Consiliul Judetean Bacau
Componență și conducere
Aparat de specialitate
Informații de interes public
Proiecte & Strategii
Finanțări nerambursabile
Finanțări rambursabile
Achiziții publice
Urbanism
Transport județean
TelVerde CSJ Bacau 0800800232

Hotarari ale Consiliului Judetean Bacau - anul 2008

Nr. Hotarare Data adoptarii Fisier
168. privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului Public Județean pentru Promovarea Turismului și Coordonarea Activității de SALVAMONT Bacău 08/12/2008
167. privind modificarea și completarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 157/2007 și aprobarea modificărilor legate de bugetul și cheltuielile proiectului "Reparații capitale (reabilitare și modernizare) pe DJ 116, Târgu Ocna-Oituz, km 15+800 – 26 +700", survenite ca urmare a evaluării tehnice și financiare 08/12/2008
166. privind modificarea și completarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 157/2007 și aprobarea modificărilor legate de bugetul și cheltuielile proiectului "Reabilitarea drumului județean 119F, Căiuți – Pralea, km 0+000 – 14 +300 județul Bacău", survenite ca urmare a evaluării tehnice și financiare 08/12/2008
165. pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 118/22.09.2008 privind aprobarea unui Acord cadru de parteneriat încheiat între Consiliul Județean Bacău, Consiliul Local Comănești, Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA și S.C. Realitatea Media S.A. 08/12/2008
164. privind aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Județean Bacău și Consiliul Local al Orașului Slănic Moldova în vederea finanțării și realizării în comun a Proiectului "SCHI PARC Slănic Moldova" 08/12/2008
163. privind aprobarea taxelor speciale pentru activitățile de stare civilă și evidența persoanei prestate de către Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Bacău, pentru anul 2009 08/12/2008
162. privind aprobarea tarifelor propuse de operatorii de transport pentru unele trasee județene cuprinse în "Programul de transport public județean prin servicii regulate pentru perioada 1 iulie 2008-30 iunie 2011" 08/12/2008
161. privind aprobarea avizelor eliberate de Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului și Urbanism 08/12/2008
160. privind aprobarea Acordului/Contractului Colectiv de Muncă al salariaților din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bacău, pentru anul 2009 08/12/2008
159. privind aprobarea Planului de măsuri și acțiuni de protecție civilă și prevenire a incendiilor și a Planului de măsuri și acțiuni al Centrului Operațional Județean din structura Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Maior Constantin Ene” al județului Bacău pentru anul 2009 08/12/2008
158. privind transformarea unei funcții publice în statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bacău 08/12/2008
157. privind modificarea statelor de funcții la unele instituții publice de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Județean Bacău 08/12/2008
156. privind stabilirea tarifelor pentru activitățile desfășurate de Ansamblul Folcloric „Busuiocul” Bacău și a prețului de vânzare al Revistei „Ateneu” pentru anul 2009 08/12/2008
155. privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului Județean Bacău pe anul 2008 08/12/2008
154. privind modificarea organigramei și statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău 08/12/2008
153. privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Bacău în cadrul organelor de conducere, administrare și control ale Asociației de dezvoltare intercomunitară "EURONEST" - A.D.I.E. 08/12/2008
152. privind prelungirea perioadei de detașare a D-lui Bondar Radu-Gabriel în funcția de director general - interimar la R.A. AEROPORTUL INTERNAȚIONAL "GEORGE ENESCU" BACĂU 27/11/2008
151. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul "Modernizare adăpost de zi și de noapte pentru copiii străzii Morcoveață, str. Henri Coandă, nr. 4, Bacău" 27/11/2008
150. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "Modernizare bucătărie la Spitalul Județean de Urgență Bacău" 27/11/2008
149. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Reabilitare echipamente hidromecanice pe conductele de aducțiune - sistem hidrotehnic Trotuș, județul Bacău" 27/11/2008
148. privind asocierea județului Bacău cu municipiul Moinești în vederea finanțării și realizării în comun a "Proiectului de extindere a Compartimentului de primire - urgențe al Spitalului Municipal de Urgență Moinești" 27/11/2008
147. privind aprobarea contribuției proprii la valoarea cheltuielilor eligibile și de finanțare a cheltuielilor neeligibile și conexe ale proiectului "Introducerea de instrumente și proceduri moderne de management în cadrul Consiliului Județean Bacău pentru gestionarea cheltuielilor sociale și îmbunătățirea calității serviciilor", finanțat prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 27/11/2008
146. privind aprobarea contribuției proprii la valoarea cheltuielilor eligibile și de finanțare a cheltuielilor neeligibile și conexe ale proiectului: "Sistem Informatic Geospațial pentru Gestionarea Riscurilor și a Intervențiilor Medicale - SIGRIM" 27/11/2008
145. privind aprobarea contribuției proprii la valoarea cheltuielilor eligibile și de finanțare a cheltuielilor neeligibile și conexe ale proiectului "Sistem informatic integrat pentru eficientizarea comunicării cu cetățenii și a fluxurilor de activități din administrația publică locală" 27/11/2008
144. privind înființarea funcției de administrator public, aprobarea criteriilor, procedurilor și atribuțiilor specifice acestei funcții 17/11/2008
143. privind numirea unui membru în consiliul de administrație al R.A. "Aeroportul Internațional "George Enescu" Bacău 17/11/2008
142. privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului Județean Bacău precum și repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a "Sumelor defalcate din unele venituri ale statului" pe anul 2008 17/11/2008
141. privind Proiectul "Ghiozdanul școlarului" din cadrul Programului de susținere a învățământului preșcolar și școlar clasele I-VIII din mediul rural și Școlile de Artă și Meserii din județul Bacău 17/11/2008
140. privind avizarea propunerilor Normelor de venit pentru anul 2009, pentru contribuabilii autorizați și care realizează venituri din activități independente și își desfășoară activitatea singuri într-un punct fix sau ambulant 17/11/2008
139. privind aprobarea prețurilor medii la principalele produse agricole pentru anul 2008/2009, în județul Bacău 17/11/2008
138. privind stabilirea taxelor și tarifelor aplicabile în anul fiscal 2009 17/11/2008
137. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Reabilitare echipamente hidromecanice la filtrele rapide din stația de tratare Cărăboaia-Dărmănești, sistem hidrotehnic Trotuș, județul Bacău 17/11/2008
136. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici – faza studiu de fezabilitate, pentru obiectivul "Complex de servicii comunitare format din rețea de 4 locuințe protejate de tip familial și Centru de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități" din comuna Filipești 17/11/2008
135. privind acordarea Premiului de Excelență domnului George Genoiu 15/10/2008
134. privind aprobarea contribuției proprii la valoarea cheltuielilor eligibile și de finanțare a cheltuielilor neeligibile și conexe ale proiectului "REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA DJ 206B, RĂCĂCIUNI–DUMBRAVA, KM 0+000-12+116" 15/10/2008
133. privind aprobarea contribuției proprii la valoarea cheltuielilor eligibile și de finanțare a cheltuielilor neeligibile și conexe ale proiectului: “REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA DJ 207D, DĂMIENEȘTI–MÎGLA–PRĂJEȘTI–TRAIAN, KM 28+000-50+254" 15/10/2008
132. privind aprobarea contribuției proprii la valoarea cheltuielilor eligibile și de finanțare a cheltuielilor neeligibile și conexe ale proiectului "REABILITAREA DRUMULUI JUDEȚEAN 119, DUMBRAVA-GURA VĂII, KM 33+400-44+758" 15/10/2008
131. privind aprobarea contribuției proprii la valoarea cheltuielilor eligibile și de finanțare a cheltuielilor neeligibile și conexe ale proiectului: "Reabilitarea și modernizarea DJ 119, BACĂU-FUNDU RĂCĂCIUNI, KM 1+680-12+300 și 14+300-28+050" 15/10/2008
130. privind aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Județean Bacău și Episcopia Romanului în vederea realizării programului cultural-social "600 de ani de istorie scrisă pe aceeași pagină de Episcopia Romanului și ținuturile Bacăului" 15/10/2008
129. privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului Județean Bacău pe anul 2008 15/10/2008
128. privind aprobarea finanțării cheltuielilor neeligibile aferente proiectului "Centrul de Informare, Consiliere și Sprijin pentru familiile copiilor cu autism - Bacău" 15/10/2008
127. privind aprobarea cofinanțării și a cheltuielilor neeligibile pentru proiectul "Unitate mobilă de intervenție la domiciliu" 15/10/2008
126. privind aprobarea avizelor eliberate de Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului și Urbanism 15/10/2008
125. privind modificarea statului de funcții la Biblioteca Județeană "C. Sturdza" Bacău 15/10/2008
124. privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bacău 15/10/2008
123. privind modificarea treptei de salarizare a unei funcții publice din statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bacău 15/10/2008
122. privind constituirea și utilizarea fondurilor de premiere conform dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 6/2007, aprobată și modificată prin Legea nr. 232/2007, astfel cum a fost modificată prin Ordonanța Guvernului nr. 9/2008 și Ordonanței Guvernului nr. 10/2008, cu modificările și completările ulterioare 15/10/2008
121. privind aprobarea proiectului „Centrul de Informare, Consiliere și Sprijin pentru familiile copiilor cu autism - Bacău” 22/09/2008
120. privind aprobarea proiectului “Unitate mobilă de intervenție la domiciliu” 22/09/2008
119. privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 10 din 31.01.2007 privind aprobarea „Regulamentului de acordare a sprijinului financiar pentru tinerii studenți din județul Bacău care efectuează stagii de pregătire în străinătate” precum și a „Contractului pentru acordarea de sprijin financiar beneficiarilor de burse în străinătate” 22/09/2008
118. privind aprobarea unui Acord cadru de parteneriat încheiat între Consiliul Județean Bacău, Consiliul Local Comănești, Regia Națională a Pădurilor – ROMSILVA și S.C. Realitatea Media S.A. 22/09/2008
117. privind aprobarea finanțării proiectului cultural „SFÂNTĂ-I SEARA DE CRĂCIUN-2008” din cadrul programului manifestărilor culturale destinate Sărbătorilor de iarnă 2008, organizat de Consiliului Județean Bacău 22/09/2008
116. privind închirierea unor bunuri imobile aflate în domeniul privat al județului Bacău și în administrarea Serviciului Public de Protecția Plantelor Bacău 22/09/2008
115. privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Bacău ca membri ai Comitetului de organizare a Autorității Teritoriale de Ordine Publică Bacău 22/09/2008
114. privind avizarea obiectivelor și criteriilor de performanță pentru directorul general al R.A. „AEROPORTUL” Bacău în anul 2008, conform Ordonanței de urgență nr. 79/2008 22/09/2008
113. privind constituirea Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism 22/09/2008
112. privind repartizarea pe unități administrativ– teritoriale a subvențiilor pentru finanțarea actualizării Planurilor Urbanistice Generale și Regulamentelor aferente 22/09/2008
111. privind aprobarea modificărilor pe unele trasee județene cuprinse în "Programul de transport public de persoane prin servicii regulate în trafic județean, pentru perioada 01 Iulie 2008–30 Iunie 2011", aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 39/17.03.2008 22/09/2008
110. privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public de persoane prin curse regulate, pentru perioada 1 iulie 2008–30 iunie 2011 22/09/2008
109. privind nominalizarea consilierilor județeni care vor face parte din componența Colegiul Director din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău 22/09/2008
108. privind aprobarea contractului Colectiv de muncă al salariaților din cadrul Serviciului Public Județean de Drumuri Bacău, pentru anul 2008 22/09/2008
107. privind aprobarea planului operativ de acțiune pentru combaterea înzăpezirii, poleiului și a gheții pe drumurile județene aflate în administrarea Consiliului Județean Bacău, pentru iarna 2008-2009 22/09/2008
106. privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului Județean Bacău pe anul 2008 și repartizarea sumei de 600 mii lei pentru Consiliul local Săucești, reprezentând "Subvenții primite din fondul de intervenție" 22/09/2008
105. privind acceptarea unor unități administrativ - teritoriale din județul Bacău, în calitate de membri ai Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – A.D.I.B. 22/09/2008
104. privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Bacău nr. 99/18.08.2008 privind participarea Consiliului Județean Bacau la programul de manifestări "Open Days-Regions and Cities in a Challenging World" - Zilele Porților Deschise - Regiuni și Orașe într-o lume a Provocărilor" și Investors Cafe - Cafeneaua Investitorilor organizate de către Comisia Europeană și Comitetul Regiunilor la Bruxelles 22/09/2008
103. privind aprobarea modelului legitimației de consilier județean și al semnului distinctiv al calității de consilier 22/09/2008
102. privind validarea mandatului de consilier județean al domnului Burcă Eugen 22/09/2008
101. privind respingerea Plângerii prealabile formulate de S.C. GIRUETA TUR S.R.L. Târgoviște împotriva Hotărârii nr. 4/2008 a Comisiei Paritare constituită la nivelul județului Bacău prin Dispoziția președintelui Consiliului Județean Bacău nr. 64/2008 18/08/2008
100. privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului Județean Bacău pe anul 2008 18/08/2008
99. privind participarea Consiliului Județean Bacău la programul de manifestări "OPEN DAYS - REGIONS AND CITIES IN A CHALLENGING WORLD" - "ZILELE PORTILOR DESCHISE – REGIUNI SI ORASE INTR-O LUME A PROVOCARILOR" și "INVESTORS’ CAFE" - "CAFENEAUA INVESTITORILOR", organizate de către COMISIA EUROPEANĂ și COMITETUL REGIUNILOR la BRUXELLES, desemnarea participanților și aprobarea bugetului participării 18/08/2008
98. privind aprobarea inițierii unui proiect intitulat "Revizuirea strategiei sectoriale de dezvoltare a serviciilor sociale din județul Bacău în perioada 2009-2013" și alocarea sumelor necesare pentru realizarea documentației aferente 18/08/2008
97. privind aprobarea inițierii unui proiect în cadrul finanțării PHARE 2006/018-147.01.01 - Accelerarea Implementării Strategiei Naționale de Îmbunătățire a Situației Romilor-componenta Managementul Schemei de Grant pentru Dezvoltare Comunitară și alocarea sumelor necesare pentru realizarea documentației tehnico-economice aferente 18/08/2008
96. privind aprobarea realizării proiectului "Strategia de dezvoltare durabilă a județului Bacău-instrument programatic pentru administrația publică locală", finanțat prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative, a cofinanțării cheltuielilor eligibile și a cheltuielilor neeligibile aferente 18/08/2008
95. privind aprobarea avizelor eliberate de Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului și Urbanism 18/08/2008
94. privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bacău 18/08/2008
93. privind transformarea unei funcții publice vacante în aparatul de specialitate al Consiliului Județean Bacău 18/08/2008
92. privind modificarea treptei de salarizare pentru unele funcții publice din statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bacău 18/08/2008
91. privind aprobarea Regulamentului intern de acordare a tichetelor cadou salariaților din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Bacău 18/08/2008
90. pentru modificarea funcțiilor de specialitate în cadrul Cabinetului Președintelui Consiliului Județean Bacău 18/08/2008
89. privind modificarea taxelor de frecvență pentru cursurile anului școlar 2008-2009 la Școala Populară de Arte și Meserii Bacău 18/08/2008
88. privind respingerea solicitării de revocare a Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 49/23.04.2008 formulată de către Instituția Prefectului – Județul Bacău prin adresa nr. 21075/28.07.2008 18/08/2008
87. privind modificarea arondării actuale a Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Târgu Ocna, județul Bacău, în urma înființării Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Dofteana 18/08/2008
86. privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean în comisia pentru analiza și selectarea solicitărilor de acordare a sprijinului financiar pentru tinerii studenți din județul Bacău care efectuează stagii de pregătire în străinătate 18/08/2008
85. privind aprobarea proiectului “Dezvoltarea rețelei serviciilor sociale comunitare pentru copil și familie“ 23/07/2008
84. privind aprobarea Proiectului “Program de perfecționare a profesioniștilor din sistemul de protecție a copilului în cadrul Programului de Interes Național 4/2008” 23/07/2008
83. privind aprobarea Proiectului “Înființarea de servicii pentru copilul delincvent” 23/07/2008
82. privind aprobarea realizării proiectului: “Îmbunătățirea calității serviciilor în administrația publică locală din județul Bacău”, finanțat prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative, a cofinanțării cheltuielilor eligibile și a cheltuielilor neeligibile aferente 23/07/2008
81. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici – faza studiu de fezabilitate, pentru obiectivul Extindere, modificare și reabilitare rețele de utilități - Centrul pentru acțiuni de salvare și prevenire a dezastrelor, Corp A, B – Clădirea fostei Biblioteci județene Bacău 23/07/2008
80. privind aprobarea dării în administrarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative pentru Inspectoratul de Poliție Județean Bacău, a unui spațiu în suprafață de 48,15 mp., situat în Pavilionul administrativ (AT 14) din str. Al. Tolstoi nr. 2, municipiul Bacău 23/07/2008
79. privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului Județean Bacău pe anul 2008 precum și repartizarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară al Consiliului Județean Bacău 23/07/2008
78. pentru modificarea funcțiilor de specialitate în cadrul Cabinetului Președintelui Consiliului Județean Bacău 23/07/2008
77. privind modificarea și completarea componenței nominale a comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Bacău 23/07/2008
76. privind validarea unor mandate de consilieri județeni 23/07/2008
75. privind constatarea vacantării unor mandate de consilieri județeni 23/07/2008
74. privind stabilirea numărului și domeniilor de activitate în care se organizează comisii de specialitate ale Consiliului Județean Bacău 03/07/2008
73. privind alegerea vicepreședinților Consiliului Județean Bacău 03/07/2008
72. privind constatarea constituirii Consiliului Județean Bacău rezultat din alegerile locale desfășurate la 1 iunie 2008 03/07/2008
71. privind validarea mandatelor consilierilor județeni aleși la data de 1 iunie 2008 03/07/2008
70. privind alegerea comisiei de validare a Consiliului Județean Bacău 03/07/2008
69. privind aprobarea realizării proiectului de promovare a imaginii județului Bacău prin participarea elevului Liviu Voisei la Conferința Internațională Life link&UNESCO de la Petra, Iordania 15/05/2008
68. privind repartizarea sumei de 60 mii lei din fondul de rezervă bugetară al Consiliului Județean Bacău pentru acordarea de premii personalului didactic din învățământul special 15/05/2008
67. privind aprobarea avizului eliberat de Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului și Urbanism 15/05/2008
66. privind demararea procedurii administrative de inițiere a concesionării unui teren aflat în domeniul public al județului Bacău și administrarea Spitalului Județean de Urgență Bacău 15/05/2008
65. privind aprobarea programului manifestărilor ce vor fi realizate cu ocazia sărbătoririi "Zilei absolventului" în data de 10 iunie 2008 15/05/2008
64. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici – faza studiu de fezabilitate, pentru obiectivul "Reabilitare demisol și casa scărilor la Spitalul de Pediatrie Bacău" 15/05/2008
63. privind plata cotizației Consiliului județean Bacău către Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România 15/05/2008
62. privind stabilirea impozitelor și taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2009 15/05/2008
61. privind aprobarea Contractului colectiv de munca al salariaților din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău, pentru anul 2008 15/05/2008
60. privind aprobarea avizelor eliberate de Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului și Urbanism 15/05/2008
59. privind respingerea contestației formulată de S.C. ANTRANSBUS S.R.L. împotriva Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 39 din 17.03.2008 și a anexei parte integrantă, înregistrată la Consiliul Județean Bacău sub nr. 4007/18.04.2008 15/05/2008
58. pentru inițierea Strategiei și a planului de acțiune privind menținerea și creșterea integrității la nivelul județului Bacău, în perioada 2008-2010 15/05/2008
57. privind validarea unui membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Bacău 23/04/2008
56. privind realizarea în parteneriat a proiectului "Extindere rețea distribuție alimentare cu apă în Comuna Faraoani" finanțabil prin intermediul programului Phare CES "Schema de investiții pentru sprijinirea inițiativelor sectorului public în sectoarele prioritare de mediu" 23/04/2008
55. privind aprobarea "Tarifelor pentru eliberarea licenței de traseu în vederea efectuării transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale, în județul Bacău" 23/04/2008
54. privind aprobarea "Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale, în județul Bacău" 23/04/2008
53. privind aprobarea "Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, în județul Bacău" 23/04/2008
52. privind aprobarea contului de încheiere al exercițiului bugetar pe anul 2007 al Consiliului Județean Bacău 23/04/2008
51. privind darea în folosință gratuită a unui spațiu aflat în domeniul public al județului Bacău, situat în Ambulatoriul de Specialitate Copii din cadrul Spitalului de Pediatrie Bacău către Asociația "Trust Orfelinat Ungureni" 23/04/2008
50. privind plata cotizației Consiliului Județean Bacău către Asociația Managerilor Financiari din Adminstrația Publică Locală din Romania 23/04/2008
49. privind aprobarea modului de reîmpărțire a spațiului situat la etajul II al imobilului din Bacău, str. Mărășești, nr. 13 23/04/2008
48. privind acordarea Premiului de excelență pictorului Ioan Măric 23/04/2008
47. privind aprobarea organigramei și statului de funcții la instituțiile și serviciile publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Bacău 23/04/2008
46. privind aprobarea participării Județului Bacău, în calitate de membru fondator la înființarea "Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – ADIB", și abrogarea parțială a H.C.J. nr. 164 din 22.11.2007 23/04/2008
45. privind numirea unui membru în consiliul de administrație al R.A. "AEROPORTUL INTERNAȚIONAL GEORGE ENESCU" Bacău 23/04/2008
44. privind aprobarea înființării "Adăpostului de zi și de noapte pentru copiii străzii Morcoveață" 23/04/2008
43. privind validarea mandatului de consilier județean al doamnei Albu Liliana 23/04/2008
42. privind constatarea vacantării mandatului de consilier județean al domnului Șerban Claudiu 23/04/2008
41. privind modificarea treptei de salarizare pentru o funcție publică la Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Bacău 17/03/2008
40. privind respingerea plângerii prealabile formulată de S.C. ROMTELECOM S.A. Bacău împotriva punctelor C1, C2a, C2b, C3, C4, din Anexa nr. 5.2. la Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr.1 53/2007 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și a tarifelor aplicabile în anul fiscal 2008 17/03/2008
39. privind aprobarea "Programului de transport public județean prin servicii regulate pentru perioada 01 Iulie 2008–30 Iunie 2011" 17/03/2008
38. privind aprobarea avizelor eliberate de Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului și Urbanism 17/03/2008
37. privind aprobarea Planului Județean de Restructurare/Închidere a instituțiilor rezidențiale pentru persoanele cu handicap din județul Bacău 17/03/2008
36. privind aprobarea indemnizației de ședință a Comisiei pentru protecția copilului a Consiliului Județean Bacău 17/03/2008
35. privind aprobarea trecerii unei clădiri situată în municipiul Bacău, str. H. Coandă, nr. 4, aparținând domeniului public al județului Bacău, din administrarea Centrului Financiar-Școala Specială în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău 17/03/2008
34. privind aprobarea cofinanțării activității Centrului de zi pentru copilul cu handicap Onești din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială si Protecția Copilului Bacău in 2008 17/03/2008
33. privind aprobarea contractului cadru de asociere privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap 17/03/2008
32. privind aprobarea Planului de acțiune al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău pentru anul 2008 17/03/2008
31. privind instituirea Programului socio-educațional „PENARUL PREMIANTULUI” adresat elevilor de gimnaziu, din mediul rural 17/03/2008
30. privind modificarea statului de funcții la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău 17/03/2008
29. privind transformarea unei funcții publice vacante în aparatul de specialitate al Consiliului Județean Bacău 17/03/2008
28. privind modificarea treptei de salarizare pentru unele funcții publice din statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bacău 17/03/2008
27. privind avizarea obiectivelor și criteriilor de performanță pentru director general al R.A. "AEROPORTUL" Bacău în anul 2008, conform Ordonanței de urgență nr. 79/2001 17/03/2008
26. privind însușirea studiului de fundamentare a deciziei de concesionare și a documentației de atribuire a contractului de concesiune de lucrări publice în vederea modernizării Aeroportului Bacău, prin procedura de licitație deschisă, întocmite de Consorțiul de Consultanță format din S.C. "Deloitte Consultanță" S.R.L, Societatea civilă de avocatură "Boștină & Asociații" și S.C. "Iptana" S.A. 17/03/2008
25. privind aprobarea închirierii unor spații aparținând domeniului public al județului Bacău, aflate în administrarea Spitalului de Pediatrie Bacău și a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău 17/03/2008
24. privind aprobarea prețurilor medii la principalele produse agricole pentru anul 2007/2008 în județul Bacău 17/03/2008
23. privind însușirea proiectului stemei județului Bacău 17/03/2008
22. privind plata cotizației în cuantum de 2000 lei/an a Autorității Teritoriale de Ordine Publică Bacău ca membru al Asociației Naționale a Autorităților Teritoriale de Ordine Publică „ANATOP” 17/03/2008
21. privind respingerea cererii Instituției Prefectului județului Bacău de revocare parțială a Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 196 din 19.12.2007 17/03/2008
20. privind aprobarea schimbării denumirii AEROPORTUL Bacău în AEROPORTUL INTERNAȚIONAL "GEORGE ENESCU" Bacău 17/03/2008
19. din 04.02.2008 privind stabilirea contribuției consiliilor locale la finanțarea activității de asistență socială în baza costurilor medii anuale pentru persoana cu handicap 04/02/2008
18. din 04.02.2008 privind acordarea finanțărilor nerambursabile pentru activități nonprofit de interes public județean 04/02/2008
17. din 04.02.2008 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea unor obiective de investiții pe drumurile județene 04/02/2008
16. din 04.02.2008 cu privire la adoptarea bugetului propriu al Consiliului Județean Bacău, precum și repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale statului pe anul 2008 04/02/2008
15. din 04.02.2008 privind aprobarea Programului de ocupare temporară a forței de muncă în activități pentru dezvoltarea comunităților locale la instituțiile publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Bacău în anul 2008 04/02/2008
14. din 04.02.2008 privind aprobarea de principiu a vânzării spațiilor proprietate privată a județului Bacău, cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical și a inițierii procedurilor în acest sens 04/02/2008
13. din 04.02.2008 privind solicitarea transmiterii fără plată a unor imobile în care își desfășoară activitatea Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihică Dărmănești din domeniul public al statului în domeniul public al județului Bacău și în administrarea Consiliului Județean Bacău 04/02/2008
12. din 04.02.2008 privind aprobarea închirierii unor spații în suprafață de 99 mp, aparținând domeniului public al județului Bacău, aflate în administrarea Complexului Muzeal “Iulian Antonescu” Bacău 04/02/2008
11. din 04.02.2008 privind trecerea patrimoniului și a personalului Casei Memoriale „George Bacovia” de la Biblioteca Județeană „C. Sturdza” Bacău la Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău 04/02/2008
10. din 04.02.2008 privind aprobarea dării în administrare a unor bunuri imobile aparținând domeniului public al județului Bacău, organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes județean 04/02/2008
9. din 04.02.2008 privind privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită a unor bunuri imobile aparținând domeniului privat al județului Bacău, Serviciului Public Județean de Drumuri, Serviciului Public de Protecția Plantelor, Inspectoratului pentru Situații de Urgență al județului Bacău, Centrului Zonal de Pregătire de Protecție Civilă și Instituției Prefectului-județul Bacău 04/02/2008
8. din 04.02.2008 privind aprobarea avizelor eliberate de Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului și Urbanism 04/02/2008
7. din 26.01.2008 privind continuarea activității reprezentanților Consiliului Județean Bacău în cadrul Biroului de Reprezentare de la Bruxelles în perioada ianuarie–decembrie 2008 26/01/2008
6. din 26.01.2008 privind avizarea propunerilor Normelor de venit pentru anul 2008, pentru contribuabilii autorizați și care realizează venituri din activități independente și își desfășoară activitatea singuri într-un punct fix sau ambulant 26/01/2008
5. din 26.01.2008 privind indexarea taxelor de închiriere a unor imobile aflate în domeniul public sau privat al județului Bacău 26/01/2008
4. din 26.01.2008 privind respingerea contestației domnului Stanciu Ștefan Cristian împotriva Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 172/30.11.2007 26/01/2008
3. din 26.01.2008 privind modificarea organigramei la R.A. Aeroportul Bacău 26/01/2008
2. din 26.01.2008 privind numirea directorului Filarmonicii „Mihail Jora” Bacău 26/01/2008
1. din 26.01.2008 privind conferirea titlului de "Cetățean de Onoare al județului Bacău" doamnei Doina Ofelia Melinte 26/01/2008