Consiliul Judetean Bacau
Componență și conducere
Aparat de specialitate
Informații de interes public
Proiecte & Strategii
Finanțări nerambursabile
Finanțări rambursabile
Achiziții publice
Urbanism
Transport județean
TelVerde CSJ Bacau 0800800232

Hotarari ale Consiliului Judetean Bacau - anul 2014

Nr. Hotarare Data adoptarii Fisier
199. privind aprobarea Planului Local de Acțiune pentru Mediu – județul Bacău 2013 – 2017 15/12/2014
198. privind aprobarea atribuirii licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale pe unele trasee județene 15/12/2014
197. privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului Județean Bacău pe anul 2014 15/12/2014
196. privind aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul IV 2014 al Consiliului Județean Bacău 15/12/2014
195. privind stabilirea taxelor și tarifelor, altele decât cele prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aplicabile în anul 2015 15/12/2014
194. privind modificarea statului de funcții la unele instituții publice din subordinea Consiliului Județean Bacău, precum și a Regulamentului de organizare și funcționare al Școlii Populare de Arte și Meserii Bacău 15/12/2014
193. privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice în anul 2015 pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Bacău, Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Bacău și Camera Agricolă Județeană Bacău 15/12/2014
192. privind aprobarea efectuării în anul 2015 a concediului de odihnă anual neefectuat în anul 2014 de către Președintele și Vicepreședinții Consiliului Județean Bacău 15/12/2014
191. privind aprobarea componenței nominale a Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap 26/11/2014
190. privind aprobarea atribuirii licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale pe unele trasee județene 26/11/2014
189. privind aprobarea atribuirii unei licențe de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate, ca urmare a finalizării licitației de atribuire electronică a traseelor din data de 14.11.2014 26/11/2014
188. privind aprobarea modificării Programului de transport public de persoane prin servicii regulate în trafic județean, pentru perioada 2014-2019 26/11/2014
187. pentru revizuirea structurii organizatorice a Planului Local de Acțiune pentru Mediu al Județului Bacău și a listelor cu reprezentanți din fiecare componentă a structurii aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 13/2013 26/11/2014
186. privind efectuarea unei modificări în Programul de investiții al bugetului propriu al Consiliului Județean Bacău pe anul 2014 și aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Modernizare, adaptare și împrejmuire pavilion din str. Liceului nr. 26, cartier Zăvoi, Comănești, în vederea furnizării de servicii sociale pentru beneficiarii cu handicap neuropsihic 26/11/2014
185. privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului Județean Bacău, pe anul 2014 26/11/2014
184. privind aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul III 2014 al Consiliului Județean Bacău 26/11/2014
183. privind stabilirea tarifelor pentru accesul cu telescaunul pe pârtia de schi Nemira din Slănic Moldova, în sezonul 2014-2015 26/11/2014
182. privind aprobarea tarifelor de aeroport practicate de Regia Autonomă Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău 26/11/2014
181. privind aprobarea Devizului general actualizat pentru proiectul „Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău” 26/11/2014
180. privind redistribuirea unor rechizite rămase în urma implementării Proiectului „Ghiozdanul școlarului” din cadrul Programului de susținere a învățământului preșcolar și școlar din mediul rural din județul Bacău 26/11/2014
179. privind modificarea organigramei și a statului de funcții la unele instituții publice de cultură aflate în subordinea Consiliului Județean Bacău 26/11/2014
178. privind desemnarea unui membru în consiliul de administrație la Școala Gimnazială Specială „Maria Montessori” Bacău 26/11/2014
177. privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 9 din 23.01.2014 privind aprobarea asocierii Județului Bacău cu Municipiul Moinești în vederea realizării și finanțării în comun a obiectivului „Transformare Club „Lira” în Casa de Cultură Municipală care să îndeplinească și rolul de centru zonal de cultură” 26/11/2014
176. privind emiterea avizului pentru tarifele de utilizare a drumurilor de interes local situate pe raza comunei Zemeș (text hotărâre + Anexele 1 și 2) 26/11/2014
175. privind validarea mandatului de consilier județean al domnului BANDEA TOMA 26/11/2014
174. privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 96/25.06.2012 privind alegerea comisiei de validare a Consiliului Județean Bacău 26/11/2014
173. privind constatarea vacantării mandatului de consilier județean al domnului CODRUȚ NICOLAE ENACHE 26/11/2014
172. privind constatarea vacantării mandatului de consilier județean al domnului MIHAI ICHIM 26/11/2014
171. privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul Creșterea capacității portante și modernizarea pistei de decolare aterizare și a suprafețelor de mișcare aferente la Aeroportul internațional „George Enescu" Bacău 07/11/2014
170. privind înlocuirea Anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 131/2014 privind aprobarea bugetului revizuit în urma actualizării devizului general pentru proiectul "Reabilitarea și modernizarea ambulatoriului de specialitate (corp A) al Spitalului Județean de Urgență Bacău", Cod SMIS 12223 07/11/2014
169. la proiectul de hotărâre privind aprobarea participării reprezentanților Județului Bacău la recepția diplomatică de Ziua Națională a României, oferită de Ambasadorul român în Belgia 07/11/2014
168. privind asocierea Județului Bacău cu Fundația Bacovia și Centrul de Cultură "George Apostu" Bacău, pentru organizarea și desfășurarea proiectului"SIMPOZIONUL NAȚIONAL DE ESTETICĂ", ediția a XX-a: Apostu 80 - "Centrul Apostu și invitații săi de onoare" 07/11/2014
167. privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a "Sumelor defalcate din unele venituri ale statului"pe anul 2014 07/11/2014
166. privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului Județean Bacău, pe anul 2014 07/11/2014
165. pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 58/2014 privind organizarea rețelei școlare de învățământ special din județul Bacău pentru anul școlar 2014-2015 10/10/2014
164. privind aprobarea atribuirii unei licențe de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate, ca urmare a finalizării licenței de atribuire electronică a traseelor din data de 19.09.2014 10/10/2014
163. privind aprobarea modificării Programului de transport public de persoane prin servicii regulate în trafic județean, pentru perioada 2014-2019 10/10/2014
162. privind aprobarea atribuirii licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale pe traseele județene; Sascut-Valea Seacă, Bacău-Bijghir, Comănești-Dofteana, Brătești-Tg.Ocna-Dofteana și Bacău-Măgura 10/10/2014
161. privind aprobarea contractului de asociere dintre Județul Bacău și Municipiul Onești în scopul realizării în comun a obiectivului Lucrări de modernizare la secțiile: Medicină internă, Neurologie și ORL-Oftalmologie – Spitalul Municipal Onești și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestui obiectiv 10/10/2014
160. privind asocierea Județului Bacău cu Asociația Învățătorilor din Județul Bacău pentru organizarea și desfășurarea proiectului „Învățământul băcăuan - tradiție și continuitate. Centenarul Asociației Învățătorilor din județul Bacău” 10/10/2014
159. privind aprobarea planului operativ de acțiune pentru combaterea înzăpezirii, poleiului și a gheții pe drumurile județene aflate în administrarea Consiliului Județean Bacău prin Serviciul Public Județean de Drumuri, pentru iarna 2014-2015 10/10/2014
158. privind aprobarea Contractului de Asociere dintre Județul Bacău și Comuna Nicolae Bălcescu și a indicatorilor tehnico-economici în vederea realizării obiectivului de investiții „Modernizare drumuri de interes local în localitatea Nicolae Bălcescu, comuna Nicolae Bălcescu”, în lungime de 3073 m 10/10/2014
157. pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 143/2014 privind preluarea de către Consiliul Județean Bacău a finanțării Școlii Gimnaziale nr. 7 Târgu Ocna 10/10/2014
156. privind modificarea organigramei și a statului de funcții la unele instituții publice aflate în subordinea Consiliului Județean Bacău 10/10/2014
155. privind însușirea propunerii de concesionare a unui teren aflat în domeniul public al Județului Bacău și în administrarea Regiei Autonome Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău 10/10/2014
154. privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bacău 10/10/2014
153. privind aprobarea Planului de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului generat de traficul aeroportuar pe Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău 10/10/2014
152. privind majorarea aportului Județului Bacău la capitalul social al S.C.”Centrul de Afaceri și Expozițional Bacău” S.A. 10/10/2014
151. privind prelungirea termenului Contractului de administrare nr. 5614/20.10.2004/15540/03.12.2004 încheiat între Județul Bacău și Spitalul Județean de Urgență Bacău 10/10/2014
150. privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 205/2013 privind stabilirea taxelor și tarifelor altele decât cele prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aplicabile în anul 2014 10/10/2014
149. privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului Județean Bacău pe anul 2014 10/10/2014
148. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Amenajare acces demisol la Catedrala Ortodoxă Înălțarea Domnului Bacău” 10/10/2014
147. privind desemnarea unor membri în consiliile de administrație la unele instituții de învățământ special din județul Bacău 10/10/2014
146. privind demararea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație al R.A. AEROPORTUL INTERNAȚIONAL „GEORGE ENESCU” Bacău 10/10/2014
145. privind desemnarea și validarea unui reprezentant al Consiliului Județean Bacău ca membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Bacău 10/10/2014
144. privind predarea imobilului (construcție și teren) aferent obiectivului de investiții „Modernizarea Compartimentului de Radioterapie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Bacău” către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.”S.A. 25/09/2014
143. privind preluarea de către Consiliul Județean Bacău a finanțării Școlii Gimnaziale nr. 7 Tîrgu Ocna 01/09/2014
142. privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al S.C. PARC INDUSTRIAL HIT S.R.L. Hemeiuș 01/09/2014
141. privind aprobarea studiului de oportunitate și a concesionării, prin licitație publică deschisă, cu oferte în plic sigilat, a terenului cu suprafața de 1.070 mp, aflat în domeniul public al Județului Bacău și administrarea Regiei Autonome Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău, situat în municipiul Bacău, str. Aeroportului nr. 1 01/09/2014
140. privind modificarea Hotărârii nr. 144/2009 pentru aprobarea proiectului „Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural - OBSERVATORUL ASTRONOMIC VICTOR ANESTIN BACĂU” finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013, a cofinanțării cheltuielilor eligibile, a cheltuielilor neeligibile și a documentației tehnico-economice, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 39/24.02.2014 01/09/2014
139. privind aprobarea cofinanțării proiectului „Asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentelor de atribuire pentru Programul Regional de Dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău, în perioada 2014-2020” 01/09/2014
138. privind aprobarea Studiului de oportunitate actualizat privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare și a Actului Adițional nr. 18 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare 01/09/2014
137. privind aprobarea Listei de investiții prioritare în sectorul apă și apă uzată din județul Bacău, aferentă perioadei 2014-2020, finanțată prin Programul Operațional Sectorial Mediu 01/09/2014
136. privind aprobarea documentației tehnico-economice aferente obiectivului de investiții Reabilitare DJ 116 de la Km 10+850 la Km 13+550, str. Galean, Târgu Ocna 14/08/2014
135. privind darea în folosință gratuită Uniunii Scriitorilor din România - Filiala Bacău a unui spațiu situat în imobilul Complexului Muzeal Iulian Antonescu Bacău 14/08/2014
134. privind aprobarea atribuirii unei licențe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public de persoane prin curse regulate speciale 14/08/2014
133. privind aprobarea modificării Programului de transport public de persoane prin servicii regulate în trafic județean pentru perioada 2014-2019 14/08/2014
132. privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului Județean Bacău, precum și repartizarea unor sume din fondul de rezervă bugetară 14/08/2014
131. privind aprobarea bugetului revizuit, în urma actualizării devizului general, pentru proiectul Reabilitarea și modernizarea ambulatoriului de specialitate (corp A) al Spitalului Județean de Urgență Bacău, Cod SMIS 1223 14/08/2014
130. privind darea în administrarea Serviciului Public Județean pentru Promovarea Turismului și Coordonarea Activității de Salvamont Bacău a construcțiilor din domeniul public al județului Bacău, realizate ca urmare a implementării proiectului Schi Parc Slănic Moldova cod SMIS 3393 14/08/2014
129. privind stabilirea apartenenței la domeniul public al Județului Bacău a construcțiilor realizate ca urmare a implementării proiectului Schi Parc Slănic Moldova SMIS 3393 14/08/2014
128. privind conferirea titlului de Cetățean de onoare al Județului Bacău doamnei Letiția Oprișan, artist plastic 14/08/2014
127. privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului Județean Bacău pe anul 2014 28/07/2014
126. privind trecerea unor terenuri aflate în domeniul public al județului Bacău din administrarea R.A. Aeroportul Internațional "George Enescu" Bacău în administrarea R.A. "Administrația română a serviciilor de trafic aerian" - ROMATSA 28/07/2014
125. privind aprobarea transformării Rețelei de case de Tip Familial „Pietricica” Comănești în Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică „Pietricica” din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău 28/07/2014
124. privind actualizarea Monografiei economico-militare a județului Bacău, adoptată prin Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 145 din 28.09.2012, modificată și actualizată prin Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 132 din 26.07.2013 28/07/2014
123. privind aprobarea „Strategiei județene antidrog pentru perioada 2014-2020” și a „Planului de acțiune pentru implementarea Strategiei județene antidrog în perioada 2014-2016 28/07/2014
122. privind stabilirea taxelor locale prevăzute de Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, aplicabile în anul 2015 28/07/2014
121. privind aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul II 2014 al Consiliului Județean Bacău 28/07/2014
120. privind aprobarea atribuirii unei licențe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public de persoane prin curse regulate speciale 28/07/2014
119. privind aprobarea devizului general actualizat pentru proiectul „Sistemul integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău” 28/07/2014
118. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați la faza de proiectare documentație de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul „Lucrări de intervenție la clădirea Vivariului Bacău” 28/07/2014
117. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați la faza de proiectare Proiect tehnic + detalii de execuție pentru obiectivul „Rețea canalizare nouă în cartierul Borzești, municipiul Onești” 28/07/2014
116. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați la faza de proiectare studiu de fezabilitate pentru obiectivul „Stație de epurare a apelor uzate în municipiul Onești 28/07/2014
115. privind aprobarea vânzării a câte 10 acțiuni deținute de către Județul Bacău la capitalul social al S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. către unele unități administrativ-teritoriale 28/07/2014
114. privind validarea mandatului de consilier județean al domnului ȘOVA SORIN 28/07/2014
113. privind modificarea statului de funcții la Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău 24/06/2014
112. privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor de pe teritoriul județului Bacău 24/06/2014
111. privind aprobarea „Strategiei județene de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2014-2020” și a „Planului Operațional de implementare a strategiei pentru perioada 2014-2020” 24/06/2014
110. privind acceptarea Comunei Pârjol în calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – A.D.I.B. 24/06/2014
109. privind soluționarea plângerii prealabile formulate de S.C.ROMTELECOM S.A. București împotriva Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 205/20.12.2013 privind stabilirea taxelor și tarifelor altele decât cele prevăzute de Legea 571/2013 privind Codul fiscal, aplicabile în anul 2014 24/06/2014
108. privind aprobarea atribuirii licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale pe unele trasee județene 24/06/2014
107. privind aprobarea modificării Programului de transport public de persoane prin servicii regulate în trafic județean, pentru perioada 2014-2019 24/06/2014
106. privind modificarea organigramei și a statului de funcții la Filarmonica „Mihail Jora” Bacău și la Spitalul Județean de Urgență Bacău, precum și modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Bibliotecii Județene „C. Sturdza” Bacău 24/06/2014
105. privind modificarea Actului Constitutiv al S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. 24/06/2014
104. privind darea în administrare către Consiliul Local al comunei Măgirești a unui sector din drumul județean DJ 117 A, de la km 8+885 la km 10+985, ce face lagătura între DN 2G (km 41+411) și localitatea Solonț 24/06/2014
103. privind acceptarea donației unui imobil situat în municipiul Bacău, strada Mărăști nr. 17, de la Fundația Hope and Homes For Children România 24/06/2014
102. privind aprobarea alipirii imobilelor cu numerele cadastrale 70550 și 66644, situate în strada Popa-Șapcă nr. 3, municipiul Bacău, județul Bacău 24/06/2014
101. privind prelungirea termenului Contractului de administrare nr. 5619/20.10.2004/2501/26.10.2004 încheiat între Județul Bacău și Consiliul Local Orbeni 24/06/2014
100. privind însușirea propunerii de concesionare a unui teren aflat în domeniul public al Județului Bacău și administrarea Regiei Autonome Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău 24/06/2014
99. privind constatarea vacantării mandatului de consilier județean al domnului Șapcă Nicu 24/06/2014
98. privind constituirea comisiei pentru inventarierea și preluarea de către Consiliul Județean Bacău a documentelor privind activitatea de proiectare, aflate în patrimoniul S.C. GENERAL PROIECT S.A. Bacău, pentru perioada 1990-2005 26/05/2014
97. privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a Județului Bacău: Document-cadru pentru perioada de programare 2014-2020 26/05/2014
96. privind aprobarea organizării și desfășurării proiectului „Toamna Bacoviană, ediția a IV-a” 26/05/2014
95. privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 64 din 20.04.2011 privind stabilirea nivelului minim al tarifelor de închiriere a spațiilor aflate în administrarea S.C.”PARC INDUSTRIAL HIT” S.R.L. Hemeiuș 26/05/2014
94. privind darea în administrarea Consiliului Local Găiceana a unui imobil aflat în domeniul public al județului Bacău 26/05/2014
93. privind modificarea categoriei funcționale a sectorului din drumul județean DJ 117 cuprins între km 36+867 și km 37+162 26/05/2014
92. privind respingerea plângerii prealabile formulate de primarul comunei Săucești împotriva Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 74 din 16.04.2014 privind aprobarea tarifelor pentru prestarea serviciilor de transport public de persoane pe unele trasee județene cuprinse în Programul de transport public județean pentru perioada 2014-2019 26/05/2014
91. privind aprobarea atribuirii licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale pe unele trasee județene 26/05/2014
90. privind validarea domnului Constantin Toma, subprefect al județului Bacău, ca membru de drept al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Bacău 26/05/2014
89. privind participarea Consiliului Județean Bacău la programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 26/05/2014
88. privind modificarea organigramei și a statului de funcții la Spitalul Județean de Urgență Bacău 26/05/2014
87. privind modificarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Bacău 26/05/2014
86. privind modificarea organigramei și a statului de funcții la unele instituții publice aflate în subordinea Consiliului Județean Bacău 26/05/2014
85. pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 119/2012 privind aprobarea criteriilor, procedurilor și atribuțiilor specifice funcției de administrator public al județului Bacău 16/04/2014
84. privind aprobarea Listei de investiții prioritare finanțate prin Programul Operațional Sectorial "Mediu" în sectorul apă/apă uzată 16/04/2014
83. privind mandatarea Președintelui consiliului județean pentru semnarea Acordului de principiu privind Lista de investiții prioritare finanțate prin Programul Operațional Sectorial "Mediu" în sectorul apă/apă uzată 16/04/2014
82. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții pe drumurile județene „Reabilitarea Podeț pe DJ 241, km.26+200, la Podu Turcului, jud. Bacău și pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 67 din 28.03.2014 16/04/2014
81. privind aprobarea cotizației pentru anul 2014 la patrimoniul „Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – A.D.I.B.” 16/04/2014
80. privind aprobarea participării Județului Bacău, prin Consiliul Județean Bacău, la proiectul „Programe de studii flexibile și competitive pentru IT&C în Regiunea de Dezvoltare Nord-Est (Compet IT&C)”, cod SMIS 138873, a cheltuielilor și activităților cu care va fi implicat Consiliul Județean Bacău în implementarea acestuia 16/04/2014
79. pentru modificarea hotărârii nr.119/2013 privind aprobarea participării Județului Bacău, prin Consiliul Județean Bacău, la proiectul „Îmbunătățirea capacității și calității sistemului de intervenție în situații de urgență în condiții de iarnă” și a cheltuielilor cu care va fi implicat Consiliul Județean Bacău în implementarea acestuia, cu modificările și completările ulterioare 16/04/2014
78. privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al S.C. Parc Industrial HIT S.R.L. 16/04/2014
77. privind aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul I 2014 al Consiliului Județean Bacău 16/04/2014
76. privind respingerea plângerii prealabile formulate de S.C. TRANS-LAS-COM S.R.L., județul Bacău și S.C. ZAHPOP TRANS S.R.L. județul Bacău, împotriva Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr.65 din 28.03.2014 privind aprobarea modificării programului de transport public de persoane prin servicii regulate în trafic județean, pentru perioada 2014-2019, aprobat prin Horărârea Consiliului Județean Bacău nr.187/17.12.2012, cu modificările și completările ulterioare 16/04/2014
75. privind aprobarea atribuirii unei licențe de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate, ca urmare a finalizării licitației de atribuire electronică a traseelor din data de 04.04.2014 16/04/2014
74. privind aprobarea tarifelor pentru prestarea serviciilor de transport public de persoane pe unele trasee județene cuprinse în Programul de transport public județean pentru perioada 2014-2019 16/04/2014
73. privind aprobarea modificării Programului de transport public de persoane prin servicii regulate în trafic județean, pentru perioada 2014-2019 16/04/2014
72. privind aprobarea „Raportului privind stadiul realizării măsurilor prevăzute în Planul de calitate a aerului pentru particule PM 10 în municipiul Bacău și comuna Letea Veche” 16/04/2014
71. pentru aprobarea Hărții strategice de zgomot a Aeroportului Internațional „George Enescu” Bacău 16/04/2014
70. privind efectuarea unei modificări în Programul de-investiții al bugetului propriu al Consiliului județean pe anul 2014 28/03/2014
69. privind constituirea unui drept de uz și a unui drept de servitute asupra terenului în suprafață de 0,5 mp., respectiv 1,6 mp., aflat în domeniul public al județului Bacău și în administrarea Centrului Militar Județean Bacău, în favoarea S.C. E.ON Moldova Distribuție S.A. 28/03/2014
68. la proiectul de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preempțiune de către Județul Bacău pentru cumpărarea imobilului „Palatul Știrbei și Parcul Știrbei" situat în orașul Darmănești, județul Bacău 28/03/2014
67. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții pe drumurile județene, „Reabilitare Podeț pe DJ 241, km.26+200, la Podu Turcului 28/03/2014
66. privind aprobarea contractului de asociere dintre Județul Bacău și Municipiul Moinești în scopul realizării în comun a obiectivului Transformare Club „Lira" în Casă de Cultură Municipală care să îndeplinească și rolul de centru zonal de cultură și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestui obiectiv 28/03/2014
65. privind aprobarea modificării Programului de transport public de persoane prin servicii regulate in trafic județean, pentru perioada 2014-2019, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr.187/17.12.2012, cu modificările și completările ulterioare 28/03/2014
64. privind aprobarea prelungirii valabilității licenței de traseu pentru prestarea serviciului de transport public de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Bacău-Nicolae Bălcescu 28/03/2014
63. privind aprobarea atribuirii licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale pe unele trasee județene 28/03/2014
62. pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr.33/2014 privind acordarea finanțărilor nerambursabile pentru activități nonprofit de interes public județean 28/03/2014
61. privind aprobarea continuării parteneriatului cu Universitatea „ Vasile Alecsandri" din Bacău în vederea derulării proiectului „ Centrul Europe Direct Bacău" 28/03/2014
60. privind asocierea Județului Bacău cu Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău pentru organizarea și desfășurarea proiectului "CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ DE ENERGETICĂ INDUSTRIALĂ, ediția a IX-a" 28/03/2014
59. cu privire la aprobarea actului adițional nr.6 la contractul-cadru de asociere privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean nr.33/17.03.2008 28/03/2014
58. privind organizarea rețelei școlare de învățământ special din județul Bacău pentru anul școlar 2014-2015 28/03/2014
57. privind plata cotizației anuale a Autorității Teritoriale de Ordine Publică Bacău către Asociația Națională a Autorităților Teritoriale de Ordine Publică, pentru anul 2014 28/03/2014
56. pentru modificarea art.7, alin.(3) din hotărârea Consiliului Județean Bacău nr.205/2013 privind stabilirea taxelor și tarifelor, altele decât cele prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aplicabile în anul 2014 28/03/2014
55. privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al R.A. Aeroportul Internațional "GEORGE ENESCU" Bacău 28/03/2014
54. privind aprobarea contului de încheiere al exercițiului bugetar pe anul 2013 al Consiliului Județean Bacău 28/03/2014
53. privind majorarea aportului Județului Bacău la capitalul social al S.C. "Centrul de Afaceri și Expozitional Bacău" S.A. 28/03/2014
52. privind aprobarea documentelor necesare demarării procedurii de licitație publică organizată în vederea atribuirii contractului de delegare a gestiunii serviciului de operare instalații deșeuri municipale în județul Bacău 28/03/2014
51. privind respingerea plângerii prealabile formulate de S.C. SERVSAL SA. Onești împotriva hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 192/2013 privind aprobarea documentelor necesare demarării procedurii de licitație publică organizată în vederea atribuirii contractului de delegare a gestiunii serviciului de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău 28/03/2014
50. pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 197 din 20.12.2013 privind încredințarea serviciului de interes economic general Regiei Autonome Aeroportul Internațional „George Enescu" Bacău 28/03/2014
49. pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean nr. 198 din 20.12.2013 privind asocierea Județului Bacău cu Municipiul Bacău și cu R.A. Aeroportul Internațional „George Enescu" Bacău, în scopul realizării și finanțării în comun a obiectivului „Modernizarea și Dezvoltarea Infrastructurii de Transport Aerian la Aeroportul Internațional „George Enescu" Bacău" 28/03/2014
48. privind neexercitarea dreptului de preempțiune de către județul Bacău pentru cumpărarea imobilului „Hotel Central” situat în municipiul Bacău, str. Nicolae Bălcescu nr. 8, județul Bacău 24/02/2014
47. privind modificarea statului de funcții la unele instituții publice aflate în subordinea Consiliului Județean Bacău 24/02/2014
46. privind stabilirea costurilor medii anuale pentru finanțarea serviciilor sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și ale persoanei adulte cu handicap, precum și a contribuției consiliilor locale la finanțarea acestor servicii 24/02/2014
45. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții pe drumurile județene, „Modernizare DJ 243B, Fântânele-Praja-Motoșeni, km 25+400-33+568, L=8,17 km” 24/02/2014
44. privind aprobarea indexării tarifelor pentru eliberarea licenței de traseu în vederea efectuării transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale în județul Bacău, stabilite prin Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 34/28.02.2013 24/02/2014
43. privind aprobarea modificării Programului de transport public de persoane prin servicii regulate în trafic județean, pentru perioada 2014-2019, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 187/17.12.2012, cu modificările și completările ulterioare 24/02/2014
42. privind aprobarea atribuirii licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale pe unele trasee județene 24/02/2014
41. privind aprobarea continuării parteneriatului cu Asociația Conștiința Europeană în vederea finanțării și realizării în comun a proiectului „Promovarea impactului acțiunilor Consiliului Județean Bacău asupra populației județului” 24/02/2014
40. privind asocierea Județului Bacău cu Asociația romano-catolicilor „Dumitru Martinaș” din Bacău pentru organizarea și desfășurarea proiectului „Clubul tânărului european” 24/02/2014
39. privind modificarea hotărîrii nr. 144/2009 pentru aprobarea proiectului „Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural-OBSERVATORUL ASTRONOMIC VICTOR ANESTIN BACĂU”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013, a cofinanțării cheltuielilor eligibile, a cheltuielilor neeligibile și a documentației tehnico-economice 24/02/2014
38. privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 20.000.000 lei 24/02/2014
37. privind aprobarea documentației tehnico-economice faza studiu de fezabilitate pentru obiectivul „Modernizarea și dezvoltarea Infrastructurii de Transport Aerian la Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău” 24/02/2014
36. privind modificarea Hotărârii nr. 119/28.06.2013 privind aprobarea participării Județului Bacău, prin Consiliul Județean Bacău, la proiectul „Îmbunătățirea capacității și calității sistemului de intervenție în situații de urgență în condiții de iarnă” și a cheltuielilor cu care va fi implicat Consiliul Județean Bacău în implementarea acestuia 24/02/2014
35. privind asocierea dintre Județul Bacău și Asociația Județeană de Fotbal Bacău, în vederea cofinanțării proiectului „Dezvoltarea și promovarea fotbalului de masă în județul Bacău” 24/02/2014
34. privind modificarea și completarea Contractului de Administrare nr. 5614/20.10.2004/15540/03.11.2004, încheiat între Consiliul Județean Bacău și Spitalul Județean de Urgență Bacău 24/02/2014
33. privind acordarea finanțărilor nerambursabile pentru activități nonprofit de interes public județean 24/02/2014
32. privind plata cotizației Județului Bacău către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST pentru anul 2014 24/02/2014
31. privind plata cotizației Consiliului Județean Bacău către Asociația Arhitecților Șefi de Județe pentru anul 2014 24/02/2014
30. privind plata cotizației Consiliului Județean Bacău către Asociația Directorilor Economici și Contabililor din Județele din România pentru anul 2014 24/02/2014
29. privind plata cotizației Consiliului Județean Bacău către Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est pentru anul 2014 24/02/2014
28. privind plata cotizației Consiliului Județean Bacău către Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România pentru anul 2014 24/02/2014
27. privind aprobarea prețurilor medii la principalele produse agricole pentru anul 2014, în județul Bacău 24/02/2014
26. privind constituirea comisiei de analiză și propunere a variantei optime privind stabilirea regimului juridic viitor al unor imobile din domeniul public al județului Bacău și aflate în administrarea S.C. "Parc Industrial HIT" S.R.L. 23/01/2014
25. privind aprobarea Planului de acțiune al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău pentru anul 2014 23/01/2014
24. privind respingerea plângerilor prealabile formulate de S.C. TRANSMOLDOVA S.R.L. Onești, județul Bacău împotriva Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 207 din 20.12.2013 privind aprobarea atribuirii licențelor de traseu operatorilor de transport desemnați câștigători ai traseelor din Programul de transport public județean de persoane prin curse regulate pentru perioada 01.01.2014-30.06.2019 în urma ședinței de atribuire electronice prin sistemul naționalz din data de 18.12.2013 23/01/2014
23. privind respingerea plângerii prealabile formulate de S.C. ALINTRANS S.R.L. Bacău, județul Bacău împotriva Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 207 din 20.12.2013 privind aprobarea atribuirii licențelor de traseu operatorilor de transport desemnați câștigători ai traseelor din Programul de transport public județean de persoane prin curse regulate pentru perioada 01.01.2014-30.06.2019 în urma ședinței de atribuire electronice prin sistemul național din data de 18.12.2013 23/01/2014
22. privind aprobarea atribuirii licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale pe unele trasee județene 23/01/2014
21. privind aprobarea Contractului – cadru de delegare a gestiunii serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate în județul Bacău pentru perioada 01.01.2014-30.06.2019 23/01/2014
20. privind aprobarea modificării Programului de transport public județean prin servicii regulate în trafic județean, pentru perioada 2014-2019, aprobat prin HCJ nr.187/17.12.2012 cu modificările și completările ulterioare 23/01/2014
19. privind repartizarea pe unități administrativ teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale statului pe anul 2014, precum și estimările pe anii 2015-2017 23/01/2014
18. privind aprobarea bugetului propriu al Consiliului Județean Bacău 23/01/2014
17. privind asocierea județului Bacău cu comuna Nicolae Bălcescu în vederea realizării obiectivului de investiții "Modernizare drumuri de interes local în localitatea Nicolae Bălcescu, comuna Nicolae Bălcescu" în lungime de 3073m. 23/01/2014
16. privind aprobarea cotizației pentru anul 2014 la patrimoniul „Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău” 23/01/2014
15. privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza de proiectare Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul „Lucrări de reparații capitale Ambulatoriul de specialitate Pediatrie – Realizare C.P.U.” 23/01/2014
14. privind aprobarea contractului de asociere pentru realizarea obiectivului "Extinderea și modernizarea Compartimentului de primire urgențe al Spitalului Municipal Onești”, precum și a documentației tehnico-economice – faza studiu de fezabilitate pentru acest obiectiv 23/01/2014
13. privind asocierea Județului Bacău cu Comuna Sărata pentru realizarea obiectivului „Modernizare drum acces zona „Sărata Băi”, comuna Sărata, județul Bacău” 23/01/2014
12. privind asocierea Județului Bacău cu Orașul Buhuși pentru realizarea obiectivului „Reabilitare și modernizare strada Al.I.Cuza, oraș Buhuși, județul Bacău” 23/01/2014
11. privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza de proiectare Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul „RK Căi de acces și alei pietonale în incinta Spitalului Județean de Urgență Bacău” 23/01/2014
10. privind aprobarea asocierii dintre Județul Bacău și Municipiul Onești în scopul realizării și finanțării în comun a obiectivului „Lucrări de modernizare la secțiile Medicină internă, Neurologie și ORL – Oftalmologie – Spitalul Municipal Onești” 23/01/2014
9. privind aprobarea asocierii Județului Bacău cu Municipiul Moinești în vederea realizării și finanțării în comun a obiectivului „Transformare Club „Lira” în Casa de Cultură Municipală care să îndeplinească și rolul de centru zonal de cultură” 23/01/2014
8. privind aprobarea asocierii dintre Județul Bacău și Orașul Tg. Ocna în scopul realizării și finanțării în comun a obiectivului de interes județean „Dezvoltarea și extinderea Centrului Balnear Parc Măgura prin valorificarea izvoarelor de apă minerală și a lacului cu apă sărată” 23/01/2014
7. privind stabilirea tarifelor pentru accesul cu telescaunul pe pârtia de schi Nemira din Slănic Moldova, în sezonul 2013-2014 23/01/2014
6. privind aprobarea tarifului unic pentru serviciile publice de alimentare cu apă potabilă și de canalizare 23/01/2014
5. privind avizarea Normelor de venit pentru persoanele fizice care realizează venituri comerciale, stabilite conform Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale OMFP nr. 2875/2011, pentru anul 2014 23/01/2014
4. privind actualizarea valorii redevențelor anuale pentru cabinetele medicale concesionate conform Hotărârii Guvernului nr. 884/2004, cu modificările și completările ulterioare, valabile în anul 2014 23/01/2014
3. privind indexarea taxelor de închiriere a unor imobile aflate în domeniul public sau privat al județului Bacău 23/01/2014
2. pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 13/31.01.2012 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 60.000.000 lei 23/01/2014
1. privind validarea mandatului de consilier județean al domnului Manolache S. Vasile 23/01/2014