Consiliul Judetean Bacau
Componență și conducere
Aparat de specialitate
Informații de interes public
Proiecte & Strategii
Finanțări nerambursabile
Finanțări rambursabile
Achiziții publice
Urbanism
Transport județean
TelVerde CSJ Bacau 0800800232

Hotarari ale Consiliului Judetean Bacau - anul 2019

Nr. Hotarare Data adoptarii Fisier
52. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza D.A.L.I. pentru realizarea obiectivului de investiții „LUCRĂRI DE MODERNIZARE, SECURIZARE ȘI EXTINDERE SISTEM INFORMATIC” la Spitalul Județean de Urgență Bacău 29/03/2019
51. privind constituirea unui drept de uz și a unui drept de servitute asupra terenului, în suprafață de 266 mp. din zona drumului județean DJ 206A din str. Nicolae Bălcescu, localitatea Podu Turcului, județul Bacău, aflat în domeniul public al Județului Bacău și în administrarea Serviciului Public Județean de Drumuri Bacău, în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A. 29/03/2019
50. privind stabilirea măsurii educative prevăzute la art. 4, alin. 1, lit. „b” din H.G. nr. 640/2017, cu modificările și completările ulterioare, care să însoțească atât distribuția de fructe și legume, cât și distribuția de lapte și produse lactate, implementată pe perioada cursurilor anului școlar 2018-2019 29/03/2019
49. privind asocierea de principiu dintre Județul Bacău și Municipiul Bacău în vederea finanțării și realizării obiectivului de investiții „Construire parcare ansamblu spitalicesc, str. Calea Mărășești, nr. 20B” 29/03/2019
48. privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului Public Județean pentru Promovarea Turismului și Coordonarea Activității de Salvamont Bacău aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 107/2013 29/03/2019
47. privind modificarea art. 6^1 din contractul de administrare nr. 1831/25.02.2008/189/12.03.2008 încheiat între Județul Bacău și Filarmonica „Mihail Jora”, cu modificările și completările ulterioare 29/03/2019
46. pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean nr. 217/2018 privind stabilirea taxelor și tarifelor altele decât cele prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aplicabile în anul 2019 29/03/2019
45. privind aprobarea Convenției de colaborare încheiată între Județul Bacău, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Bacău și Reprezentanța UNICEF în România 23/03/2019
44. privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor prevăzute la art. 4, lit. c, art. 6, alin. (2) și (6) din Legea nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019 23/03/2019
43. privind aprobarea asigurării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat, pentru realizarea obiectivului „Reabilitare și modernizare DJ 119, km. 25+740-27+993, la Ciucani, județul Bacău, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală 13/03/2019
42. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru realizarea obiectivului „Reabilitare și modernizare DJ 119, km. 25+740-27+993, la Ciucani, județul Bacău” în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală 13/03/2019
41. privind aprobarea Convenției de colaborare în cadrul proiectului „Incluziune socială prin furnizarea de servicii integrate în județul Bacău – model 2.0” 13/03/2019
40. privind aprobarea proiectului „Dotarea infrastructurii Ambulatoriului de Specialitate Adulți și Copii din cadrul Spitalului Județean de Urgență Bacău” – cod SMIS 124510 13/03/2019
39. privind aprobarea organizării și desfășurării proiectului „Primul pas către Marea Unire” 27/02/2019
38. privind validarea domnului Iftene Lucian-Dumitru, șef al Poliției Locale a Municipiului Bacău, ca membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Bacău în mandatul 2016-2020 27/02/2019
37. privind actualizarea programului de transport public de personae prin servicii regulate 2014-2019, pe traseul județean nr.30 Bacău – Luizi Călugăra 27/02/2019
36. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții Creșterea gradului de siguranță și securitate la Aeroportul internațional ”George Enescu” Bacău 27/02/2019
35. privind apobarea indicatorilor tehnico-economici faza DALI, pentru obiectivul de investiții ”Anvelopare termică Clădire Internat C12 27/02/2019
34. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru realizarea obiectivului de investiții ”Consolidare DJ 156H, Buhuși Runc, km 4+700, cu ziduri de sprijin” 27/02/2019
33. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru realizarea obiectivului de investiții ”Consolidare drum cu zid de sprijin pe DJ 252, Buhoci – Bibirești, km.121+630” 27/02/2019
32. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru realizarea obiectivului de investiții ”Modernizare DJ 117, km.14+950-17+000, L=2,05 km”, județul Bacău 27/02/2019
31. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru realizarea obiectivului de investiții ”Reabilitare poduri pe DJ 117 între km.17+000–21+180”, județul Bacău 27/02/2019
30. privind completarea Anexei nr. 2 la Protocolul de colaborare aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 14/2019 și aprobarea bugetului pentru finanțarea evenimentului 27/02/2019
29. privind prelungirea mandatului domnului Humulescu Vasile de reprezentant al Consiliului Județean Bacău în Comisia de orientare școlară și profesională din cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Bacău 27/02/2019
28. privind aprobarea prețurilor medii la principalele produse agricole și al masei verzi de pășune pentru anul 2019, în județul Bacău 27/02/2019
27. privind aprobarea dării în administrare a unor imobile aparținând domeniului public al Județului Bacău către Complexul Muzeal de Științele Naturii ”Ion Borcea” 27/02/2019
26. privind aprobarea dării în administrare a unor imobile aparținând domeniului public al Județului Bacău către Complexul Muzeal ”Iulian Antonescu” 27/02/2019
25. privind aprobarea dării în administrare a unor imobile aparținând domeniului public al Județului Bacău către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău 27/02/2019
24. privind aprobarea dării în administrare a unor imobile aparținând domeniului public al Județului Bacău către Ansamblul Folcloric Busuiocul 27/02/2019
23. privind aprobarea aderării Județului Bacău, în calitate de membru, la Asociația Grupul de Acțiune Locală G.A.L. Confluențe Moldave, la Asociația G.A.L. Cetatea Tamasidava, la Asociația Grupul de Acțiune Locală Valea Muntelui, la Asociația G.A.L. Ulmus Montana, la Asociația Grup de Acțiune Locală Colinele Tutovei și la Asociația Grupul de Acțiune Locală Plaiurile Bistriței 21/02/2019
22. privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect în vederea depunerii spre finanțare a proiectului intitulat „ACCES – Integrare în comunitate prin Sevicii de Recuperare și Abilitare” 21/02/2019
21. privind modificarea arondării actuale a localităților județului Bacău la serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor, prin trecerea comunei Buhoci de la D.P.E.P. Bacău la S.P.C.L.E.P. Tamași 21/02/2019
20. privind aprobarea organizării și desfășurării proiectului „Dialogul francofon – vector de comunicare interculturală” 21/02/2019
19. privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Bacău aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 87/2013, cu modificările și completările ulterioare 21/02/2019
18. privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bacău 21/02/2019
17. privind indexarea tarifelor maxime pentru exercitarea dreptului de acces la infrastructura fizică a rețelelor de comunicații electronice instalate pe domeniul public sau privat al județului Bacău, valabile în perioada 01.01 – 28.02.2019 21/02/2019
16. privind preluarea ca venit la bugetul local a excedentului rezultat din execuția Bugetului de venituri și cheltuieli a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău, sursă de finanțare E- ”Activități finanțate integral din venituri proprii” 21/02/2019
15. privind declanșarea procedurii de reînoire a mandatelor de membru și a procedurii de selecție/evaluare a candidaților pentru ocuparea funcțiilor de membru în Consiliul de administrație al R.A. Aeroportul Internațional ”George Enescu” Bacău; 21/02/2019
14. privind aprobarea PROTOCOLULUI DE COLABORARE între Ministerul pentru Românii de Pretutindeni și Județul Bacău, Instituția Prefectului Județul Bacău, Municipiul Bacău și Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău, în scopul organizării de reuniuni sau evenimente necesare promovării exercitării președinției României la Consiulul Uniunii Europene 30/01/2019
13. privind aprobarea Actului adițional nr. 1 la contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în Județul Bacău nr. 1078/1087 din 16.04.2018 30/01/2019
12. privind aprobarea asigurării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat, pentru realizarea obiectivului „Reabilitare și modernizare DJ 117, Poduri, km.17+000-21+180, L=4,180 km, județul Bacău”, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală 30/01/2019
11. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru realizarea obiectivului „Reabilitare și modernizare DJ 117, Poduri, km. 17+000-21+180, L = 4,180 km, județul Bacău”, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală 30/01/2019
10. privind acordul Județului Bacău, în calitate de vecin, în vederea construirii „Schimbare destinație imobil din locuință în pensiune urbană cu restaurant la parter și extindere cu terasă la parter” situat în Bacău, str. Păcii, nr. 13 30/01/2019
9. privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 52/2015 privind concesionarea echipamentelor de colectare și transport a deșeurilor în scopul realizării proiectului de interes comun „Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău”, cu modificările și completările ulterioare 30/01/2019
8. privind aprobarea Planului de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului generat de traficul aeroportuar pe Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău – ediția decembrie 2018 30/01/2019
7. privind demararea procedurii de achiziție a șase loturi de teren intravilan având categoria de folosință curți construcții, situate în municipiul Bacău, aflate în proprietatea unor persoane, prin procedura negocierii directe, astfel cum a fost aceasta reglementată în Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 228/2018 privind aprobarea Regulamentului privind achiziția de bunuri imobile în domeniul public sau privat al județului Bacău 30/01/2019
6. privind constituirea unui drept de uz și a unui drept de servitute asupra terenului în suprafață de 276,5 mp. din zona drumului județean DJ 119, amplasat pe str. Silozului, localitatea Orbeni, județul Bacău, aflat în domeniul public al Județului Bacău și în administrarea Serviciului Public Județean de Drumuri Bacău, în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A. 30/01/2019
5. privind actualizarea valorii redevențelor anuale pentru cabinetele medicale concesionate conform Hotărârii Guvernului nr. 884/2004, cu modificările și completările ulterioare, valabile în anul 2019 30/01/2019
4. privind indexarea taxelor de închiriere a unor imobile aflate în domeniul public sau privat al județului Bacău, valabile în anul 2019 30/01/2019
3. privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Bacău și din instituțiile și serviciile publice aflate în subordinea acestuia 30/01/2019
2. privind organizarea rețelei școlare de învățământ special din județul Bacău pentru anul școlar 2019-2020 30/01/2019
1. privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Bacău 30/01/2019