Consiliul Judetean Bacau
Componență și conducere
Aparat de specialitate
Informații de interes public
Proiecte & Strategii
Finanțări nerambursabile
Finanțări rambursabile
Achiziții publice
Urbanism
Transport județean
TelVerde CSJ Bacau 0800800232

Hotarari ale Consiliului Judetean Bacau - anul 2010

Nr. Hotarare Data adoptarii Fisier
218. privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judetean Bacau pe anul 2010 29/12/2010
217. pentru modificarea art.8, alin.(3) din Anexa 2 la Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 141/2008 privind Proiectul „Ghiozdanul școlarului" din cadrul Programului de susținere a învățământului preșcolar și școlar clasele I- VIII din mediul rural și școlile de Artă și Meserii din județul Bacău 22/12/2010
216. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați la obiectivul Consolidare si modernizare Centru pentru acțiuni de salvare si prevenire a dezastrelor, corp A, B - clădirea fostei Biblioteci Județene Bacău 22/12/2010
215. privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul "EXTINDERE REȚEA CANALIZARE MUNICIPIUL ONEȘTI, JUDEȚUL BACĂU, IN CARTIERELE BUHOCI, 6 MARTIE SI CUCIUR" 22/12/2010
214. privind avizarea propunerilor Normelor de venit pentru anul 2011, pentru contribuabilii autorizați și care realizează venituri din activități independente și își desfășoară activitatea singuri într-un punct fix sau ambulant 22/12/2010
213. privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului Județean Bacău pe anul 2010 22/12/2010
212. pentru aprobarea Documentului de poziție privind modul de implementare a proiectului „Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău" 22/12/2010
211. privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, a Planului anual de evoluție a tarifelor și taxelor precum și a cofinanțării proiectului „Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în Județul Bacău" 22/12/2010
210. privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiție « Reamenajare intrare principala la Spitalul de Pediatrie Bacău » 13/12/2010
209. privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Bacău și al Spitalului de Pediatrie Bacău pe anul 2010 13/12/2010
208. pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 183 din 22.11.2010 privind aprobarea taxelor speciale pentru activitățile de stare civilă și evidența persoanei prestate de către Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Bacău, în anul 2011 13/12/2010
207. privind aprobarea avizelor eliberate de Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului și Urbanism 13/12/2010
206. privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr.l 10/2010 privind aprobarea Mașter Planului Sistem de Management Integrat aî Deșeurilor in județul Bacău și a Listei de investiții prioritare pentru sectorul deșeuri la nivelul județului Bacău 13/12/2010
205. privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Bacău pentru cumpărarea imobilului compus din construcție și teren, situat în Municipiul Bacău, strada Mihail Kogălniceanu nr.12 (fostă Gheorghe Vrânceanu nr. 44) Județul Bacău 13/12/2010
204. privind aprobarea Planului de masuri si actiuni al Serviciului de Protectie Civila din cadrul Inspectiei de Prevenire si a Planului de masuri si actiuni al centrului Operational Judetean, din structura Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Maior Constantin Ene” al Judetului Bacau, pentru anul 2011 13/12/2010
203. privind aprobarea Strategiei de dezvoltare durabilă a județului Bacău 13/12/2010
202. pentru modificarea Contractului de dare în folosință gratuită, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean nr.89/2009 privind darea în folosință gratuită municipiului Bacău a 50% din imobilul „Centru pentru acțiuni de salvare și prevenire a dezastrelor - fosta clădire a Bibliotecii Județene Bacău" 13/12/2010
201. privind aprobarea efectuării în anul 2011 a concediului de odihnă anual neefectuat în anul 2010 de către Președintele și Vicepreședinții Consiliului Județean Bacău 13/12/2010
200. privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice în anul 2011 pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Bacău, Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Bacău și Camera Agricolă Județeană Bacău 13/12/2010
199. privind modificarea statului de funcții la unele instituții publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Bacău 13/12/2010
198. privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bacău 13/12/2010
197. privind modificarea organigramei si statului de funcții la Spitalul Județean de Urgenta Bacău 13/12/2010
196. privind înființarea pe lângă Consiliul Județean Bacău a Comisiei de reconstituire a vechimii în muncă 13/12/2010
195. privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a Indicatorilor tehnico-economici si a Politicii de tarifare pentru Proiectul "Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in județul Bacău" 13/12/2010
194. privind stabilirea taxelor și tarifelor altele decât cele prevăzute de Legea n r. 571/2003 privind Codul fiscal, aplicabile în anul 2011 13/12/2010
193. privind conferirea titlului de Cetatean de Onoare al judetului Bacau domnului Ioan Maric 13/12/2010
192. privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului Județean Bacău pe anul 2010, precum și repartizarea pe unități administrativ- teritoriale a Sumelor alocate din impozitul pe venit pentru cofinanțarea proiectelor de infrastructura locala 09/12/2010
191. privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bacău 22/11/2010
190. privind modificarea statului de funcții la Complexul Muzeal „Iulian Antonescu" Bacău 22/11/2010
189. privind aprobarea indexării tarifelor pentru eliberarea licenței de traseu in vederea efectuării transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale, in județul Bacău, stabilite prin H.C.J. Bacău nr.168 /19.10.2009 22/11/2010
188. privind aprobarea avizelor eliberate de Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului și Urbanism 22/11/2010
187. privind mandatarea reprezentantului Consiliului Județean Bacău în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău să voteze aprobarea Mașter Planului în sectorul apă și apă uzată din județul Bacău în Adunarea Generală a Asociației 22/11/2010
186. privind aprobarea Studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare și a Contractului de delegare directă a gestiunii acestui serviciu 22/11/2010
185. privind aprobarea cofinantării proiectului „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău" 22/11/2010
184. privind aprobarea Regulamentului și a Caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, precum și a Indicatorilor de performanță a serviciului 22/11/2010
183. privind aprobarea taxelor speciale pentru activitățile de stare civilă și evidența persoanei prestate de către Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Bacău, pentru anul 2011 22/11/2010
182. pentru abrogarea hotărârii Consiliului Județean nr. 14/2008 privind aprobarea de principiu a vânzării spațiilor proprietate privată a Județului Bacău, cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical și a inițierii procedurilor în acest sens 22/11/2010
181. pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 2/2010 privind aprobarea realizării proiectului "Promovarea județului Bacău (ProBacTur) ca destinație turistica: agrement, sănătate, cultura", finanțat prin Programul Operațional Regional 2007 - 2013, a cofinantarii cheltuielilor eligibile, a cheltuielilor neeiigibile si conexe si abrogarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 173/2010 22/11/2010
180. privind aprobarea închirierii unui spațiu în suprafață de 27 mp aparținând domeniului public aî Județului Bacău, aflat în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău 22/11/2010
179. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea unor obiective de investiții pe drumurile județene 22/11/2010
178. privind aprobarea solicitărilor formulate de Primăria Municipiului Bacău și de Primăria Comunei Dămienești pentru predarea unor imobile afectate desfășurării activităților medicale 22/11/2010
177. pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 167/2010 privind reorganizarea consiliului de administrație al R.A. AEROPORTUL INTERNATIONAL GEORGE ENESCU Bacău 22/11/2010
176. privind aprobarea preturilor medii la principalele produse agricole pentru anul 2011, în județul Bacău 22/11/2010
175. privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 18/2010 pentru plata cotizației către Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România 22/11/2010
174. privind modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 80/31.05.2010 privind asocierea Județului Bacău cu Asociația Județeană de Fotbal Bacău, în vederea finanțării și realizării în comun a proiectului pentru susținerea selecționatei Under 16 în campionatul național al selecționatelor județene 29/10/2010
173. privind modificarea art. 2 al Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 2 din 08.01.2010 și aprobarea modificărilor legate de bugetul și cheltuielile proiectului “Promovarea județului Bacău (ProBacTur) ca destinație turistică: agrement, sănătate, cultură – SIMS 16028”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2007–2013, survenite în urma evaluării tehnice și financiare 29/10/2010
172. privind aprobarea modificării tarifelor propuse de operatorii de transport pentru unele trasee județene cuprinse în „Programul de transport public de persoane prin servicii regulate în trafic județean, pentru perioada 01 iulie 2008 – 30 iunie 2011”, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 162 din 08.12.2008 și Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 14 din 30.01.2009 29/10/2010
171. privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 39 din 17.03.2010 privind aprobarea „Programului de transport public de persoane prin servicii regulate în trafic județean, pentru perioada 01 iulie 2008 – 30 iunie 2011”, cu modificările și completările ulterioare 29/10/2010
170. privind modificarea organigramei și statului de funcții la Spitalul Județean de Urgență Bacău 29/10/2010
169. privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 48 din 30.04.2004 29/10/2010
168. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție “Lucrări de intervenții la imobilul situat în municipiul Bacău, str. Mihai Eminescu nr. 25D” 29/10/2010
167. privind reorganizarea Consiliului de Administrație al R.A. Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău 29/10/2010
166. privind modificarea treptei de salarizare a unei funcții publice din statul de funcții al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Bacău 29/10/2010
165. privind validarea unui membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Bacău 29/10/2010
164. privind modificarea treptei de salarizare pentru unele funcții publice din statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bacău 29/10/2010
163. privind modificarea organigramei și statului de funcții la Spitalul de Pediatrie Bacău 29/10/2010
162. privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al județului Bacău a unui imobil situat în municipiul Onești, str. Sfinții Apostoli, nr. 2B 29/10/2010
161. privind asocierea Consiliului Județean Bacău cu Universitatea „George Bacovia” Bacău și Centrul de Cultură „George Apostu” din Bacău, în vederea finanțării și realizării în comun a proiectului „SIMPOZIONUL NAȚIONAL DE ESTETICĂ” ediția a XVI-a – 20 de ani de la înființarea Centrului de Cultură „George Apostu” Bacău” 29/10/2010
160. privind aprobarea demarării procedurilor pentru închirierea unui spațiu în suprafață de 100 mp aparținând domeniului public al Județului Bacău, aflat în administrarea Spitalului Județean de Urgență Bacău 29/10/2010
159. privind completarea anexelor 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 23 din 18.02.2010 29/10/2010
158. privind acceptarea de către Județul Bacău a donației cu sarcini a unui imobil situat în satul Parincea, comuna Parincea, județul Bacău precum și a bunurilor mobile aferente 29/10/2010
157. privind aprobarea demarării procedurilor pentru închirierea a două spații în suprafață de 1 mp fiecare, aparținând domeniului public al Județului Bacău, aflat în administrarea Spitalului de Pediatrie Bacău 29/10/2010
156. privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 17 din 09.02.2010 privind aprobarea asocierii județului Bacău cu municipiul Onești în vederea realizării în comun a “Planului de investiții prioritare necesare conformării cu Standardele impuse de UE referitoare la calitatea apei potabile și tratarea apei uzate“, prevăzut în etapa I a Master Planului Județului Bacău 29/10/2010
155. privind modificarea actului constitutiv al S.C. PARC INDUSTRIAL HIT S.R.L. Hemeiuș 29/10/2010
154. privind luarea în administrare a unor terenuri pentru construcția unor obiective aferente proiectului "Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău" 13/10/2010
153. privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului Județean Bacău pe anul 2010 13/10/2010
152. privind soluționarea plângerii prealabile formulată de Prefectul Județului Bacău împotriva H.C.J. 57/2010 privind însușirea Raportului de evaluare în vederea stabilirii valorilor redevențelor anuale pentru cabinetele medicale concesionate conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2004, cu modificările și completările ulterioare 20/09/2010
151. privind aprobarea inițierii și realizării unui proiect în cadrul PROGRAMULUI OPERAȚIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE-2007-2013- Domeniul Major de Intervenție 5.2 „Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă” 20/09/2010
150. privind aprobarea demarării procedurilor pentru închirierea unui spațiu aparținând domeniului public al Județului Bacău, aflat în administrarea Spitalului de Pediatrie Bacău 20/09/2010
149. privind aprobarea avizelor eliberate de Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului și Urbanism 20/09/2010
148. privind modificarea statului de funcții la Filarmonica „Mihail Jora” Bacău 20/09/2010
147. privind aprobarea organigramei și statului de funcții la Spitalul de Pediatrie Bacău 20/09/2010
146. privind aprobarea organigramei și statului de funcții la Spitalul Județean de Urgență Bacău 20/09/2010
145. privind aprobarea planului operativ de acțiune pentru combaterea înzăpezirii, poleiului și a gheții pe drumurile județene aflate în administrarea Serviciului Public Județean de Drumuri Bacău, pentru iarna 2010-2011 20/09/2010
144. privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul „Amenajare și Modernizare Maternitate - Spitalul Județean de Urgență Bacău” faza de proiectare - Proiect tehnic și detalii de execuție 20/09/2010
143. privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al județului Bacău a unor imobile situate pe raza teritorială a comunei Ghimeș-Făget și darea acestora în administrarea Consiliului local al comunei Ghimeș-Făget, județul Bacău 25/08/2010
142. privind aprobarea avizelor eliberate de Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului și Urbanism 25/08/2010
141. privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului Județean Bacău pe anul 2010 25/08/2010
140. privind scutirea de la plata redevențelor datorate de titularii cabinetelor medicale ce funcționează în imobilul din municipiul Bacău, strada George Bacovia nr. 54, pe perioada efectuării lucrărilor de intervenții la cabinetele medicale situate în acest imobil 25/08/2010
139. privind transformarea unor funcții publice în statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bacău 25/08/2010
138. privind modificarea statului de funcții la Complexul Muzeal de Științele Naturii „Ion Borcea” Bacău 25/08/2010
137. privind neexercitarea dreptului de preempțiune de către Județul Bacău pentru cumpărarea imobilului – monument istoric „Hanul de la Gura Orbicului”, situat în strada Orbic nr.1, orașul Buhuși, județul Bacău 25/08/2010
136. privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Bacău în consiliul de administrație la Spitalul de Pediatrie Bacău 25/08/2010
135. privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Bacău în consiliul de administrație la Spitalul Județean de Urgență Bacău 25/08/2010
134. privind asocierea Consiliului Județean Bacău cu Clubul Sportiv Bronx Powerlifting Bacău, în vederea finanțării și realizării în comun a proiectului „Participarea sportivilor băcăuani la Campionatul mondial de powerlifting juniori/junioare – Pilsen (Cehia) 25/08/2010
133. privind asocierea Consiliului Județean Bacău cu Sport Club Municipal Bacău în vederea finanțării și realizării în comun a proiectului „Cupa Consiliului Județean Bacău - concurs de tenis” 25/08/2010
132. privind plata cotizației Consiliului Județean Bacău către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „EURONEST 25/08/2010
131. privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 41/30.03.2010 privind aprobarea proiectului "Achiziționare echipamente specifice pentru îmbunătățirea capacității și calității sistemului de intervenție în situații de urgență acordării asistenței medicale de urgență și a primului ajutor calificat in regiunea Nord-Est"(cererea de finantare nr. 2, actualizată), a cheltuielilor și a activităților legate de proiect ce revin județului Bacău 25/08/2010
130. privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 88/29.06.2010 privind aprobarea Proiectului de închidere a Centrului Rezidențial “Alexandra” Onești din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău 25/08/2010
129. privind modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Bacău 25/08/2010
128. privind validarea unui membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Bacău 25/08/2010
127. privind stabilirea taxelor de frecvență a cursurilor la Școala Populară de Arte și Meserii Bacău, pentru anul școlar 2010 – 2011 25/08/2010
126. privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 40/2004 privind înființarea Școlii Populare de Arte și Meserii Bacău 25/08/2010
125. privind însușirea Contractului de sponsorizare nr. 7511 din 26.07.2010 încheiat între S.C. Lukoil România S.R.L. și Consiliul Județean Bacău 28/07/2010
124. privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 74/2009 privind validarea desemnării nominale a Autorității Teritoriale de ordine Publică Bacău 28/07/2010
123. privind aprobarea avizelor eliberate de Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului și Urbanism 28/07/2010
122. privind aprobarea „Programului de gestionare a calității aerului pentru pulberi PM10 în Municipiul Bacău și comuna Letea Veche, județul Bacău” 28/07/2010
121. privind aprobarea funcțiilor publice, organigramei și statului de functii la Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Bacău 28/07/2010
120. privind aprobarea funcțiilor publice, organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Bacău 28/07/2010
119. privind preluarea managementului asistenței medicale a Spitalului Județean de Urgență Bacău și a Spitalului de Pediatrie Bacău 28/07/2010
118. privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Bacău în Adunarea Generală a Asociaților a S.C. Parc Industrial HIT S.R.L. Hemeiuși 19/07/2010
117. privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al județului Bacău a unui teren în suprafață de 216 mp aparținând domeniului public al Județului Bacău, situat în municipiul Bacău str. Spiru Haret, nr. 2 19/07/2010
116. privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management, a Proiectului de management câștigător și a duratei pentru care se va încheia Contractul de management la Școala Populară de Arte și Meserii Bacău, instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean Bacău 19/07/2010
115. privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management, a Proiectului de management câștigător și a duratei pentru care se va încheia Contractul de management la Ansamblul Folcloric “BUSUIOCUL” Bacău, instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean Bacău 19/07/2010
114. privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului Județean Bacău precum și repartizarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară pentru acordarea unor ajutoare consiliilor locale în situații de extremă dificultate 19/07/2010
113. privind modificarea organigramei și statului de funcții la unele instituții publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Bacău 19/07/2010
112. privind aprobarea asocierii județului Bacău cu orașul Slănic Moldova în vederea realizării obiectivului investițional „Complex de agrement turistic de relaxare și sportiv în orașul Slănic Moldova, județul Bacău” 19/07/2010
111. privind aprobarea Planului județean de gestionare a deșeurilor în județul Bacău 19/07/2010
110. privind aprobarea Master Planului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Bacău și a Listei de investiții prioritare pentru sectorul deșeuri la nivelul județului Bacău 19/07/2010
109. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții "Reabilitare DJ 117, Moinești-Zemeș-Pod Foale, km. 37+162-43+050, județul Bacău” 19/07/2010
108. privind privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului Public de Protecție a Plantelor 19/07/2010
107. privind validarea mandatului de consilier județean al domnului Tamaș Bernadin 19/07/2010
106. privind validarea mandatului de consilier județean al domnului Șerban Liviu Tiberiu 19/07/2010
105. privind modificarea art.1 al Hotărârii Consiliului Județean privind alegerea comisiei de validare a Consiliului Județean Bacău nr. 70 din 03.07.2008 19/07/2010
104. privind constatarea vacantării mandatului de consilier județean al domnului Petru ENĂȘOAE 19/07/2010
103. privind constatarea vacantării mandatului de consilier județean al domnului Silvestru Gheorghe DOGARU 19/07/2010
102. privind transformarea unei funcții publice în statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bacău 29/06/2010
101. privind modificarea și completarea H.C.J. 170/2007 și a H.C.J. 171/2007 modificată și completată prin H.C.J. 188/2009 cu privire la Proiectul „Reabilitare DJ 252, Huruiești – Găiceana – Parincea – Bibirești – Buhoci, Km 75+300 – 130+100, județul Bacău” 29/06/2010
100. privind numirea directorului executiv al Camerei Agricole Județene Bacău 29/06/2010
99. privind aprobarea avizelor și acordurilor eliberate de Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului și Urbanism 29/06/2010
98. privind modificarea treptei de salarizare a unei funcții publice din statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bacău 29/06/2010
97. privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management, a Proiectului de management câștigător și a duratei pentru care se va încheia Contractul de management la Revista de cultură „ATENEU” Bacău, instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean Bacău 29/06/2010
96. privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management, a Proiectului de management câștigător și a duratei pentru care se va încheia Contractul de management la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Bacău, instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean Bacău 29/06/2010
95. privind aprobarea rezultatului final al sesiunii de analiză, a Proiectului de management admis și a duratei pentru care se va încheia Contractul de management la Biblioteca Județeană „C. Sturdza” Bacău, instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean Bacău 29/06/2010
94. privind stabilirea impozitelor și taxelor locale prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aplicabile în anul 2011 29/06/2010
93. privind aprobarea tarifelor propuse de operatorii de transport pentru unele trasee județene cuprinse în “Programul de transport public județean de persoane prin servicii regulate pentru perioada 1 iulie 2008 – 30 Iunie 2011“ 29/06/2010
92. privind asocierea Județului Bacău cu Orașul Târgu Ocna, în vederea finanțării și realizării în comun a lucrărilor de investiții „Reabilitare și modernizare DJ 116 (strada Galean), km. 10+850-13+550” 29/06/2010
91. privind asocierea Județului Bacău cu Orașul Buhuși, în vederea finanțării și realizării în comun a lucrărilor de investiții „Reabilitare și modernizare DJ 159 strada Orbic (Oraș Buhuși), km. 0+000-5+233” 29/06/2010
90. privind aprobarea contribuției proprii a Consiliului Județean Bacău pentru proiectul „Autorități responsabile, comunități implicate!” în cadrul Programului Operațional „Dezvoltarea capacității administrative”, axa prioritară 2 - „Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor publice cu accentul pus pe procesul de descentralizare”, domeniul major de intervenție 2.1 - „Sprijin pentru procesul de descentralizare sectorială a serviciilor” 29/06/2010
89. privind aprobarea asocierii Județului Bacău cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău, Fundația Hope and Homes for Children România și Fundația „Sera România”, în vederea închiderii Centrului Rezidențial „Alexandra” Onești 29/06/2010
88. privind aprobarea Proiectului de închidere a Centrului Rezidențial „Alexandra” Onești din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău 29/06/2010
87. privind soluționarea plângerii prealabile formulată împotriva anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 67 din 30.04.2010 privind modificarea organigramei, statului de funcții, numărului de personal și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău 29/06/2010
86. soluționarea contestațiilor formulate împotriva Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 57 din 30.04.2010 privind însușirea Raportului de evaluare în vederea stabilirii valorilor redevențelor anuale pentru cabinetele medicale concesionate conform Hotărârii Guvernului nr.844/2004, cu modificările și completările ulterioare 29/06/2010
85. privind aprobarea proiectului de Act Constitutiv al S.C. Compania Regională de Apă S.A. Bacău 31/05/2010
84. privind modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr.39/2008 privind aprobarea „Programului de transport public județean prin servicii regulate, pentru perioada 01 iulie 2008 – 30 iunie 2011”, cu modificările și completările ulterioare 31/05/2010
83. privind solicitarea adresată Guvernului României, de trecere a imobilelor în care funcționează Centrul Cultural „George Apostu” Bacău, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, în domeniul public al Județului Bacău și în administrarea Consiliului Județean Bacău 31/05/2010
82. privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului Județean Bacău precum și repartizarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară al Consiliului Județean Bacău 31/05/2010
81. privind aprobarea continuării parteneriatului cu Universitatea „Vasile Alecsandri” Bacău în vederea derulării proiectului „Centrul European de Informare Europe Direct Bacău 31/05/2010
80. privind asocierea Județului Bacău cu Asociația Județeană de Fotbal, în vederea finanțării și realizării în comun a proiectului pentru susținerea selecționatei Under 16 în campionatul național al selecționatelor județene 31/05/2010
79. privind transformarea unei funcții publice în statul de funcții al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Bacău 31/05/2010
78. privind modificarea treptei de salarizare pentru unele funcții publice din statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bacău 31/05/2010
77. privind organizarea concursului de proiecte de management în vederea încredințării managementului la Ansamblul Folcloric „Busuiocul” Bacău, instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean Bacău 31/05/2010
76. privind organizarea concursului de proiecte de management în vederea încredințării managementului la Școala Populară de Arte și Meserii Bacău, instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean Bacău 31/05/2010
75. privind soluționarea plângerii prealabile formulată de P.F.A. "Nadă Dumitru" referitoare la revocarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 40 din 30.03.2010 31/05/2010
74. privind validarea mandatului de consilier județean al domnului Ilieș Petrică 31/05/2010
73. privind acordul pentru reabilitarea căilor de acces către Adăpostul de zi și de noapte pentru copiii străzii "Morcoveață" 30/04/2010
72. privind aprobarea contribuției proprii la valoarea cheltuielilor eligibile și de finanțare a cheltuielilor neeligibile și conexe ale proiectului "Programarea strategică - modalitate de optimizare a structurilor pentru noile servicii descentralizate/deconcentrate din sectorul prioritar sănătate", cod SMIS 10763 finanțat prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 30/04/2010
71. privind aprobarea contribuției proprii la valoarea cheltuielilor eligibile și de finanțare a cheltuielilor neeligibile și conexe ale proiectului "Implementarea unui sistem modern de management al calității și mediului - un pas spre o administrație europeană", cod SMIS 6695 finanțat prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 30/04/2010
70. privind acceptarea de către Județul Bacău a donației unui imobil situat în orașul Comănești str. Libertății nr. 81 bis, județul Bacău de la Fundația Hope and Homes for Children România 30/04/2010
69. privind aprobarea încetării prin acordul părților a Contractului de concesiune nr. 5360 din 11.10.2004 și a Contractului de administrare nr.9526 din 31.10.2005 încheiate între Consiliul Județean Bacău și Regia Autonomă „Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian” ROMATSA 30/04/2010
68. privind desemnarea unui membru în consiliul de administrație al Casei de Asigurări de Sănătate Bacău 30/04/2010
67. privind modificarea organigramei, statului de funcții, numărului de personal și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău 30/04/2010
66. privind aprobarea Planului de acțiune al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău pentru anul 2010 30/04/2010
65. privind modificarea treptei de salarizare pentru unele funcții publice din statul de funcții al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Bacău 30/04/2010
64. privind asocierea Consiliului Județean Bacău cu Consiliul Local Podu Turcului în vederea finanțării și realizării în comun a proiectului „De pe plaiul meu cu flori”, prilejuit de aniversarea a 35 de ani de activitate a Ansamblului folcloric „Privighetorile Zeletinului” din localitatea Podu Turcului, județul Bacău 30/04/2010
63. privind aprobarea și finanțarea Proiectului „4 de 10” – faza județeană a Concursului național de limbă și literatură română 2010 30/04/2010
62. privind aprobarea contribuției proprii la valoarea cheltuielilor eligibile și de finanțare a cheltuielilor neeligibile și conexe ale proiectului „Proiect pilot privind realizarea unui sistem informatic modern pentru eficientizarea serviciilor livrate cetățenilor de către administrația publică locală din județul Bacău” cod SMIS 10613 finanțat prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 30/04/2010
61. privind organizarea concursului de proiecte de management în vederea încredințării managementului la Revista de cultură „ATENEU” Bacău, instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean Bacău 30/04/2010
60. privind organizarea concursului de proiecte de management în vederea încredințării managementului la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Bacău, instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean Bacău 30/04/2010
59. privind aprobarea Caietului de obiective ce stă la baza întocmirii Proiectului de management și a Comisiei de analiză a Proiectului de management pentru Biblioteca Județeană „C. Sturza” Bacău, instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean Bacău 30/04/2010
58. privind aprobarea rezultatelor evaluării managementului la instituțiile publice de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Județean Bacău 30/04/2010
57. privind însușirea Raportului de evaluare în vederea stabilirii valorilor redevențelor anuale pentru cabinetele medicale concesionate conform Hotărârii Guvernului nr.844/2004, cu modificările și completările ulterioare 30/04/2010
56. privind aprobarea avizelor eliberate de Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului și Urbanism 30/04/2010
55. privind aprobarea actului adițional nr. 2 la contractul cadru de asociere privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 33/17.03.2008 30/04/2010
54. privind aprobarea actului adițional la contractul de administrare nr. 1841/520 din 25.02.2008 încheiat între Județul Bacău și Serviciul Public Județean de Drumuri Bacău 30/04/2010
53. privind plata cotizației Consiliului Județean Bacău către „Asociația arhitecților șefi de județe”. 30/04/2010
52. privind plata cotizației Consiliului Județean Bacău către Asociația Secretarilor de județe din România 30/04/2010
51. privind plata cotizației Consiliului Județean Bacău către Asociația Directorilor Economici și Contabililor din România 30/04/2010
50. privind aprobarea contului de încheiere al exercițiului bugetar pe anul 2009 al Consiliului Județean Bacău 30/04/2010
49. privind aprobarea actului adițional de modificare a Contractului de administrare nr.1832/25.02.2008 încheiat între Județul Bacău și Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău 30/04/2010
48. privind aprobarea demarării procedurilor pentru închirierea unui spațiu în suprafață de 0,5 mp aparținând domeniului public al județului Bacău, aflat în administrarea Complexului Muzeal de Științele Naturii „Ion Borcea” Bacău 30/04/2010
47. privind aprobarea demarării procedurilor pentru închirierea unor spații în suprafață de 99 mp aparținând domeniului public al județului Bacău, aflate în administrarea Complexului Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău 30/04/2010
46. privind aprobarea contractului cadru de administrare a bunurilor aflate în domeniul public sau privat al județului Bacău 30/04/2010
45. privind constatarea vacantării mandatului de consilier județean al domnului Avram Constantin 30/04/2010
44. privind asocierea Consiliului Județean Bacău cu Inspectoratul Școlar al Județului Bacău, în vederea finanțării și realizării în comun a proiectului “Cunoașterea, promovarea și valorificarea istoriei locale prin activități extracurriculare”, cu ocazia organizării în județul Bacău, a fazei naționale a Olimpiadei de Istorie 2010 30/03/2010
43. privind aprobarea funcțiilor publice, organigramei și statului de funcții la Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Bacău 30/03/2010
42. privind modificarea funcțiilor publice, organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Bacău 30/03/2010
41. privind aprobarea proiectului "Achiziționare echipamente specifice pentru îmbunătățirea capacității și calității sistemului de intervenție în situații de urgență acordarii asistenței medicale de urgență și a primului ajutor calificat in regiunea Nord-Est"(cererea de finantare nr. 2, actualizată), a cheltuielilor și a activităților legate de proiect ce revin județului Bacău 30/03/2010
40. privind preluarea imobilului clădire situat în Bacău, strada Popa Șapcă nr. 3, județului Bacău, realizat de către P.F.A. „NADĂ DUMITRU” cu acordarea unei despăgubiri, pentru partea de investiție în construcție rămasă neamortizată 30/03/2010
39. privind aprobarea asocierii Județului Bacău cu Fundația Hope and Homes for Children România în vederea finalizării proiectului de închidere a Centrului Rezidențial „GHIOCELUL” Bacău 30/03/2010
38. privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru realizarea unor lucrări de investiții pe drumurile județene 30/03/2010
37. privind aprobarea contractului de administrare între județul Bacău și Centrul Militar Județean Bacău 30/03/2010
36. privind aprobarea Programului de ocupare temporară a forței de muncă în activități pentru dezvoltarea comunităților locale la instituțiile publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Bacău în anul 2010 30/03/2010
35. privind aprobarea organigramei și statului de funcții la unele instituții publice de cultură și servicii publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Bacău 30/03/2010
34. privind aprobarea regulamentului și contractului cadru privind închirierea bunurilor aflate în domeniul public sau privat al județului Bacău 30/03/2010
33. privind aprobarea cofinanțării activității Centrului de zi pentru copilul cu handicap Onești din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău în 2010 30/03/2010
32. privind stabilirea contribuției consiliilor locale la finanțarea activității de asistență socială în baza costurilor medii anuale pentru persoana cu handicap 30/03/2010
31. privind aprobarea modificării capacității centrelor rezidențiale componenta copil și componenta adult din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău si tipurile de servicii pe care le ofera 30/03/2010
30. privind validarea mandatului de consilier județean al domnului Pocovnicu Constantin Dorian 30/03/2010
29. privind constatarea vacantării mandatului de consilier județean al doamnei Chelaru Oana Daniela 30/03/2010
28. cu privire la adoptarea bugetului propriu al Consiliului Județean Bacău, precum și repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale statului pe anul 2010 18/02/2010
27. privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul „Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – ADIB” 18/02/2010
26. privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul „Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău” 18/02/2010
25. privind darea în administrare Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău a unor imobile aflate în domeniul public al Județului Bacău 18/02/2010
24. privind includerea statului de funcții pentru "Adăpostul de zi și de noapte pentru copiii străzii - Morcoveață" în organigrama și statul de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău 18/02/2010
23. privind aprobarea structurii serviciilor specifice prin care se constituie veniturile proprii ale Camerei Agricole Județene Bacău, structurii și cuantumului tarifelor, precum și a modalităților de încasare și de utilizare a fondurilor pentru anul 2010 18/02/2010
22. privind aprobarea avizelor eliberate de Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului și Urbanism 18/02/2010
21. privind aprobarea cumpărării de către Județul Bacău a acțiunilor deținute de Municipiul Onești în cadrul S.C. APA SERV S.A. Bacău 18/02/2010
20. privind aprobarea taxelor speciale pentru activitățile de stare civilă și evidența persoanei prestate de către Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Bacău, pentru anul 2010 18/02/2010
19. privind plata contribuției Consiliului Județean Bacău la Fondul pentru Dezvoltarea Regională pentru anul 2010 18/02/2010
18. privind plata cotizației Consiliului Județean Bacău către Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România 18/02/2010
17. privind aprobarea asocierii județului Bacău cu municipiul Onești în vederea realizării în comun a „Planului de investiții prioritare necesare conformării cu Standardele impuse de UE referitoare la calitatea apei potabile și tratarea apei uzate” prevăzut în etapa I a Master Planului Județului Bacău 09/02/2010
16. privind aprobarea avizelor eliberate de Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului și Urbanism 29/01/2010
15. privind darea în administrare Centrului Militar Județean Bacău, Consiliului Local al orașului Buhuși și Bibliotecii Județene „Costache Sturdza” a unor bunuri imobile aparținând domeniului public și privat al Județului Bacău 29/01/2010
14. privind indexarea taxelor de închiriere a unor imobile aflate în domeniul public sau privat al județului Bacău 29/01/2010
13. privind numirea Directorului general la R.A. AEROPORTUL INTERNAȚIONAL „GEORGE ENESCU” Bacău 29/01/2010
12. privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor de pe teritoriul județului Bacău 29/01/2010
11. privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării managementului la instituții publice de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Județean Bacău 29/01/2010
10. privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice în anul 2010 pentru Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Bacău 29/01/2010
9. privind solicitarea adresată Guvernului României de trecere a unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Culturii și Cultelor în domeniul public al județului Bacău și în administrarea Consiliului Județean Bacău 29/01/2010
8. privind aprobarea caietului de sarcini pentru vânzarea prin licitație publică cu strigare a imobilului “Canton Poieni”, aparținând domeniului privat al Județului Bacău, situat în intravilanul orașului Tg. Ocna, județul Bacău 29/01/2010
7. privind respingerea cererii formulate de Prefectul Județului Bacău de revocare a Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 121 din 20. 07. 2009 29/01/2010
6. privind respingerea plângerii prealabile formulate de S.C. ROMTELECOM S.A., referitoare la anularea parțială a Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr.185/2009 privind stabilirea taxelor și tarifelor altele decât cele prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aplicabile în anul fiscal 2010 29/01/2010
5. privind înființarea Camerei Agricole Județene Bacău 29/01/2010
4. privind validarea mandatului de consilier județean al doamnei Cioltan Mirela Carmen 29/01/2010
3. privind delegarea D-nei Munteanu Maria pentru exercitarea cu caracter temporar a atribuțiilor funcției de Director general la R.A. AEROPORTUL INTERNAȚIONAL „GEORGE ENESCU” Bacău 16/01/2010
2. privind aprobarea realizării proiectului “Promovarea județului Bacău (ProBacTur) ca destinație turistică: agrement, sănătate, cultură”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2007–2013, a cofinanțării cheltuielilor eligibile, a cheltuielilor neeligibile și conexe 08/01/2010
1. privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului Județean Bacău pe anul 2009 08/01/2010