Consiliul Judetean Bacau
Componență și conducere
Aparat de specialitate
Informații de interes public
Proiecte & Strategii
Finanțări nerambursabile
Finanțări rambursabile
Achiziții publice
Urbanism
Transport județean
TelVerde CSJ Bacau 0800800232

Hotarari ale Consiliului Judetean Bacau - anul 2017

Nr. Hotarare Data adoptarii Fisier
22. privind respingerea plângerii prealabile formulate de Unitățile Administrativ Teritoriale ale Comunelor Ardeoani, Buhoci, Cașin, Cleja, Ghimeș Făget, Gioseni, Glăvănești, Gura Văii, Hemeiuș, Itești, Izvoru Berheciului, Măgirești, Măgura, Orbeni, Pârgărești, Pîrjol, Răchitoasa, Târgu Trotuș, Traian, Urechești, Vultureni și Zemeș din județul Bacău, prin primari, împotriva Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean nr. 182/13.12.2016 privind repartizarea pe unități administrative-teritoriale a "Sumelor defalcate din unele venituri ale statului” pe anul 2016 27/01/2017
21. privind preluarea amplasamentului și a rezultatelor aferente obiectivului de investiții "Reparații capitale-Modernizare-Dotare Secție Radioterapie-Spitalul Județean Bacău" 27/01/2017
20. privind desființarea Camerei Agricole Județene Bacău 27/01/2017
19. privind aprobarea Devizului general actualizat pentru obiectivul ”Modernizare DJ 243B, Fântânele – Praja – Motoșeni, km 25+400 - 33+568” 27/01/2017
18. privind aprobarea încheierii cu E.ON Distribuție România SA a Convenției pentru modificarea traseului rețelei de distribuție a gazelor naturale existente la imobilul situat în municipiul Bacău str. 9 Mai, nr. 104 27/01/2017
17. privind indexarea tarifului pentru eliberarea Licenței de traseu aferentă serviciului de transport public de persoane prin curse regulate speciale în județul Bacău, stabilită prin Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 22/27.01.2016 27/01/2017
16. privind actualizarea programului de transport public de persoane prin servicii regulate 2014-2019, pe unele trasee județene 27/01/2017
15. privind atribuirea unor licențe de traseu în vederea efectuării serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale 27/01/2017
14. privind dezlipirea în două loturi a terenului având număr cadastral 60038, aflat în domeniul public al județului Bacău și administrarea Spitalului Județean de Urgență Bacău, în vederea trecerii unui teren în suprafață de 83,10 mp din domeniul public al Județului Bacău în domeniul public al Municipiului Bacău 27/01/2017
13. privind aprobarea Planului de măsuri și acțiuni al Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Maior Constantin Ene” al Județului Bacău, pentru anul 2017 27/01/2017
12. privind organizarea rețelei școlare de învățământ special liceal din județul Bacău pentru anul școlar 2017-2018 27/01/2017
11. privind aprobarea indemnizației de ședință a membrilor Comisiei de Orientare Școlară și Profesională din cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Bacău 27/01/2017
10. privind trecerea unui imobil situat în Municipiul Bacău, Calea Mărășești, nr. 6, din domeniul privat al Județului Bacău în domeniul public al acestuia 27/01/2017
9. privind indexarea tarifelor maxime pentru exercitarea dreptului de acces la rețelele de comunicații electronice instalate pe domeniul public sau privat al județului Bacău, valabile în anul 2017 27/01/2017
8. privind indexarea taxelor de închiriere a unor imobile aflate în domeniul public sau privat al județului Bacău 27/01/2017
7. privind actualizarea valorii redevențelor anuale pentru cabinetele medicale concesionate conform Hotărârii Guvernului nr. 884/2004, cu modificările și completările ulterioare, valabile în anul 2017 27/01/2017
6. privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2016 din excedentul bugetului local al Județului Bacău 27/01/2017
5. privind desemnarea președintelui Consiliului Județean Bacău în echipa României din cadrul rețelei internaționale de cercetare științifică ”Observatory on Local Autonomy” 27/01/2017
4. pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 47/30.03.2015 privind aprobarea realizării proiectului – pilot ”Un altfel de sprijin pentru dezvoltarea zonelor rurale sărace băcăuane din Valea Zeletinului – promovarea învățării și consolidării limbii franceze în vederea dezvoltării comunitare, în contextul extinderii relațiilor de colaborare cu Franța” 27/01/2017
3. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai proiectului ”REGIUNEA NORD – EST – AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 3: NEAMȚ-BACĂU, DJ 207D (limită județ Neamț – Traian – DN2F, km 28+000 – 50+254), DJ 241 (limită județ Vrancea – Podu Turcului – Izvoru Berheciului, km 25+000 – 83+368) și DJ 241A (Izvoru Berheciului – Secuieni, km 64+250 – 78+114)” 27/01/2017
2. pentru modificarea și completarea Acordului de parteneriat prevăzut în anexă la Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr.160/31.10.2016 privind aprobarea parteneriatului dintre Județul Bacău și Comunele Dămienești, Negri, Prăjești, Traian, Secuieni, Izvoru Berheciului, Colonești, Răchitoasa, Motoșeni, Glăvănești, Podu Turcului în vederea implementării proiectului ”REGIUNEA NORD – EST – AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 3: NEAMȚ-BACĂU, DJ 207D (limită județ Neamț – Traian – DN2F, km 28+000 – 50+254), DJ 241 (limită județ Vrancea – Podu Turcului – Izvoru Berheciului, km 28+000 – 83+368) și DJ 241A (Izvoru Berheciului – Secuieni, km 64+250 – 78+114)” 27/01/2017
1. pentru modificarea și completarea Acordului de parteneriat prevăzut în anexă la Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 160/31.10.2016 privind aprobarea parteneriatului dintre Județul Bacău și Comunele Dămienești, Negri, Prăjești, Traian, Secuieni, Izvoru Berheciului, Colonești, Răchitoasa, Motoșeni, Glăvănești, Podu Turcului în vederea implementării proiectului ”REGIUNEA NORD – EST – AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 3: NEAMȚ-BACĂU, DJ 207D (limită județ Neamț – Traian – DN2F, km 28+000 – 50+254), DJ 241 (limită județ Vrancea – Podu Turcului – Izvoru Berheciului, km 28+000 – 83+368) și DJ 241A (Izvoru Berheciului – Secuieni, km 64+250 – 78+114” 27/01/2017