Consiliul Judetean Bacau
Componența și conducere
Aparat de specialitate
Activitate
Proiecte & Strategii
Finanțări nerambursabile
Finanțări rambursabile
Achiziții publice
Urbanism
Transport județean
TelVerde CSJ Bacau 0800800232

Hotarari ale Consiliului Judetean Bacau - anul 2015

Nr. Hotarare Data adoptarii Fisier
34. privind modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr.55 din 15.03.2013 privind implementarea Proiectului „Ghiozdanul Școlarului" din cadrul Programului de susținere a învățământului preșcolar și școlar din mediul rural din județul Bacău 23/02/2015
33. privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul „Modernizare DJ 243B, Fântânele - Praja - Motoșeni, km. 25+400 - 33+568" 23/02/2015
32. privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul „Modernizare DJ 207F, Siretu - Serbesti, km. 11+500 - 14+100" 23/02/2015
31. privind aprobarea indexării tarifelor pentru eliberarea Licenței de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public de persoane prin curse regulate speciale in județul Bacău, stabilite prin Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr.44/24.02.2014 23/02/2015
30. privind actualizarea Programului de transport public de persoane prin servicii regulate in trafic județean pentru perioada 2014-2019, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 187/2012, cu modificările și completările ulterioare 23/02/2015
29. privind aprobarea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale unor operatori de transport rutier 23/02/2015
28. pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 38/24.02.2014 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 20.000.000 lei 23/02/2015
27. privind aprobarea cotizației pentru anul 2015 la patrimoniul „Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău - ADIB" 23/02/2015
26. privind aderarea Județului Bacău, prin autoritatea sa deliberativă Consiliul Județean Bacău, la Societatea Națională de Cruce Roșie din România - Filiala Bacău, în calitate de membru susținător 23/02/2015
25. privind asocierea dintre Județul Bacău si Asociația Județeană de Fotbal Bacău, în vederea cofinanțării proiectului "Fotbalul este pentru toți" 23/02/2015
24. privind aprobarea componenței Consiliului de administrație al R.A. AEROPORTUL INTERNATIONAL „GEORGE ENESCU" Bacău 23/02/2015
23. privind demararea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație la S.C. PARC INDUSTRIAL HTT SRL 23/02/2015
22. privind modificarea Actului constitutiv al S.C. PARC INDUSTRIAL HIT S.R.L. Hemeiuș 23/02/2015
21. cu privire la adoptarea bugetului propriu al Consiliului Județean Bacău,pe anul 2015 23/02/2015
20. privind validarea mandatului de consilier județean al doamnei LUCAȘ MARIANA 23/02/2015
19. privind validarea mandatului de consilier județean al doamnei ȚAGA AURELIA 23/02/2015
18. privind constatarea vacantării mandatului de consilier județean al domnului DUMITRU RĂSPOPA MINCU ADRIAN 23/02/2015
17. privind aprobarea Planului de măsuri și acțiuni al Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Maior Constantin Ene” al Județului Bacău, pentru anul 2015 29/01/2015
16. privind actualizarea Programului de transport public de persoane prin servicii regulate în trafic județean, pentru perioada 2014-2019, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 187/17.12.2012, cu modificările și completările ulterioare 29/01/2015
15. privind aprobarea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale unor operatori de transport rutier 29/01/2015
14. privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 118 din 20.07.2009 privind aprobarea Master Planului în sectorul de apă și apă uzată din județul Bacău 29/01/2015
13. privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 195/13.12.2010 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a Politicii de tarifare pentru Proiectul „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău”, modificată prin Hotărârile Consiliului Județean Bacău nr. 34/04.03.2011 și nr. 158/31.10.2012 29/01/2015
12. privind abrogarea Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 198/2013, a Hotărârii Consiliului Județean nr. 49/2014 și a Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 202/2013 29/01/2015
11. privind dezlipirea în două loturi a terenului având număr cadastral și carte funciară 64411, aflat în domeniul public al județului Bacău și administrarea R.A. Aeroportul Internațional "George Enescu" Bacău, în vederea definitivării procedurilor legale de concesionare 29/01/2015
10. privind aprobarea implementării și a sustenabilității proiectului „Centrul de resurse pentru Tineri în situații de risc” depus la apelul „SINERGII PENTRU VIITOR – TINERI ÎN SITUAȚII DE RISC” în cadrul programului RO10 „Copii și tinerii aflați în situații de risc și inițiative locale și regionale pentru reducerea inegalităților naționale și promovarea incluziunii sociale” 29/01/2015
9. privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2014 din excedentul anilor precedenți 29/01/2015
8. privind avizarea Normelor de venit pentru persoanele fizice care realizează venituri comerciale, stabilite conform Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale O.M.F.P. nr. 2875/2011, pentru anul 2015 29/01/2015
7. privind aprobarea prețurilor medii la principalele produse agricole pentru anul 2015, în județul Bacău 29/01/2015
6. privind indexarea taxelor de închiriere a unor imobile aflate în domeniul public sau privat al județului Bacău 29/01/2015
5. privind actualizarea valorii redevențelor anuale pentru cabinetele medicale concesionate conform Hotărârii Guvernului nr. 884/2004, cu modificările și completările ulterioare, valabile în anul 2015 29/01/2015
4. privind modificarea arondării actuale a localităților județului Bacău la serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor prin înființarea de noi servicii publice comunitare locale de evidență a persoanelor 29/01/2015
3. privind organizarea rețelei școlare de învățământ special din județul Bacău pentru anul școlar 2015-2016 29/01/2015
2. privind înlocuirea unui reprezentant al Consiliului Județean Bacău în Consiliul de Administrație al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Bacău” 29/01/2015
1. privind desemnarea unui membru în consiliul de administrație la Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr. 2 Comănești 29/01/2015