Consiliul Judetean Bacau
Componență și conducere
Aparat de specialitate
Informații de interes public
Proiecte & Strategii
Finanțări nerambursabile
Finanțări rambursabile
Achiziții publice
Urbanism
Transport județean
TelVerde CSJ Bacau 0800800232

Hotarari ale Consiliului Judetean Bacau - anul 2015

Nr. Hotarare Data adoptarii Fisier
182. privind stabilirea consumului maxim lunar de carburanți pentru autovehiculele din parcul auto al Consiliului Județean Bacău și al instituțiilor aflate în subordinea sau sub autoritatea Consiliului Județean Bacău 28/12/2015
181. privind aprobarea atribuirii licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate pe traseul nr. 121 Bacău-Moinești-Dărmănești, ca urmare a finalizării licitației de atribuire electronică din data de 14.12.2015 28/12/2015
180. privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice în anul 2016 pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Bacău, Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Bacău și Camera Agricolă Județeană Bacău 28/12/2015
179. privind aprobarea efectuării în anul 2016 a concediului de odihnă anual neefectuat în anul 2015 de către președintele și vicepreședinții Consiliului Județean Bacău 28/12/2015
178. privind aprobarea modificării tarifului pentru serviciile publice de alimentare cu apă potabilă și de canalizare pentru întreaga arie de operare 28/12/2015
177. privind aprobarea prețurilor medii la principalele produse agricole pentru anul 2016, în județul Bacău 28/12/2015
176. privind avizarea Normelor de venit pentru persoanele fizice care realizează venituri comerciale, stabilite conform Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale OMFP nr. 2875/2011, pentru anul 2016 28/12/2015
175. privind aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul IV 2015 al Județului Bacău 28/12/2015
174. privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Bacău pe anul 2015 28/12/2015
173. privind actualizarea Programului de transport public de persoane prin servicii regulate în trafic județean pentru perioada 2014-2019, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 187/2012, cu modificările și completările ulterioare 16/12/2015
172. privind aprobarea modificării tarifului de transport public persoane pe traseul județean nr. 30 Bacău-Narcisa-Luizi Călugăra 16/12/2015
171. privind aprobarea atribuirii licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale unor operatori de transport rutier 16/12/2015
170. privind aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul de finanțare nr. 4715/30.09.2015 privind proiectul "Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural Observatorul Astronomic Victor Anestin Bacău" 16/12/2015
169. privind modificarea organigramei și a statului de funcții la Serviciul Public Județean de Promovare a Turismului și Coordonarea Activității de Salvamont Bacău 16/12/2015
168. privind rectificarea bugetului propriu al Județului Bacău, precum și repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a "Cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale" pe anul 2015 16/12/2015
167. privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 151/2012 privind validarea desemnării nominale a Autorității Teritoriale de Ordine Publică Bacău pentru mandatul 2012-2016 16/12/2015
166. privind asocierea Județului Bacău cu Inspectoratul de Poliție Județean Bacău în vederea realizării proiectului "Nu deveni o victimă/Alege să nu devii infractor" 16/12/2015
165. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului "Lucrări RK corp C11 (Clădire ateliere) pentru Laborator medicină legală - Spitalul Județean de Urgență Bacău" 16/12/2015
164. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului "Amenajarea beciului și a curții interioare la Casa Memorială George Bacovia" 23/11/2015
163. privind aprobarea demarării procedurilor legale de casare a unui imobil aflat în domeniul public al Județului Bacău și administrarea Complexului Muzeal de Științele Naturii "Ion Borcea" Bacău 23/11/2015
162. privind efectuarea unei modificări în Programul de investiții al bugetului propriu al Consiliului județean pe anul 2015 și aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului "Lucrări RK Pediatrie corp A și B la Spitalul Județean de Urgență Bacău" 23/11/2015
161. privind aprobarea atribuirii licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale unor operatori de transport rutier 23/11/2015
160. privind acordarea unui sprijin financiar Mănăstirii "Adormirea Maicii Domnului" Răchitoasa, Județul Bacău 23/11/2015
159. privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Bacău 23/11/2015
158. privind stabilirea tarifelor maxime pentru exercitarea dreptului de acces la rețelele de comunicații electronice instalate pe domeniul public sau privat al județului Bacău, valabile în anul 2016 23/11/2015
157. privind stabilirea tarifelor pentru accesul cu telescaunul pe pârtia de schi Nemira din Slănic Moldova, în sezonul 2015-2016 23/11/2015
156. privind aprobarea unor măsuri aferente drepturilor la alocația zilnică de hrană, la rechizite școlare, la îmbrăcăminte și încălțăminte de care beneficiază copiii, elevii și tinerii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă, pentru anul școlar 2015-2016 23/11/2015
155. privind stabilirea taxelor și tarifelor altele decât cele prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aplicabile în anul 2016 23/11/2015
154. privind stabilirea taxelor locale prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aplicabile în anul 2016 23/11/2015
153. privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al R.A. Aeroportul Internațional "George Enescu" Bacău 23/11/2015
152. privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a "Sumelor defalcate din unele venituri ale statului" pe anul 2015 23/11/2015
151. privind rectificarea bugetului propriu al Județului Bacău, pe anul 2015 23/11/2015
150. privind instituirea și acordarea premiilor pentru performanțe deosebite la nivel internațional sportivilor juniori ai Sport Club Municipal Bacău - secțiile Atletism și Sărituri în apă 23/11/2015
149. privind instituirea și acordarea premiilor pentru performanțe deosebite în domeniul cultural și sportiv, membrilor Filialei Județene Bacău a Asociației Nevăzătorilor din România 23/11/2015
148. privind acordarea Premiului de Excelență domnului Relu Auraș, antrenor emerit 23/11/2015
147. privind acordarea Premiului de Excelență sportivului Mihai Nistor 23/11/2015
146. pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 195/13.12.2010 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a Politicii de tarifare pentru proiectul "Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău", modificată prin hotărârile Consiliului Județean nr. 34/04.03.2011, nr. 158/31.10.2012 și nr. 13/29.01.2015 29/10/2015
145. privind aprobarea trecerii din domeniul public al Județului Bacău în domeniul privat al acestuia, a unor bunuri aflate în administrarea R.A. Aeroportul Internațional "George Enescu" Bacău, în vederea casării/scoaterii din funcțiune/demolării/dezmembrării 29/10/2015
144. privind actualizarea Programului de transport public de persoane prin servicii regulate în trafic județean pentru perioada 2014-2019, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 187/2012, cu modificările și completările ulterioare 29/10/2015
143. privind aprobarea atribuirii licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale unor operatori de transport rutier 29/10/2015
142. privind darea în administrarea Școlii Gimnaziale "Maria Montessori" Bacău a unui teren situat în Bacău, str. Henri Coandă nr. 4, aflat în domensiul public al județului Bacău 29/10/2015
141. privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 195/2014 privind stabilirea taxelor și tarifelor altele decât cele prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aplicabile în anul 2015 29/10/2015
140. privind aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul III 2015 al Județului Bacău 29/10/2015
139. privind instituirea și acordarea premiilor pentru performanțe deosebite în domeniul sportiv, membrilor echipelor de judo și powerlifting fete ale Clubului Sportiv "Bronx Powerlifting" Bacău 29/10/2015
138. privind desemnarea membrilor în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității la instituțiile de învățământ special din județul Bacău 29/10/2015
137. privind aprobarea organigramei și a statului de funcții la unele instituții publice aflate în subordinea Consiliului Județean Bacău 29/10/2015
136. pentru aprobarea Regulamentului privind procedura publicării actelor cu caracter normativ în Monitorul Oficial al Județului Bacău și modalitatea de difuzare a acestuia 29/10/2015
135. privind aprobarea studiului de oportunitate și a concesionării, prin licitație publică deschisă, cu oferte în plic sigilat, a terenului cu suprafața de 1500 mp, aflat în domeniul public al județului Bacău și administrarea Regiei Autonome Aeroportul Internațional "George Enescu" Bacău 29/10/2015
134. privind emiterea avizului pentru tarifele de utilizare a drumurilor de interes local pe raza comunei Zemeș 29/10/2015
133. privind utilizarea cu titlu gratuit de către Ministerul pentru Societatea Informațională a unor zone de drum județean aflate în domeniul public al județului Bacău în vederea implementării obiectivului de investiții "Ro-Net - construirea unei infrastructuri naționale de broadband în zonele defavorizate, prin utilizarea fondurilor structurale" 29/10/2015
132. privind aprobarea planului operativ de acțiune pentru combaterea înzăpezirii, poleiului și a gheții pe drumurile județene, pentru iarna 2015-2016 17/09/2015
131. privind aprobarea demarării procedurilor legale de casare a unui imobil aflat în domeniul public al Județului Bacău și administrarea Consiliului Local al orașului Târgu Ocna 17/09/2015
130. privind aprobarea atribuirii licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale unor operatori de transport rutier; 17/09/2015
129. privind aprobarea tarifelor pentru prestarea serviciilor de transport public de persoane pe 11 trasee județene cuprinse în Programul de transport public județean 2014-2019 17/09/2015
128. privind aprobarea Devizului general actualizat pentru proiectul „Modernizarea și Dezvoltarea Infrastructurii de Transport Aerian la Aeroportul Internațional George Enescu Bacău” 17/09/2015
127. privind asocierea Județului Bacău cu Centrul de Cultură „George Apostu” pentru organizarea și desfășurarea proiectului „Zilele Centrului George Apostu – 25 de ani de la înființare” 17/09/2015
126. privind asocierea Județului Bacău cu Universitatea „George Bacovia” din Bacău pentru organizarea și desfășurarea proiectului „Conferința Națională cu participare internațională Devianță și Criminalitate. Evoluție, Tendințe și Perspective – DECRET” – Ediția I 2015 17/09/2015
125. privind asocierea Județului Bacău cu Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău pentru organizarea și desfășurarea proiectului „CONSILIERE – EDUCAȚIE – DEZVOLTARE – ORIENTARE – CEDO (ed.I)” 17/09/2015
124. privind validarea mandatului de consilier județean al doamnei Ivanof Floarea 17/09/2015
123. privind repartizarea pe unități administrativ teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea lucrărilor la drumurile județene și comunale pe anul 2015 26/08/2015
122. privind aprobarea atribuirii licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale unor operatori de transport rutier 26/08/2015
121. privind aprobarea atribuirii licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate, ca urmare a finalizării licitației de atribuire electronică a traseelor din data de 29.07.2015 26/08/2015
120. privind aprobarea demarării procedurilor legale de casare a unui imobil aflat în domeniul public al Județului Bacău și administrarea Complexului Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău 26/08/2015
119. privind numirea directorului general adjunct asistență socială la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău 26/08/2015
118. privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare a S.C. PARC INDUSTRIAL HIT S.R.L., precum și a Planului de administrare al Consiliului de administrație al S.C. PARC INDUSTRIAL HIT S.R.L. 26/08/2015
117. privind aprobarea organigramei și a statului de funcții la unele instituții publice aflate în subordinea Consiliului Județean Bacău 26/08/2015
116. privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare la Spitalul Județean de Urgență Bacău 26/08/2015
115. pentru completarea art. 3, alin. „c” din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 10/2007 privind aprobarea „Regulamentului de acordare a sprijinului financiar pentru tinerii studenți din județul Bacău care efectuează stagii de pregătire în străinătate” 26/08/2015
114. privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 195/2014 privind stabilirea taxelor și tarifelor, altele decât cele prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aplicabile în anul 2015 26/08/2015
113. privind aprobarea creșterii salariale pentru personalul din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Bacău și al unor instituții publice aflate în subordinea Consiliului Județean Bacău 26/08/2015
112. privind acordarea Premiului de Excelență domnului Petre Vlase, maestru coregraf 26/08/2015
111. privind conferirea titlului de „Cetățean de Onoare al județului Bacău” domnului academician Solomon Marcus 26/08/2015
110. privind rectificarea bugetului propriu al Județului Bacău pe anul 2015 26/08/2015
109. privind înlocuirea reprezentantului Județului Bacău în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău - A.D.I.B. pentru ședința din data de 14.07.2015 13/07/2015
108. privind modificarea categoriei funcționale a unui sector din drumul județean D.J. 207P (D.N.2) - Săucești (D.J. 207F) de la km 0+000 la km 2+752 aflat pe teritoriul administrativ al Comunei Săucești 13/07/2015
107. privind modificarea componenței Comisiei Paritare, constituită la nivelul județului Bacău în scopul formulării de propuneri de atribuire a serviciului de transport public de persoane prin curse regulate și de atribuire a licențelor de traseu, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 160/31.10.2013 13/07/2015
106. privind numirea d-nei Sion Anca în funcția de manager la Biblioteca Județeană „C. Sturdza” Bacău 13/07/2015
105. privind încetarea contractului de management al d-nei Muraru Gabriela – manager la Biblioteca Județeană „C. Sturdza” Bacău 13/07/2015
104. privind plata cotizației Județului Bacău către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST pentru anul 2015 13/07/2015
103. privind aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul II 2015 al Județului Bacău 13/07/2015
102. privind dezlipirea în două loturi a terenului având număr cadastral și carte funciară 78934, aflat în domeniul public al Județului Bacău și administrarea R.A. Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău, în vederea definitivării procedurilor legale de concesionare 13/07/2015
101. privind rectificarea bugetului propriu al Județului Bacău, pe anul 2015 13/07/2015
100. privind modificarea Hotărârii nr. 144/2009 pentru aprobarea proiectului „Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural – OBSERVATORUL ASTRONOMIC VICTOR ANESTIN BACĂU” finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013, a cofinanțării cheltuielilor eligibile, a cheltuielilor neeligibile și a documentației tehnico-economice, cu modificările și completările ulterioare 13/07/2015
99. privind instituirea și acordarea premiilor pentru performanțe deosebite în domeniul sportiv, membrilor echipei de minihandbal fete a Clubului Sportiv „O.K. Sport” Onești 13/07/2015
98. privind actualizarea Programului de transport public de persoane prin servicii regulate în trafic județean, pentru perioada 2014-2019, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 187/2012, cu modificările și completările ulterioare 30/06/2015
97. privind aprobarea atribuirii licențelor de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane, prin curse regulate speciale unor operatori de transport rutier 30/06/2015
96. privind actualizarea Monografiei economico-militare a județului Bacău, adoptată prin Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 145 din 28.09.2012, modificată și actualizată 30/06/2015
95. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind realizarea obiectivului de investiții „Reabilitare podeț pe DJ 241D, km.2+700, la Lipova, Județul Bacău 30/06/2015
94. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind realizarea obiectivului de investiții „Reabilitare și modernizare pe DJ 241C, km.1+650-4+050, Roșiori-Valea Mare, Județul Bacău 30/06/2015
93. privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 144/2009 pentru aprobarea proiectului „Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural – OBSERVATORUL ASTRONOMIC VICTOR ANESTIN BACĂU” finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013, a cofinanțării cheltuielilor eligibile, a cheltuielilor neeligibile și a documentației tehnico-economice, cu modificările și completările ulterioare 30/06/2015
92. privind aprobarea continuării Acordului de cooperare între județul Bacău și Asociația “Cele mai frumoase sate din România” în vederea promovării patrimoniului cultural și turistic al satelor din județul Bacău prin organizarea de evenimente și derularea de programe/proiecte de interes comun 30/06/2015
91. privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bacău 30/06/2015
90. privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor de pe teritoriul județului Bacău 30/06/2015
89. privind suplimentarea bugetului propriu al Județului Bacău, pe anul 2015 cu suma de 2.323 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului 30/06/2015
88. privind aprobarea demarării procedurilor vizând închirierea unor spații aparținând domeniului public al Județului Bacău și aflate în administrarea Spitalului Județean de Urgență Bacău 30/06/2015
87. privind acceptarea comunei Buhoci în calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău-A.D.I.B 30/06/2015
86. privind aprobarea înființării Echipei intersectoriale locale în domeniul prevenirii și combaterii violenței asupra copilului, exploatării prin muncă, a traficului de copii și a violenței în familie și a Regulamentului de organizare și funcționare al acesteia 30/06/2015
85. privind desemnarea unor membri în Consiliul de administrație al Spitalului Județean de Urgență Bacău 30/06/2015
84. privind constatarea vacantării mandatului de consilier județean al domnului GANEA LAURENȚIU 30/06/2015
83. privind aprobarea retragerii licenței de traseu pentru prestarea serviciului de transport de către S.C. Lortrans S.R.L. Bacău, pe traseul județean nr. 47 Bacău-Orbeni 28/05/2015
82. privind aprobarea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale ale unor operatori de transport rutier, precum și modificarea caietului de sarcini al licenței de traseu pentru traseul special Bacău-Bijghir 28/05/2015
81. privind aprobarea organizării și desfășurării proiectului „Toamnă Bacoviană”, ediția a V-a 28/05/2015
80. privind asocierea Județului Bacău cu Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău pentru organizarea și desfășurarea proiectului „Conferința Internațională: Optimizarea proiectării constructive și tehnologice în construcția de mașini-OPROTEH-2015”, ediția a XI-a 28/05/2015
79. privind aprobarea unor virări de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificației bugetare din cadrul Bugetului local de venituri și cheltuieli al județului Bacău pe anul 2015 28/05/2015
78. privind instituirea și acordarea premiilor pentru performanțe deosebite în domeniul sportiv, echipei de minivolei fete a Clubului Sportiv Școlar Bacău 28/05/2015
77. privind modificarea organigramei și a statului de funcții la unele instituții publice aflate în subordinea Consiliului Județean Bacău 28/05/2015
76. privind aprobarea obiectivelor și criteriilor de performanță, actualizate și a Planului de administrare al Consiliului de administrație al R.A. AEROPORTUL INTERNAȚIONAL „GEORGE ENESCU” Bacău 28/05/2015
75. privind aprobarea componenței nominale a Consiliului de administrație al S.C. PARC INDUSTRIAL HIT S.R.L. 28/05/2015
74. privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Bacău în Adunarea Generală a Asociaților a S.C. PARC INDUSTRIAL HIT S.R.L Hemeiuș 28/05/2015
73. privind aprobarea recalculării/actualizării indicatorilor economici aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 148/10.10.2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Amenajare acces demisol la Catedrala ortodoxă "Înălțarea Domnului" Bacău 30/04/2015
72. privind conferirea titlului de „Cetățean de Onoare al județului Bacău”, domnului profesor doctor inginer Gheorghe Mărmureanu, cercetător științific, specialist în Fizica Pământului - Seismologie 30/04/2015
71. privind darea în administrare a trei containere de 30 mc pentru presa staționară destinate colectării deșeurilor menajere, către UAT Comănești, în scopul realizării proiectului de interes comun „Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în Județul Bacău 30/04/2015
70. privind aprobarea participării în parteneriat a județului Bacău, prin Consiliul Județean Bacău, la proiectul „Nediscriminarea înseamnă drepturi egale! Accesul echitabil al copiilor romi la servicii de sănătate – o condiție fundamentală într-o societate nediscriminatorie”, finanțat de Granturi SEE 2009-2014 și gestionat de către Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS), a contribuției și a activităților cu care va fi implicat Consiliul Județean Bacău în implementarea acestuia 30/04/2015
69. privind participarea județului Bacău la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 30/04/2015
68. privind aprobarea „Raportului privind stadiul realizării măsurilor prevăzute în Planul de calitate a aerului pentru particule PM 10 în municipiul Bacău și comuna Letea Veche” 30/04/2015
67. privind aprobarea retragerii licenței de traseu pentru prestarea serviciului de transport de către S.C. Giruieta Tur S.R.L. Târgoviște, pe traseul județean nr. 4 Bacău-Sănduleni-Comănești 30/04/2015
66. privind aprobarea retragerii licențelor de traseu pentru prestarea serviciului de transport de către S.C. Grup Atyc S.R.L. Târgoviște, pe traseele județene nr. 5 Bacău-Scorțeni-Comănești, nr. 31 Bacău-Tg. Ocna-Slănic Moldova, nr. 93 Bacău-Comănești-Palanca, nr. 120 Bacău-Onești-Dărmănești și traseul nr. 121 Bacău-Moinești-Dărmănești 30/04/2015
65. privind actualizarea Programului de transport public de persoane prin servicii regulate în trafic județean, pentru perioada 2014-2019, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 187/2012 cu modificările și completările ulterioare 30/04/2015
64. privind aprobarea eliberării licenței de traseu operatorului de transport rutier S.C. Alexdomat S.R.L. în vederea efectuării serviciului de transport public județean de persoane, prin curse regulate speciale 30/04/2015
63. privind aprobarea actului adițional nr. 7 la contractul-cadru de asociere privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 33/17.03.2008 30/04/2015
62. privind plata cotizației Consiliului Județean Bacău către Asociația Directorilor Economici și Contabililor din județele din România 30/04/2015
61. privind plata cotizației Consiliului Județean Bacău către Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est pentru anul 2015 30/04/2015
60. privind acordarea finanțărilor nerambursabile pentru activități nonprofit de interes public județean 30/04/2015
59. privind aprobarea contului de încheiere al exercițiului bugetar pe anul 2014, al județului Bacău 30/04/2015
58. privind aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul I 2015, al județului Bacău 30/04/2015
57. privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bacău 30/04/2015
56. privind mandatarea Camerei Agricole Județene Bacău pentru emiterea avizului consultativ în vederea eliberării atestatului de producător 30/04/2015
55. privind respingerea plângerii prealabile formulate de S.C. Transport Bistrița S.A. Bacău împotriva Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 30 din 23.02.2015 privind actualizarea Programului de transport public de persoane prin servicii regulate în trafic județean pentru perioada 2014-2019, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 187/2012, cu modificările și completările ulterioare 30/03/2015
54. privind actualizarea Programului de transport public de persoane prin servicii regulate în trafic județean pentru perioada 2014-2019, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 187/2012, cu modificările și completările ulterioare 30/03/2015
53. privind aprobarea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale unor operatori de transport rutier 30/03/2015
52. privind concesionarea echipamentelor de colectare și transport a deșeurilor în scopul realizării proiectului de interes comun „Sistem integrat de Management al Deșeurilor Solide în Județul Bacău” 30/03/2015
51. privind darea în administrare a unor echipamente de colectare a deșeurilor către UAT Comănești, în scopul realizării proiectului de interes comun „Sistem integrat de Management al Deșeurilor Solide în Județul Bacău” 30/03/2015
50. privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare pentru R.A. AEROPORTUL INTERNAȚIONAL „GEORGE ENESCU” Bacău 30/03/2015
49. privind aprobarea prețului mediu pentru masa verde de pășune în județul Bacău, pentru anul 2015 30/03/2015
48. privind aprobarea Planului de dezvoltare durabilă Bacău Est și Slănic Moldova 30/03/2015
47. privind aprobarea realizării proiectului – pilot „Un altfel de sprijin pentru dezvoltarea zonelor rurale sărace băcăuane din Valea Zeletinului – promovarea învățării și consolidării limbii franceze în vederea dezvoltării comunitare, în contextul extinderii relațiilor de colaborare cu Franța” 30/03/2015
46. privind aprobarea continuării parteneriatului cu Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău în vederea derulării proiectului „Centrul Europe Direct Bacău” 30/03/2015
45. privind aprobarea parteneriatului dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău și Fundația „SERA România”, în vederea implementării proiectului „Copiii au dreptul la familie” 30/03/2015
44. privind stabilirea costurilor medii anuale pentru finanțarea serviciilor sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și ale persoanei adulte cu handicap, precum și a contribuției consiliilor locale la finanțarea acestor servicii 30/03/2015
43. privind aprobarea Planului de acțiune al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău, pentru anul 2015 30/03/2015
42. privind plata cotizației anuale a Autorității Teritoriale de Ordine Publică Bacău către Asociația Națională a Autorităților Teritoriale de Ordine Publică, pentru anul 2015 30/03/2015
41. privind aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabile al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău pe anul 2015 30/03/2015
40. privind aprobarea cotizației pentru anul 2015 la patrimoniul „Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău – A.D.I.S.” 30/03/2015
39. privind aprobarea Regulamentului și a taxelor privind furnizarea datelor cu caracter personal din Registrul Național de Evidența Persoanelor, de către Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Bacău 30/03/2015
38. privind plata cotizației Consiliului Județean Bacău către Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România pentru anul 2015 30/03/2015
37. privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2015 ale operatorilor economici aflați sub autoritatea Consiliului Județean Bacău 30/03/2015
36. privind revocarea Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 65/2012 privind transmiterea în folosință gratuită a unui imobil, aflat în domeniul public al județului Bacău, Camerei de Comerț și Industrie Bacău 30/03/2015
35. privind solicitarea adresată Guvernului României pentru transmiterea unui imobil, aflat în domeniul public al statului român, din administrarea Autorității pentru Administrarea Activelor Statului în administrarea Consiliului Județean Bacău 30/03/2015
34. privind modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr.55 din 15.03.2013 privind implementarea Proiectului „Ghiozdanul Școlarului" din cadrul Programului de susținere a învățământului preșcolar și școlar din mediul rural din județul Bacău 23/02/2015
33. privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul „Modernizare DJ 243B, Fântânele - Praja - Motoșeni, km. 25+400 - 33+568" 23/02/2015
32. privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul „Modernizare DJ 207F, Siretu - Serbesti, km. 11+500 - 14+100" 23/02/2015
31. privind aprobarea indexării tarifelor pentru eliberarea Licenței de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public de persoane prin curse regulate speciale in județul Bacău, stabilite prin Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr.44/24.02.2014 23/02/2015
30. privind actualizarea Programului de transport public de persoane prin servicii regulate in trafic județean pentru perioada 2014-2019, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 187/2012, cu modificările și completările ulterioare 23/02/2015
29. privind aprobarea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale unor operatori de transport rutier 23/02/2015
28. pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 38/24.02.2014 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 20.000.000 lei 23/02/2015
27. privind aprobarea cotizației pentru anul 2015 la patrimoniul „Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău - ADIB" 23/02/2015
26. privind aderarea Județului Bacău, prin autoritatea sa deliberativă Consiliul Județean Bacău, la Societatea Națională de Cruce Roșie din România - Filiala Bacău, în calitate de membru susținător 23/02/2015
25. privind asocierea dintre Județul Bacău si Asociația Județeană de Fotbal Bacău, în vederea cofinanțării proiectului "Fotbalul este pentru toți" 23/02/2015
24. privind aprobarea componenței Consiliului de administrație al R.A. AEROPORTUL INTERNATIONAL „GEORGE ENESCU" Bacău 23/02/2015
23. privind demararea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație la S.C. PARC INDUSTRIAL HTT SRL 23/02/2015
22. privind modificarea Actului constitutiv al S.C. PARC INDUSTRIAL HIT S.R.L. Hemeiuș 23/02/2015
21. cu privire la adoptarea bugetului propriu al Consiliului Județean Bacău,pe anul 2015 23/02/2015
20. privind validarea mandatului de consilier județean al doamnei LUCAȘ MARIANA 23/02/2015
19. privind validarea mandatului de consilier județean al doamnei ȚAGA AURELIA 23/02/2015
18. privind constatarea vacantării mandatului de consilier județean al domnului DUMITRU RĂSPOPA MINCU ADRIAN 23/02/2015
17. privind aprobarea Planului de măsuri și acțiuni al Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Maior Constantin Ene” al Județului Bacău, pentru anul 2015 29/01/2015
16. privind actualizarea Programului de transport public de persoane prin servicii regulate în trafic județean, pentru perioada 2014-2019, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 187/17.12.2012, cu modificările și completările ulterioare 29/01/2015
15. privind aprobarea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale unor operatori de transport rutier 29/01/2015
14. privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 118 din 20.07.2009 privind aprobarea Master Planului în sectorul de apă și apă uzată din județul Bacău 29/01/2015
13. privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 195/13.12.2010 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a Politicii de tarifare pentru Proiectul „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău”, modificată prin Hotărârile Consiliului Județean Bacău nr. 34/04.03.2011 și nr. 158/31.10.2012 29/01/2015
12. privind abrogarea Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 198/2013, a Hotărârii Consiliului Județean nr. 49/2014 și a Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 202/2013 29/01/2015
11. privind dezlipirea în două loturi a terenului având număr cadastral și carte funciară 64411, aflat în domeniul public al județului Bacău și administrarea R.A. Aeroportul Internațional "George Enescu" Bacău, în vederea definitivării procedurilor legale de concesionare 29/01/2015
10. privind aprobarea implementării și a sustenabilității proiectului „Centrul de resurse pentru Tineri în situații de risc” depus la apelul „SINERGII PENTRU VIITOR – TINERI ÎN SITUAȚII DE RISC” în cadrul programului RO10 „Copii și tinerii aflați în situații de risc și inițiative locale și regionale pentru reducerea inegalităților naționale și promovarea incluziunii sociale” 29/01/2015
9. privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2014 din excedentul anilor precedenți 29/01/2015
8. privind avizarea Normelor de venit pentru persoanele fizice care realizează venituri comerciale, stabilite conform Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale O.M.F.P. nr. 2875/2011, pentru anul 2015 29/01/2015
7. privind aprobarea prețurilor medii la principalele produse agricole pentru anul 2015, în județul Bacău 29/01/2015
6. privind indexarea taxelor de închiriere a unor imobile aflate în domeniul public sau privat al județului Bacău 29/01/2015
5. privind actualizarea valorii redevențelor anuale pentru cabinetele medicale concesionate conform Hotărârii Guvernului nr. 884/2004, cu modificările și completările ulterioare, valabile în anul 2015 29/01/2015
4. privind modificarea arondării actuale a localităților județului Bacău la serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor prin înființarea de noi servicii publice comunitare locale de evidență a persoanelor 29/01/2015
3. privind organizarea rețelei școlare de învățământ special din județul Bacău pentru anul școlar 2015-2016 29/01/2015
2. privind înlocuirea unui reprezentant al Consiliului Județean Bacău în Consiliul de Administrație al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Bacău” 29/01/2015
1. privind desemnarea unui membru în consiliul de administrație la Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr. 2 Comănești 29/01/2015