Consiliul Judetean Bacau
Componență și conducere
Aparat de specialitate
Informații de interes public
Proiecte & Strategii
Finanțări nerambursabile
Finanțări rambursabile
Achiziții publice
Urbanism
Transport județean
TelVerde CSJ Bacau 0800800232

Hotarari ale Consiliului Judetean Bacau - anul 2011

Nr. Hotarare Data adoptarii Fisier
165. privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr.157/2007, cu modificările și completările ulterioare 21/12/2011
164. privind avizarea Normelor de venit pentru persoanele fizice care realizează venituri comerciale, stabilite conform Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale OMFP nr. 2875/2011, pentru anul 2012 21/12/2011
163. privind preluarea de către Consiliul Județean Bacău a finanțării Scolii de Arte si Meserii nr.22 Bacău de la Consiliul Local al Municipiului Bacău 21/12/2011
162. privind aprobarea actualizării tarifului propus pe traseul județean nr.22 Bacau-Cleja cuprins in Programul de transport public județean de persoane prin curse regulate, pentru perioada 1 Iulie 2008 -30 aprilie 2013, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr.162/ 08.12.2008, cu modificările si completările ulterioare 21/12/2011
161. privind aprobarea atribuirii licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane , prin curse regulate speciale, pe cinci trasee județene 21/12/2011
160. privind aprobarea retragerii licenței de traseu operatorului de transport S.C. GRUP ATYC S.R.L. Targoviste, jud. Dambovita - deservent al traseului județean nr. 60 N. Balcescu - Bacău, cuprins in Programul de transport persoane prin servicii regulate in trafic județean, pentru perioada 1 iulie 2008 - 30 aprilie 2013 21/12/2011
159. privind aprobarea efectuării în anul 2012 a concediului de odihnă anual neefectuat în anul 2011 de către Președintele și Vicepreședinții Consiliului Județean Bacău 21/12/2011
158. privind aprobarea Planurilor de măsuri și acțiuni ale Centrului Operațional Județean și ale Serviciului Protecție, Pregătire și Educație Preventivă a Populației din cadrul Inspecției de Prevenire, aflate în structura Inspectoratului pentru Situații de Urgență Maior Constantin Ene al Județului Bacău, pentru anul 2012 21/12/2011
157. privind aprobarea trecerii unor imobile aflate în administrarea Serviciului Public Județean de Drumuri Bacău, din domeniul public al Județului Bacău în domeniul privat al acestuia în vederea casării 21/12/2011
156. privind modificarea categoriei functionale a unor drumuri judetene 21/12/2011
155. privind acceptarea unor unități administrativ - teritoriale din Județul Bacău, în calitate de membri ai Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău - A.D.LB. 21/12/2011
154. pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr.215/22.11.2010 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul EXTINDERE REȚEA CANALIZARE MUNICIPIUL ONEȘTI, JUDEȚUL BACĂU, ÎN CARTIERELE BUHOCI, 6 MARTIE ȘI CUCIUR și aprobarea devizului general actualizat aferent acestui obiectiv 21/12/2011
153. privind aprobarea prețurilor medii la principalele produse agricole pentru anul 2012, în județul Bacău 21/12/2011
152. privind stabilirea taxelor și tarifelor altele decât cele prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aplicabile în anul 2012 21/12/2011
151. privind aprobarea contului de execuție bugetara pe trimestrul IV 2011 al Consiliului Județean Bacău 21/12/2011
150. privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului Județean Bacău pe anul 2011 21/12/2011
149. privind acordarea Premiului de excelență scriitorului Sergiu Adam 21/12/2011
148. privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului Județean Bacău pe anul 2011, precum și repartizarea pe unități administrativ- teritoriale a Sumelor alocate din impozitul pe venit pentru cofînanțarea proiectelor de infrastructura locala 22/11/2011
147. privind aprobarea parteneriatului dintre Unitatea Administrativa Teritoriala Județul Bacău si Unitatea Administrativa Teritoriala Oraș Slanic Moldova in vederea finanțării si realizării in comun a Proiectului „SCHI PARC Slanic Moldova" 14/11/2011
146. la proiectul de hotărâre privind aprobarea efectuării demersurilor pentru obținerea autorizațiilor de securitate la incendiu și de protecție civilă de către Complexul Muzeal de Științele Naturii „Ion Borcea" Bacău pentru imobilul situat în str. Aleea Parcului nr. 9, Bacău 14/11/2011
145. privind aprobarea înființării Centrelor de Servicii Sociale „Alexandra" Onești si „Ghiocelul" Bacău prin reorganizarea centrelor rezidențiale de tip clasic din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău 14/11/2011
144. privind modificarea statului de funcții la unele instituții publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Bacău 14/11/2011
143. privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice în anul 2012 pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Bacău și Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Bacău 14/11/2011
142. privind transformarea unei funcții publice in statul de funcții al Camerei Agricole Județene Bacău 14/11/2011
141. privind asocierea Județului Bacău cu Universitatea „George Bacovia" Bacău și Centrul de Cultură "George Apostu" Bacău, pentru organizarea și desfășurarea proiectului "SIMPOZIONUL NAȚIONAL DE ESTETICĂ, ediția a XVII-a" 14/11/2011
140. privind validarea mandatului de consilier județean al domnului Grițcu Gabriel 14/11/2011
139. privind participarea Județului Bacău la organizarea Ediției a Vlll-a (2011) a FORUMULUI REGIONAL DE INVESTIȚII NORD-EST ROMÂNIA 12/10/2011
138. privind aprobarea atribuirii serviciului de transport public de persoane prin servicii regulate si a licenței de traseu pentru traseul județean nr.37 " Bacău - Mărgineni - Pct.Stejaru ( Podiș ) " 12/10/2011
137. privind aprobarea modificării " Programului de transport public de persoane prin servicii regulate in trafic județean , pentru perioada 01 Iulie 2008 - 30 Aprilie 2013 " 12/10/2011
136. privind acordarea Premiului de excelență antrenorului emerit Petrea Zaharioaia 12/10/2011
135. privind acordarea Premiului de excelență profesorului universitar doctor Victor Blănuță 12/10/2011
134. privind aprobarea contului de execuție bugetara pe trimestrul III 2011 al Consiliului Județean Bacău 12/10/2011
133. HOTĂRÂRE privind rectificarea unor capitole de cheltuieli din bugetul propriu al Consiliului Județean Bacău pe anul 2011 12/10/2011
132. HOTĂRÂRE privind modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Județean Bacău 25/28.02.2011 12/10/2011
131. HOTĂRÂRE privind aprobarea criteriilor de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru personalul din cadrul Spitalului Județean de Urgență Bacău și Spitalului de Pediatrie Bacău 12/10/2011
130. privind aprobarea propunerii de desființare și reorganizare a Spitalului de Pediatrie Bacău în cadrul Spitalului Județean de Urgență Bacău 28/09/2011
129. privind darea în administrare a unor imobile către Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr. 1 Bacău, Școala Maria Montessori Bacău și Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr. 2 Comănești 28/09/2011
128. privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale ordonatorilor terțiari de credite înființați prin reorganizarea învățământului special 28/09/2011
127. privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului Județean Bacău, pe anul 2011 28/09/2011
126. privind modificarea Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 10/2011 privind organizarea concursului de proiecte de management în vederea încredințării managementului la Complexul Muzeal “Iulian Antonescu” Bacău, instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean Bacău 28/09/2011
125. privind modificarea componenței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism 28/09/2011
124. pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 120/2011 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 164/2008 privind aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Județean Bacău și Consiliului Local al orașului Slănic Moldova în vederea finanțării și realizării în comun a proiectului "Schi Parc Slănic Moldova" 28/09/2011
123. privind asocierea Județului Bacău cu Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău – Facultatea de Litere, pentru organizarea și desfășurarea proiectului „Bacău, capitala poeziei românești” 28/09/2011
122. privind aprobarea constituirii la nivelul județului Bacău a Comisiei paritare, în scopul formulării de propuneri de atribuire a serviciului de transport public de persoane prin curse regulate și de atribuire a licențelor de traseu 28/09/2011
121. privind aprobarea atribuirii licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane, prin curse regulate speciale, pe șase trasee județene 28/09/2011
120. privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 164/2008 privind aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Județean Bacău și Consiliului Local al orașului Slănic Moldova în vederea finanțării și realizării în comun a proiectului "Schi Parc Slănic Moldova" 15/09/2011
119. privind aprobarea modificării „Programului de transport public de persoane prin servicii regulate în trafic județean, pentru perioada 01 iulie 2008 – 30 aprilie 2013” 15/09/2011
118. privind aprobarea participării județului Bacău, în calitate de membru fondator, la înființarea „Asociației de Dezvoltare a Zonelor Piscicole din județul Bacău” 15/09/2011
117. privind modificarea organigramei și a statului de funcții la Spitalul Județean de Urgență Bacău 22/08/2011
116. privind aprobarea protocolului de colaborare între Consiliul Județean Bacău și Ministerul Administrației și Internelor - Direcția Generală Anticorupție privind promovarea unor mesaje cu conținut informativ-preventiv anticorupție 22/08/2011
115. privind asocierea Județului Bacău cu Sport Club Municipal Bacău pentru organizarea și desfășurarea proiectului „Cupa Consiliului Județean Bacău – D.S.J. Bacău – S.C.M Bacău 2011, ediția a II-a, concurs de tenis” 22/08/2011
114. privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 10/2007 privind aprobarea „Regulamentului de acordare a sprijinului financiar pentru tinerii studenți din județul Bacău care efectuează stagii de pregătire în străinătate” precum și a „Contractului pentru acordarea de sprijin financiar beneficiarilor de burse în străinătate” modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 119/2008 22/08/2011
113. privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 20/2002 privind instituirea și acordarea premiului de excelență și a premiilor pentru performanțe deosebite, cu modificările și completările ulterioare 22/08/2011
112. privind modificarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Bacău 22/08/2011
111. privind modificarea statului de funcții la unele instituții publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Bacău 22/08/2011
110. privind aprobarea planului operativ de acțiune pentru combaterea înzăpezirii, poleiului și a gheții pe drumurile județene pentru iarna 2011-2012 22/08/2011
109. privind stabilirea taxelor de frecvență a cursurilor Școlii Populare de Arte și Meserii Bacău, pentru anul școlar 2011 – 2012 22/08/2011
108. privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului Județean Bacău precum și repartizarea unor sume din fondul de rezervă bugetară pe anul 2011 22/08/2011
107. privind transformarea unor funcții publice în statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bacău 21/07/2011
106. privind aprobarea modificării "Programului de transport public de persoane prin servicii regulate în trafic județean, pentru perioada 1 iulie 2008 - 30 aprilie 2013" 21/07/2011
105. privind modificarea inventarului domeniului public al județului aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 89 din 20.12.1999 cu modificările și completările ulterioare 21/07/2011
104. privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului Județean Bacău precum și repartizarea unor sume din fondul de rezervă bugetară pe anul 2011 21/07/2011
103. privind aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul II 2011 al Consiliului Județean Bacău 21/07/2011
102. pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 46/31.03.2011 privind cofinanțarea activității Centrului de zi pentru copilul cu dizabilități Onești din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău în anul 2011 21/07/2011
101. privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul „Amenajare și modernizare maternitate - Spitalul Județean de Urgență Bacău” 21/07/2011
100. privind constituirea unui drept de servitute de trecere gratuită prin curtea Spitalului Județean de Urgență Bacău 21/07/2011
99. privind modificarea organigramei și a statului de funcții la Spitalul de Pediatrie Bacău 21/07/2011
98. privind aprobarea contribuției proprii a Spitalului Județean de Urgență Bacău la valoarea cheltuielilor eligibile și finanțării cheltuielilor neeligibile ale proiectului "Eficientizarea serviciilor medicale oferite de Spitalul Județean de Urgență Bacău" 27/06/2011
97. privind organizarea referendumului local în vederea consultării cetățenilor din județul Bacău privind desființarea Județului Bacău 27/06/2011
96. privind completarea "Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, în județul Bacău, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 53/2008 22/06/2011
95. privind aprobarea proiectului "Promovarea produselor piscicole și de acvacultură" și a cheltuielilor legate de acesta, finanțat prin Programul Operațional pentru pescuit 2007-2013, Axa Prioritară 3, Măsura 3.4. "Dezvoltarea de noi piețe și campanii de promovare" 22/06/2011
94. privind aprobarea modificării „Programului de transport public de persoane prin servicii regulate în trafic județean, pentru perioada 01 Iulie 2008 – 30 Aprilie 2013” 22/06/2011
93. privind menținerea valabilității „Programului de transport public de persoane prin servicii regulate în trafic județean, pentru perioada 01 Iulie 2008 – 30 Iunie 2011” până la data de 30.04.2013 22/06/2011
92. privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor de pe teritoriul județului Bacău 22/06/2011
91. privind modificarea statului de funcții la unele instituții publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Bacău 22/06/2011
90. privind transformarea unor funcții publice în statul de funcții al Camerei Agricole Județene Bacău 22/06/2011
89. privind aprobarea „Programului județean de refacere a plantațiilor de pomi fructiferi pe lângă școlile din mediul rural” 22/06/2011
88. privind solicitarea adresată Guvernului României de trecere a unui imobil din administrarea S.C. Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România S.A. în administrarea Serviciului Public Județean de Drumuri Bacău 22/06/2011
87. privind aprobarea demarării proiectului de parteneriat public-privat „Modernizarea și dotarea buncărului de iradiere din Compartimentul de Cobaltoterapie al Spitalului Județean de Urgență Bacău” 22/06/2011
86. privind aprobarea Studiului de Fezabilitate reactualizat si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Schi Parc Slănic Moldova" 30/05/2011
85. pentru aprobarea „Raportului privind realizarea măsurilor prevăzute în Programul de gestionare a calității aerului pentru pulberi PM 10 în municipiul Bacău și comuna Letea Veche" 30/05/2011
84. privind aprobarea asocierii în vederea realizării proiectului „Grup local pentru gestionarea durabilă a fondului piscicol în județul Bacău - Zona Colonești - Răchitoasa - Motoșeni" din cadrul Programului Operațional pentru Pescuit 2007 - 2013, Axa Prioritară 5, prin Măsura 5.1, Acțiunea l „Sprijin pentru înființarea parteneriatelor public-private și elaborarea strategiilor de dezvoltare integrată a zonelor pescărești" 30/05/2011
83. privind asocierea Județului Bacău cu Asociația Culturală "Floricica" pentru organizarea și desfășurarea proiectului "Festival de interpretare instrumentală și vocală a cântecului popular românesc pentru copii și tineri - Bobocel de la Bacău - ",ediția a IX-a. 30/05/2011
82. privind aprobarea continuării parteneriatului cu Universitatea „ Vasile Alecsandri" din Bacău în vederea derulării proiectului „ Centrul Europe Direct Bacău" 30/05/2011
81. privind plata cotizației Consiliului Județean Bacău către Asociația Directorilor Economici și Contabililor din Județele din România 30/05/2011
80. privind stabilirea impozitelor și taxelor locale prevăzute de Legea n r. 571/2003 privind Codul fiscal, aplicabile în anul 2012 30/05/2011
79. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza PTh, pentru obiectivul de investiții "Extindere alimentare cu energie electrică sat Rădeana, comuna Ștefan cel Mare, județul Bacău" 30/05/2011
78. privind aprobarea asocierii Județului Bacău cu Comuna Ștefan cel Mare în scopul realizării obiectivului de investiții "Extindere alimentare cu energie electrică în satul Rădeana, comuna Ștefan cel Mare" 30/05/2011
77. privind asocierea Județului Bacău cu Orașul Dărmănesti, în vederea finanțării și realizării în comun a lucrărilor de investiții „ Reabilitare și modernizare drumuri locale - cartier Plopu, Oraș Dărmănesti,lungime 1,84 km." 30/05/2011
76. privind modificarea statului de funcții la Complexul Muzeal „Iulian Antonescu" Bacău 30/05/2011
75. privind aprobarea rezultatului final al sesiunii de evaluare, a Proiectului de management admis și a duratei pentru care se va încheia Contractul de management la Filarmonica "Mihail Jora" Bacău, instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean Bacău 30/05/2011
74. privind trecerea unor drumuri județene aflate în domeniul public al Județului Bacău din administrarea Serviciului Public Județean de Drumuri Bacău în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului 30/05/2011
73. privind aprobarea rezultatului final al sesiunii de evaluare, a Proiectului de management admis și a duratei pentru care se va încheia Contractul de management la Complexul Muzeal de Științele Naturii „Ion Borcea" Bacău, instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean Bacău 30/05/2011
72. pentru aprobarea Regulamentului de organizare si funcționare a R. A. AEROPORTUL INTERNATIONAL "GEORGE ENESCU" Bacău 30/05/2011
71. privind aprobarea Actului adițional nr.2 la Contractul de concesiune de lucrări publice în vederea modernizării și operării Aeroportului Internațional „George Enescu" Bacău 30/05/2011
70. privind transmiterea în folosință gratuită a unor spații din incinta Complexului Muzeal "Iulian Antonescu" Bacău Bibliotecii Județene "Costache Sturdza" Bacău 30/05/2011
69. privind soluționarea plângerii prealabile formulate de S.C. ROMTELECOM S.A. București împotriva Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr.194/13.12.2010 privind stabilirea taxelor și tarifelor altele decât cele prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aplicabile în anul 2011 30/05/2011
68. privind constatarea vacantării mandatului de consilier județean al domnului Pricope Corneliu 30/05/2011
67. privind alegerea vicepreședintelui Consiliului Județean Bacău 30/05/2011
66. privind validarea mandatului de consilier județean al domnului Șova Sorin 30/05/2011
65. privind asocierea județului Bacău cu Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău - Facultatea de Științe, pentru organizarea și desfășurarea proiectului "Conferința națională de Matematică și Informatică - Gheorghe Vrânceanu - cu participare internațională, 2011/Gheorghe Vrânceanu Național Conference on Mathematics and Informatics 2011 (CNMIPI/2011)", ediția a III-a 20/04/2011
64. privind stabilirea nivelului minim al tarifelor de închiriere a spațiilor aflate în administrarea S.C. PARC INDUSTRIAL HIT S.R.L Hemeiuș 20/04/2011
63. privind aprobarea actului adițional nr .2 la Contractul de administrare nr. 3614/108/26.04.2007 încheiat între Județul Bacău și S.C. PARC INDUSTRIAL HIT S.R.L Hemeiuș 20/04/2011
62. privind desemnarea domnului Bondor Silviu – consilier județean ca membru în Comisia de Protecție Socială, Sănătate și Ocrotirea unor Categorii de Persoane din cadrul Consiliului Județean Bacău 20/04/2011
61. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici revizuiți – faza Proiect tehnic la obiectivul „Extindere Compartiment de Primire - Urgențe la Spitalul Municipal de Urgență Moinești” 20/04/2011
60. privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului Județean Bacău pe anul 2011 20/04/2011
59. privind aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul I 2011 al Consiliului Județean Bacău 20/04/2011
58. privind aprobarea contului de încheiere al exercițiului bugetar pe anul 2010 al Consiliului Județean Bacău 20/04/2011
57. privind aprobarea Planului de acțiune al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău pentru anul 2011 20/04/2011
56. privind aprobarea componenței Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Bacău 20/04/2011
55. privind aprobarea finanțărilor nerambursabile pentru activități nonprofit de interes public județean 20/04/2011
54. privind aprobarea trecerii unor imobile din domeniul public în domeniul privat al Județului Bacău în vederea casării acestora 20/04/2011
53. privind participarea Județului Bacău la Programul de stimulare a înnoirii parcului auto național 20/04/2011
52. privind modificarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Bacău 20/04/2011
51. privind soluționarea plângerii prealabile formulate de S.C. Zahpop Trans S.R.L. Moinești pentru revocarea parțială a Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr.28/ 28.02.2011 privind aprobarea modificării „Programului de transport public de persoane prin servicii regulate în trafic județean pentru perioada 01.07.2008 – 30.06.2011” 20/04/2011
50. privind constatarea vacantării mandatului de consilier județean al domnului Huiban Nicolae 20/04/2011
49. privind aprobarea parteneriatului între Județul Bacău, Municipiul Bacău și Uniunea Scriitorilor din România, filiala Bacău în vederea organizării și desfășurării proiectului „Toamnă Bacoviană – 130 de ani de la nașterea poetului George Bacovia” 31/03/2011
48. privind neexercitarea dreptului de preempțiune de către Județul Bacău pentru cumpărarea imobilului compus din construcție și teren, situat în Municipiul Bacău, strada Vasile Alecsandri nr.7, Județul Bacău 31/03/2011
47. privind stabilirea contribuției consiliilor locale la finanțarea activității de asistență socială în baza costurilor medii anuale pentru persoana cu handicap 31/03/2011
46. privind aprobarea cofinanțării activității Centrului de zi pentru copilul cu dizabilități Onești din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău, în anul 2011 31/03/2011
45. privind asocierea Județului Bacău cu Inspectoratul Școlar al Județului Bacău și Colegiul Național „Vasile Alecsandri” Bacău pentru organizarea și desfășurarea „Simpozionului județean de matematică – Quo vadis matematica?, ediția a II-a, 2011” 31/03/2011
44. privind aprobarea cotizației pentru anul 2011 la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – A.D.I.B. 31/03/2011
43. privind aprobarea cotizației pentru anul 2011 la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău 31/03/2011
42. privind plata cotizației Consiliului Județean Bacău către „Asociația arhitecților șefi de județ” 31/03/2011
41. privind transformarea unei funcții publice în statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bacău 31/03/2011
40. privind transformarea unei funcții publice în statul de funcții al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Bacău 31/03/2011
39. privind aprobarea Caietului de obiective ce stă la baza întocmirii Proiectului de management în vederea încheierii unui nou Contract de management pentru Filarmonica „Mihail Jora” Bacău, instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean Bacău 31/03/2011
38. privind aprobarea Caietului de obiective ce stă la baza întocmirii Proiectului de management în vederea încheierii unui nou Contract de management pentru Complexul Muzeal de Științele Naturii „Ion Borcea” Bacău, instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean Bacău 31/03/2011
37. privind aprobarea rezultatelor evaluării managementului la instituții publice de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Județean Bacău 31/03/2011
36. privind aprobarea înființării S.C.„Centrul de Afaceri și Expozițional Bacău” S.A. 31/03/2011
35. privind acordarea Premiului de excelență scriitorului Viorel Savin 31/03/2011
34. pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 195/13.12.2010 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a Indicatorilor tehnico-economici și a Politicii de tarifare pentru Proiectul „Extindere și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău” 04/03/2011
33. privind neexercitarea dreptului de preempțiune de către Județul Bacău pentru cumpărarea imobilului compus din construcție și teren, situat în Municipiul Bacău, strada Mihail Kogălniceanu nr.12 (fostă Gheorghe Vrănceanu nr. 44) Județul Bacău 28/02/2011
32. privind aprobarea organigramei și statului de funcții la unele instituții publice de cultură și servicii publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Bacău 28/02/2011
31. privind modificarea Planului de ocupare a funcțiilor publice în anul 2011 pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Bacău, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 200/2010 28/02/2011
30. privind încetarea contractului de management a Directorului Complexului Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău 28/02/2011
29. privind aprobarea și actualizarea unor tarife propuse de trei operatori de transport pentru unele trasee județene cuprinse în „Programul de transport public județean prin servicii regulate pentru perioada 01 iulie 2008 – 30 iunie 2011” 28/02/2011
28. privind aprobarea modificării „Programului de transport public de persoane prin servicii regulate în trafic județean, pentru perioada 01 Iulie 2008 – 30 Iunie 2011 28/02/2011
27. pentru modificarea Acordului de asociere încheiat între Consiliul Județean Bacău și Consiliul local al Municipiului Bacău în vederea derulării în comun a proiectului „Centru de Afaceri și Expoziții” aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 3 din 25.01.2005 28/02/2011
26. privind asocierea dintre Județul Bacău și Clubul Sportiv „X-cape” Bacău în vederea cofinanțării proiectului “A III-a Etapă Europeană de ENDURO” 28/02/2011
25. privind asocierea dintre Județul Bacău și Asociația Club Sportiv Rally Spirit Onești în vederea cofinanțării proiectului “RALIUL MOLDOVEI-BACĂU 2011” 28/02/2011
24. privind asocierea dintre Județul Bacău și Asociația Județeană de Fotbal Bacău, în vederea finanțării proiectului pentru susținerea selecționatei Under 16 în campionatul național al selecționatelor județene (SEZONUL 2011-2012), proiect destinat juniorilor născuți în anul 1996 28/02/2011
23. privind soluționarea plângerii prealabile formulată de Prefectul Județului Bacău pentru revocarea Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr.183/2010 28/02/2011
22. privind plata contribuției Consiliului Județean Bacău la Fondul de Dezvoltare Regională pentru anul 2011 28/02/2011
21. privind plata cotizației Consiliului Județean Bacău către Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România pentru anul 2011 28/02/2011
20. privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului Județean Bacău pe anul 2011 28/02/2011
19. privind constatarea încetării mandatului de vicepreședinte al Consiliului Județean Bacău, al domnului Bondor Silviu, înainte de termen 28/02/2011
18. privind modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 41/30.03.2010 privind aprobarea proiectului "Achiziționare echipamente specifice pentru îmbunătățirea capacității și calității sistemului de intervenție în situații de urgență acordării asistenței medicale de urgență și a primului ajutor calificat in regiunea Nord-Est"(cererea de finanțare nr.2, actualizata), a cheltuielilor si a activităților legate de proiect ce revin județului Bacău, cu modificările si completările ulterioare 28/01/2011
17. Privind soluționarea plângerii prealabile formulate împotriva H.C.J. nr. 182/22.1 1.2010 pentru abrogarea hotărârii Consiliului Județean nr. 1 4/2008 privind aprobarea de principiu a vânzării spațiilor proprietate privată a Județului Bacău, cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical și a inițierii procedurilor în acest sens. 28/01/2011
16. pentru aprobarea solicitării formulate de către Municipiul Bacău privind acordarea acceptului în vederea realizării obiectivului „Alimentare cu energie electrică a Centrului de Afaceri și Expoziții Bacău." 28/01/2011
15. privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Bacău și al Spitalului de Pediatrie Bacău pe anul 2011 22/01/2011
14. privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a Sumelor defalcate din unele venituri ale statului pe anul 2011 precum si din fondul de rezerva al Consiliului Județean pentru unele autorități afectate de calamități 22/01/2011
13. cu privire la adoptarea bugetului propriu al Consiliului Județean Bacău,pe anul 2011 22/01/2011
12. privind privind acordarea unui ajutor financiar Comunei Zemeș pentru înlăturarea efectelor exploziei din data de 08.12.2010 22/01/2011
11. privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării managementului la instituții publice de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Județean Bacău 22/01/2011
10. privind organizarea concursului de proiecte de management în vederea încredințării managementului la Complexul Muzeal „Iulian Antonescu" Bacău, instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean Bacău 22/01/2011
9. privind asocierea de principiu a Județului Bacău cu Orașul Dărmănești, în vederea finanțării și realizării în comun a lucrărilor de investiții „ Reabilitare si modernizare Strada Plopu (DC 149), lungime 1,6 km" 22/01/2011
8. privind aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare între Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și Consiliul Județean Bacău 22/01/2011
7. privind aprobarea asocierii de principiu a Județului Bacău cu Comuna Ștefan cel Mare în vederea realizării în comun a lucrărilor de investiții „Extindere alimentare cu energie electrică în satul Rădeana comuna Ștefan cel Mare, județul Bacău " 22/01/2011
6. privind aprobarea închirierii unui spațiu în suprafață de l mp. aparținând domeniului public al județului Bacău și aflat în administrarea Spitalului Județean de Urgență Bacău 22/01/2011
5. privind însușirea Raportului de evaluare a bunurilor donate Județului Bacău de către Asociația „Trust Orfelinat Ungureni" și trecerea clădirilor și terenurilor în domeniul public al Județului și a celorlalte bunuri în domeniul privat al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău 22/01/2011
4. privind actualizarea valorii redevențelor anuale pentru cabinetele medicale concesionate conform Hotărârii Guvernului nr. 884/2004, cu modificările și completările ulterioare, valabile în anul 2011 22/01/2011
3. privind indexarea taxelor de închiriere a unor imobile aflate în domeniul public sau privat al județului Bacău 22/01/2011
2. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „înlocuire a patru lifturi la Pavilionul medico-chirurgical al Spitalului Județean de Urgenta Bacău" 22/01/2011
1. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, la faza de Proiect tehnic si detalii de execuție, pentru obiectivul de investiție „Consolidare si modernizare Depozit zonal Crucea Roșie - Municipiul Bacău, Județul Bacău" 22/01/2011