau privat al județului Bacău 24/02/2016
27. aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2016 ale operatorilor economici aflați sub autoritatea Consiliului Județean Bacău 24/02/2016
26. privind darea în administrarea Orașului Comănești a unui autoșasiu (autocamion) și a unei remorci cu 2 axe, destinate transportului de containere pentru deșeuri, în scopul realizării proiectului de interes comun „Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în Județul Bacău” 27/01/2016
25. privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul „Modernizare DJ 243B, Fântânele – Praja – Motoșeni, km. 25+400 – 33+568” 27/01/2016
24. privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul „Modernizare DJ 207F, Siretu – Șerbești, km. 11+500 – 14+100” 27/01/2016
23. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții pe drumurile județene. Reabilitare și modernizare DJ 117, Poduri, km. 17+000-21+180, L=4,180 km 27/01/2016
22. privind aprobarea indexării tarifelor pentru eliberarea licenței de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public de persoane prin curse regulate speciale în județul Bacău, stabilite prin Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 31/23.02.2015 27/01/2016
21. privind actualizarea Programului de transport public de persoane prin servicii regulate în trafic județean, pentru perioada 2014-2019, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 187/2012 cu modificările și completările ulterioare 27/01/2016
20. privind aprobarea atribuirii licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale unor operatori de transport rutier 27/01/2016
19. privind aprobarea Devizului general actualizat pentru obiectivul „Creșterea capacității portante și modernizarea pistei de decolare aterizare și a suprafețelor de mișcare aferente” la Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău 27/01/2016
18. privind organizarea rețelei școlare de învățământ special din județul Bacău pentru anul școlar 2016-2017 27/01/2016
17. privind aprobarea Planului de măsuri și acțiuni al Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Maior Constantin Ene” al Județului Bacău, pentru anul 2016 27/01/2016
16. privind redistribuirea unor rechizite rămase în urma implementării Proiectului „Ghiozdanul școlarului” din cadrul Programului de susținere a învățământului preșcolar și școlar din mediul rural din județul Bacău 27/01/2016
15. privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2015 din excedentul bugetului local al Județului Bacău 27/01/2016
14. privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a „Sumelor defalcate din unele venituri ale statului” pe anul 2016 precum și estimările pe anii 2017-2019 27/01/2016
13. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului „Rigole pentru preluarea apei pluviale de la baza pârtiei de schi „Nemira” din Slănic Moldova” 27/01/2016
12. privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul „Lucrări de prevenire, asigurarea securității la incendiu – clădire Muzeu, Aleea Parcului nr. 9, Bacău” 27/01/2016
11. privind asocierea Județului Bacău cu Asociația Romano-Catolicilor „Dumitru Mărtinaș” pentru finalizarea proiectului „Recunoștința față de înaintași – realizare monument bust pe soclu dedicat personalității profesorului Dumitru Mărtinaș” 27/01/2016
10. privind plata cotizației Consiliului Județean Bacău către Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România pentru anul 2016 27/01/2016
9. privind plata cotizației Consiliului Județean Bacău către Agenția de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST pe anul 2016 27/01/2016
8. privind plata cotizației Județului Bacău către Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est pentru anul 2016 27/01/2016
7. privind plata cotizației Consiliului Județean Bacău către Asociația Directorilor Economici și Contabililor din Județele din România 27/01/2016
6. privind aprobarea cotizației pentru anul 2016 la patrimoniul „Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – A.D.I.B.” 27/01/2016
5. privind aprobarea cotizației pentru anul 2016 la patrimoniul „Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău” 27/01/2016
4. cu privire la adoptarea bugetului propriu al Județului Bacău pe anul 2016 27/01/2016
3. privind indexarea taxelor de închiriere a unor imobile aflate în domeniul public sau privat al județului Bacău 27/01/2016
2. privind actualizarea valorii redevențelor anuale pentru cabinetele medicale concesionate conform Hotărârii Guvernului nr. 884/2004, cu modificările și completările ulterioare, valabile în anul 2016 27/01/2016
1. privind constatarea vacantării mandatului de consilier județean al domnului Căsăneanu Vasilică Gabriel 27/01/2016