Consiliul Judetean Bacau
Componență și conducere
Aparat de specialitate
Informații de interes public
Proiecte & Strategii
Finanțări nerambursabile
Finanțări rambursabile
Achiziții publice
Urbanism
Transport județean
TelVerde CSJ Bacau 0800800232

Hotarari ale Consiliului Judetean Bacau - anul 2019

Nr. Hotarare Data adoptarii Fisier
14. privind aprobarea PROTOCOLULUI DE COLABORARE între Ministerul pentru Românii de Pretutindeni și Județul Bacău, Instituția Prefectului Județul Bacău, Municipiul Bacău și Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău, în scopul organizării de reuniuni sau evenimente necesare promovării exercitării președinției României la Consiulul Uniunii Europene 30/01/2019
13. privind aprobarea Actului adițional nr. 1 la contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în Județul Bacău nr. 1078/1087 din 16.04.2018 30/01/2019
12. privind aprobarea asigurării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat, pentru realizarea obiectivului „Reabilitare și modernizare DJ 117, Poduri, km.17+000-21+180, L=4,180 km, județul Bacău”, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală 30/01/2019
11. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru realizarea obiectivului „Reabilitare și modernizare DJ 117, Poduri, km. 17+000-21+180, L = 4,180 km, județul Bacău”, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală 30/01/2019
10. privind acordul Județului Bacău, în calitate de vecin, în vederea construirii „Schimbare destinație imobil din locuință în pensiune urbană cu restaurant la parter și extindere cu terasă la parter” situat în Bacău, str. Păcii, nr. 13 30/01/2019
9. privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 52/2015 privind concesionarea echipamentelor de colectare și transport a deșeurilor în scopul realizării proiectului de interes comun „Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău”, cu modificările și completările ulterioare 30/01/2019
8. privind aprobarea Planului de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului generat de traficul aeroportuar pe Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău – ediția decembrie 2018 30/01/2019
7. privind demararea procedurii de achiziție a șase loturi de teren intravilan având categoria de folosință curți construcții, situate în municipiul Bacău, aflate în proprietatea unor persoane, prin procedura negocierii directe, astfel cum a fost aceasta reglementată în Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 228/2018 privind aprobarea Regulamentului privind achiziția de bunuri imobile în domeniul public sau privat al județului Bacău 30/01/2019
6. privind constituirea unui drept de uz și a unui drept de servitute asupra terenului în suprafață de 276,5 mp. din zona drumului județean DJ 119, amplasat pe str. Silozului, localitatea Orbeni, județul Bacău, aflat în domeniul public al Județului Bacău și în administrarea Serviciului Public Județean de Drumuri Bacău, în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A. 30/01/2019
5. privind actualizarea valorii redevențelor anuale pentru cabinetele medicale concesionate conform Hotărârii Guvernului nr. 884/2004, cu modificările și completările ulterioare, valabile în anul 2019 30/01/2019
4. privind indexarea taxelor de închiriere a unor imobile aflate în domeniul public sau privat al județului Bacău, valabile în anul 2019 30/01/2019
3. privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Bacău și din instituțiile și serviciile publice aflate în subordinea acestuia 30/01/2019
2. privind organizarea rețelei școlare de învățământ special din județul Bacău pentru anul școlar 2019-2020 30/01/2019
1. privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Bacău 30/01/2019