Consiliul Judetean Bacau
Componență și conducere
Aparat de specialitate
Informații de interes public
Proiecte & Strategii
Finanțări nerambursabile
Finanțări rambursabile
Achiziții publice
Urbanism
Transport județean
TelVerde CSJ Bacau 0800800232

Hotarari ale Consiliului Judetean Bacau - anul 2016

Nr. Hotarare Data adoptarii Fisier
202. privind constatarea vacantării mandatului de consilier județean al domnului Ilișanu Claudiu-Augustin 28/12/2016
201. privind constatarea vacantării mandatului de consilier județean al domnului Floroiu Ionel 28/12/2016
200. privind constatarea vacantării mandatului de consilier județean al doamnei Șotcan Theodora 28/12/2016
199. privind aprobarea modificării tarifelor pentru serviciul public de canalizare pentru întreaga arie de operare 28/12/2016
198. privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza P. th - pentru obiectivul Structura de rezistență pentru solee și catapeteasmă la Catedrala Ortodoxă „Înălțarea Domnului" Bacău 28/12/2016
197. privind actualizarea programului de transport public de persoane prin servicii regulate 2014-2019, pe unele trasee județene 28/12/2016
196. privind atribuirea unor licențe de traseu în vederea efectuării serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale 28/12/2016
195. privind aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău 28/12/2016
194. pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr.120/2016 privind constituirea unui drept de uz asupra terenului în suprafață de 1026 mp. și a unui drept de servitute asupra terenului în suprafață de 128,25 mp., aflat în domeniul public al județului Bacău și în administrarea Aeroportului Internațional "George Enescu" Bacău, în favoarea S.C. AEROSTAR S.A. Bacău 28/12/2016
193. privind numirea D-lui Jicu Adrian-Gelu in funcția de Manager la Biblioteca Județeană „C. Sturdza" Bacau 28/12/2016
192. privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice în anul 2017 pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Bacău si Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Bacău 28/12/2016
191. privind aprobarea efectuării în anul 2017 a concediului de odihnă anual neefectuat în anul 2016 de către Președintele și Vicepreședinții Consiliului Județean Bacău 28/12/2016
190. privind validarea domnului Tocilă Benone, șef al Poliției Locale a Municipiului Bacău, ca membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Bacău în mandatul 2016-2020 28/12/2016
189. privind modificarea contractului de administrare încheiat între Județul Bacău și S.C. Parc Industrial HIT S.A 28/12/2016
188. privind acordarea unui împrumut temporar, fără dobândă, Serviciului Public de Administrare a Sistemului Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Bacău 28/12/2016
187. privind avizarea Normelor de venit pentru persoanele fizice care realizează venituri comerciale, stabilite conform Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale OMFP nr. 2875/2011, pentru anul 2017 28/12/2016
186. privind aprobarea structurii serviciilor specifice prin care se constituie veniturile proprii ale Camerei Agricole Județene Bacău, structurii și cuantumului tarifelor, precum și a modalităților de încasare și de utilizare a fondurilor pentru anul 2017 28/12/2016
185. privind mandatarea reprezentantului Consiliului Județean Bacău în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău să voteze modificarea și completarea Comisiei de evaluare pentru derularea si finalizarea procedurii de licitație organizată în vederea atribuirii "Contractului de delegare a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri municipale în județul Bacău" 28/12/2016
184. privind instituirea și acordarea premiilor pentru performanțe deosebite sportivilor și antrenorilor din cadrul secțiilor de judo și de powerlifting ale Clubului Sportiv „Bronx Powerlifting" Bacău 28/12/2016
183. privind aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul IV 2016 al Județului Bacău 13/12/2016
182. privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a ”Sumelor defalcate din unele venituri ale statului” pe anul 2016 13/12/2016
181. privind rectificarea bugetului propriu al Județului Bacău, pe anul 2016 13/12/2016
180. privind aprobarea asocierii dintre Complexul Muzeal de Științele naturii "Ion Borcea" și Fundația Comunitară Bacău în vederea finanțării proiectului "Astronomia - punte spre viitor!" 29/11/2016
179. privind modificarea organigramei și a statului de funcții la Spitalul Județean de Urgență Bacău 29/11/2016
178. privind atribuirea a două licențe de traseu pentru S.C. Alintrans S.R.L. în vederea efectuării serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale 29/11/2016
177. privind stabilirea componenței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism 29/11/2016
176. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ”REGIUNEA NORD–EST – AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 3: NEAMȚ-BACĂU, DJ 207D (limită județ Neamț – Traian – DN2F, km 28+000 – 50+254), DJ 241 (limită județ Vrancea – Podu Turcului – Izvoru Berheciului, km 25+000 – 83+368) și DJ 241A (Izvoru Berheciului-Secuieni, km 64+250 – 78+114)” 29/11/2016
175. privind numirea directorului Serviciului Public Județean de Drumuri Bacău 29/11/2016
174. privind stabilirea tarifelor pentru accesul cu telescaunul pe pârtia de schi Nemira din Slănic Moldova, în sezonul 2016-2017 29/11/2016
173. privind stabilirea taxelor și tarifelor altele decât cele prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aplicabile în anul 2017 29/11/2016
172. privind stabilirea taxelor locale prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aplicabile în anul 2017 29/11/2016
171. privind instituirea și acordarea premiilor pentru performanțe deosebite în domeniul cultural - artistic și sportiv, membrilor Filialei Județene Bacău a Asociației Nevăzătorilor din România 29/11/2016
170. privind rectificarea bugetului propriu al Județului Bacău, pe anul 2016, precum și repartizarea sumei de 300 mii lei din Fondul de rezervă bugetară al Județului Bacău pentru U.A.T Dealu Morii 22/11/2016
169. privind constituirea unui drept de uz asupra terenului în suprafață de 8,89 mp. și a unui drept de servitute asupra terenului în suprafață de 580 mp., aflate în domeniul public al județului Bacău și în administrarea R.A. Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău, în favoarea S.C. E.ON Distribuție România S.A. 22/11/2016
168. privind aprobarea Devizului general actualizat pentru proiectul „Modernizarea și Dezvoltarea Infrastructurii de Transport Aerian la Aeroportul Internațional George Enescu Bacău” 22/11/2016
167. privind modificarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al Județului Bacău 22/11/2016
166. privind aprobarea asigurării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat, pentru realizarea obiectivului „Reabilitare și modernizare DJ 123, limita județ Harghita – Valea Uzului – Dărmănești-DN 12A km 41+000 – 62+103, județ Bacău (sector de drum studiat de la km 44+800 la km 51+100, pe o lungime de 6,30 km)”, în cadrul P.N.D.L. 22/11/2016
165. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții pe drumurile județene „Reabilitare și modernizare DJ 123, limita județ Harghita – Valea Uzului – Dărmănești-DN 12A km 41+000 – 62+103, județ Bacău (sector de drum studiat de la km 44+800 la km 51+100, pe o lungime de 6,30 km)”, în cadrul P.N.D.L. 22/11/2016
164. privind aprobarea documentației tehnico-economică revizuită - faza de proiectare documentație de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul ”Lucrări de intervenție (reabilitare și modernizare) la clădire Vivariu” 22/11/2016
163. privind atribuirea unei licențe de traseu către S.C. AUTO XXL S.R.L. în vederea efectuării serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale 31/10/2016
162. privind emiterea avizului pentru tarifele de utilizare a drumurilor de interes local situate pe raza Comunei Zemeș 31/10/2016
161. privind asocierea Județului Bacău cu Universitatea ”George Bacovia” din Bacău pentru organizarea și desfășurarea proiectului ”Conferința Națională cu participare internațională: Devianță și criminalitate. Evoluție, tendințe și perspective – DECRET”, ediția a II-a 31/10/2016
160. privind aprobarea parteneriatului dintre Județul Bacău și comunele Dămienești, Negri, Prăjești, Traian, Secuieni, Izvoru Berheciului, Colonești, Răchitoasa, Motoșeni, Glăvănești, Podu Turcului în vederea implementării proiectului ”REGIUNEA NORD–EST – AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 3: NEAMT–BACĂU, DJ 207D (limita județ Neamț–Traian-DN2F, km 28+000 – 50+254), DJ 241 (limita județ Vrancea–Podu Turcului–Izvoru Berheciului, km 25+000 – 83+368) și DJ 241A (Izvoru Berheciului–Secuieni km, 64+250 – 78+114)” 31/10/2016
159. privind aprobarea Regulamentelor de organizare și funcționare a serviciilor sociale furnizate de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău 31/10/2016
158. privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bacău 31/10/2016
157. privind renunțarea Județului Bacău la calitatea de membru al Asociației Grupul pentru Dezvoltare Locală G.A.L. BACĂUL VERDE și al Asociației Grupul pentru Dezvoltare Locală – G.A.L. VALEA TAZLĂULUI 31/10/2016
156. privind aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul III 2016 al Județului Bacău 31/10/2016
155. privind trecerea din domeniul public al județului Bacău în domeniul privat al acestuia, în vederea casării, a unei părți din imobililul situat în municipiul Bacău str. 9 Mai, nr. 104 30/09/2016
154. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului Lucrări de intervenții (lucrări de construire, consolidare, modificare, extindere, reabilitare termică) la imobilul situat în municipiul Bacău, str. 9 Mai nr. 104 30/09/2016
153. privind aprobarea trecerii din domeniul public al județului Bacău în domeniul privat al acestuia, în vederea casării, a unor construcții aflate în administrarea Spitalului Județean de Urgență Bacău 30/09/2016
152. privind actualizarea Programului de transport public de persoane prin servicii regulate în trafic județean, pentru perioada 2014-2019 30/09/2016
151. privind atribuirea unor licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale 30/09/2016
150. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului Punerea în siguranță și amenajarea imobilului Casa nr. 2 din municipiul Bacău, str. Henri Coandă nr. 2 (arhiva + spații de depozitare) 30/09/2016
149. privind aprobarea trecerii din domeniul public al județului Bacău în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, a unor construcții situate în municipiul Bacău, str.Henri Coandă nr.17 – aflate în administrarea Centrului școlar de educație incluzivă nr. 1 Bacău 30/09/2016
148. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți lucrărilor de Desființare construcții magazie C5 (cabină poartă spate), magazie C7, magazie C8, beci, seră, bazin var – aflate în administrarea Centrului școlar de educație incluzivă nr. 1 Bacău 30/09/2016
147. privind aprobarea participării în parteneriat a Județului Bacău, prin Consiliul Județean Bacău, la continuarea proiectului ”Nediscriminarea înseamnă drepturi egale! Accesul echitabil al copiilor romi la servicii de sănătate – o condiție fundamentală într-o societate nediscriminatorie”, în cadrul Programului RO10 – CORAI (Granturi SEE 2009-2014) prin facilitatea de finanțare pentru ACTIVITĂȚI SUPLIMENTARE - PLUS 2, a contribuției și a activităților în care va fi implicat Consiliul Județean Bacău pentru implementarea acestuia 30/09/2016
146. privind aprobarea asigurării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat, pentru realizarea obiectivului Reabilitare și modernizare DJ 123, limită județ Harghita-Valea Uzului-Dărmănești-DN 12A, km 41+000-62+103, în cadrul P.N.D.L. 30/09/2016
145. privind aprobarea planului operativ de acțiune pentru combaterea înzăpezirii, poleiului și a gheții pe drumurile județene, pentru iarna 2016-2017 30/09/2016
144. privind modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 103/24.06.2014 privind acceptarea donației unui imobil situat în municipiul Bacău, strada Mărăști nr. 17, de la Fundația Hope and Homes For Children România 30/09/2016
143. privind darea în administrare Complexului Muzeal de Științele Naturii ”Ion Borcea” Bacău a bunurilor achiziționate în cadrul Proiectului ”Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural-OBSERVATORUL ASTRONOMIC Victor Anestin Bacău” cod SMIS 13163 30/09/2016
142. privind rectificarea bugetului propriu al Județului Bacău pe anul 2016 30/09/2016
141. privind stabilirea cuantumului indemnizației de periculozitate și a indemnizației de hrană pentru membrii formațiunilor de salvare montană din cadrul Serviciului Public Județean pentru Promovarea Turismului și Coordonarea Activității de SALVAMONT Bacău 30/09/2016
140. privind înlocuirea unui membru al Comisiei pentru Protecția Copilului Bacău și actualizarea componenței acesteia 30/09/2016
139. privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Bacău pentru cumpărarea imobilului Conac Leon Furnuraki situat în comuna Răcăciuni, județul Bacău 30/09/2016
138. privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică Bacău pentru mandatul 2016-2020 30/09/2016
137. privind desemnare de reprezentanti din partea Consiliului Judetean in Consilul de Administratie Zona Metropolitana 30/09/2016
136. privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Bacău în Adunarea Generală a S.C. PARC INDUSTRIAL HIT S.R.L. Hemeiuș 30/09/2016
135. privind completarea comisiei de numărare a voturilor constituită prin Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 93/2016 30/09/2016
134. privind constituirea comisiei de analiză și verificare a activității S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. 31/08/2016
133. privind rectificarea bugetului propriu al Județului Bacău pe anul 2016 31/08/2016
132. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții pe drumurile județene "Reabilitare și modernizare DJ 123, limită județ Harghita-Valea Uzului-Dărmănești-DN 12 A, km. 41+000-62+103 , în cadrul P.N.D.L." 31/08/2016
131. privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor aprobate prin lege pentru finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educative speciale pe anul 2016 31/08/2016
130. privind actualizarea Programului de transport public de persoane prin servicii regulate în trafic județean pentru perioada 2014-2019, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 187/2012, cu modificările și completările ulterioare 31/08/2016
129. privind aprobarea atribuirii licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale unor operatori de transport rutier 31/08/2016
128. privind stabilirea consumului maxim lunar de carburanți pentru utilaje aflate în proprietatea Județului Bacău și date în folosință Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Maior Constantin Ene” al județului Bacău 31/08/2016
127. privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Bacău în cadrul Autorității Teritoriale de Ordine Publică Bacău pentru mandatul 2016-2020 31/08/2016
126. privind aprobarea organigramei și a statului de funcții la Spitalul Județean de Urgență Bacău 31/08/2016
125. privind modificarea statului de funcții la unele instituții publice aflate în subordinea Consiliului Județean Bacău 31/08/2016
124. privind instituirea și acordarea premiilor pentru performanțe deosebite obținute la nivel internațional, sportivei Aniței Georgiana și antrenorului Nemțeanu Cristi 31/08/2016
123. privind aprobarea modificării și completării statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău – A.D.I.S. 31/08/2016
122. privind aprobarea modificării și completării statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – A.D.I.B. 31/08/2016
121. privind aprobarea încheierii unui contract de mandat între Județul Bacău și S.C. DEDEMAN S.R.L. 31/08/2016
120. privind constituirea unui drept de uz asupra terenului în suprafață de 1026 mp și a unui drept de servitute asupra terenului în suprafață de 128,25 mp, aflat în domeniul public al județului Bacău și în administrarea Aeroportului Internațional „George Enescu” Bacău, în favoarea S.C. AEROSTAR S.A. Bacău 31/08/2016
119. privind constatarea vacantării mandatului de consilier județean al domnului Bostan Ionel Gabriel 31/08/2016
118. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza DALI pentru „Reparații capitale instalație electrică și termică la clădirea din Bacău, str. Ghioceilor nr. 4” 04/08/2016
117. privind desemnarea unui membru în Comisia de orientare școlară și profesională din cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Bacău 04/08/2016
116. privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Bacău în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – A.D.I.B., respectiv a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău 04/08/2016
115. privind înlocuirea a doi membri ai Comisiei pentru Protecția Copilului Bacău și actualizarea componenței acesteia 04/08/2016
114. privind înlocuirea unui membru din cadrul Echipei intersectoriale locale în domeniul prevenirii și combaterii violenței asupra copilului, exploatării prin muncă, a traficului de copii și a violenței în familie 04/08/2016
113. privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Bacău în organele de conducere la S.C. Parc Industrial HIT S.R.L. Hemeiuș, S.C. Centrul de Afaceri și Expozițional Bacău S.A. și S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. 19/07/2016
112. privind aprobarea documentației tehnico-economice actualizată – faza de proiectare documentație de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul „Lucrări de intervenție (reabilitare și modernizare) la clădire Vivariu” 19/07/2016
111. privind aprobarea atribuirii licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale unor operatori de transport rutier 19/07/2016
110. privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Bacău în Adunarea Generală și în Consiliul de Administrație ale ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ”EURONEST” - A.D.I.E. 19/07/2016
109. privind intrarea în domeniul public al Județului Bacău a unui tocător deșeuri verzi achiziționat prin Proiectul ”Sistem integrat de management al deșeurilor solide în Județul Bacău” și darea în administrare a acestuia către Orașul Comănești, în scopul realizării proiectului de interes comun ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în Județul Bacău” 19/07/2016
108. privind desemnarea membrilor în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității la instituțiile de învățământ special din județul Bacău 19/07/2016
107. privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Bacău în Comisia pentru analiza și selectarea solicitărilor de acordare a sprijinului financiar pentru tinerii studenți din județul Bacău care efectuează stagii de pregătire în străinătate 19/07/2016
106. privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Bacău ca membri în comitetul de organizare a Autorității Teritoriale de Ordine Publică Bacău pentru mandatul 2016-2020 19/07/2016
105. privind desemnarea unor persoane în organele de conducere ale unor organisme prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes județean 19/07/2016
104. privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor de pe teritoriul județului Bacău 19/07/2016
103. privind modificarea statului de funcții la Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Bacău 19/07/2016
102. privind atestarea apartenenței la domeniul public al Județului Bacău a două case de tip familial pentru copii cu handicap, Casa ”Gabriela” și Casa ”Bogdan”, situate în municipiul Onești str. Adrian Păunescu nr. 1 19/07/2016
101. privind aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul II 2016 al Județului Bacău 19/07/2016
100. privind rectificarea bugetului propriu al Județului Bacău pe anul 2016 19/07/2016
99. privind încetarea raportului de muncă al Directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Compilului Bacău 06/07/2016
98. pentru modificarea art. 22 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Bacău aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 87/2013 06/07/2016
97. privind stabilirea componenței nominale a comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Bacău 06/07/2016
96. privind stabilirea numărului și domeniilor de activitate în care se organizează comisii de specialitate ale Consiliului Județean Bacău 23/06/2016
95. privind alegerea vicepreședinților Consiliului Județean Bacău 23/06/2016
94. privind alegerea președintelui Consiliului Județean Bacău 23/06/2016
93. privind constituirea comisiei de numărare a voturilor 23/06/2016
92. privind constatarea constituirii Consiliului Județean Bacău rezultat din alegerile locale desfășurate la 5 iunie 2016 23/06/2016
91. privind validarea mandatelor consilierilor județeni aleși la data de 5 iunie 2016 23/06/2016
90. privind alegerea comisiei de validare a Consiliului Județean Bacău 23/06/2016
89. pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 55/2013 privind implementarea Proiectului ”Ghiozdanul școlarului” din cadrul Programului de susținere a învățământului preșcolar și școlar din mediul rural din județul Bacău 16/06/2016
88. privind încetarea raportului de muncă al Directorului Serviciului Public Județean de Drumuri Bacău 16/06/2016
87. privind constituirea Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret de pe lângă Consiliul Județean Bacău și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al acestuia 16/06/2016
86. privind modificarea inventarului domeniului public al Județului Bacău 16/06/2016
85. privind participarea Consiliului Județean Bacău la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 16/06/2016
84. privind darea în administrare a unui bun imobil aflat în domeniul public al județului către Direcția Națională Anticorupție 16/06/2016
83. pentru darea în administrare către Serviciul Public de Administrare a Sistemului Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Bacău a activității de administrare a celulei II a depozitului de deșeuri Nicolae Bălcescu 16/06/2016
82. privind aprobarea tarifului pentru activitatea de eliminare/depozitare a deșeurilor la Celula II a depozitului județean de deșeuri conform Bacău, realizată prin Proiectul Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Bacău 16/06/2016
81. privind aprobarea trecerii din domeniul public al judetului Bacău in domeniul privat al acestuia, în vederea casării, a construcției „centrală termică”, situată în incinta Școlii nr. 1 Tg. Ocna 16/06/2016
80. privind aprobarea prețului mediu pentru masa verde de pășune în județul Bacău pentru anul 2016 16/06/2016
79. pentru modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Bacău aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 87/2013 16/06/2016
78. privind constatarea vacantării mandatului de consilier județean al domnului FLOROIU IONEL 16/06/2016
77. privind instituirea și acordarea premiilor pentru performanțe deosebite la nivel național obținute de membrii Cercului de Astronomie ,,Meteor’’ Bacău 30/05/2016
76. pentru aprobarea “Raportului privind stadiul realizării măsurilor prevăzute în Planul de calitate a aerului pentru particule PM10 în municipiul Bacău și comuna Letea Veche în anul 2015” 30/05/2016
75. privind adoptarea monografiei economico-militare a județului Bacău 30/05/2016
74. privind aprobarea atribuirii licențelor de traseu pentru prestarea serviciului de transport public județean de persoane, ca urmare a finalizării licitației de atribuire electronice a traseelor județene din data de 10.05.2016 30/05/2016
73. privind aprobarea atribuirii licenței de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale unor operatori de transport rutier 30/05/2016
72. privind actualizarea Programului de transport public de persoane prin servicii regulate în trafic județean, pentru perioada 2014-2019, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 187/2012, cu modificările și completările ulterioare 30/05/2016
71. privind aprobarea documentației tehnico-economice în vederea desființării unor construcții din domeniul public al județului, aflate în administrarea Spitalului Județean de Urgență Bacău 30/05/2016
70. privind aprobarea organizării și desfășurării proiectului „Toamnă Bacoviană”, ediția a VI-a 30/05/2016
69. privind asocierea Județului Bacău cu Universitatea «Vasile Alecsandri» din Bacău pentru organizarea și desfășurarea proiectului „Conferințele internaționale organizate cu prilejul aniversării a 55 de ani de învățământ superior și a 40 de ani de învățământ tehnic superior în cadrul Universității «Vasile Alecsandri» din Bacău” 30/05/2016
68. privind aprobarea indemnizației de ședință a membrilor Comisiei de Orientare Școlară și Profesională din cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Bacău 30/05/2016
67. privind înlocuirea unui membru al Comisiei pentru Protecția Copilului Bacău și actualizarea componenței acesteia 30/05/2016
66. cu privire la aprobarea Planului de Restructurare a Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Răcăciuni 28/04/2016
65. privind admiterea recepției la terminarea lucrărilor de execuție pentru lucrarea Amenajare acces demisol la Catedrala Ortodoxă ”Înălțarea Domnului” Bacău 28/04/2016
64. pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 52/30.03.2015 privind concesionarea echipamentelor de colectare și transport a deșeurilor în scopul realizării proiectului de interes comun ”Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău” 28/04/2016
63. privind aprobarea trecerii drumului județean DJ 207P (DN 2) – Săucești (DJ 207F) de la km 0+000 la km 2+752, L=2,752 km, clasificat ca drum comunal DC14 conform Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr.108/2015, din domeniul public al Județului Bacău în domeniul public al Comunei Săucești 28/04/2016
62. privind acordarea Premiului de Excelență sportivului Nicolae Alexandru Soare și antrenoarei Cristina Alexe 28/04/2016
61. cu privire la aprobarea contului de încheiere al exercițiului bugetar pe anul 2015 al Județului Bacău 28/04/2016
60. privind aprobarea executiei bugetare pentru trim 1/2016 28/04/2016
59. privind validarea mandatului de consilier județean al doamnei MEREACRE LILIANA 18/04/2016
58. privind constatarea vacantării mandatului de consilier județean al domnului BOSTAN IONEL GABRIEL 18/04/2016
57. privind aprobarea atribuirii licențelor de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale unor operatori de transport rutier 18/04/2016
56. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții pe drumurile județene, ”Reabilitare și modernizare DJ 119 la Ciucani, comuna Răcăciuni, km 25+740-27+993 18/04/2016
55. privind înființarea Serviciului Public de Administrare a Sistemului Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Bacău 18/04/2016
54. privind intrarea în domeniul public al județului Bacău a unor bunuri realizate prin proiectul ”Sistem integrat de management al deșeurilor solide în Județul Bacău” 18/04/2016
53. privind restituirea terenurilor luate în administrare de Consiliul Județean Bacău în vederea închiderii depozitelor de deșeuri neconforme prin proiectul "Sistem integrat de management al deșeurilor solide în Județul Bacău" 18/04/2016
52. privind stabilirea cu caracter temporar a modalității de gestiune a activității de administrare a Celulei II din cadrul depozitului conform de deșeuri realizat prin Proiectul ”Sistem integrat de management al deșeurilor solide în Județul Bacău” 18/04/2016
51. privind plata cotizației anuale a Autorității Teritoriale de Ordine Publică Bacău către Asociația Națională a Autorităților Teritoriale de Ordine Publică, pentru anul 2016 18/04/2016
50. privind aprobarea obiectivelor și criteriilor de performanță, actualizate pentru Consiliul de administrație al R.A. AEROPORTUL INTERNAȚIONAL ”GEORGE ENESCU” Bacău 18/04/2016
49. privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 20.000.000 lei 18/04/2016
48. privind acordarea Premiului de Excelență Domnului Ichim-Radu Gabriel, preot paroh al Bisericii ”Sfântul Andrei Criteanul”, președintele Asociației Naționale a Copiilor Surzi din România 18/04/2016
47. privind actualizarea Programului de transport public de persoane prin servicii regulate în trafic județean, pentru perioada 2014-2019, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 187/2012 cu modificările și completările ulterioare 25/03/2016
46. privind aprobarea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale unor operatori de transport rutier 25/03/2016
45. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Execuție lucrări de RK Stația de aer comprimat și distribuție până la clădiri – Spitalul Județean de Urgență Bacău 25/03/2016
44. privind aprobarea continuării parteneriatului cu Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău în vederea derulării proiectului ”Centrul Europe Direct Bacău” 25/03/2016
43. privind asocierea Județului Bacău cu Inspectoratul Școlar Județean Bacău pentru organizarea și desfășurarea proiectului ”Olimpiada Națională de Chimie, Bacău, 2016 - ediție jubiliară” 25/03/2016
42. privind acordarea finanțărilor nerambursabile pentru activități nonprofit de interes public județean 25/03/2016
41. pentru aprobarea donării unor bunuri către Arhiepiscopia Romanului și Bacăului 25/03/2016
40. privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bacău și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bacău 25/03/2016
39. privind aprobarea organigramei și a statului de funcții la unele instituții publice aflate în subordinea Consiliului Județean Bacău 25/03/2016
38. privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 104/2014 privind darea în administrare către Consiliul Local al comunei Măgirești a unui sector din drumul județean DJ 117 A, de la km 8+885 la km 10+985, ce face legătura între DN 2G (km 41+411) și localitatea Solonț 24/02/2016
37. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din Documentația tehnico-economică în vederea desființării centralei termice situată în incinta Școlii nr. 1, Tg.Ocna 24/02/2016
36. privind aprobarea atribuirii licenței de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale pe ruta Bacău-Onești pentru S.C. Teletrans S.R.L. Bacău 24/02/2016
35. privind validarea desemnării domnului colonel Moroșanu Constantin, șeful Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacău, ca membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Bacău, în mandatul 2012-2016 24/02/2016
34. pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 197/2013 privind încredințarea serviciului de interes economic general Regiei Autonome Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău 24/02/2016
33. privind aprobarea Planului de acțiune al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău pentru anul 2016 24/02/2016
32. privind aprobarea contractului-cadru de asociere privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap 24/02/2016
31. privind stabilirea costurilor medii anuale pentru finanțarea serviciilor sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și ale persoanei adulte cu handicap, precum și a contribuției consiliilor locale la finanțarea acestor servicii 24/02/2016
30. privind asocierea dintre Județul Bacău și Asociația Județeană de Fotbal Bacău, în vederea cofinanțării proiectului „Mingea e în terenul tău” 24/02/2016
29. privind trecerea unui imobil situat în Municipiul Bacău, str. George Bacovia, nr. 57, din domeniul privat al Județului Bacău în domeniul public al acestuia 24/02/2016
28. privind aprobarea Regulamentului referitor la condițiile în care se realizează accesul furnizorilor de comunicații electronice pe domeniul public sau privat al județului Bacău 24/02/2016
27. aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2016 ale operatorilor economici aflați sub autoritatea Consiliului Județean Bacău 24/02/2016
26. privind darea în administrarea Orașului Comănești a unui autoșasiu (autocamion) și a unei remorci cu 2 axe, destinate transportului de containere pentru deșeuri, în scopul realizării proiectului de interes comun „Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în Județul Bacău” 27/01/2016
25. privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul „Modernizare DJ 243B, Fântânele – Praja – Motoșeni, km. 25+400 – 33+568” 27/01/2016
24. privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul „Modernizare DJ 207F, Siretu – Șerbești, km. 11+500 – 14+100” 27/01/2016
23. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții pe drumurile județene. Reabilitare și modernizare DJ 117, Poduri, km. 17+000-21+180, L=4,180 km 27/01/2016
22. privind aprobarea indexării tarifelor pentru eliberarea licenței de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public de persoane prin curse regulate speciale în județul Bacău, stabilite prin Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 31/23.02.2015 27/01/2016
21. privind actualizarea Programului de transport public de persoane prin servicii regulate în trafic județean, pentru perioada 2014-2019, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 187/2012 cu modificările și completările ulterioare 27/01/2016
20. privind aprobarea atribuirii licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale unor operatori de transport rutier 27/01/2016
19. privind aprobarea Devizului general actualizat pentru obiectivul „Creșterea capacității portante și modernizarea pistei de decolare aterizare și a suprafețelor de mișcare aferente” la Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău 27/01/2016
18. privind organizarea rețelei școlare de învățământ special din județul Bacău pentru anul școlar 2016-2017 27/01/2016
17. privind aprobarea Planului de măsuri și acțiuni al Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Maior Constantin Ene” al Județului Bacău, pentru anul 2016 27/01/2016
16. privind redistribuirea unor rechizite rămase în urma implementării Proiectului „Ghiozdanul școlarului” din cadrul Programului de susținere a învățământului preșcolar și școlar din mediul rural din județul Bacău 27/01/2016
15. privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2015 din excedentul bugetului local al Județului Bacău 27/01/2016
14. privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a „Sumelor defalcate din unele venituri ale statului” pe anul 2016 precum și estimările pe anii 2017-2019 27/01/2016
13. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului „Rigole pentru preluarea apei pluviale de la baza pârtiei de schi „Nemira” din Slănic Moldova” 27/01/2016
12. privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul „Lucrări de prevenire, asigurarea securității la incendiu – clădire Muzeu, Aleea Parcului nr. 9, Bacău” 27/01/2016
11. privind asocierea Județului Bacău cu Asociația Romano-Catolicilor „Dumitru Mărtinaș” pentru finalizarea proiectului „Recunoștința față de înaintași – realizare monument bust pe soclu dedicat personalității profesorului Dumitru Mărtinaș” 27/01/2016
10. privind plata cotizației Consiliului Județean Bacău către Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România pentru anul 2016 27/01/2016
9. privind plata cotizației Consiliului Județean Bacău către Agenția de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST pe anul 2016 27/01/2016
8. privind plata cotizației Județului Bacău către Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est pentru anul 2016 27/01/2016
7. privind plata cotizației Consiliului Județean Bacău către Asociația Directorilor Economici și Contabililor din Județele din România 27/01/2016
6. privind aprobarea cotizației pentru anul 2016 la patrimoniul „Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – A.D.I.B.” 27/01/2016
5. privind aprobarea cotizației pentru anul 2016 la patrimoniul „Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău” 27/01/2016
4. cu privire la adoptarea bugetului propriu al Județului Bacău pe anul 2016 27/01/2016
3. privind indexarea taxelor de închiriere a unor imobile aflate în domeniul public sau privat al județului Bacău 27/01/2016
2. privind actualizarea valorii redevențelor anuale pentru cabinetele medicale concesionate conform Hotărârii Guvernului nr. 884/2004, cu modificările și completările ulterioare, valabile în anul 2016 27/01/2016
1. privind constatarea vacantării mandatului de consilier județean al domnului Căsăneanu Vasilică Gabriel 27/01/2016